Management kvality na VŠB TU Ostrava
Download
1 / 31

Management kvality na VŠB TU Ostrava - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Management kvality na VŠB TU Ostrava. Doc. Ing. Milan Hutyra, CSc VŠB- TU Ostrava. Proč jsme zavedli na VŠB-TUO SMK podle ISO 9001 Jak jsme to realizovali Komplexní hodnocení kvality na VŠB-TUO Zkušenosti a doporučení.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Management kvality na VŠB TU Ostrava' - elan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Management kvality na VŠB TU Ostrava

Doc. Ing. Milan Hutyra, CSc

VŠB- TU Ostrava

 • Proč jsme zavedli na VŠB-TUO SMK podle ISO 9001

 • Jak jsme to realizovali

 • Komplexní hodnocení kvality na VŠB-TUO

 • Zkušenosti a doporučeníVŠB – TU Ostrava je tvořena 7 fakultami: jako celek držitelem certifikátu

HGF, FMMI, FS, FEI, FAST, FBI, EkF

4 vysokoškolské ústavy (UNT, VEC, CENET, IT4I)

Více než 22 000 studentů

Více než 1500 zaměstnanců

Obrat téměř 2 miliardy Kč


V existujícím jako celek držitelem certifikátu prostředí globální konkurence, jíž jsou vysoké školy vystaveny, se VŠ musí prezentovat jako:

organizace poskytující služby.

Služby, které naplňují potřeby a očekávání odběratelů jejich produktů, tedy služby kvalitní.


Vnímání jako celek držitelem certifikátu kvalityjakomíry uspokojení požadavků

ISO 9000: stupeň splnění požadavků ……….

Požadavek – potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné

požadavky

produkty


Hlavní produkty VŠ jako celek držitelem certifikátu


Hlavní produkty VŠ a jejich odběratelé jako celek držitelem certifikátu


Hlavní produkty VŠ a jejich odběratelé jako celek držitelem certifikátu

Hlavní produkty

Požadavky

Zákazníci

Odběratelé hlavních produktů organizace jsou označováni jako zákazníci.

Zákazník - organizace nebo osoba, která přijímá produkt

(ISO 9000)


Management kvality jako celek držitelem certifikátu

Kvalitní produkty

Kvalitní procesy

Kvalitní řízení


Management kvality jako celek držitelem certifikátu

Neoddělitelná součást řízení organizace,

která garantuje maximální

spokojenost a loajalitu zákazníků

tím nejefektivnějším způsobem

Podle ISO 9000Systém managementu pro zaměření a řízení organizace s ohledem na kvalitu


Management kvality

má dvě vzájemně související hlediska jako celek držitelem certifikátu

Potřeby a očekávání zákazníka - poskytuje zákazníkovi podklady, aby mohl důvěřovat ve schopnost organizace dodávat požadovanou kvalitu a soustavně ji udržovat

Potřeby a zájmy organizace - udržovat požadovanou jakost při optimálních nákladech

Management kvality


Management kvality jako celek držitelem certifikátu

Každáorganizace má jako součást svého řízení zaveden management kvality (i když si toho nemusí být vědoma). Musí si totiž odpovědět na následující otázky a zajišťovat z toho vyplývající činnosti.

 • Co jsou naše produkty?

 • Kdo je naším zákazníkem (odběratelem produktu)?

 • Jaké požadavky má zákazník?

 • Do jaké míry mu je chceme splnit ?

 • Příprava realizace produktu a zajištění zdrojů

 • Realizace produktu

 • Dodání produktu

 • Zjišťování spokojenosti zákazníka


Management kvality jako celek držitelem certifikátu

 • Rozhodnutí VŠB-TUO o „zavedení SMK“Každá organizace (a tedy i VŠB-TUO) má (a vždy měla) jako součást svého řízení zaveden management kvality.

 • „Zavedení SMK“ v praxi znamená modifikaci existujícího systému řízení univerzity

 • Od 1.10. 2003 byl zřízen útvar Management jakosti

 • Obsazena pozice Manažera jakosti VŠB-TU


Management kvality jako celek držitelem certifikátu

 • Rozhodnutí VŠB-TUO o potřebě „zavedení SMK“ - očekávání

 • Systém řízení univerzity by měl být zákaznicky orientovaný

 • Systém řízení univerzity by měl být proaktivní

 • Efektivní využívání zdrojů univerzity

 • Pobídka:

 • 2000 Bonatrans (Bohumín) získal Národní Cenu ČR za jakost

 • 2001 Tesla Sezam (Rožnov p.R.) získal Národní Cenu ČR za jakost


Management kvality jako celek držitelem certifikátu

Proč jsme se rozhodli zavést na VŠB-TUO SMK dle ISO 9001?

 • ISO jsou celosvětové standardy vzniklé na základě dlouhodobých zkušeností

 • Přínosy zavedení SMK podle ISO 9001 byly ověřeny v podnikatelské sféře

 • Neexistují zásadní důvody proč by zavedení SMK podle ISO 9001na VŠ nemělo přinést srovnatelné přínosy


Management kvality1

Orientace na zákazníka jako celek držitelem certifikátu

Princip “příkladu” vedoucích pracovníků

Zapojení všech pracovníků

Procesní přístup

Systémový přístup k managementu

Neustálé zlepšování

Přístup k rozhodování zakládající se na faktech

Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy

Management kvality

Zásady managementu kvality - ISO 9000


Projekt zav d n smk na v b tuo

Zkušenosti ze zavádění SMK podle ISO 9001 jako celek držitelem certifikátu v průmyslu nejsou zcela přenositelné na prostředí VŠ

