Strategija razvoja dru inske medicine do leta 2010 predlog
Download
1 / 23

Strategija razvoja družinske medicine do leta 2010 -predlog - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

DM 2005-2010. http://www.drmed.org/. Strategija razvoja družinske medicine do leta 2010 -predlog. Igor Švab, Rade Iljaž, Danica Rotar Pavlič, Janko Kersnik, Rade Pribakovič.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Strategija razvoja družinske medicine do leta 2010 -predlog' - eliza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Strategija razvoja dru inske medicine do leta 2010 predlog

DM 2005-2010

http://www.drmed.org/

Strategija razvoja družinske medicine do leta 2010 -predlog

Igor Švab, Rade Iljaž, Danica Rotar Pavlič, Janko Kersnik, Rade Pribakovič

Sodelovali: Bulc Mateja, Klančar Darinka, Židanik Suzana, Kravos Andrej, Kopčavar Guček Nena, Šuta Franc, Živčec Kalan Gordana


Tisti ki ne uporablja pridobljenih znanj podoben je gospodarju ki ne zna pobrati pridelka tagora
Tisti, ki ne uporablja pridobljenih znanj podoben je gospodarju, ki ne zna pobrati pridelka Tagora


Izhodi a

DM 2005-2010 gospodarju, ki ne zna pobrati pridelka

IZHODIŠČA

 • Korenite politične in ekonomske spremembe na slovenskih tleh v zadnjem desetletju

 • Spremenjena obolevnost prebivalstva, večje zahteve do zdravstvene službe, zahteve po odgovornosti zdravnikov…

 • Pričakovana reforma sistema zdravstvenega varstva

 • Potrebnost sledenja modernem razvoju družinske medicine v svetu


Sedanje stanje preskrbljenost

DM 2005-2010 gospodarju, ki ne zna pobrati pridelka

Sedanje stanje- preskrbljenost

Slika 1. Preskrbljenost z zdravniki splošne in družinske medicine Slovenija 1993-2002.

Vir: Inštitut za varovanje zdravjaRS.

1. Vaša ocena preskrbljenosti z zdravniki SM/DM v Sloveniji ?


Sedanje stanje organiziranost stroke

DM 2005-2010 gospodarju, ki ne zna pobrati pridelka

Sedanje stanje – organiziranost stroke

 • Različne obremenitve različnih specialnosti znotraj OZ

 • Precejšnje število specialnosti v OZ

 • Pomanjkljivo sodelovanje med ZS in JZ ?

 • Zagotavljanje podrejenosti znotraj stroke

 • Precejšnja odvisnost stroke od poslovnih ukrepov ZZZS

 • Razdrobljeno reševanje zdravstvenih problemov

 • Nestimulativna delovna okolja in način plačevanja storitev

2. Vaša ocena organiziranosti stroke ?


Sedanje stanje delovne obremenitve tima dz
Sedanje stanje – delovne obremenitve tima DZ gospodarju, ki ne zna pobrati pridelka

 • Spremenjena obolevnost prebivalstva

 • Bolj zahtevni bolniki

 • Višje zahteve plačnikov

 • Prenos strokovnih nalog iz sekundarne na primarno raven

 • Rast medicinskega znanja in novi bolezenksi pojavi

 • Obveznosti na področju preventivnih pregledov

 • Nove administrativne obveznosti

 • Število zdravnikov DM število starejših

 • Večanje samozavesti DZ in pripravljenosti za nove strokovne izzive

3. Vaša ocena delovnih obremenitev ZDM?Sedanje stanje strokovnost dela
Sedanje stanje –strokovnost dela medicine.

 • Trenutno ne obstaja resna analiza strokovnosti dela ZDM

 • Znano: primerljivo zadovoljstvo bolnikov, manj HO in več napotitev

 • Trendi (IVZ, ZZZS) : amb. obiski , napotitve , Rp

 • Dejansko koriščenje zdravstvenih storitev s strani uporabnikov v sedanjih zbirkah podatkov ni znano

 • Vedno večja usmerjenost v preventivno dejavnost

 • Opis dela slovenskega ZDM (2003) –posebna pozornost za: nosečnice, predšolske otroke, šolske otroke, delovno aktivno prebivalstvo, starostnike, umirajoče in svojce

4. Vaša ocena glede sedanje strokovnosti dela ZSM/ZDM ?Sedanje stanje nadzor nad zdravnikovim delom
Sedanje stanje – nadzor nad zdravnikovim delom medicine.

 • Več ravni nadzora

 • upravni :MZ – obsežni, nad javnimi zavodi, redko nad posamezniki

 • strokovni s svetovanjem:ZZS – metodološko pomanjkljiv, redko se izvaja

 • finančni :ZZZS – poteka , vendar namesto financiranja preverja tudi strokovnost zdravnikovega dela

 • interni-JZ – ni podatkov o tovrstnih nadzorih

 • Pravega sodelovanja na tem področju ni !

5. Vaša ocena sedanjega stanja nadzora nad zdravnikovim delom ?


Sedanje stanje izobra evanje v dm
Sedanje stanje – izobraževanje v DM medicine.

