E-grāmatas un to patapināšana - PowerPoint PPT Presentation

e gr matas un to patapin ana n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E-grāmatas un to patapināšana PowerPoint Presentation
Download Presentation
E-grāmatas un to patapināšana

play fullscreen
1 / 23
E-grāmatas un to patapināšana
199 Views
Download Presentation
ekram
Download Presentation

E-grāmatas un to patapināšana

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. E-grāmatas un to patapināšana Uldis Zariņš Latvijas Nacionālā bibliotēka 29.02.2012

 2. Publiskais patapinājums

 3. Legālā bāze • Tiesības izplatīt darbu • Autoram pieder eksluzīvas tiesības izplatīt savu darbu (darba oriģināls vai kopija tiek pārdota vai citādi atsavināta) • Pirmās pārdošanas doktrīna vai tiesību izsmelšanas princips • Autora tiesības nav saistītas ar īpašumtiesībām uz materiālo objektu, kurā darbs ir izteikts

 4. Starptautiskā bāze • WIPO autortiesību līgums • Valstīm ir tiesības noteikt nosacījumus, pie kuriem autora tiesības uz izplatīšanu tiek izsmeltas pēc darba vai tā kopijas autorizētas pirmās pārdošanas vai tiesību pārejas • EK direktīva 2001/29/EC • Izplatīšanas tiesības attiecībā uz darbiem un to kopijām netiek izsmeltas ES teritorijā, atskaitot gadījumus, kad darba pārdošana vai tiesību pāreja ES teritorijā ir veikta ar tiesību īpašnieka piekrišanu

 5. ..un tas nozīmē... • Izplatīšanas tiesības nav neierobežotas • Tiesību īpašnieks zaudē šīs tiesības pēc pirmās darba pārdošanas • Tas dod legālu pamatu: • Privātpersonam dāvināt, aizdot, pārdot grāmatas • Bibliotēkām veikt publisko patapinājumu

 6. Taču... E-grāmata ≠ grāmata • Digitāla datne, nevis taustāms objekts • To izsniedzot objekts nepārvietojas no viena turētāja pie cita – tātad tā netiek izplatīta • Tā tiek kopēta no vienas elektroniskas ierīces citā – tātad tā ir reproducēšanu • Uz reproducēšanu neattiecas tiesību izsmelšanas princips

 7. Starptautiskā bāze • WIPO autortiesību līgums • Termini “darbs un tā kopijas”, uz kuru attiecas izplatīšanas tiesības, attiecas ekskluzīvi uz fiksētām kopijām, kas nonāk apritē kā taustāmi objekti • EK direktīva 2001/29/EC • Izplatīšanas tiesības netiek izsmeltas pakalpojumu, tai skaitā tiešsaistes pakalpojumu, gadījumā. Jebkura tiešsaistes pakalpojuma sniegšana ir darbība, kuras veikšanai jāiegūst tiesību īpašnieka atļauja

 8. ..kas savukārt nozīmē • E-grāmatas nevar tikt izsniegts • To izsniegšanai ir jāiegūst tiesību īpašnieka atļauja (licence)

 9. Ko tas nozīmē praktiski • Lai izsniegtu e-grāmatas, bibliotēkai ir jāiegūst tiesību īpašnieka (tipiski izdevēja) atļauja • Līdz ar to tiesību īpašniekam ir visas tiesības noteikt ierobežojumus pakalpojumam: • Grāmatu piedāvājums • Vienlaicīga izsniegšana • Izsnieguma reižu skaits • Kopiju skaits • Iespēja lejupielādēt tīmeklī • Tipiski piedāvā starpnieki, nevis izdevēji

 10. Overdrive (ASV)

 11. Overdrive (ASV) • Piedāvā e-grāmatas, audio grāmatas, mūziku, video • Atbalsta Kindle, Sony Reader, Android un Apple ierīces • 650 000 nosaukumu no 1000 izdevējiem • 15 000 bibliotēkas • Integrējas ar BIS

 12. Overdrive (ASV)

 13. Onleihe (Vācija)

 14. Piedāvājums • Macmillan – nepiedāvā e-grāmatas izsniegšanai • Simon & Schuster - nepiedāvā e-grāmatas izsniegšanai • Hachette – nepiedāvā jaunākās e-grāmatas izsniegšanai • HarperCollins – ļauj izsniegt e-grāmatu 26 reizes • Random House – ļauj izsniegt e-grāmatas • Penguin – 2011. gada novembrī pārstāja piedāvāt audio grāmatas un jaunās e-grāmatas izsniegšanai

 15. Alternatīvas • Komerciālās alternatīvas • Barnes & Noble “Lend Me” programma kopš 2010. gada maija • Amazon Kindle lending library – kopš 2011. gada novembra, tikai Amazon Prime klientiem, tikai ASV • Sociālās • Lendle.me • BookLending.com

 16. Booklending.com

 17. Un, protams, vienmēr ir alternatīva...

 18. Problēmas • Bibliotēkas pazaudē kontroli pār komplektēšanu • Bibliotēkas kļūst atkarīgas no izdevēju iegribām • Bibliotēkām parādās komerciāli konkurenti

 19. Risinājums • Pielīdzināt e-grāmatas fiziskajām grāmatām – ar no tā izrietošo, ka uz tām attiecas izplatīšanas tiesības, nevis reproducēšanas tiesības, līdz ar to arī izplatīšanas tiesību izsmelšanas princips • WIPO līgums par autortiesību izņēmumiem un ierobežojumiem bibliotēkām un arhīviem

 20. Akadēmisko bibliotēku situācija • Ticamākais scenārijs – e-grāmatas tiks piedāvātas tāpat, kā maksas datu bāzes

 21. Latvijas situācija • ... Latvijā ir e-grāmatas? • Bibliotēkām jāpiedalās risinājuma izstrādē no paša pirmssākuma, lai nodrošinātu bibliotēku interešu ievērošanu

 22. P.S. • LIBER projekta piedāvājums Europeana Research par zinātniskā satura piegādi Europeana: • Humanitārās un sociālās zinātnes • Grāmatas, pētniecības dati, OA žurnāli, blogi u.t.t. • Priekšroka saturam no/par 19.gs. • Iespēja izveidot Latvijas nacionālo akadēmisko repozitoriju

 23. Paldies! uldis.zarins@lnb.lv