slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mooie uitspraken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mooie uitspraken

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Mooie uitspraken - PowerPoint PPT Presentation

aleta
125 Views
Download Presentation

Mooie uitspraken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mooie uitspraken

 2. ZANGVOGELS:Luister, lees en geniet

 3. Niet in grootheid ligt het goede, maar in goedheid ligt het grote.

 4. Ervaring is de naam die we geven aan de optelsom van onze fouten.

 5. Soms zijn tranen je enige vrienden, hoewel je ertegen vecht als je vijanden.

 6. Moed staat aan het begin van de daad, geluk wacht bij zijn voltooiing.

 7. Knap ben je als je maar de helft gelooft van wat je hoort. Briljant ben je als je weet welke helft.

 8. Wie de kern van de waarheid zoekt, heeft de liefde in zichzelf gevonden.

 9. Hoe gerechtvaardigd ze ook mogen zijn, harde woorden bijten altijd.

 10. De roem van mensen is maar klein, je kunt alleen maar groot zijn in het klein.

 11. Je kunt beter een nachtje slapen over wat je van plan bent, dan wakker te liggen over wat je gedaan hebt.

 12. Het gerecht eenzaamheid smaakt wel goed, als je het niet alle dagen moet eten.

 13. Inzichten zijn als spijkers, hoe vaker men erop slaat, hoe dieper zij binnendringen.

 14. Slechts tussen gelijkgerichte naturen kan vriendschap werkelijk waardevol en duurzaam zijn.

 15. Groetjes JEE VEE Het is beter op iemand te moeten wachten, hoe lang ook, dan op niemand meer te wachten.