het flankerend onderwijsbeleid in de provincie oost vlaanderen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het flankerend onderwijsbeleid in de provincie Oost-Vlaanderen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het flankerend onderwijsbeleid in de provincie Oost-Vlaanderen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Het flankerend onderwijsbeleid in de provincie Oost-Vlaanderen - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Het flankerend onderwijsbeleid in de provincie Oost-Vlaanderen. Missie (1). Onderwijs in de provincie ondersteunen en versterken Aanvullend Vernieuwend Rekening houden met noden en behoeften van onderwijsveld. Missie (2). Buitengewoon basisonderwijs Secundair onderwijs

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Het flankerend onderwijsbeleid in de provincie Oost-Vlaanderen' - eli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
missie 1
Missie (1)
 • Onderwijs in de provincie ondersteunen en versterken
 • Aanvullend
 • Vernieuwend
 • Rekening houden met noden en behoeften van onderwijsveld
missie 2
Missie (2)
 • Buitengewoon basisonderwijs
 • Secundair onderwijs
 • Volwassenenonderwijs- basiseducatie- NT2
missie 3
Missie (3)
 • Gelijke onderwijskansen
 • Levenslang leren
 • Band onderwijs - arbeidsmarkt
missie 4
Missie (4)
 • Samenwerking bevorderen- verschillende onderwijsinstellingen- verschillende onderwijsnetten- interprovinciaal- internationaal
 • Ondersteunen van onderwijsinitiatieven van andere provinciale diensten
uitwerking
Uitwerking
 • Projectsubsidiëring
 • Rechtstreekse steun
 • Eigen initiatieven
voor wie
Voor wie?
 • School
 • Scholengemeenschap secundair onderwijs
 • Samenwerkingsverband
school
School
 • Gewoon secundair onderwijs
 • Centrum voor deeltijds onderwijs
 • Buitengewoon secundair onderwijs
 • Buitengewoon lager onderwijs
 • Gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen
samenwerkingsverband
Samenwerkingsverband
 • Secundaire scholen
 • BLO-scholen
 • Eén of meer secundaire scholen + één of meer BLO-scholen
hoe en wanneer aanvragen
Hoe en wanneer aanvragen?
 • Provinciaal modelformulier
 • 1 aanvraag per scholengemeenschap of samenwerkingsverband
 • Maximum 2 aanvragen per school
 • Uiterlijk 31 maart voorafgaand aan het schooljaar
voorwaarden 1
Voorwaarden (1)
 • In de tijd beperkt initiatieféén schooljaarkan maximaal twee keer verlengd worden
voorwaarden 2
Voorwaarden (2)
 • Nieuw of vernieuwend zijn
 • Duidelijke zelfstandige entiteit
 • Geen vervanging van andere reguliere financieringsbronnen
voorwaarden 3
Voorwaarden (3)
 • Investeringskosten : maximaal de helft van de aangevraagde toelage
 • Personeelskosten
 • Werkingskosten
 • In principe : geen vorming
projectdoelstellingen 1
Projectdoelstellingen (1)
 • Bevorderen van meertaligheid
 • Optimaliseren van onderwijskansen voor leerlingen met leerstoornissen
 • Betere voorbereiding op de arbeidsmarkt
 • Voorkomen en verhelpen van gedragsproblemen
projectdoelstellingen 2
Projectdoelstellingen (2)
 • Verstevigen van band school-ouders-buurt
 • Tegengaan van ongekwalificeerde uitstroom
 • Ondersteunen voltijds engagement in DBSO
 • Stimuleren van de samenwerking tussen TSO/ASO
 • Betere doorstroming hoger onderwijs
 • Internationale en interprovinciale samenwerking
opvolging van een project
Opvolging van een project

• realisatie / opvolging stappenplan

• meerwaarde voor de leerlingen

• communicatie in de school en naar de ouders

• verankering in de school

• return voor de provincie

beslissing
Beslissing
 • Deputatie
 • Uiterlijk 15 mei
 • Advies beoordelingscommissie
 • Verlengingen : opvolgingsverslag
bedragen
Bedragen
 • School : 1.500 – 7.500 euro
 • ScholengemeenschapSamenwerkingsverband