Existují min. 2 důvody:

Průběžná doba realizace produktu je na VŠ výrazně delší než v průmyslu

Akademici a akademické svobody

Projekt zavádění SMK na VŠB – TUO


Projekt zav d n smk na v b tuo1

Pilotní projekt jako celek držitelem certifikátu (2004)

FEI - reprezentant výkonného pedagogického a VaV útvaru - certifikace

Aplikační projekty (2005-2007)

2005– FS, FAST HGF- certifikace

2006 – EkF, FMMI, FBI – certifikace

2007 – rektorát a celoškolské útvary – VŠB TUO jako celek - certifikace

Projekt zavádění SMK na VŠB – TUO


Projekt zavádění SMK na VŠB – TUO jako celek držitelem certifikátu

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava získala v r. 2004 jako první akademické pracoviště v ČR

certifikát ISO 9001


Certifikáty ISO 9001 pro VŠB-TU Ostrava jako celek držitelem certifikátu

Recertifikace 2010

Certifikace 2007


Jak dál po certifikaci ISO 9001? jako celek držitelem certifikátu

Zdolali jsme kopec,

což nám umožnilo dohlédnout na vrchol hory


Jak dál po certifikaci ISO 9001? jako celek držitelem certifikátu

 • Neustálé zlepšování výkonnosti VŠ

 • a to naplňováním potřeb

 • všech zainteresovaných stran


Kompletní produkty VŠ a jejich odběratelé jako celek držitelem certifikátu

produkty

Zákazníci

Zákazníci

Zákazníci

Hlavní produkty

Vnitřní kultura VŠ

Zaměstnanci

Zaměstnanci

požadavky

Vnější kultura VŠ

Okolí

Odběratelé komplexně pojímaných produktů organizace jsou označováni jako zainteresované strany.


Hodnocení kvality řízení na VŠB-TU Ostrava jako celek držitelem certifikátu

Citace z aktualizace DZ VŠB TU Ostrava pro r. 2007

Pro další rozvoj podpory zvýšení kvality a efektivnosti řízení a činností realizovaných na VŠ se zavedení pravidelného sebehodnocení vycházejícího z EFQM Modelu Excelence, jako nástroje pro posuzování stavu vyzrálosti systému managementu VŠB TUO a jako nástroje inspirace k dalšímu rozvoji systému managementu univerzity, jeví nezbytným.

Pobídka:

Program Národní ceny kvality ČR


Hodnocení kvality řízení na VŠB-TU Ostrava jako celek držitelem certifikátu

Program oceňování výkonnosti organizací v rámci programuNárodní ceny kvality ČR (do r. 2007 Národní cena ČR za jakost)

Od r. 2006 Zřízena nová kategorie – Veřejný sektor

 • Hodnocení v Programu Národní ceny kvality ČR - komplexní hodnocení (Performance Excelence) s využitím EFQM Modelu Excelence, resp. CAF).

 • Postup:

 • Vnitřní hodnoceni (realizuje organizace sama)

 • Vnější hodnocení (realizují speciálně vyškolení hodnotitelé Programu Národní ceny kvality ČR)


Postup programu n rodn ceny r za jakost

Stupně ocenění jako celek držitelem certifikátu

jsou udělovány na slavnostním večeru na pražském Hradě jako součást Mezinárodní konference pořádané v listopadu rámci Evropského týdne kvality v ČR

1. stupeň - Ocenění za zapojení organizace(200 až 300 bodů)

2. stupeň - Ocenění zlepšení výkonnosti organizace(301 až 400 bodů)

3. stupeň - Oceněný finalista(více než 400 bodů)

4. stupeň – Držitel ceny(nejlepší z oceněných finalistů)

Postup programu Národní ceny ČR za jakost


Ast jednotliv ch fakult v b tuo v sout i o cenu
Účast jednotlivých fakult VŠB-TUO jako celek držitelem certifikátu v Soutěži o Cenu.


Fs v b tu ostrava v t z n rodn ceny r za jakost 2007
FS VŠB-TU Ostrava jako celek držitelem certifikátu vítěz Národní ceny ČR za jakost 2007


N rodn cena kvality r 2009
Národní cena kvality ČR 2009 jako celek držitelem certifikátu


Zku enosti a doporu en
Zkušenosti a doporučení jako celek držitelem certifikátu

Zcela zásadní je podpora vrcholového vedení VŠ(jedná se o systém řízení univerzity a hodnocení jeho efektivity)

 • SMK podle ISO 9001 v prostředí VŠ

 • SMK podle ISO 9001 (generický standard) je v prostředí VŠ aplikovatelný.

 • Certifikace nezávislým subjektem je významnou podporou. Jedná se o účelně vynaložené prostředky. Důležitá je správná volba orgánu, který provádí certifikaci.

 • Komplexní hodnocení kvality VŠ

 • Pro komplexní hodnocení kvality VŠ využívat EFQM Model Excelence (hodnotí se jak to čeho VŠ dosáhla - výsledky, tak i to a jak dělá – předpoklady). Neplýtvat dalšími prostředky hledáním toho, co již bylo vytvořeno a ověřeno v praxi.

 • Realizovat proškolení vybraných pracovníků VŠ v problematice sebehodnocení na bázi EFQM Modelu Excelence.


Děkuji za pozornost jako celek držitelem certifikátu

Kontakt:

VŠB-TU Ostrava, Systém řízení kvality - 9012

Tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava-Poruba

Tel: 59 732 3714

Fax: 59 691 8507

E-mail: [email protected]


ad