p2p binnen rabobank raboshop inzicht in en controle over al je leveranciersuitgaven n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
P2P binnen Rabobank: RaboShop Inzicht in, en controle over al je leveranciersuitgaven PowerPoint Presentation
Download Presentation
P2P binnen Rabobank: RaboShop Inzicht in, en controle over al je leveranciersuitgaven

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

P2P binnen Rabobank: RaboShop Inzicht in, en controle over al je leveranciersuitgaven - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

P2P binnen Rabobank: RaboShop Inzicht in, en controle over al je leveranciersuitgaven. Nevi , 24 maart 2014. Peter Millenaar. Agenda. Visie ontwikkeling Inkooplandschap 2016 Waar staan we met Purchase-to-Pay ? Strategie Ketenplan 2016: RaboShop®; “ What’s in it for me ?”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

P2P binnen Rabobank: RaboShop Inzicht in, en controle over al je leveranciersuitgaven


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p2p binnen rabobank raboshop inzicht in en controle over al je leveranciersuitgaven

P2P binnen Rabobank: RaboShopInzicht in, en controle over al je leveranciersuitgaven

Nevi, 24 maart 2014

 • Peter Millenaar
agenda
Agenda

Visie ontwikkeling Inkooplandschap 2016

Waar staan we met Purchase-to-Pay?

Strategie Ketenplan 2016: RaboShop®; “What’s in itfor me?”

slide3

Rabobank Concern Inkoop levert haar bijdrage aan Visie 2016 door haar opdrachtgevers te laten excelleren met het integreren van excellente leveranciers t.b.v. de klanten

Leveranciers vervullen een cruciale rol in het behalen van de bedrijfsdoelstellingen van Rabobank en in het bijzonder het concurrentievoordeel. Van de totale uitgaven van Rabobank wordt structureel ongeveer twee derde uitgegeven aan leveranciers en dit aandeel zal naar verwachting in de toekomst minimaal gelijk blijven.

 • Concern Inkoop draagt bij aan Visie Rabobank 2016 door middel van:
 • Vernieuwen en Verbinden
 • Samen waarde toevoegen in de keten
  • met leveranciersoplossingen (Waarde)
 • Kostenverlaging
 • Samen verzilveren van harde besparingen
  • uit nieuwe contracten (prijs)
 • Samen op zoek naar kostenverlagingen
  • (kosten)
 • Samen kosten wegnemen (TCO)
in de inkoopketen werkt rci samen in interactie met betreffende businesspartijen
In de inkoopketen werkt RCI samen in interactie met betreffende businesspartijen
 • Intelligence

Finance, RCI, Business

Business

RCI

Business

“defining the value”

“finding the value”

“gettingwhat is agreed”

“Improving the value”

“order & pay the value”

“visualising the value”

p2p proces rabobank verzilvert de activiteiten in strategisch en tactisch inkoopproces
P2p proces Rabobank verzilvert de activiteiten in strategisch en tactisch Inkoopproces
 • Intelligence

Maximalisatie gebruik RaboShop

slide6
Rabobank heeft relatieve voorsprong op P2P (en E-invoicing) en achterstand op sourcing suites en procurementnetworks
inkoop finance zijn in het p2p proces onlosmakelijk met elkaar verbonden
Inkoop& Finance zijn in het P2P procesonlosmakelijkmet elkaarverbonden.

“P2P implemented in Finance alone will have an emphasis on the finance aspects. Implemented in Procurement, it will focus on procurement and purchasing.”

Bron: Purchasing Insight

inhoudsopgave
Inhoudsopgave

Visie ontwikkeling Inkooplandschap 2016

Waar staan we met Purchase-to-Pay?

Strategie Ketenplan 2016: RaboShop®; “What’s in itfor me?”

missie van de raboshop inzicht in en controle over al je leveranciersuitgaven 1
Missie van de RaboShop®“Inzicht in, en controle over al je leveranciersuitgaven1)
 • Een professionele virtuele marktplaats voor bestellers, producteigenaren en leveranciers…
 • … die borgtdatproducten en dienstenwordeningekocht op basis van afgeslotencontracten
 • …die inzicht in- en controle op leveranciersuitgavenbiedt
 • ….op een marktconforme kostenniveau, middels focus op operational excellence
 • Een belangrijke peiler onder de professionalisering van de inkoopfunctie binnen de Rabobank

1) Voor visuele uitwerking businessmodel RaboShop zie bijlage 1

raboshop een volwassen webshop met meer dan een half miljard spend per jaar
Raboshop®, een volwassen webshop met meer dan een half miljard spend per jaar
 • Met 523 miljoen omzet in 2013 (180 mln in 2009)
 • Gemiddeld 4000 unieke gebruikers per maand
 • 600 leveranciers die via RaboShop leveren
 • meer dan 2.500 actieve contracten
 • meer dan 230.000 orderregels per jaar worden volledig elektronisch gefactureerd en betaald
 • financiële verplichtingen van RaboShop inkopen zijn automatisch opgenomen in de financiële rapportages van RN en LB
raboshop draagt bij aan cost value en risk doelstellingen
RaboShop draagtbijaan Cost, Value en Risk doelstellingen
 • 1 bestelportaal
 • Gemakkelijk bestellen en factureren
 • Eenduidige standaard procesgang
 • Inzicht in verplichtingen, kosten en uitgaven
 • Inzicht en controle uitnutting contracten