 Niet-netoverschrijdend : 3.000 – 15.000 euro

 Netoverschrijdend : 3.000 – 16.500 euro

slide20

Subsidiereglement onderwijsinitiatieven ter aanvulling of ondersteuning van het reguliere lesgebeurenzie reglement als bijlage

school21
School
 • Secundaire school
 • Basisschool
 • Instelling voor deeltijds onderwijs
 • Gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen
centrum
Centrum
 • Deeltijds onderwijs
 • Volwassenenonderwijs
 • Basiseducatie
 • Gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen
vereniging
Vereniging
 • VZW
 • Publieke rechtspersoon
 • Feitelijke vereniging
 • Initiatief moet ten goede komen van Oost-Vlaamse onderwijsinstellingen
waarvoor
Waarvoor?
 • Aansluiten bij eindtermen, ontwikkelingsdoelen, basiscompetenties
 • Beperkt in de tijd
 • Duidelijk te onderscheiden van de reguliere werking
aansluiten bij reguliere werking
Aansluiten bij reguliere werking
 • Scholen met ten minste 25% GOK-leerlingen
 • Buitengewoon onderwijs
 • CDO
 • CBE
 • CVO : algemene vorming of NT2
hoe en wanneer aanvragen26
Hoe en wanneer aanvragen?
 • Provinciaal modelformulier
 • Initiatieven tussen 1 januari en 30 juni :voor 31 december
 • Initiatieven tussen 1juli en 31 december :voor 30 juni
hoeveel
Hoeveel?
 • Maximumkosten van het initiatief
 • Maximum 5.000 euro
rechtstreekse steun 1
Rechtstreekse steun (1)
 • Bednet (onderwijs aan zieke kinderen)
 • Jeugddienst Sjalom- groepsactiviteiten voor jongeren met beperking- workshops voor scholen rond inclusie van personen met beperking
rechtstreekse steun 2
Rechtstreekse steun (2)
 • Project De man van de taal- leesbevordering, leesplezier en taalverwondering- educatieve toolbox- multimediaproductie
 • REC Radiocentrumontwikkeling van een mediakit
rechtstreekse steun 3
Rechtstreekse steun (3)
 • CST (Computers op School en Thuis)
 • Stichting Dirk Frimout – prijs Focus Aardebeste geïntegreerde proef met de aarde als onderwerp
 • Federauto – De Gouden Autosleutelhangerwedstrijd voor leerlingen van de studierichting autotechniek
rechtstreekse steun 4
Rechtstreekse steun (4)
 • Regionaal Technologisch Centrum
 • Beroepenhuis - jongeren helpen bij studiekeuze- informatie over technische of praktisch-uitvoerende beroepen en studierichtingen
rechtstreekse steun 5 accord
Rechtstreekse steun (5) Accord
 • Samenwerking met West-Vlaanderen, Zeeland, Norfolk en Suffolk
 • Opzetten uitwisselingsprojecten
 • Organiseren gemeenschappelijke stages
 • Vergelijken van onderwijsmethodes
rechtstreekse steun 6
Rechtstreekse steun (6)
 • Huizen van het Nederlands
 • OCB – Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatieondersteunen van Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie
eigen initiatieven
Eigen initiatieven
 • Oost@Workreportages over technisch en beroepsonderwijs op regionale TV-zenders
 • Aankoop Unizo ondernemerskoffersvoor verspreiding in de scholen
 • Ondersteuning van afstudeerscripties met een Oost-Vlaamse inhoud (zie reglement als bijlage)
educatieve projecten cultuur
Educatieve projecten cultuur
 • Pam Enamearcheologie, alledaagse leven door de eeuwen heen
 • Pam Velzeke – Romeinse tijd
 • Molenmuseum
 • Kunstkoffers
educatieve projecten milieu en natuur
Educatieve projecten milieu en natuur
 • De Kaaihoeveprovinciaal natuureducatief centrum
 • Het Leeno.a. bosklassencentrum Hermeleen
 • De Gavers (ook meerdaags)
 • Puyenbroeck
andere educatieve projecten
Andere educatieve projecten
 • Democratische vorming – bezoek Provinciehuis
 • Europa
 • Mondiale vorming
 • Geluidskoffer Amai, mijn horen
 • Muisje Pierlepein – bezoek land- en tuinbouwbedrijven
mobiliteit
Mobiliteit
 • Lessen verkeersopvoeding in domein Puyenbroeck
 • Educatieve projecten
 • Fietspoolproject
 • Schoolroutekaart
 • Wedstrijd rond zichtbaarheidmateriaal
schoolsport
Schoolsport
 • Boerekreek plattelandsklas gecombineerd met sport
 • SchoolsportdagenBoerekreek, de Gavers, Puyenbroek
 • Doe Aan Sport Beurs
 • Junior Specialsportdag voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs
de toekomst
De toekomst
 • Provinciale Beleidscommissie Onderwijs Oost-Vlaanderen (vertegenwoordigers alle netten)
 • Aanwerving 3 pedagogische medewerkers flankerend onderwijs
 • Dit najaar : overleg met steden en gemeenten over flankerend onderwijsbeleid
meer info bevoegde provinciale ambtenaren
Meer infobevoegde provinciale ambtenaren
 • Martin Stepman, martin.stepman@oost-vlaanderen.be
 • Annemie Moons, anne-marie.moons@oost-vlaanderen.be