parking podziemny pod placem nowy targ koncesja na roboty budowlane umowa zawarta 16 07 2010 r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Parking podziemny pod Placem Nowy Targ (koncesja na roboty budowlane – umowa zawarta 16.07.2010 r.) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Parking podziemny pod Placem Nowy Targ (koncesja na roboty budowlane – umowa zawarta 16.07.2010 r.)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Parking podziemny pod Placem Nowy Targ (koncesja na roboty budowlane – umowa zawarta 16.07.2010 r.) - PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on

Parking podziemny pod Placem Nowy Targ (koncesja na roboty budowlane – umowa zawarta 16.07.2010 r.) . Wrocław, sierpień 2011r. . Parking pod Plac em Nowy Targ – I procedura zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Założenia: parking podziemny trzykondygnacyjny na ok. 800 miejsc,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Parking podziemny pod Placem Nowy Targ (koncesja na roboty budowlane – umowa zawarta 16.07.2010 r.)' - elie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
parking podziemny pod placem nowy targ koncesja na roboty budowlane umowa zawarta 16 07 2010 r
Parking podziemny pod Placem Nowy Targ(koncesja na roboty budowlane – umowa zawarta 16.07.2010 r.)

Wrocław, sierpień 2011r.

slide2

Parking pod Placem Nowy Targ –

I procedura zgodnie z przepisami ustawy Pzp

Założenia:

 • parking podziemny trzykondygnacyjny na ok. 800 miejsc,
 • wyburzenie budowli ochronnej zlokalizowanej pod placem,
 • przebudowa nawierzchni placu i jej zagospodarowanie,
 • przebudowa sąsiadującego układu komunikacyjnego,
 • maksymalny okres eksploatacji parkingu przez Koncesjonariusza – nie dłużej

niż 40 lat ,

 • Koncesjodawca zapłaci za wykonanie nawierzchni placu i jego

zagospodarowanie,

 • formuła: zaprojektuj i wybuduj.
slide4

Parking pod Placem Nowy Targ –

przebieg I postępowania

Harmonogram działań:

 • decyzja o wyborze trybu postępowania – II kw. 2007 r.
 • opracowanie PFU, geologia, uzgodnienia - III kw. 2007 r.- I kw. 2008
 • ogłoszenie postępowania w oparciu o PZP - marzec 2008 r.
 • złożenie wniosków (4 wykonawców) - maj 2008 r.
 • uzupełnianie wniosków, protesty,odwołania - maj- sierpień 2008 r.
 • zaproszenie do składania ofert wstępnych - sierpień 2008 r.
 • negocjacje z 2 wykonawcami - październik 2008 r.
 • złożenie ofert ostatecznych – 25 listopada 2008 r.
 • unieważnienie postępowania (brak ofert) – 28 listopada 2008 r.
slide5

Parking pod Placem Nowy Targ –

wnioski z I postępowania

Procedura nieskuteczna, bo :

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych uniemożliwiałyuwzględnienie wniosków wykonawców w trakcie postępowania.

Wnioski dotyczyły:

 • zmniejszenia liczby miejsc postojowych do ok. 400 ,
 • pisemnej deklaracji Miasta, że w promieniu ok. 400 m nie powstaną inne miejskie parkingi,
 • partycypacji Miasta w kosztach budowy parkingu w wysokości min. 30 %,
 • poręczenia kredytu bankowego przez Miasto,
 • wydłużenia okresu eksploatacji parkingu przez Koncesjonariusza do ok. 70 lat ,
 • skutecznego egzekwowania zasad i opłat za parkowanie w sąsiedztwie pl. Nowy Targ
 • redukcji poziomych miejsc parkingowych w sąsiedztwie budowanego parkingu.
slide6

Parking pod Placem Nowy Targ –

przebieg II postępowania

Postępowanie w oparciu o nowy akt prawny – ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Procedura mniej sformalizowana:

 • w ogłoszeniu wymagane wyłącznie określenie przedmiotu zamówienia,
 • kwalifikacja wniosków na podstawie oświadczeń,
 • możliwość wypracowania w trakcie negocjacji szczegółowego opisu przedmiotu koncesji,
 • możliwość negocjacji wszystkich aspektów koncesji (technicznych, finansowych i prawnych),
 • brak protestów i odwołań (w ustawie uregulowana jedynie skarga do sądu administracyjnego).
slide7

