a brit parlament n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A Brit Parlament PowerPoint Presentation
Download Presentation
A Brit Parlament

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

A Brit Parlament - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

A Brit Parlament. -áttekintés-. KÉSZÍTETTE: HAJDÚ ANITA TÓTH BARBARA. URALKODÓ (II. Erzsébet 1952-…). Alsóház Tagjait a 659 választási kerületből választják az állampolgárok Mandátum 5 évre szól. Felsőház öröklés útján kerülnek ki tagjait, számuk nem fix CSOPORTOSÍTÁSUK

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A Brit Parlament' - edita


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a brit parlament

A Brit Parlament

-áttekintés-

KÉSZÍTETTE:

HAJDÚ ANITA

TÓTH BARBARA

uralkod ii erzs bet 1952
URALKODÓ (II. Erzsébet 1952-…)

Alsóház

Tagjait a 659 választási kerületből választják az állampolgárok

Mandátum 5 évre szól

 • Felsőház
 • öröklés útján kerülnek ki tagjait, számuk nem fix
 • CSOPORTOSÍTÁSUK
  • öröklöt t tisztségűek
  • Élethosszra szóló tisztség
     • Ex-miniszterelnökök
     • Nyugdíjazott LB bírák
     • Vallási főtisztséget ellátóak
a k lts gvet si rendszer reformjai
A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER REFORMJAI
 • 1980-as évektől jelentős változások
 • A kormány hagyta jóvá a reformokat (öröklött jogkör)
 • Nép tájékoztatása: Parlamenti tájékoztató iratok
 • Végrehajtó ügynökségek létrehozása 1980. (élén:elnök, költségvetési autonómia)
 • Köztisztviselők 75%-a dolgozik ügynökségekben ma
 • 1990-es évek: kormány nagy költségvetési reform
 • Kincstár eltulajdonítási rendszert indítványoz
 • Elmúlt években egyszerűsítések; költségvetési számokat lecsökkentették 167-ről 52-re
 • Pénzügyi Stabilitás törvénykönyv: kincstár készítsen összefoglalót a pénzügyi és adósságkezelésről
alapelvek i
ALAPELVEK I.
 • A szárazföldi európai országoktól eltérő-íratlan alkotmány
 • írott alkotmány hiányosságaira rámutat
 • Íratlan alkotmány=értékek rendszere, nem átfogó normák összessége
 • kis ellentmondás amit az íratlan alkotmány előír és amit valójában tesznek
alapelvek ii
Alapelvek:

Közpénzek felhasználásának és az adózás törvényes jóváhagyása

Minisztériumok tevékenységeinek a Parlament által jóváhagyott szabályszerűségei

A minisztériumok kiadásait jóváhagyó Kincstári delegáltak a végső parlamentáris hatóságtól függnek

Alkotmányos

értékek(nyíltság,

pártatlanság, méltányosság)

alapelvei:

Nyíltság

Állandóság

Felelőség

Méltányosság

Hatékonyság

ALAPELVEK II.
alapelvek iii
ALAPELVEK III.
 • Egyetemesség elve: minden kiadást és bevételt költségvetési dokumentumba foglalnak- nincs törvénybe foglalva
 • Egység elve: hiányzik; külön törvényeket és eljárásokat használnak az éves bevétel és kiadás becsléseire
 • Sajátosság elve: módosításra szorul; sajátosság az aktuális kiadásokra jellemző, a tőkeberuházást nem ellenőrzik közvetlenül
k lts gvet si rendszer szerepl i
Királynő: az ország, a végrehajtás és a Parlament bizonyos részének a vezetője  csekély a monarchia hatalma

Megegyezés szerint miniszterei tancását követi

Parlament: Királynő, választott Alsóház, kinevezett Felsőház

Hármójuk konszenzusa kell a törvényhozáshoz

Miniszterelnök: a nyertes párt elnöke, automatikusan a kormány feje

A Királynő nevezi ki formálisan

Javaslatára a Királynő kinevezi a kormányminisztereket

A kormány nem törvényes egység, de átható döntéshozó ereje van

Kincstár= Pénzügyminisztérium

Kiváltság alapján jön létre, a költségvetési folyamatokat irányítja

KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER SZEREPLŐI
korm ny s a miniszterek szerepei s feladatai i
KORMÁNY ÉS A MINISZTEREK SZEREPEI ÉS FELADATAI I.
 • Kormány: kevés jogi erő
 • Miniszterelnök: nagy hatalom, de ez nem jelenthető ki

