KOLOREKTAL KARSİNOM
Download
1 / 23

KOLOREKTAL KARS?NOM - PowerPoint PPT Presentation


 • 481 Views
 • Uploaded on

KOLOREKTAL KARSİNOM. Sağlık Slaytları İndir. http://hastaneciyiz.blogspot.com. Kansere bağlı ölümlerin akciğer kanserinden sonra ikinci en sık nedeni kolorektal kanserlerdir Kolorektal kanser genellikle yaşlılarda (>50) görülür Batı toplumlarında sıklığı daha fazladır

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KOLOREKTAL KARS?NOM' - gina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kolorektal karsinom

KOLOREKTAL KARSİNOM

Sağlık Slaytları İndir

http://hastaneciyiz.blogspot.com


Kolorektal karsinom

 • Kansere bağlı ölümlerin akciğer kanserinden sonra ikinci en sık nedeni kolorektal kanserlerdir

 • Kolorektal kanser genellikle yaşlılarda (>50) görülür

 • Batı toplumlarında sıklığı daha fazladır

 • Tüm kolorektal kanserler adenomatöz poliplerden gelişir. Birden fazla mutasyonun biraraya gelmesi sonucu kanser gelişir


Kolon polipleri
Kolon polipleri ikinci en sık nedeni kolorektal kanserlerdir

 • Tipleri

  • Adenomatöz ,Hiperplastik, Hamartomatöz (Juvenile)

  • Sadece adonemlar premaligndir

 • Prevalens

  • 50-82 yaşlar arasında prevalanas %23-25 bulunmuştur ancak adenomatöz poliplerin <%1 den azında malignensi gelişir

 • CRC ile polipler arasında 5-10 yıllık bir latensi vardır


Kolorektal karsinom

 • Bir polibin kansere dönüşme riskinde etkili faktörler ikinci en sık nedeni kolorektal kanserlerdir

  • Makroskopi (sesil polip > saplı polip)

  • Mikroskopi (Villöz adenomlar tübüler olanlara göre 3 kat daha fazla kanserleşirler)

  • Boyut (1,5 cm <2%) (1,5-2,5 cm arasında %2-10) (2,5 cm den büyük olanlarda %10) oranındadır.


Kolorektal karsinom

 • Bir polip saptana ikinci en sık nedeni kolorektal kanserlerdirnlarda kolonoskopi veya kolon grafisi çekilmelidir. Diğer bir polip bulunma ihtimali 1/3 tür.

 • Bu hastalarda yeni bir polip gelişme ihtimali %30-50 dir.

 • bir polipin klinik olarak önemli hale gelmesi için 5 yıl gerekmektedir. Dolayısıyla kontrol endoskopi takiplerinin sıklığının 3 yıldan erken olmasına gerek yoktur.


Risk fakt rleri
Risk faktörleri ikinci en sık nedeni kolorektal kanserlerdir

 • Diyet (hayvansal yağ)

 • Kalıtsal sendromlar (poliposis koli, Lynch sendromu)

 • İnflamatuar barsak hastalıkları

 • Streptococcus bovis bakteremisi

 • Ureterosigmoidostomi

 • ? sigara


Kolorektal karsinom

 • FAP ikinci en sık nedeni kolorektal kanserlerdir

  • Otozomal dom, APC gen inaktivasyonu ile karakterize

  • Ailevi polipozis kolide tüm kolonda binlerce adenomatöz polip

  • ilk polipler ergenlkte görülmeye başlar, dolayısıyla tarama da bu yaşlarda başlar. 40 yaşında tüm hastalarda kolorektal kanser gelişir

  • Adenoma geliştiği ilk görüldüğünde cerrahi

  • Ilk adenomdan 10 yıl içerisinde kars. gelişir.

  • Yıllık fibersigmoidoskopi ile ilk adenom gelişimi takip edilir. Polipler çekumdan rektuma kadar homojen bir şekilde dağılır

  • Çocuklarına 35 yaşına kadar yıllık FS

  • Cerrahi ileo-rektal anastamoz


Di er polipozizler
Diğer polipozizler ikinci en sık nedeni kolorektal kanserlerdir

 • HEREDİTER NONPOLİPOSİS KOLORECTAL KARSİNOM (LYNCH sendromu)

  • Otozomal dom, görülme yaş ortalama 44 y

  • Kolorektal kars. ların %4-6 sını oluşturur.

  • Çoğunlukla Musinöz kars.dır. ve proksimal yerleşimlidirler.

  • Kadınlarda over endometrium kanser eşlik etme riski de vardır (lynch II).

