gymn zium ji ho ortena kutn hora n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA. Předmět: Zeměpis Tematická oblast : Regionální geografie světa Cílová skupina: 3. ročník (septima) gymnázia Oblast podpory : III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_ZEM.2.23. Autor: Mgr. Roman Bartoníček

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA' - egil


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gymn zium ji ho ortena kutn hora

Gymnázium Jiřího OrtenaKUTNÁ HORA

Předmět: Zeměpis

Tematická oblast: Regionální geografie světa

Cílová skupina: 3. ročník (septima) gymnázia

Oblast podpory: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_ZEM.2.23

Autor: Mgr. Roman Bartoníček

Téma: Makroregion střední Evropa – Slovensko

Datum vytvoření: 18.03.2013

Přílohy: VY_52_INOVACE_ZEM.2.23

slide2

VY_32_INOVACE_ZEM.2.23

Anotace: Souhrnné opakování přírodních, historických a socioekonomických charakteristik Slovenska s důrazem na upevnění základní terminologie spojené s tímto státem a vymezením okruhu typologických problémů. Práce se slepou mapou.

1 vyzna do slep mapy n e vypsan m stopisn pojmy

VY_32_INOVACE_ZEM.2.23

1) Vyznač do slepé mapy níže vypsané místopisné pojmy:

Bratislava

Prešov

Hron

Bílé Karpaty

POLSKO

Slovenské rudohoří

Trnava

Košice

Javorníky

Hornád

Trenčín

Dunaj

ČESKÁ REPUBLIKA

Nízké Tatry

Žilina

RAKOUSKO

UKRAJINA

Podunajská nížna

Nitra

Váh

Vysoké Tatry

MAĎARSKO

Východoslovenská

nížina

Bánská Bystrica

3 p rodn podm nky nehod c se krtni

VY_32_INOVACE_ZEM.2.23

3) Přírodní podmínky: Nehodící se škrtni!

Přírodní podmínky Slovenska jsou velmi různorodé. Na jihu převažuje nížinná / hornatá krajina. Severním a středním oblastem Slovenska dominují především rozsáhlé horské masivy / sedimentární plošiny, které jsou součástí Západopanonské pánve / Západních Karpat. Jeden z nejvýznamnějších toků protékajících Slovenskem je Dunaj / Dráva, který spolu s Moravou tvoří slovenskou severozápadní / jihozápadní hranici. Nejdelším slovenským vodním tokem je Váh / Nitra. Mezi další významné řeky patří Hron, Hornád, Bodrog a Poprad. Na Slovensku jsou častá rovněž horská / sopečná jezera a minerální i termální prameny. Převážná část slovenského státu spadá do baltského / černomořského úmoří.

4 obyvatelstvo slovenska roz i pracovn text o dal charakteristick poznatky

VY_32_INOVACE_ZEM.2.23

4) Obyvatelstvo Slovenska. Rozšiř pracovní text o další charakteristické poznatky!

Na Slovensku podle posledního sčítání v r. 2012 žije 5, 4 mil. obyvatel. Ve srovnání s Českem j národnostní složení Slovenska pestřejší, 85 % obyvatelstva se hlásilo ke slovenské národnosti, 9,7 % k maďarské a 1,7 % k romské dále se malá část obyvatelstva hlásila k české, rusínské a ukrajinské národnosti. Úředním jazykem je slovenština, z dalších jazyků je především na jihu rozšířená maďarština. Přetrvávajícím problémem v některých regionech je soužití s Romy a postavení maďarské menšiny, které se přenášejí na politickou scénu.

Přečti svůj text o obyvatelstvu třídě!

