slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE PowerPoint Presentation
Download Presentation
SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE - PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on

SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE. DEFINICE TÝRÁNÍ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE' - elewa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
definice t r n
DEFINICE TÝRÁNÍ
 • syndrom týraného a zneužívaného dítěte /CAN/ je definován jakýmkoli nenáhodným jednáním rodičů, nebo jiné dospělé osoby, které je v dané společnosti odmítané a nepřijatelné a jež poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, popř. způsobí jeho smrt. /Dunovský, 1998/
 • Předpokládá se , že tímto syndromem trpí přibližně 1-2% dětí
 • Základním znakem CAN syndromu je necitlivost a bezohlednost k dítěti, jeho podřízení nebo využití k uspokojení potřeb dospělého
z kladn varianty can
ZÁKLADNÍ VARIANTY CAN
 • 1. zanedbávání dítěte
 • - poškozování nedostatečnou aktivitou rodičů
 • - omezení vzájemného vztahu mezi dítětem a rodičem
 • - nedostatečné uspokojování potřeb dítěte – hlad, opruzeniny, špatná hygiena apod.
 • Rodiče nevytvářejí dostatek podnětů, které podporují rozvoj schopností a dovedností dítěte
z kladn varianty can1
ZÁKLADNÍ VARIANTY CAN
 • 2. týrání psychické, či fyzické
 • - fyzické týrání se projevuje nadměrným fyzickým trestáním a bitím
 • - jde o zneužívání fyzické síly dospělého vůči dítěti
 • - toto fyzické týrání je také velkým utrpením fyzickým
 • - psychické týrání se projevuje častým, nadměrným kritizováním, ponižováním a citovým vydíráním dítěte
 • - jde o zneužití psychické nadřazenosti dospělého , jeho moci nad podřízeným a závislým dítětem
z kladn varianty can2
ZÁKLADNÍ VARIANTY CAN
 • 3. sexuální zneužívání
 • - jedná se o zneužití moci nad dítětem pro sexuální uspokojení dospělého
 • - vede k poškozování dítěte jak v oblasti tělesné, tak duševní
 • - dělíme na dotykové a bezdotykové
 • - sexuálním zneužíváním je i nabízení pornografie dětem
 • - nejčastěji se sexuálního zneužívání dopouští přímý příbuzný – otec, strýc, děda apod.
p znaky
PŘÍZNAKY
 • 1. fyzické týrání
 • - odřeniny
 • - modřiny různého stáří
 • - vytrhané vlasy
 • - bodné, řezné rány
 • - popáleniny /od cigaret např./
 • - stopy po škrcení
 • - zlomeniny a vykloubeniny i zastaralé
p znaky1
PŘÍZNAKY
 • 2. zanedbávání
 • - dítě špinavé, nemyté
 • - kojenci bývají opruzení, nepřebalení
 • - děti hladové a podvyživené
 • - zanedbané oblečení a obutí
 • - opožděný vývoj řeči
 • - u starších dětí neschopnost jíst příborem a dodržovat základní hygienické návyky
 • Vše je proto, že rodiče své děti tyto věci neučili
p znaky2
PŘÍZNAKY
 • 3. psychicky týrané dítě
 • - nejisté, vyhýbavé chování
 • - opoždění ve vývoji
 • - pasivita až apatie
 • - neschopnost radovat se
 • - tyto děti neumí vyjádřit nespokojenost, bolest
 • - agresivita
 • - neklid a úzkost
 • - poruchy soustředění
 • - narušení vztahů k dospělým
p znaky3
PŘÍZNAKY
 • 4. sexuálně zneužívané dítě
 • - poranění pohlavních orgánů
 • - poruchy vztahů k dospělým osobám
 • - úzkost, deprese, sklon k sebevraždě
 • - opoždění v duševním vývoji
 • - narušení sexuální role
 • - zvláštní, sexistické chování vůči vrstevníkům i dospělým
 • - nepřiměřené znalosti ze sexuální oblasti
prevence t r n a patn ho zach zen s d t tem
PREVENCE TÝRÁNÍ A ŠPATNÉHO ZACHÁZENÍ S DÍTĚTEM
 • Prevence primární – spočívá v dobré přípravě dětí pro manželství a rodičovství od nejranějšího věku
 • Prevence zaměřená na rizikové rodiny – rodiny jsou vytypované a pečují o ně sociální služby
 • Pokud je vysloveno podezření na týrání, je vždy nutný zásah, při kterém je vždy na prvním místě ochrana dítěte
 • Nutností je podrobné lékařské vyšetření dítěte, popř.krátká hospitalizace dítěte
slide11

Použitá literatura a zdroj obrázků

Říčan, Krejčířová a kol: Dětská klinická psychologie

Grada 1997, 450 stran.

Obrázky: www. GOOGLE. com