het flankerend onderwijsbeleid in de provincie oost vlaanderen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het flankerend onderwijsbeleid in de provincie Oost-Vlaanderen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het flankerend onderwijsbeleid in de provincie Oost-Vlaanderen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Het flankerend onderwijsbeleid in de provincie Oost-Vlaanderen - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Het flankerend onderwijsbeleid in de provincie Oost-Vlaanderen. Missie (1). Onderwijs in de provincie ondersteunen en versterken Aanvullend Vernieuwend Rekening houden met noden en behoeften van onderwijsveld. Missie (2). Buitengewoon basisonderwijs Secundair onderwijs

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Het flankerend onderwijsbeleid in de provincie Oost-Vlaanderen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
missie 1
Missie (1)
 • Onderwijs in de provincie ondersteunen en versterken
 • Aanvullend
 • Vernieuwend
 • Rekening houden met noden en behoeften van onderwijsveld
missie 2
Missie (2)
 • Buitengewoon basisonderwijs
 • Secundair onderwijs
 • Volwassenenonderwijs- basiseducatie- NT2
missie 3
Missie (3)
 • Gelijke onderwijskansen
 • Levenslang leren
 • Band onderwijs - arbeidsmarkt
missie 4
Missie (4)
 • Samenwerking bevorderen- verschillende onderwijsinstellingen- verschillende onderwijsnetten- interprovinciaal- internationaal
 • Ondersteunen van onderwijsinitiatieven van andere provinciale diensten
uitwerking
Uitwerking
 • Projectsubsidiëring
 • Rechtstreekse steun
 • Eigen initiatieven
voor wie
Voor wie?
 • School
 • Scholengemeenschap secundair onderwijs
 • Samenwerkingsverband
school
School
 • Gewoon secundair onderwijs
 • Centrum voor deeltijds onderwijs
 • Buitengewoon secundair onderwijs
 • Buitengewoon lager onderwijs
 • Gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen
samenwerkingsverband
Samenwerkingsverband
 • Secundaire scholen
 • BLO-scholen
 • Eén of meer secundaire scholen + één of meer BLO-scholen
hoe en wanneer aanvragen
Hoe en wanneer aanvragen?
 • Provinciaal modelformulier
 • 1 aanvraag per scholengemeenschap of samenwerkingsverband
 • Maximum 2 aanvragen per school
 • Uiterlijk 31 maart voorafgaand aan het schooljaar
voorwaarden 1
Voorwaarden (1)
 • In de tijd beperkt initiatieféén schooljaarkan maximaal twee keer verlengd worden
voorwaarden 2
Voorwaarden (2)
 • Nieuw of vernieuwend zijn
 • Duidelijke zelfstandige entiteit
 • Geen vervanging van andere reguliere financieringsbronnen
voorwaarden 3
Voorwaarden (3)
 • Investeringskosten : maximaal de helft van de aangevraagde toelage
 • Personeelskosten
 • Werkingskosten
 • In principe : geen vorming
projectdoelstellingen 1
Projectdoelstellingen (1)
 • Bevorderen van meertaligheid
 • Optimaliseren van onderwijskansen voor leerlingen met leerstoornissen
 • Betere voorbereiding op de arbeidsmarkt
 • Voorkomen en verhelpen van gedragsproblemen
projectdoelstellingen 2
Projectdoelstellingen (2)
 • Verstevigen van band school-ouders-buurt
 • Tegengaan van ongekwalificeerde uitstroom
 • Ondersteunen voltijds engagement in DBSO
 • Stimuleren van de samenwerking tussen TSO/ASO
 • Betere doorstroming hoger onderwijs
 • Internationale en interprovinciale samenwerking
opvolging van een project
Opvolging van een project

• realisatie / opvolging stappenplan

• meerwaarde voor de leerlingen

• communicatie in de school en naar de ouders

• verankering in de school

• return voor de provincie

beslissing
Beslissing
 • Deputatie
 • Uiterlijk 15 mei
 • Advies beoordelingscommissie
 • Verlengingen : opvolgingsverslag
bedragen
Bedragen
 • School : 1.500 – 7.500 euro
 • ScholengemeenschapSamenwerkingsverband