5 hospod stv slovenska dopl text

VY_32_INOVACE_ZEM.2.23

5) Hospodářství Slovenska.Doplň text:
 • Do r. 1945 bylo Slovensko zcela zaostalé a téměř bez průmyslu později přišly větší investice, rychlý rozvoj, výstavba měst a modernizace. V 90. letech probíhala transformace z ekonomiky socialistického centrálního plánování na hospodářství volného trhu.
 • Velké změny a reformy v ekonomice přinesli růst nezaměstnanosti, změnu struktury průmyslu, dříve orientovanou především na těžký průmysl ( Východoslovenské železárny).
 • Dnes je Slovensko chváleno pro rychlost transformace a postup potřebných reforem - na rozdíl od ČR. Slovensko je někde dokonce označováno jako tygr východní Evropy.
 • Osou průmyslu je nížina Dunaje a velká města, Velkým problémem zůstávají rozdíly v životní úrovni jednotlivých regionů.
 • Tahounem současné ekonomiky Slovenska je především automobilový průmysl – Kia, Peugeout, Volkswagen.
8 jsou uveden tvrzen pravdiv ano x ne

VY_32_INOVACE_ZEM.2.23

8) Jsou uvedená tvrzení pravdivá? ano x ne
 • Slovensko je převážně hornatá zem, kterou tvoří ze 2/3 hory a mezihorské kotliny. ANO
 • Slovensko se od roku 1996 administrativně dělí na 10 krajů. NE (8 krajů)
 • Největší část Slovenska patří k úmoří Baltského moře. NE (Černého)
 • Počátkem 16. stol. bylo střední Slovensko největším producentem mědi v Evropě. ANO
 • K rozdělení společného státu Čechů a Slováků došlo v lednu 1997. NE (1993)
8 jsou uveden tvrzen pravdiv ano x ne1

VY_32_INOVACE_ZEM.2.23

8) Jsou uvedená tvrzení pravdivá? ano x ne
 • Za vlády polských Jagellonců měly všechny tři západoslovenské národy – Slováci, Poláci a Češi – společného panovníka. ANO
 • V době vzniku Československa v r. 1918 bylo Slovensko hlavní průmyslovou základnou bývalých Uher. NE (Čechy)
 • Slovensko má díky své poloze ve vnitřním oblouku Karpat rozsáhlá ložiska surovin, zejména rud. ANO
 • V současné době žije ve Slovenské republice 85% Slováků a asi 11% Maďarů a další 4% tvoří Češi, Poláci, Ukrajinci, Rusíni a Romové. ANO
 • Slovensko je od r.2009 členem eurozóny. ANO
9 p ijdete na to co maj spole n ho tato m sta

VY_32_INOVACE_ZEM.2.23

9) Přijdete na to, co mají společného tato města?

Piešťany, Trenčianské Teplice, Sliač a Bardějov

LÁZEŇSKÁ MĚSTA

pr ce s internetov mi zdroji

VY_32_INOVACE_ZEM.2.23

Práce s internetovými zdroji:

V listopadu 2004 Slovensko zažilo přírodní katastrofu nebývalých rozměrů. Zjisti z dostupných zdrojů o jakou událost se jednalo, jaké byly její příčiny a důsledky.

Nad Vysokými Tatrami se koncem listopadu 2004 přehnala ničivá vichřice a napáchala miliardové škody.Za oběť vichřici padly asi 3 milióny kubíky dřeva, tj. 90 procent roční těžby dřeva na Slovensku.

roz i uj c pojmy k zapamatov n

VY_32_INOVACE_ZEM.2.23

Rozšiřující pojmy k zapamatování:

Visegrádská čtyřka = Visegrádská skupina je aliance čtyř států střední Evropy: Česka, Maďarska, Polska, Slovenska. Hlavním cílem po založení v r. 1991 byla kooperace mezi zeměmi pro jejich přechod od totalitárního systému ke svobodné, pluralitní a demokratické společnosti.

Ivan Gasparovič = slovenský politik, od roku 2004 prezident Slovenska

TRNAP = nejstarší z devíti národních parků na Slovensku. Leží v pohoří Tatry na severu Slovenska při hranicích s Polskem.

Mochovce = jsou jadernou elektrárnou, která leží na místě stejnojmenné slovenské obce mezi městy Nitra a Levice.

slide14

VY_32_INOVACE_ZEM.2.23

Použitá literatura:

 • Mapa 1. http://d-maps.com/
 • Obr.1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:K
 • Obr.2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jozef_Tiso.jpg
 • Obr.3 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Milan_Rastislav.jpg
 • Obr.4 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Husak.jpg
 • www.wikipedie.cz