Ekonomikas ministrijas atbalsts sabalans tas tautsaimniec bas att st bas nodro in anai
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Ekonomikas ministrijas atbalsts sabalansētas tautsaimniecības attīstības nodrošināšanai. Sabalansētas tautsaimniecības attīstības nodrošināšana. Pašreizējā situācija: zems tirgojamo nozaru īpatsvars (2009.g apstrādes rūpniecība – 9,9% no IKP) apstrādes rūpniecībā ļoti zema produktivitāte

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - elinor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ekonomikas ministrijas atbalsts sabalans tas tautsaimniec bas att st bas nodro in anai

Ekonomikas ministrijas atbalsts sabalansētas tautsaimniecības attīstības nodrošināšanai


Sabalans tas tautsaimniec bas att st bas nodro in ana
Sabalansētas tautsaimniecības attīstības nodrošināšana

Pašreizējā situācija:

 • zems tirgojamo nozaru īpatsvars

  (2009.g apstrādes rūpniecība – 9,9% no IKP)

 • apstrādes rūpniecībā ļoti zema produktivitāte

  (ES dalībvalstu vidējais līmenis ir 4 reizes augstāks nekā Latvijā)

 • mazs inovatīvo uzņēmumu īpatsvars

 • tirgojamo nozaru relatīvi zemā konkurētspēja ārvalstu finanšu plūsmu piesaistē

  Lai veicinātu tirgojamo nozaru attīstību, palielinot Latvijas ražotāju konkurētspēju – jāīsteno saskaņota politika produktu, finanšu un darba tirgos


Es fondu finans juma izmanto anas m r i uz m jdarb bai
ES fondu finansējuma izmantošanas mērķi uzņēmējdarbībai

Ar mērķi veicināt uzņēmēju konkurētspēju un nodarbinātību EM par ievieš ES fondu aktivitātes šādās jomās:

 • Finanšu pieejamības veicināšana

 • Pētniecības un attīstības veicināšana privātajā sektorā

 • Uzņēmējdarbības veicināšana (t.sk., nodarbināto apmācība, reģionālais atbalsts)

 • Tūrisma konkurētspējas stiprināšana

 • Energoefektivitātes veicināšana


Kopsavilkums par es fondu apguvi
Kopsavilkums par ES fondu apguvi uzņēmējdarbībai

 • EM kopējais pieejamais ES fondu finansējums - LVL 559 milj.

 • Brīvais finansējums 5% apmērāno pieejamā finansējuma- LVL 30 milj.

 • Izmaksāts saņēmējiem grantu veidā – 36% - LVL 203.2 milj.Em sniegtais atbalsts zemgales re ion sadal jum pa es fondiem
EM sniegtais atbalsts Zemgales reģionā sadalījumā pa ES fondiem

 • Eiropas Sociālais fonds (ESF)

  • Atbalstīti 8 projekti par kopējiem ESF līdzekļiem 422,6 tūkst. LVL;

 • Eiropas Reģionālais attīstības fons (ERAF)

  • Atbalstīti 144 projekti par kopējiem ERAF līdzekļiem 22,2 milj. LVL;

 • Kohēzijas Fonds

  • Atbalstīti 2 projekti par kopējiem KF līdzekļiem 6,2 milj. LVL.Biznesa inkubatori
Biznesa inkubatori teritorijās

 • Aktivitātes ietvaros biznesa inkubācijas pakalpojumi Zemgales reģionā sniedz pilnsabiedrība “JIC Biznesa inkubators”:

  • Jēkabpils

  • Aizkraukle

  • Jelgava

  • Dobele.

 • Aktivitātes ietvaros Zemgalē atbalstu saņem 56 uzņēmumi;

 • Līdz 2010.gada 31.decembrim atbalsts sniegts 796,5 tūkst. LVL apmērā.


Valsts noz mes pils tb vniec bas pieminek u piel go ana t risma produkta att st bai
Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu pielāgošana tūrisma produkta attīstībai


Nacion las noz mes velot risma produkta att st ba
Nacionālas nozīmes pielāgošana tūrisma produkta attīstībaivelotūrisma produkta attīstība

Em atv rt s aktivit tes 2011 gad
EM atvērtās aktivitātes 2011.gadā elektrostaciju attīstība

 • Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā

 • Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings

 • Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana

 • Biznesa inkubatori

 • Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

 • Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība


Paldies par uzman bu

Paldies par uzmanību! elektrostaciju attīstība

Brīvības iela 55, Rīga, LV 1519Tālrunis: 67013101Fakss: 67280882E-pasts: pasts@em.gov.lv

Mājas lapa: www.em.gov.lv