  • 3,2,1 kuralı

   • 3 akraba olması bir tanesi birinci derece olmak üzere

   • 2 generasyonda olmalı

   • En az 1 ‘ i < 50 yaş altında tanı almış olması

  • 25 yaşında başlayarak 2 yılda bir kolonoskopi ve kadınlarda pelvik US


Nflamatuar barsak hastal klar
İnflamatuar barsak hastalıkları ikinci en sık nedeni kolorektal kanserlerdir

 • Ulseratif kolit

  • >7 y sonra artar

  • Pankolit > sol kolit

  • 30 yılda kümülatif risk %35 lerde

  • Hastalık yaşı > 7-8 y olanlar 2 yılda bir kolonsokopi ile taranmalı ve her 10 cm den bir 4 kadrandan biyopsi alınmalıdır.

  • Özellikle flat lezyonlarda displazi varsa total kolektomi önerilir.

  • Hastalık yaşı 25 yılı bulunca tarama her yıl yapılmalı. Bu süre tersiyer merkezlerde 15 yılda başlamalıdır.

 • Crohn hastalığı

  • UK kadar olmasada artmıştır

  • CR intestinal tm, mide , anüs karsinomu ve lenfoma sıklığında artış bildirilmiştir.


Di er risk fakt rleri

Aile hikayesi ikinci en sık nedeni kolorektal kanserlerdir

Sporadik, Bir yakını hasta olanlarda risk 1,8 x artar

Iki yakını olanlarda risk 2,5-5,7 oranında artar.

Yakınlarında tanı < 45 yaş altında konmuşsa risk fazladır

Diğer risk faktörleri

Streptokkus bovis bakteremia

Ureterosigmodostomi- 15-20 yıldan sonra anastomoz ilerisinde idrar ve gaitanın birlikte yer aldığı yerde

Sigara – özellikle >35 yıldan sonra

Diğer risk faktörleri


Primer korunma
Primer korunma ikinci en sık nedeni kolorektal kanserlerdir

 • Protektif olanlar

  • Aspirin ve diğer NSAIDs

  • Folic acid ve Ca

  • Vit AVit C ve Vit E

  • Estrogen replacement therapy


Kolorektal karsinom
TANI ikinci en sık nedeni kolorektal kanserlerdir

 • TARAMA

  • > 50 yaş kimselerde yılda bir gaitada gizli kan ve 5 yılda bir fleksible rektosigmoidoskopi önerilir.

 • Klinik şüphe olan hastalarda

  • RT

  • kolon grafisi + fleksible rektosigmoidoskopi

  • şüpheli lezyon bulunması halinde veya şüphe giderilemediğinde kolonoskopi

  • CEA

   • tanıda yetersiz

   • cerrahi sonrası takipte faydalı olabilir


Klinik
Klinik ikinci en sık nedeni kolorektal kanserlerdir

 • Asemptomatik

 • kanama

  • gizli

  • hematokezya

  • melena-nadir

 • Anemi semptomları

 • tıkanma

 • taşma ishali

 • zayıflama

 • iştahsızlık

 • sarılık

 • perforasyon

 • dışkılama alışkanlığında değişiklik

 • karın ağrısı


Kolorektal karsinom

 • Cerrahi sonrası nüks genellikle 4 yıl içinde görülür ikinci en sık nedeni kolorektal kanserlerdir

 • Kötü diferansiye histoloji, venöz invasyon, komşu organlara penetrasyon, preoperatif CEA yüksekliği kötü prognoz göstergeleridir

 • Primer lezyonun boyutu prognozu etkilemez

 • En sık lokal ve KC yayılımı gösterir

 • Distal rektal lezyonlar portal akımı bypass ederek Akc ve supraklaviküler LN na metastaz yapabilir


Tedavi
tedavi ikinci en sık nedeni kolorektal kanserlerdir

 • Cerrahi

  • lezyon yerine göre cerrahi şekli değişir

   • hemikolektomi

   • anterior reseksiyon + rektal anastomoz

   • abdominoperineal rezeksiyon + kalıcı kolostomi

  • Cerrahi öncesi

   • Kolonoskopi,

   • Cbc, biyok, CEa

   • Batın BT ve AC grafisi


Kolorektal karsinom


Kolorektal karsinom

 • Kemoterapi (metastatik, adjuvan) CEA kontrolü yapılır

  • 5 fu

  • Folinic asit

  • Irınotecan

  • Oxaliplatin

 • RT

  • rektum ca (B2 ve C)

  • ağrılı kemik metastazları

  • preoperative olarak etkilidir.

Sağlık Slaytları İndir

http://hastaneciyiz.blogspot.com