Zakelijk bestelgemak

Inzicht & Controle

Value

user benefits

management benefits

company benefits

company benefits

 • Inkoopvolume in control door maximale contract compliance
 • Contract risico management
 • Borging MVO condities
 • Voldoen aan interne en externe regelgeving (w.o. Procuratie etc.)
 • Lagere proceskosten bestellen t/m betalen door efficiënt proces en juiste boekingsgang.
 • Lagere tarieven door volumebundeling
 • Reductie bestellingen zonder contract

Risk

Cost

raboshop heeft sterke roi door gegarandeerde compliance
RaboShop® heeftsterke ROI door gegarandeerde compliance

Contractcompliance:

inperkingimagoschade

MVO borging

besteprijs/prestatieverhouding

Procescomplianceinterne- en externeregelgeving

Actueelinzicht in verplichtingen en gemaaktekosten

Jaarlijks3-4% besparing op de spend

Verzilveringcontractbesparing

Lageproceskosten (STP)

Minder eigensubadministraties

The Averageadditionalcostforevery dollar spentthat is not compliant to a supplier contract of agreement is 22%

 • Aberdeen,2009, The CFO’s view on procurement

The average enterprise books 38% of the identified or negotiated savings that procurement identifies.

Aberdeen, 2009, The CFO’s view on procurement

Best in class enterprises display a requisition

to order cycle time which is lessthanone-fourth

the cycle time displayedbyallotherfirms

Aberdeen, 2008, eprocurement benchmark

Gartner, 2013

slide13
Uitrol RaboShop in organisatie: De Enable fase met accent op ordebrengenrandvoorwaardengebruik is in 2013 afgerond

ENABLE (Randvoorwaarden op orde)

ENCOURAGE (Stimulerengebruik)

Gebruiksgemak | Verhogen gebruikers tevredenheid naar 7,0

Betrouwbaarheid| Verhogen gebruikerstevredenheid naar 7,0

ENFORCE (Verankering in inkoopbeleid)

inhoudsopgave1
Inhoudsopgave

Visie ontwikkeling Inkooplandschap 2016

Waar staan we met Purchase-to-Pay?

Strategie Ketenplan 2016: RaboShop®; “What’s in itfor me?”

slide15
Encourage fase | Optimalisatie gebruik bij gelijk-blijvendegebruikerstevredenheid en continue verlaging proceskosten

Gebruik |Verlagen (inkoop)kosten

door verhoging gebruik

ENABLE

Efficiency |Verlagen Proceskosten

door continuverbeteren

Usability |Gelijkhoudentevreden-heid door continu verbeteren

ENCOURAGE

ENFORCE

encourage fase de executie verloopt via twee parallelle cycli
Encourage fase | De executie verloopt via twee parallelle cycli

Efficiency |Verlagen Proceskosten

door continuverbeteren

Gebruik |Verlagen (inkoop)kosten

door verhoging gebruik

Usability |Gelijkhoudentevreden-heid door continu verbeteren

slide17

Gebruik | Keuze voor een P2P kanaal1) is afhankelijk van de gewenste balans van contracteigenaar tussen risico-beheersing&procesefficiency

Inzicht

Efficiency

Compliance

Controle

Declaraties en financiële verplichting

Betaling

Analyse behoefte

risico en controle & procesefficiency

Maverick

Factuur

Betaling

*

Terugkerende facturen

Commodity groepering

Strategie

bepaling

Factuur

Contract

Betaling

Veronderstelde ontvangst (2-way-match)

Betaling

Bestelling

Factuur

Contract

Spend analyse

Commodity bepaling

Leverbevestiging (3-way-match)

Contract

Bevestiging

Factuur

Bestelling

Betaling

1) Hackettgroup, 2013, Insights in P2P Channelstrategy, aangepast naar Rabobank

2) Bij maverick buying is ergeenrelatietussen contract en facturen. De spend informatiewordtverrijkt om de supplier compliance inzichtelijktemaken

slide18

Gebruik| Deskresearch wordt d.m.v. ophalen en analyse risico controle en behoefte business partner omgezet naar strategie en uitrol gebruik RaboShop proces

Stap 3: opgestelde strategie implementeren en uitvoeren

Stap 2: Check deskresearch bij business partijen en bepalen strategie

Stap 4: Continu

verbeteren

Stap 1:

Deskresearch (“bollenpaat”)

slide19
Efficiency |Goede werking van P2P kanalen vraagt om optimalisatie processen met juiste mix Procurement & Finance belangen

Uitgangspunt P2P kanaalstrategie: Bij alle kanalen (met uitzondering van Maverick) hoeft CRG FS de factuur niet meer ter accordering aan de budgethouder aan te bieden

usability vasthouden gebruikerstevredenheid door meebewegen met aangepaste gebruikerswensen
Usability | Vasthouden gebruikerstevredenheid door meebewegen met aangepaste gebruikerswensen
 • Uitgangspunten gebruikerswensen, geadresseerd in programma Procurius:
 • Usability
 • Proces Efficiency
 • Rapportage
 • Gebruik P2P proces