Download
steunpunt duwobo provincie west vlaanderen voorstelling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Steunpunt duwobo provincie West-Vlaanderen: voorstelling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Steunpunt duwobo provincie West-Vlaanderen: voorstelling

Steunpunt duwobo provincie West-Vlaanderen: voorstelling

172 Views Download Presentation
Download Presentation

Steunpunt duwobo provincie West-Vlaanderen: voorstelling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Steunpunt duwoboprovincie West-Vlaanderen:voorstelling

 2. Wat is het steunpunt duwobo ? • Steunpunt duurzaam wonen en bouwen • Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform) • Naar voorbeeld van Limburg (dubolimburg) en Antwerpen (kamp C) • Met financiële steun van het Vlaams Gewest (50.000 euro/j = 50%) • In elke provincie, op eigen tempo (folder)

 3. Wat is het steunpunt duwobo ? • Maatstaf duurzaam bouwen van het Vlaams Gewest: referentie www.lne.be/themas/duurzaam-bouwen-en-wonen

 4. Taken van het steunpunt • Geregeld via Vlaanderen met een overeenkomst • Algemeen informatie en advies • Bouwadvies (particulieren + gemeenten) • Overlegplatform gemeenten • Sensibilisatie • Vorming • Oprichten netwerk • Elk jaar concreet te maken en indienen bij Vlaanderen

 5. Doelgroepen • Particulieren • Gemeenten • Bouwprofessionelen • Scholen • Bedrijven (Provinciale Ontwikkelings Maatschappij = POM)

 6. Hoe georganiseerd binnen West-Vlaanderen • Provincie: maakt het jaarplan op • Voor bepaalde opdrachten: uitvoering via kennispartner: ZonneWinDT vzw (cfr MilieuAdviesWinkel, Dialoog) • ZonneWinDT onafhankelijke vzw die gespecialiseerd is in duurzaam bouwen

 7. Afstemming Vlaams niveau • Geregeld samenkomst op Vlaams niveau met: • DAR: Dienst Algemeen Regeringsbeleid • Steunpunten • Kennispartners • Uitwisseling van werking • Overkoepelende afspraken (kwaliteit) • Gezamenlijke campagnes

 8. Taken: concreet • Bouwadvies particulier (21.000 euro/j) • Voor bouwheren (nieuwbouw of verbouwing) • Aanvraag via www.west-vlaanderen.be/duurzaambouwen • Duurzaam bouwen en/of meegroeiwonen • 250 euro: werkelijke kostprijs (+/- 4h) • 25 of 50 euro (beide: 10 euro korting): bouwheer • Sommige gemeenten korting

 9. Taken: concreet • Bouwadvies particulier • ZonneWinDT • (ver)bouwplan bekijken • Rondgang huis: prioriteiten vastleggen • verslag + fiches • Advies op maat volgens plan/wensen bouwheer • Oriëntatie, lichtgebruik, isolatie, ventilatie, zonwering, materiaalgebruik • Rekening houdend met budget, wensen, vooruitstrevendheid, timing, … van bouwheer

 10. Taken: concreet • Bouwadvies particulier • Niet de bedoeling om werk opnieuw te doen (timing van advies: cruciaal) • Architect ook welkom op het overleg of om zelf advies in te winnen • Aantal/j: 89 op locatie, 20 op kantoor

 11. Taken: concreet • Loket (7.000 euro/j) • Via digitaal aanvraagformulier (www.west-vlaanderen.be/duurzaambouwen) of telefoon • ZonneWinDT • Korte vragen • Te uitgebreid: voorstel tot advies • Aantal/j: 165 vragen beantwoord

 12. Taken concreet • Advisering grote projecten gemeenten (20.000 euro/j, 1.500 euro per project) • Nieuwbouw of verbouwing • ZonneWinDT • Zo vroeg mogelijk in proces • Advies geen studiebureau • brede kijk op duurzaam bouwen • Screening plan, analyse offertes, mee vergaderen, verslag maken,… • 20 projecten geadviseerd