Parking pod Placem Nowy Targ –

przebieg II postępowania

ZAŁOŻENIA :

 • parking podziemny na min. 300 - max. 800 miejsc postojowych,
 • przyjęto wysokość udziału finansowego Koncesjodawcy w zależności od liczby miejsc postojowych
 • okres trwania umowy koncesji – max. 40 lat,
 • podjęcie zobowiązań Koncesjodawcy w zakresie polityki parkingowej wokół parkingu,
 • zagospodarowanie nawierzchni placu zgodnie z koncepcją konkursową,
 • czas trwania projektowania i budowy obiektu – max. 36 miesięcy od zawarcia umowy koncesji.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA :

 • przygotowanie postępowania – I kw. 2009 r.
 • ogłoszenie postępowania - kwiecień 2009 r.
 • złożenie wniosków (7 wniosków) – czerwiec 2009 r.
 • negocjacje – wrzesień 2009 r.– styczeń 2010 r.
 • zaproszenie do złożenia ofert (4 podmioty) – marzec 2010 r.
 • złożenie ofert (termin 2 -krotnie przesuwany) – czerwiec 2010r.
 • wybór oferty - czerwiec/ lipiec 2010 r.
 • zawarcie umowy koncesji – 16 lipca 2010 r.
slide8

Parking pod Placem Nowy Targ –

wnioski z II postępowania

Wnioski:

 • uwzględniono większość postulatów z poprzedniego postępowania,
 • złagodzone wymogi formalne postępowania w oparciu o ustawę o koncesji....,
 • brak dostosowania polskiego systemu prawa podatkowego do specyfiki transakcji w PPP ,
 • określenie momentu powstania obowiązku podatkowego VATz tytułu świadczenia usługi polegającej na udzieleniu uprawnienia dokorzystania z parkingu przez okres umowny
 • rozliczenie podatku VAT – prawo Koncesjodawcy do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w fakturze VAT wystawionej przez Koncesjonariusza z tytułu wykonania obiektu
 • kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych - propozycja do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, aby w przedsięwzięciach PPP podmioty prywatne mogły odliczać wszelkie nakłady na środki trwale znajdujące się na gruntach należących do sektora publicznego
 • kto płaci podatek od nieruchomości – propozycja, aby ustawa o podatku od nieruchomości zwalniała z tego podatku nieruchomości będące przedmiotem PPP
 • rozliczenie przez koncesjonariusza kosztów budowy i eksploatacji obiektu- problemy z ujęciem księgowo-bilansowym .
przyszkolne baseny informacje o projekcie
PRZYSZKOLNE BASENY – INFORMACJE O PROJEKCIE

Parking pod Placem Nowy Targ –

wnioski z II postępowania

 • niestabilność polskiego systemu podatkowego (w kontekście długoletniej umowy między stronami)
  • częste nowelizacje prawa podatkowego,
  • odmienne interpretacje wydawane przez różne organy przy takim samym stanie faktycznym.
slide10

niestabilność polskiego systemu podatkowego (w kontekście długoletniej umowy między stronami)częste nowelizacje prawa podatkowego, odmienne interpretacje wydawane przez różne organy podatkowe w takim samym stanie faktycznym.

Parking pod Placem Nowy Targ – obecny stan zaawansowania

 • 16. VII. 2010 r. – zawarcie umowy z Konsorcjum utworzonym umową konsorcjum z dnia 15 maja 2009 r., w skład którego wchodzą:

1. Mota – Engil Central Europe S.A. – lider konsorcjum,  

2. Mota – Engil, Engenharia e Construcao, S.A.  

3. EMSA – EMPREENDIMENTOS E EXPLORACAO DE ESTACIONAMENTOS, S.A.

4. ESLI – Parques de Estacionamento, S.A.

5. IMMO Park Sp. z o.o.

 • X.2010 r.- przejęcie terenu budowy, rozpoczęcie badań archeologicznych
 • XII.2010 r. - zatwierdzenie ww.koncepcji, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej,
 • I.2011 r. - prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • VII/VIII- wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla I i II etapu