Download
pov le n situace n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poválečná situace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poválečná situace

Poválečná situace

149 Views Download Presentation
Download Presentation

Poválečná situace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Poválečná situace Dagmar Zemanová Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steine_klopfen_janczikowsky.jpg, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-H26013,_Potsdam,_Ruinen_in_einer_Stra%C3%9Fe,_Stra%C3%9Fenbahn.jpg, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-2003-0703-500,_R%C3%BCckf%C3%BChrung_deutscher_Kinder_aus_Polen.jpg

 2. Opakování • Které země patřily po válce k nejsilnějším ve světě (velmoci)? • Které bývalé mocnosti byly válkou oslabeny? • Znamenala válka konec totalitních režimů?

 3. Opakování • Sovětský svaz a USA • Německo, Japonsko, Velká Británie, Francie • Posílila totalitní komunistická ideologie – zejména v zemích osvobozených Rudou armádou

 4. Vznik OSN Opakování: Kterou organizaci připomíná znak a co o ní víš? Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Symbol_of_the_League_of_Nations.svg

 5. Vznik OSN • Společnost národů • vznik po 1.svět.válce • málo akční • chyběly USA, SSSR, Německo, Japonsko • nezabránila novému konfliktu Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Symbol_of_the_League_of_Nations.svg

 6. Poznáš vlajku? Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Nations.svg

 7. Organizace spojených národů • založena 24.října 1945 – San Francisco (USA) • měla být zárukou míru a bezpečnosti • 50 zakládajících států (včetně ČSR) • dnes 193 států Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:United_Nations_HQ_-_New_York_City.jpg, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unpicture.jpg

 8. Potrestání válečných zločinců • Mezinárodní válečný tribunál v Norimberku = tzv. norimberský proces • 20.11.1945 – 1.10.1946 • 12 trestů smrti • další doživotní a dlouholeté tresty vězení Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Defendants_in_the_dock_at_the_Nuremberg_Trials.jpg

 9. Situace v Německu • rozděleno na 4 okupační pásma – SSSR, USA, Francie, Velká Británie • v čele Kontrolní rada velitelů 4 mocností • sídlo v Berlíně • Berlín rozdělen do 4 sektorů Zdroj: http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland_1945_bis_1949

 10. Postupimská konference • 17.7.-2.8.1945 Postupim • USA – Harry S. Truman • VB – Clement Attlee • SSSR – Stalin Opakování: Jak se říkalo třem vedoucím představitelům spojeneckých států? Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clement_Attlee,_Harry_S._Truman,_Joseph_Stalin_and_their_principal_advisors_-_Potsdam_Conference_1945.jpg

 11. Velká trojkanaposled Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-R86965,_Potsdamer_Konferenz,_Gruppenbild.jpg

 12. Postupimská dohoda V učebnici na str.84 vyhledej hlavní body Postupimské dohody. Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Potsdam_big_three.jpg

 13. Postupimská dohoda • čtyři D – denacifikace, demokratizace, demilitarizace, demonopolizace Vysvětli jednotlivé body. Zdroj: http://dejiny.wz.cz/studena/bitvy/postupim/postupim.html

 14. Postupimská dohoda • denacifikace – zákaz nacistické strany, odstranění nacistického právního řádu, potrestání válečných zločinců • demokratizace – státní správa demokratická • demilitarizace – odzbrojení Německa • demonopolizace (dekartelizace) – likvidace německého válečného průmyslu, omezení moci velkých monopolů

 15. Postupimská dohoda Opakování: • Vysvětli slovo válečné reparace. • Jaká byla situace Německa po 1.světové válce? • Jaké důsledky přinesla?

 16. Postupimská dohoda Opakování: • Peněžní či jiné hmotné náhrady za válečné škody. • Neúměrně vysoké válečné reparace působily hospodářský rozvrat a hyperinflaci. • Nenávist k vítězným mocnostem, touha po pomstě, vzestup extremistických stran (komunisté, nacisté), vyústilo do rozpoutání nového konfliktu

 17. Postupimská dohoda • reparace – první rozpory mezi velmocemi • SSSR žádá náhradu za obrovské škody • Západ se obává opakování situace po WW1 • kompromis – SSSR dostal část náhrady (strojní zařízení ap.)

 18. HraniceSrovnej mapy Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deutschland_1939.png, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map-Germany-1945.svg

 19. Hranice • východní část Německa – součást Polska • východní Polsko – součást SSSR • Východní Prusko – součást SSSR Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map-Germany-1945.svg

 20. Podkarpatská Rus – 1945 součást SSSR (dnes Ukrajina) 1928 1945 1938-39 Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_Ukraine_political_simple_Oblast_Transkarpatien.png, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Czechoslovakia01.png, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Druh%C3%A1_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_republika_1938_podkarp._rus.png ,

 21. Vysídlení německého obyvatelstva • rozhodnutí Postupimské konference • Němci z Polska, ČSR a Maďarska • zpočátku i tzv. divoké odsuny Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vertreibung.jpg, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1985-021-09,_Fl%C3%BCchtlinge.jpg

 22. Rozpory mezi velmocemi • budoucnost Německa (a Evropy) – území okupovaná SSSR stále více směřovala ke komunistickému systému X západní země – demokracie • 1947/48 – sloučeny západní okupační pásma – základ pro budoucí demokratický stát SRN – ekonomický rozvoj, měnová reforma • východní část – sovětizace, budoucí NDR (Německá demokratická republika)

 23. Blokáda Berlína • červen 1948 – květen 1949 • sovětská armáda bránila zásobování západních sektorů města • vytvořen letecký most – dovoz veškerého zboží, surovin, potravin do západního Berlína Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berliner_Luftbruecke1.jpg

 24. Letecký mostZajímavosti • dováželo se např. uhlí, benzín, pšenice, léky, stavební materiál • rekord 12840 t za 1 den • letadla přistávala v minutových intervalech • celkem 277 000 letů • celkem 2,2 mil t zboží • zahynulo 39 Britů, 31 Američanů, 6 Němců Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BerlinerBlockadeLuftwege.png

 25. Letecký mostZajímavosti • tzv. rozinkový bombardér • americký pilot Halvorsen vyhodil dětem balíčky sladkostí • později napodobili i ostatní Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:C-54landingattemplehof.jpg

 26. Vznik SRN a NDR • 1949 – květen - vznik Spolkové republiky Německo – hlavní město Bonn • říjen 1949 – vznik Německé demokratické republiky – hlavní město Berlín (východní část) • západní Berlín zvláštní status • 1961 – rozdělení Berlína zdí • rozdělení trvalo do r.1989 Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deutschland_Bundeslaender_1957.png

 27. Poválečná situaceZápis • 1945 – Postupimská konference (Velká trojka) – poválečné uspořádání Německa (4 D, okupační zóny, vysídlení Němců, změna hranic...) • 1945 – vznik OSN • narůstání rozporů mezi SSSR a Západem • směřování k rozdělení Evropy na Z a V • symbol Německo – blokáda Berlína (letecký most), vznik SRN a NDR (1949)