slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Creu Getoau PowerPoint Presentation
Download Presentation
Creu Getoau

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Creu Getoau - PowerPoint PPT Presentation


  • 157 Views
  • Uploaded on

Creu Getoau. ....yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Bydd y sioe sleidiau yma’n chwarae’n awtomatig. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Gan Des Quinn a Martin Williams.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Creu Getoau


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Creu Getoau

....yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Bydd y sioe sleidiau yma’n chwarae’n awtomatig

5

4

3

2

1

0

Gan Des Quinn a Martin Williams

slide2

Mewn ymgais i wahanu’r Iddewon oddi wrth yr Ariaid oddi mewn i wledydd Ewrop a feddiannwyd gan y Natsïaid, fe’u gorfodwyd gan y Natsïaid i ardaloedd penodedig oedd â waliau o’u cwmpas ac a elwid yn getoau.

Unwaith roedd yr Iddewon y tu mewn nid oedd ganddynt fawr ddim cyfle i ddianc. Roeddent yn dibynnu ar y Natsïaid am bopeth – bwyd, gwaith a hyd yn oed yr hawl i fyw.

Roedd yr amodau o fewn y getoau yn ofnadwy ac roedd llawer o bobl yn llwgu i farwolaeth neu’n cael eu taro i lawr gan salwch. Pan ddifodwyd/losgwyd y getoau cafodd y rhai a oroesodd eu casglu ynghyd yn y diwedd a’u hanfon i wersylloedd crynhoi a gwersylloedd angau.

slide3

Gorfodwyd pobl i gyfnewid nwyddau er mwyn goroesi.

Roedd y system ‘gyfnewid’ hon yn golygu bod yn rhaid i nifer o Iddewon ildio eu heiddo personol mewn ymgais i ‘brynu’ bwyd a dillad.

Llanwyd y strydoedd â phlant oedd wedi’u gwisgo mewn carpiau, oedd yn llefain ac yn marw o newyn.

Llun trwy garedigrwydd Des Quinn

slide4

Llun trwy garedigrwydd Des Quinn

Rhai o’r plant mwyaf ‘lwcus’ yn gwenu ar Swyddog Almaenig…

slide5

Llun trwy garedigrwydd Des Quinn

tra bod eu rhieni yn ciwio am fwyd a chael eu trwyddedau gweithio wedi’u llofnodi a’u papurau wedi’u gwirio.

slide6

Mewn ymgais i wneud i’r Iddewon deimlo bod o leiaf rhai agweddau ar fywyd normal yn bodoli oddi mewn i’r getoau, roedd y Natsïaid yn caniatáu iddynt ysgrifennu cardiau post at berthnasau a ffrindiau oedd yn byw yn rhywle arall yn Ewrop.

Er hynny, dim ond ‘ar yr wyneb’ y dangoswyd y goddefgarwch hwn. Doedd dim bwriad gan y Natsïaid ganiatáu i’r Iddewon gael cyswllt â’r byd y tu allan.

Pan roedd y cardiau yn cael eu postio yn y getoau, byddai’r Natsïaid yn eu casglu, eu rhoi mewn bagiau a’u storio mewn stordai neu’n eu dinistrio.

slide8

Po hiraf roedd y getoau mewn bodolaeth mwyaf annioddefol oedd bywyd i’r trigolion.

Roedd gwrthdaro rhyngddynt â milwyr yr Almaen yn gyffredin ac yn aml roedd cosb am ateb yn ôl – niwed corfforol neu ddienyddio.

Yr un peth oedd y gosb am smyglo bwyd i mewn i’r geto.

Llun trwy garedigrwydd Des Quinn

slide9

Wrthifwy a mwy o Iddewonfyndi’rgetoauroeddhi’nfwyanoddi’rNatsïaidreoli’rbobloeddynbywyno ac atalsalwch ac afiechydrhaglledaenu.

DechreuoddyrIddewonhefydsylweddolinafyddentfythyncaeleurhyddhau ac felly bucynnyddynyrymdrechion a wnaediddianc.

Felly cynllunioddyrAlmaenwyrigaelgwaredaryrIddewonunwaith ac am byth.

Llun trwy garedigrwydd Des Quinn

slide10

Casglwyd trigolion y getoau ynghyd a chafodd eu henwau eu ticio ar restr swyddogol.

Erlidiwyd y rhai oedd yn cuddio rhag y milwyr a chafodd nifer ohonynt eu saethu.

Dyma ddifodiant y getoau. Unwaith roedd yr Iddewon wedi eu casglu ynghyd cafodd yr adeiladau eu rhwygo i lawr.

Llun trwy garedigrwydd Des Quinn

slide11

Rhoddwyd nifer o bobl ar lorïau a gorfodwyd eraill i gerdded.

Gydag dim ond ychydig o’u heiddo cawsant eu hebrwng gan filwyr arfog i’r gorsafoedd trenau lle roedd wagenni gwartheg yn aros i’w cludo i waeth hunllef – naill ai gwersylloedd crynhoi neu wersylloedd angau.

Llun trwy garedigrwydd Des Quinn

slide12

Llun trwy garedigrwydd Des Quinn

Rhoddwyd y dasg yn awr o chwilio drwy weddillion y getoau am Iddewon a oroesodd ac nad oedd wedi’u canfod gan y milwyr i grwpiau ‘arbennig’ oedd wedi llofruddio Iddewon wrth i fyddin yr Almaen ruthro yn ei blaen i Wlad Pwyl a Rwsia.

slide13

Dyma ddechrau’r diwedd i nifer o Iddewon Dwyrain Ewrop.

Unwaith roeddent ar y trenau ar eu taith i’r gwersylloedd nid oedd unrhyw ffordd o ddianc rhag y caledi eithafol a’r farwolaeth oedd o’u blaenau.

Llun trwy garedigrwydd Des Quinn

slide14

Llun trwy garedigrwydd Des Quinn

Ni ddylem fyth anghofio’r hyn a ddigwyddodd i’r bobl ddewr yma.

Roedd hon yn bennod dywyll ac ofnadwy yn hanes dynoliaeth ac yn un y dylid meithrin ymwybyddiaeth pob cenhedlaeth sydd i ddod ohoni fel na ddigwydd rhywbeth fel hyn fyth eto.

slide15

Amcangyfrifir bod dros 6 miliwn o Iddewon a ‘phobl israddol’ wedi colli eu bywydau mewn gwersylloedd crynhoi rhwng 1939-1945.