 13. Taken concreet AdviseringgroteprojectengemeentenAudit kliniek Veurne, Diksmuide: woonzorgcentrum, Hooglede: kinderopvang, Houthulst: kinderopvang, Diksmuide: chirolokaal, Koekelare: jeugdlokaal, Kortemark: jeugdlokaal, Loker: ontmoetingscentrum, Houthulst: dorpshuis, Zedelgem: milieuhuis, Zonnebeke: jeugdhuis, Koksijde: laag energie station, Anzegem: passiefschool, Kortrijk: 13 jeugdhuizen, Ieper: proefproject 5 woningen duurzame wijk

 14. Taken concreet • Advisering grote projecten gemeenten • Ruimer zien dan enkel “gebouw” • Ook wijken, grote ontwikkelingen, ruimtelijke uitvoeringsplannen • De Vloei (duurzame wijk Ieper) als voorbeeldproject en als leerproces • Multidisciplinair adviesorgaan (PADD): eerste ervaringen mee opdoen

 15. Taken conreet • Aanwezigheid beurzen (15.000 euro/j) • Op gemeentelijke beurzen • Grote bouwbeurzen • Energieweekend Oostende, Bouwen Wonen Nu, Bouwbeurs Roeselare • ZonneWinDT • Onafhankelijke, objectieve info

 16. Taken concreet • Vorming burgers en professionelen (20.000 euro/j) • Bouwteams voor particulieren: 2-daagse opleiding gegeven door Dialoog • Infoavonden particulieren ism gemeenten • Professionelen: • Opleiding duurzaam bouwen voor architecten en aannemers • Studiedagen (laatste 4/10: duurzame renovatie) • Voorlopig geen nieuwe initiatieven: afwachten werkgroep van het netwerk

 17. Taken concreet • Sensibilisatie en promotie (20.000 euro/j) • Nu vooral gericht op promotie bouwadvies • Eventueel gezamenlijk initiatief provincies of overname campagnes andere provincies (bv Limburg: alle dagen zon, iedereen isoleert, warm Limburg) • Campagne vanuit het netwerk

 18. Taken concreet • Netwerk (1.000 euro/j) • Actoren en sectoren actief rond duurzaam wonen en bouwen (economisch, sociaal en ecologisch vlak) • Elkaar versterken • Afstemming, coördinatie, hiaten opvullen • Uitwisseling van kennis en ervaring • Gezamenlijke initiatieven • Ook op Vlaams niveau

 19. Netwerk • Structuur • Kan nog wijzigen gedurende het proces

 20. Netwerk • Klankbord: wie • Iedereen die interesse heeft • Lijst van mogelijke geïnteresseerden: zie bijlage (deze ook allen uitgenodigd voor 23/01) • Indien nog organisaties te kort: breng ons op de hoogte

 21. Netwerk • Klankbord: doelstelling • Formuleren van werkpunten waar het netwerk/steunpunt rond kan werken • Vertaling in jaarplan • Vertaling in werkgroep • 2x per jaar • Voorzitter: in eerste instantie gedeputeerde, later externe

 22. Netwerk • Werkgroep • Concrete werkpunten aanpakken • Wie: volgens interesse en betrokkenheid • Win-win situaties creëren • Voor elke groep: trekker • Opleiding en onderwijs • Wonen en grote projecten • Innovatieve technieken

 23. Netwerk • Opleiding en onderwijs • In kaart brengen opleiding • Hiaten ? • Wie kan hiaat opvullen • Specifieke aandacht voor technische scholen

 24. Netwerk • Wonen en grote projecten • Realisatie duurzame sociale bouwprojecten • Grote projecten adviseren op vlak van duurzaamheid

 25. Netwerk • Innovatieve technieken • Informeren nieuwe technieken • Op vraag • Voor iedereen die interesse heeft

 26. Verdere stappen • 23/1: infovergadering • Engagementsverklaring • Deelname platform • Deelname werkgroep • Geen deelname maar op de hoogte houden • Start werkgroepen: maart • Platformgroep: april + persconferentie

 27. Contacten provincie Dienst Milieu, Natuur en waterbeleid: • wannes.meersmans@west-vlaanderen.be • doenja.lefebure@west-vlaanderen.be www.west-vlaanderen.be/duurzaambouwen