ouditiewe geheue n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ouditiewe geheue PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ouditiewe geheue

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Ouditiewe geheue - PowerPoint PPT Presentation

efia
381 Views
Download Presentation

Ouditiewe geheue

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ouditiewegeheue Die vermoëomteherroep, ditwatgehoor of nageluister is.

  2. Leerdermaaksyoë toe en luisterna die geluide. Die onderwyserspeelelkegeluid en leerdermoet die geluideidentifiseer. • Hondwatblaf. • Tjirp van voëltjies.

  3. Leerdermaaksyoë toe en luisterna die geluide. Die onderwyserspeelelkegeluid en leerdermoet die geluideidentifiseer. • Haanwatkraai. • Kat watmiaau.

  4. Die leerdermoet die geluide apart identifiseer en dan in die korrektevolgordewatditgehoor is. Verander die volgorde ‘n paarkeer.

  5. Leerdermaaksyoë toe en luisterna die geluide. Die onderwyserspeelelkegeluid en leerdermoet die geluideidentifiseer. • ‘n Perdwatrunnik. • ‘n Uil.

  6. Leerdermaaksyoë toe en luisterna die geluide. Die onderwyserspeelelkegeluid en leerdermoet die geluideidentifiseer. • ‘n Klokkiewatlui. • Water watdrup.

  7. Die leerdermoet die geluide apart identifiseer en dan in die korrektevolgordewatditgehoor is. Verander die volgorde ‘n paarkeer.

  8. Leerdermaaksyoë toe en luisterna die geluide. Die onderwyserspeelelkegeluid en leerdermoet die geluideidentifiseer. • Hen watkekkel. • Bye watzoem.

  9. Leerdermaaksyoë toe en luisterna die geluide. Die onderwyserspeelelkegeluid en leerdermoet die geluideidentifiseer. • Gooi water in glas/houer. • ‘n Skaapwatblêr.

  10. Die leerdermoet die geluide apart identifiseer en dan in die korrektevolgordewatditgehoor is. Verander die volgorde ‘n paarkeer.