slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Absurde Uitspraken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Absurde Uitspraken

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Absurde Uitspraken - PowerPoint PPT Presentation

elga
136 Views
Download Presentation

Absurde Uitspraken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Absurde Uitspraken

 2. “En daarom, mijnheer de voorzitter, eist mijn partij dat alle brandblusapparaten in de toekomst uiterlijk tien dagen voor elke brand getest worden.” (Uit een debat in de stadsraad van Londen)

 3. “U wordt vriendelijk uitgenodigd het kamermeisje te gebruiken.” (Instructies voor gasten in een Japans hotel)

 4. “Als President Lincoln nog leefde, zou hij zich omdraaien in zijn graf!” (President Gerald Ford.)

 5. “Ik heb wel degelijk eigen meningen. Heel uitgesproken meningen zelfs, maar ik ben het er niet altijd mee eens.” (President Bush zelf.)

 6. “Ik heb niet gelogen, ik heb gewoon dingen gezegd die achteraf niet waar bleken te zijn.” (President Nixon over het Watergate schandaal.)

 7. “Wij hebben geen censuur in ons land, alleen maar een beperking op wat de bladen mogen schrijven.” (Louis Nel,destijds minister van informatie in Zuid-Afrika.)

 8. “Ik gebruik mijn hele leven al het woord “kleurling”, dus ik snap niet waar die negers zich druk over maken!” (Martha Mitchell, vrouw van de toenmalige Amerikaanse minister van Justitie.)

 9. “Mijn zuster is zwanger, maar ik weet nog niet of ik oom of tante word.” (Amerikaanse Basketbalspeler.)

 10. “Waarom kunnen de Joden en de Arabieren niet gaan samen zitten en dit regelen als goede christenen?” (Britse staatsman Arthur Balfour over de problemen in het Midden-Oosten.)

 11. “Ik heb tien paar schoenen, één voor elke dag van de week.” (Samantha Fox.)

 12. “De beste manier om veilig voorbij een koe te geraken, is achter haar blijven.” (Tips in een Brits blad voor wielertoeristen.)

 13. “Opgelet! Deze draden aanraken is dodelijk, en wie het toch doet, zal gerechtelijk worden vervolgd.” (Affiche in een straat in Engeland.)

 14. “Dit is de ergste ramp die Californië is overkomen sinds ik werd verkozen.” (Gouverneur Pat Brown na een overstroming.)

 15. “Enkel toegang voor leden en niet-leden.” (Bord aan ingang van een discotheek in Mexico City.) Einde