Organismu vairošanās un attīstība - PowerPoint PPT Presentation

adamdaniel
organismu vairo an s un att st ba l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organismu vairošanās un attīstība PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organismu vairošanās un attīstība

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
Organismu vairošanās un attīstība
841 Views
Download Presentation

Organismu vairošanās un attīstība

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Organismu vairošanās un attīstība Guna Taube Projekts„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” 30.04.2008. Vienošanās Nr. 2008/0001/1DP/2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002 2009./2010.mācību gads 12.klase

 2. Vairošanās veidi Vairošanās ir dzīvo organismu spēja atražot sev līdzīgus organismus. Bezdzimumvairošanās Dzimumvairošanās

 3. Bezdzimumvairošanās • Senākā vairošanās veida plusi: • piedalās tikai viens vecākorganisms • nav jātērē laiks un enerģija partnera meklējumos • Trūkumi: • ģenētiski vienveidīgi pēcnācēji • mazas pielāgošanās spējas

 4. Dalīšanās • Vecākorganisms sadalās 2 vai vairākās daļās Baktērijas dalīšanās Eiglēnas dalīšanās

 5. Pumpurošanās • Vecākorganisms veido izaugumus (pumpurus), no kuriem attīstās jauni organismi Rauga pumpurošanās Hidras pumpurošanās

 6. Fragmentācija • Jaunu organismu veidošanās no vecākorganismu nelieliem fragmentiem Sliekas fragmentācija Planārijas fragmentācija

 7. Jūraszvaigznes fragmentācija

 8. Vairošanās ar sporām Paparžu soras, kurās nogatavojas sporas Sēņu sporas

 9. Veģetatīvā vairošanās • Jauni organismi veidojas no mātesorganisma veģetatīvajām daļām, balstoties uz reģenerācijas spējām Zemene ar virszemes stolonu Kartupelis ar pazemes stoloniem

 10. Ar lapu sparaudeņiem Ar gumiem Veģetatīvā vairošanās

 11. Ar bumbuļsīpoliem Ar sīpoliem Veģetatīvā vairošanās Gladiolu bumbuļsīpoli Tulpju sīpoli

 12. Ar noliekteņiem Ar spraudeņiem Veģetatīvā vairošanās

 13. Plašāk izplatīta par bezdzimumvairošanos process notiek saplūstot 2 dzimumšūnām jeb gametām palielinās ģenētiskā daudzveidība palielinās spēja pielāgoties dažādiem apstākļiem Dzimumvairošanās

 14. Augu vairošanās ar paaudžu maiņu • Dzīves ciklā veidojas gan sporas, gan gametas

 15. Ziedaugu divkāršā apaugļošanās • Raksturīga segsēkļiem • 1898. gadā to atklāja krievu zinātnieks Navašins

 16. Organisma individuālā attīstība • Apaugļošanās veidi: -Ārējā apaugļošanās; -Iekšējā apaugļošanās n+ n = 2n

 17. Dīgļa attīstība apaugļošanās zigota zigotas drostalošanās morula blastula organoģenēze gastrula

 18. Organoģenēze- dīgļa orgānu veidošanās

 19. Organoģenēze • Pirmos divus grūtniecības mēnešus ( 8 nedēļas) cilvēka dīgli sauc par embriju, pēc tam par dīgli. 8 nedēļu vecs embrijs

 20. Ar nepilnīgu metamorfozi Ar pilnīgu metamorfozi Dzīvnieku pēcembrionālā attīstība

 21. Izmantotie resurspunkti www.wayzata.k12.mn.us http://ib.berkeley.edu/courses/bio11/SimisonApril24.pdf www.theweatheroutlook.com www.eeob.iastate.edu www.2.puc.edu http://static.howstuffworks.com http://gardening.savvy-cafe.com www.uic.edu www.lifebeginsatconception.com/Early.jpeg www.biology.iupui.edu/.../38gastrulation.jpg www.allthingsstemcell.com/.../07/Totipotent.gif http://patterico.com/images/8weeks.jpg http://www.biologycorner.com/resources/metamorphosis_grasshopper.gif