clb go visietekst m b t de opdracht schoolondersteuning
Download
Skip this Video
Download Presentation
CLB GO! – visietekst m.b.t. de opdracht SCHOOLONDERSTEUNING

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

CLB GO! – visietekst m.b.t. de opdracht SCHOOLONDERSTEUNING - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

CLB GO! – visietekst m.b.t. de opdracht SCHOOLONDERSTEUNING. Visie - Situering. ACTIVITEITEN. TACTIEK welke keuzes maken?. STRATEGIE hoe gaan we dat doen?. VISIE wat willen we realiseren?. MISSIE waarom doen we dit?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CLB GO! – visietekst m.b.t. de opdracht SCHOOLONDERSTEUNING' - elinor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
visie situering
Visie - Situering

ACTIVITEITEN

 • TACTIEK welke keuzes maken?
 • STRATEGIE hoe gaan we dat doen?

VISIE wat willen we realiseren?

 • MISSIE waarom doen we dit?

(Figuur gebaseerd op de piramide van Daniel Kim)

inhoud van de bundel
Inhoud van de bundel
 • Zes delen
  • Visie – Speerpunten
  • Vooraf
  • Visie – Inspiratietekst
  • Nood aan professionalisering
  • Leren van de toekomst
  • De bijlagen
vooraf
Vooraf
 • Maatschappelijke evoluties
  • Homogeen → heterogeen & complex
  • Steeds snellere evoluties → veranderen
  • Verantwoorde keuzes maken → niet evident
  • Maatschappij van de toekomst?
  • Consequentie voor onderwijs → mee veranderen
  • Leerling = eigenaar van zijn leven en zijn ervaringen
  • Niet iedereen kan even goed mee
  • CLB helpt

Zoeken naar een nieuw evenwicht:kennisoverdracht & andere onderwijstaken

visie inspiratietekst pagina s 6 t e m 13
Visie – inspiratietekst – pagina’s 6 t.e.m. 13
 • SCHO & decretale opdracht
 • SCHO & omschrijvingen in de rand
 • SCHO = “samen werken” met de school
 • SCHO = samen werken met externen
 • SCHO = samen werken voor & met prioritaire doelgroepen
 • SCHO = samen werken aan participatie
visie inspiratietekst 1 scho decretale opdracht 1
Visie – inspiratietekst1 - SCHO & decretale opdracht (1)
 • Decreet CLB
  • art. 17: slaagkansen ↑ & risicogedrag ↓begeleidingsaanbod personeel & school ondersteunen in beleid
  • art. 23: visie op zorgverbreding – school ondersteunen
  • art. 24 :prioritaire begeleidingsopdrachten doel → ‘iedere leerling wordt er beter van’
  • hoofdstuk V (art. 32 t.e.m. art. 40):

samenwerking school & CLB

visie inspiratietekst 1 scho decretale opdracht 2
Visie – inspiratietekst1 - SCHO & decretale opdracht (2)
 • BVR operationele doelstellingen specificeert SCHO
  • schoolondersteuning sluit aan bij de strategische doelstellingen
  • samenwerking tussen de actoren inzake leerlingenbegeleiding
  • versterking deskundigheid leerkrachten – opvang & signaaldetectie
  • uitbouw van leerlingenbegeleiding of zorgbeleid op school
  • informatieverstrekking : onderwijsaanbod en aansluiting op arbeidsmarkt → neutraal & alle leerlingen, scharniermomenten
  • draaischijffunctie CLB tussen school en aanwijsbaar netwerk
  • participatie in overleg llnbgl of zorgbeleid op school
  • participatie projecten op school gericht op beleid prioritaire doelgroepen
visie inspiratietekst 2 scho omschrijvingen in de rand
Visie – inspiratietekst2 - SCHO & omschrijvingen in de rand
 • Definitie SCHO

De school ondersteunen om leerlingenbegeleiding uit te bouwen op beleidsmatig, structureel en uitvoerend niveau.

Dit kan proactief, preventief en remediërend gebeuren.

 • Omschrijvingen in de rand
  • Beleidsmatig
  • Structureel
  • Uitvoerend
  • Proactief
  • Preventief & wenselijke preventie
  • Remediërend
  • Leerlingenbegeleiding als handelingsgericht proces
visie inspiratietekst 3 scho samen werken met de school
Visie – inspiratietekst3 - SCHO & “samen werken” met de school
 • Gedeelde verantwoordelijkheid tussen gelijkwaardige partners
  • CLB verantwoordelijk is voor haar aanbod tot schoolondersteuning

school helpen bij het bevorderen van de deskundigheid van leraren (schoolteam) inzake leerlingenbegeleiding

Maatwerk – kritische vriend – aandacht voor leerbedreigde kinderen

  • de school is verantwoordelijk voor wat zij hiermee doet
 • Samen werken aan een zorgbeleid, aan gelijke onderwijskansen en aan een gezondheidsbeleid
  • Schoolfoto – schoolspecifieke noden
  • CLB-foto – ondersteuningsaanbod
  • Zorgcontinuüm & planmatige aanpak
  • Werkmodellen op elkaar afstemmen