 Niet-netoverschrijdend : 3.000 – 15.000 euro

 Netoverschrijdend : 3.000 – 16.500 euro

slide20

Subsidiereglement onderwijsinitiatieven ter aanvulling of ondersteuning van het reguliere lesgebeurenzie reglement als bijlage

school21
School
 • Secundaire school
 • Basisschool
 • Instelling voor deeltijds onderwijs
 • Gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen
centrum
Centrum
 • Deeltijds onderwijs
 • Volwassenenonderwijs
 • Basiseducatie
 • Gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen
vereniging
Vereniging
 • VZW
 • Publieke rechtspersoon
 • Feitelijke vereniging
 • Initiatief moet ten goede komen van Oost-Vlaamse onderwijsinstellingen
waarvoor
Waarvoor?
 • Aansluiten bij eindtermen, ontwikkelingsdoelen, basiscompetenties
 • Beperkt in de tijd
 • Duidelijk te onderscheiden van de reguliere werking
aansluiten bij reguliere werking
Aansluiten bij reguliere werking
 • Scholen met ten minste 25% GOK-leerlingen
 • Buitengewoon onderwijs
 • CDO
 • CBE
 • CVO : algemene vorming of NT2
hoe en wanneer aanvragen26
Hoe en wanneer aanvragen?
 • Provinciaal modelformulier
 • Initiatieven tussen 1 januari en 30 juni :voor 31 december
 • Initiatieven tussen 1juli en 31 december :voor 30 juni
hoeveel
Hoeveel?
 • Maximumkosten van het initiatief
 • Maximum 5.000 euro
rechtstreekse steun 1
Rechtstreekse steun (1)
 • Bednet (onderwijs aan zieke kinderen)
 • Jeugddienst Sjalom- groepsactiviteiten voor jongeren met beperking- workshops voor scholen rond inclusie van personen met beperking
rechtstreekse steun 2
Rechtstreekse steun (2)
 • Project De man van de taal- leesbevordering, leesplezier en taalverwondering- educatieve toolbox- multimediaproductie
 • REC Radiocentrumontwikkeling van een mediakit
rechtstreekse steun 3
Rechtstreekse steun (3)
 • CST (Computers op School en Thuis)
 • Stichting Dirk Frimout – prijs Focus Aardebeste geïntegreerde proef met de aarde als onderwerp
 • Federauto – De Gouden Autosleutelhangerwedstrijd voor leerlingen van de studierichting autotechniek
rechtstreekse steun 4
Rechtstreekse steun (4)
 • Regionaal Technologisch Centrum
 • Beroepenhuis - jongeren helpen bij studiekeuze- informatie over technische of praktisch-uitvoerende beroepen en studierichtingen
rechtstreekse steun 5 accord
Rechtstreekse steun (5) Accord
 • Samenwerking met West-Vlaanderen, Zeeland, Norfolk en Suffolk
 • Opzetten uitwisselingsprojecten
 • Organiseren gemeenschappelijke stages
 • Vergelijken van onderwijsmethodes
rechtstreekse steun 6
Rechtstreekse steun (6)
 • Huizen van het Nederlands
 • OCB – Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatieondersteunen van Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie
eigen initiatieven
Eigen initiatieven
 • Oost@Workreportages over technisch en beroepsonderwijs op regionale TV-zenders
 • Aankoop Unizo ondernemerskoffersvoor verspreiding in de scholen
 • Ondersteuning van afstudeerscripties met een Oost-Vlaamse inhoud (zie reglement als bijlage)
educatieve projecten cultuur
Educatieve projecten cultuur
 • Pam Enamearcheologie, alledaagse leven door de eeuwen heen
 • Pam Velzeke – Romeinse tijd
 • Molenmuseum
 • Kunstkoffers
educatieve projecten milieu en natuur
Educatieve projecten milieu en natuur
 • De Kaaihoeveprovinciaal natuureducatief centrum
 • Het Leeno.a. bosklassencentrum Hermeleen
 • De Gavers (ook meerdaags)
 • Puyenbroeck
andere educatieve projecten
Andere educatieve projecten
 • Democratische vorming – bezoek Provinciehuis
 • Europa
 • Mondiale vorming
 • Geluidskoffer Amai, mijn horen
 • Muisje Pierlepein – bezoek land- en tuinbouwbedrijven
mobiliteit
Mobiliteit
 • Lessen verkeersopvoeding in domein Puyenbroeck
 • Educatieve projecten
 • Fietspoolproject
 • Schoolroutekaart
 • Wedstrijd rond zichtbaarheidmateriaal
schoolsport
Schoolsport
 • Boerekreek plattelandsklas gecombineerd met sport
 • SchoolsportdagenBoerekreek, de Gavers, Puyenbroek
 • Doe Aan Sport Beurs
 • Junior Specialsportdag voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs
de toekomst
De toekomst
 • Provinciale Beleidscommissie Onderwijs Oost-Vlaanderen (vertegenwoordigers alle netten)
 • Aanwerving 3 pedagogische medewerkers flankerend onderwijs
 • Dit najaar : overleg met steden en gemeenten over flankerend onderwijsbeleid
meer info bevoegde provinciale ambtenaren
Meer infobevoegde provinciale ambtenaren
 • Martin Stepman, martin.stepman@oost-vlaanderen.be
 • Annemie Moons, anne-marie.moons@oost-vlaanderen.be