generelt om straflempelse l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Generelt om straflempelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Generelt om straflempelse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Generelt om straflempelse - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Generelt om straflempelse. v/ Kirsten Levinsen. Hvad er straflempelse/leniency?. Hel eller delvis bødenedsættelse, hvis en virksomhed bidrager væsentligt til opklaringen af et kartel. Hvad er et kartel?. En aftale eller samordnet praksis mellem to eller flere konkurrenter om

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Generelt om straflempelse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
generelt om straflempelse

Generelt om straflempelse

v/ Kirsten Levinsen

hvad er straflempelse leniency
Hvad er straflempelse/leniency?

Hel eller delvis bødenedsættelse, hvis en virksomhed bidrager væsentligt til opklaringen af et kartel

hvad er et kartel
Hvad er et kartel?
 • En aftale eller samordnet praksis

mellem to eller flere konkurrenter om

koordinering af deres konkurrencemæssige adfærd på markedet eller påvirkning af de konkurrencemæssige parametre på markedet

En (hemmelig) aftale

mellem to eller flere konkurrenter

om en bestemt konkurrencebegrænsende adfærd

 • Fx priser, kvoter, markedsdeling og tilbuds- koordinering
hvorfor straflempelse 1
Hvorfor straflempelse?(1)
 • Karteller har betydelige skadevirkninger
 • Karteller er svære at opklare
   • Ofte ingen synlige tegn på, at et kartel eksisterer
   • Karteldeltagere gør stadig mere for at skjule ulovligheder og beviser
 • Straflempelse leder til flere oplysninger og beviser om karteller
   • Viden om kartellets eksistens og deltagere
   • Viden om, hvor beviser kan findes
   • Karteldeltager kommer selv med beviser
 • Virksomhederne får incitament til at "gøre rent bord"
   • Ny Ejer/ bestyrelse/ direktion
   • Rådgivning fra advokater/revisorer
   • Uenighed blandt karteldeltagerne
hvorfor straflempelse 2
Hvorfor straflempelse?(2)
 • Straflempelse har præventiv effekt
   • Øget risiko for afsløring vil afholde virksomheder fra i første omgang at indgå kartelaftaler
   • Eksisterende karteller bringes til ophør
mulige bet nkeligheder
Mulige betænkeligheder
 • Forskelsbehandling af lovovertrædere
 • Falske anmeldelser
 • Lokker konkurrenter i fedtefadet
 • Bevisvurderingen af oplysninger fra ansøgere
vrige forhold der kan p virke systemets succes
Øvrige forhold der kan påvirke systemets succes
 • Kendskab og tillid til systemet
 • "Social blacklisting"
 • Forudsætter strenge straffe
 • Forudsætter gode efterforskningsinstrumenter
hvilke andre lande har leniency
Hvilke andre lande har leniency?
 • Europa-Kommissionen
 • EU-lande:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Den Tjekkiske Republik, England, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Polen, Portugal, Slovakiet, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungarn og Østrig

(men altså ikke Malta, Rumænien og Slovenien)

 • Andre: Australien, Canada, USA og Norge
lovgivningsm ssige overvejelser
Lovgivningsmæssige overvejelser
 • Retssikkerhed
 • Samspil med EU-reglerne
 • Arbejdsdeling mellem myndighederne
 • Incitament for virksomhederne til at bruge systemet
 • Gennemsigtige og forudsigelige regler
  • Begrænset skøn
  • Retskrav på straffrihed/bødenedsættelse, hvis lovens betingelser er opfyldt
  • Domstolsprøvelse i forbindelse med straffesag
reglerne 1
Reglerne(1)
 • Både bødefritagelse og bødenedsættelse
 • Bødefritagelse (= tiltalefrafald) til den første
  • Krav til oplysninger:
   • Før KU -> giver konkret anledning til at iværksætte en KU, ransagning eller indgive politianmeldelse vedr. det pågældende forhold
   • Efter KU -> sætte myndighederne i stand til at konstatere en overtrædelse i form af et kartel
reglerne 2
Reglerne(2)
 • Bødenedsættelse til de øvrige
   • Krav til oplysninger - ”Betydelig merværdi”
   • Nedsættelse 50 pct., 30 pct., op til 20 pct.
 • Yderligere krav (både for bødefritagelse og bødenedsættelse)
   • Loyalt samarbejde
   • Bringe deltagelse i kartel til ophør
   • Ej tvunget andre til at deltage