 • Precejšnji napredek v zadnjem desetletju

  (Ustanovitev Katedre za DM, sprejetje obvezne specializacije iz DM v Parlamentu, stalna nadgradnja vsebin dodiplomskega in podiplomskega pouka na Katedri, WONCA 2004, uveljavitev strokovnih srečanj, številne dejavnosti Združenja)

 • Težave: -dejanski potek specializacije na kl. oddelkih ( šibek interes kl. mentorjev)

  - Mreža mentrojev in svetovanjem mladim DZ

  - Stalno strokovno izobraževanje po regijah

  - ustrezno nagrajevanje mentorjev?

6. Vaša ocena sedanjega stanja glede izobraževanja v DM ?

( konkreten primer neustreznega izobraževanja, predlogi ?)


Sedanje stanje raziskovanje v dm
Sedanje stanje – raziskovanje v DM medicine.

 • Ustanovitev skupine za raziskovanje na Katedri – prenos raziskovanja z IVZ-ja

 • Izpeljano je nekaj zahtevnih mednarodnih projektov (EPOKSA; ECATOD), nekateri potekajo (PREDICT, raziskava WHO o alkoholu)

 • Širjenje mreže raziskovalcev

 • Pomembni potenciali za raziskovanje v DM

7. Vaša ocena sedanjega stanja glede raziskovanja v DM ?


Predlagani ukrepi
PREDLAGANI UKREPI medicine.

 • DVIGOVANJE KAKOVOSTI DELA

 • SPREMENJEN NAČIN NADZORA NAD ZDRAVNIKOVIM DELOM

 • POSPEŠENA INFORMATIZACIJA ZDRAVNIŠKIH DELOVNIH MEST

 • IZDELAVA MERIL ZA STROKOVNE VODJE IN VODJE POSAMEZNIH SLUŽB

 • SPREMEMBE V PODIPLOMSKEM IN STALNEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

8. Prosimo da označite pomembnost vsakega ukrepa od 1-5 –zdaj!


Dvigovanje kakovosti dela zdm predlog
Dvigovanje kakovosti dela ZDM - predlog medicine.

 • Vpeljava plačanih zdravnikov mentorjev- svetovalcev v DM z naslednjimi nalogami:

  - sodelovanje pri nadzorih skupaj z ZZS in ZZZS

  - preverjanje podiplomskega izobraževanja in predlogi za izboljševanje kakovosti posamičnih skupin

  - vodenje evidenc, opravljanje analiz in poročanje krovni inst.

  - dostop do podatkov – kazalcev kakovosti pri ZZZS, ZZS, IVZ

  - usklajevanje sodelovanja med primarnim in skeundarnim nivojem po regijah ali s plačniki storitev


Spremembe v na inu nadzora
Spremembe v načinu nadzora medicine.

 • Celovit in ne več razdrobljen nadzor pomeni:

  preverjanje organiziranosti, strokovnosti in kakovosti dela hkrati !

 • Pristopiti k izdelavi enovite metodologije preverjanja kakovosti

 • Pritegnitev vseh partnerjev k sodelovanju na pilotskem projektu!


Informatizacija na ega dela
Informatizacija našega dela medicine.

 • Pospešena informatizacijo zdravniških delovnih mest

 • Uvajanje ekspertnih sistemov

 • IZDELAVA SMERNIC IN STANDARDOV ZA INFORMACIJSKO PODPORO

 • Spodbujati računalniško izobraževanje pri zdravnikih

 • Omogočiti kakovostnejše delo


Izdelava meril za strokovne vodje
Izdelava meril za strokovne vodje medicine.

 • Preveriti sedanja merila za strokovne vodje (če obstajajo) in izdelati nove

 • Organizacija posebnih obveznih tečajev za vodstvene položaje

 • Podrejenost vodij stroki in ne lokalni politiki

 • Spodbujanje razvojne usmerjenosti in vpliv na izbiro vodij po regijah


Spremembe v izobra evanju predlogi
Spremembe v izobraževanju -predlogi medicine.

 • Dodiplomsko – brez večjih pretresov

 • Spremembe specializacije – naloga mladih DZ

 • Stalno strokovno izobraževanje- najpomembnejše spremembe :

  - od zbiranja točk k osebnim načrtom izobraževanja

  - izobraževalni moduli na različnih področjih

  - pasivna udeležba: 1/3 točk; aktivna udeležba:1/3 točk,

  vodeno samoizobraževanje: 1/3 točk

  -Izdelava programa magistrskega študija (Biomedicina)


Klju ni elementi uspeha dm v prihodnosti
Ključni elementi uspeha DM v prihodnosti medicine.

 • Ustanovitev nacionalnega inštituta za osnovno zdravstvo

 • Informatizacija zdravnikovega dela

 • Razvoj kakovostne in učinkovite mreže mentorjev –svetovalcev

 • Razbremenitev ZDM z ne nujno potrebni postopki (bol. stalež, administrat. opravila)

9. Označite pomembnost vsakega predloga od 1-5 !


Sizifi v belih haljah
Sizifi v belih haljah? medicine.

10. Ocena celotnega osnutka strategije?ad