slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metodika k výukovému materiálu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metodika k výukovému materiálu

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
elaine-hunt

Metodika k výukovému materiálu - PowerPoint PPT Presentation

46 Views
Download Presentation
Metodika k výukovému materiálu
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám„Spolu to dokážeme“Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1099 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_05Škola: ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín, příspěvková organizaceAdresa: Vrchlického 630/5, 405 02 Děčín IIAutor: Bc. Eva DoležalováNázev materiálu: Popis – Popis a jeho funkcePředmět: Český jazyk - slohCílová skupina: 6. ročník ZŠTento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 2. Metodika k výukovému materiálu Datum vytvoření:10. 8. 2011Téma:Popis a jeho funkce Cíl prezentace: Zvládnutí základů popisu Časová dotace: 45 minAnotace: Výukový materiál představuje popis. Žáci se seznámí s definicí a vlastnostmi tohoto útvaru, stejně jako s osnovou. V diskuzní části a v práci s obrázkem své nově nabyté poznatky zúročí.

 3. Popis POPIS • a • jeho funkce

 4. Popis • útvar slohového postupu popisného • slohový útvar, který podává informace, jak určitý objekt, věc nebo osoba vypadá, jaké jsou jeho části, vlastnosti a funkce • cílem popisu: učinit si představu o popisovaném předmětu - přednosti - použití - nevýhody - návod • bývá doplněn schématy, obrázky, tabulkami VY_32_INOVACE_05 - Popis

 5. Postup při popisu • VY_32_INOVACE_05 - Popis • OSOBA – ZVÍŘE – VĚC – ČINNOST – PŘÍRODNÍ JEV • 1. soustředěné pozorování • 2. určení částí a vlastností • 3. pojmenování – logické řazení

 6. Druhy popisu • prostý • odborný • umělecký • statický • x • dynamický VY_32_INOVACE_05 - Popis

 7. popis prostý - srozumitelný, bez odborných znalostí - snaha o názornost, jasně viditelné vlastnosti • popis odborný - odborné vlastnosti, odborné názvy - snaha o přesnost, hlavní, důležité vlastnosti • popis umělecký - krásná literatura (beletrie) - popis: subjektivně zabarvený – líčení • popis statický (popis předmětu) • popis dynamický (popis děje – popis pracovního postupu, návod k činnosti) VY_32_INOVACE_05 - Popis

 8. Jazykové prostředky popisu SLOVNÍK – slovní zásoba • přesná podstatná jména (pojmenování) a přídavná jména (vlastnosti) • přesné číslovky • dějová slovesa (dynamický) x statický (neopakujeme být, mít) • příslovce (místa, času, způsobu) SKLADBA • několikanásobné větné členy -výčet • postupně rozvíjené přívlastky př. V přední částijízdního kola jsou rovná nebo zahnutářídítka, světlo, zvonek a brzda. VY_32_INOVACE_05 - Popis

 9. Návrh osnovy • Úvod - seznámení se předmětem, dějem, osobou • Vlastní popis - statický (části, vlastnosti, vztahy) - dynamický (jednotlivé činnosti děje, vztahy mezi nimi, příčiny, důsledky, zdůvodňování kroků = popis + výklad – CHRONOLOGICKY • Závěr - souhrnný výčet předností, nedostatků, významných rysů (v dynamickém popisu – výsledný efekt – význam – využití - funkce VY_32_INOVACE_05 - Popis

 10. Pouštím se do popisu… ZVOLENÝ POŘÁDEK • celkový pohled ► popis jednotlivosti (celek – části) • důležitost ► nedůležitost • výrazné ►nápadné ► méně nápadné • blízkost ► vzdálenost • postup: - shora dolů x zdola nahoru - zleva doprava a naopak - zpředu dozadu a naopak - od středu směrem k obvodu VY_32_INOVACE_05 - Popis

 11. Použitá literatura • Čechová, Marie – Styblík, Vlastimil: Český jazyk pro 6.ročník základní školy a odpovídající ročník víceletých gymnázií. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1997. ISBN 80-85937-54-9. s. 141. • Krausová, Zdeňka – Teršová, Renata: Český jazyk 6. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2003. ISBN 80-7238-206-3. s. 112. • Krůželová, Markéta: Máme rádi sloh. Zábavné náměty k rozvoji klíčových kompetencí při výuce slohu. Portál, Praha 2009. ISBN 978-80-7367-550-9. s. 30 – 31. • Sochrová, Marie: Český jazyk v kostce. Fragment, Havlíčkův Brod 1999. ISBN 80-7200-338-0. s. 87 – 88. VY_32_INOVACE_05 - Popis

 12. VY_32_INOVACE_05 - Popis Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.