Operationele doelstellingen

in afsprakennota

visie inspiratietekst 4 scho samen werken met externen
Visie – inspiratietekst4 - SCHO = samen werken met externen
 • Samen werken met de PBD
 • Samen “net”-werken
  • aanbod van externe diensten in het werkgebied onderzoeken
  • hen aanspreken als zij relevant kunnen zijn voor de interne leerlingenbegeleiding van de school – SGE – SGR
  • samenwerkingsprotocollen afsluiten
  • = draaischijffunctie van het CLB
visie inspiratietekst 5 samen werken voor met prioritaire doelgroepen
Visie – inspiratietekst5 - Samen werken voor & met prioritaire doelgroepen
 • de drempels en de achterstellingsmechanismen in de school helpen wegwerken
  • betere inzichten → betere afstemming
 • een brede basiszorg bieden
  • positief klas- en schoolklimaat
  • werken met de kwetsbare doelgroepen
visie inspiratietekst 6 samen werken aan participatie
Visie – inspiratietekst6 - Samen werken aan participatie
 • De leerling centraal
  • zij hebben echt wel iets te vertellen …
  • VLOR – “luisteren naar jongeren zorgt voor verheldering in de relatie tussen gezin en school”
  • rekening houden met wat leerlingen bezighoudt en interesseert
 • Ouderbetrokkenheid → ouderparticipatie
  • scholen stimuleren om aandacht voor te hebben voor ouders
  • participeren in projecten gericht op maatschappelijk kwetsbare ouders
  • ouders actief betrekken bij de besluitvorming en in de uitvoeringsfase
  • VLOR → scholen moeten op zoek naar andere manieren van omgaan met het thuisfront van leerlingen
tot hier de inspiratietekst met betrekking tot de visie
Tot hier de inspiratietekst met betrekking tot de visie …
 • Zes delen
  • Speerpunten
  • Vooraf
  • De visietekst
  • Nood aan professionalisering
  • Leren van de toekomst
  • De bijlagen
nood aan professionalisering
Nood aan professionalisering
 • Scholen focussen op het uitvoerende niveau
 • vaak hulp op het individuele niveau
 • weinig tijd om discriminatiemechanismen bloot te leggen en het systeem bij te sturen
 • De school als systeem begeleiden vereist andere vaardigheden dan de individuele, op de klant gerichte benadering.
leren van de toekomst
Leren van de toekomst

Verankeren

& borgen

 • Wij hebben onze gedachten, onze gedachten hebben ons

Wat lukt/werkt verder uitbouwen

Onze gedachten durven loslaten en openstaan voor de gedachten van anderen

Kleine, beperkte acties opzetten vanuit een nieuwe overtuiging

Wat betekent dit voor mij en wat wil ik hiermee doen?

slide17
STAVAZA - Schoolondersteuning

ACTIVITEITEN

Te concretiseren op centrumniveau in functie van de specifieke lokale noden

 • TACTIEK welke keuzes maken?
 • STRATEGIE hoe gaan we dat doen?

VISIE wat willen we realiseren?

 • MISSIE waarom doen we dit?

(Figuur gebaseerd op de piramide van Daniel Kim)

de bijlagen
De bijlagen

Procedures

 • PR_SCHO_01_Schoolondersteunig_Algemeen
 • PR_SCHO_02_Ondersteuning_schoolinterne_llnbgl_zorgbeleid
 • PR_SCHO_04_CLB_als_draaischijf & bijlage
 • PR_SCHO_05_Ondersteuning_projecten_prioritaire_doelgroepen
 • PR_SCHO_06_Gezondheidsbeleid

Werkinstructies

 • WI_SCHO_00_Projectwerking_stappen
 • WI_SCHO_01_Basisklimaat
 • WI_SCHO_02_Preventiemodel_DeCauter & bijlage
 • WI_SCHO_03_Wenselijke_preventie
 • WI_SCHO_04_Gezondheidsbeleid_K-cirkel
 • WI_SCHO_05_Gezondheidsmatrix
 • WI_SCHO_06_Kijkwijzer_llnzorg_klas_en_school & bijlage
 • WI_SCHO_07_Torenspel
 • WI_SCHO_08_Balkmetafoor
 • WI_SCHO_09_Zorgstructuur
slide19
Deze visietekst is het resultaat van de samenwerking tussen
 • Werkgroep van de driehoek Schoolondersteuning,
 • Christine De Backer, ROC CLB GO!; Liesbeth Ceulemans, ROC CLB GO! ; Marjolein Petit, CLB Vilvoorde & POC GO!; Peggy Van derhaeghen, ROC CLB GO!
 • Trekker & penhouder
 • Geert Oosterbosch, PBD CLB GO!
 • Opvolgers
 • Nils Strumane, CLB GO! Gent, Anita Faucompret, POC CLB GO!
 • POC CLB GO!
 • Monica Bulcke, Inge Van Trimpont
 • Projectreflectiegroep d.d. 16/03/2011
 • Sigrid De Vuyst, GO!; Philip Guttig, CLB GO ! Brasschaat; Geert Oosterbosch, PBD CLB GO!; Willy Steensels, PBD GO!; Fran Geedts, CLB GO! Brugge; Marijke Luyckx, CLB GO! Genk-Maasland; Nils Strumane, CLB GO! Gent; Henk Coopman, CLB GO! Antwerpen; Hilde Merckx, CLB GO! Dendermonde;
   • Liesbeth Ceulemans, CLB GO! Brasschaat (verslaggever);
   • Anita Faucompret, POC (voorzitter)
ad