Szuverén joga van: kinevezni, lemondatni minisztereket, összehívni, feloszlatni Parlamentet, egyéb királyi kiváltságok

A közigazgatás vezetője is, Kincstár ruházta rá a hatalmat 1968-ban (hétköznapi felelőséget a Kormány egy minisztere gyakorol)

korm ny s a miniszterek szerepei s feladatai ii
KORMÁNY ÉS A MINISZTEREK SZEREPEI ÉS FELADATAI II.
 • Kormány:
 • 100 miniszter Parlamenti képviselők

Lordok Házának főnemesei

 • Kabinet fő döntés-hozó testülete: 20 miniszter

(államtitkárok és rangidős miniszterek)

 • Különös jogi egység
 • Nagyságának nincs limitje (Minisztériumi és más fizetések 1972. évi törvénye)
 • Minisztériumok: majdnem minden kormányminiszter tagja
 • Egyéni felelősség  minisztériumi politika iránt
 • Kollektív felelősség  a kormánypolitika felé
 • Csak a parlament vonhatja őket felelőségre
miniszt riumok
MINISZTÉRIUMOK
 • A kormánynak nincs szüksége parlamenti jóváhagyáshoz létező, vagy alakuló minisztériumok egyesüléséhez vagy eltörléséhez
 • Belügyminisztérium, Államkincstár: kiváltságokból származó autoritások
 • Egyes minisztériumok: írott jog által jöttek létre 1946-ig
 • Minisztériumok számáról és létrehozásukról a kormány dönt
 • 1975-ös törvény engedi a minisztériumok vagy hivatalok feloszlatását, de az elmúlt 30 évben a miniszterelnök kezdeményezte ezeket, parlamenti jóváhagyás nélkül
v grehajt gyn ks gek
VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGEK
 • 1980-as években jöttek létre
 • Kb. 130 középautonóm ügynökség
 • Éves jelentést készítenek
 • Nem jog hozta létre őket  1990. évi kereskedelmi törvény: megenged olyan kereskedelmi alapok létrehozását, melyben a minisztérium nagyrészt maga finanszírozza működésüket
nem miniszt riumi nyilv nos szervek
NEM MINISZTÉRIUMI NYILVÁNOS SZERVEK
 • Az általános kormánynak részei
 • Speciális parlamenti törvény, Királyi okirat vagy Társasági törvény legalizálja őket
 • Szerkezetük nincs megszabva
 • Kormányzati személyzet vezeti őket, nem végrehajtó tagokat is tartalmaz
 • Funkciói: végrehajtó, adminisztratív, kereskedelmi, szabályozási és tanácsadói
 • 2003-ban 811 db volt
nemzeti eg szs g gyi szolg lat nesz
NEMZETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT (NESZ)
 • 1948-ban jött létre
 • Cél: mindenki számára egészségvédelem biztosítása
 • 1977-ben törvény: egészségügyi hatóságok létrehozása
 • 1990. Közösségi gondoskodás törvény: nagy változások
 • 1995-re független NESZ trösztök: összes egészségügyi ellátás biztosítása
 • Egészségügyi minisztérium vezeti; adófizetők támogatják
 • Éves költségvetésben megszavazzák a forrásait; parlamenti jóváhagyás
rangid s k ztisztvisel k feladatai i
RANGIDŐS KÖZTISZTVISELŐK FELADATAI I.
 • Közigazgatási szabályzat, nem törvény
 • Köztisztviselők: állandóak és pártatlanok
 • Közigazgatást miniszterek irányítják a Királynő nevében
 • 1996-ban a közigazgatási szabályzatot törvényes okmányba vették fel
 • Alapvető elvek: megfelelő, hatékony, tényleges közpénzhasználat biztosítása
 • 1990-es években módosítás a hatékony közigazgatás fenntartásáért skót, wales-i köztisztviselőkre is a szabályzat érvényes
rangid s k ztisztvisel k feladatai ii
RANGIDŐS KÖZTISZTVISELŐK FELADATAI II.
 • Kormányi döntéssel hozták létre 1996-ban a rangidősekből álló közigazgatást
 • Kevés lehetőség a változtatásra
 • Közös fizetésük, szerződésük, munkaértékelésük és képzési rendszerük van
 • Politikai semlegesség előírás növekvő politizáció
 • Mivel a szabályzat érvényes rájukEgyesült Királyság miniszterei (skót miniszterek is), ezért politikai semlegességet követelnek
sz mvev hivatal
SZÁMVEVŐ HIVATAL
 • Kincstár hozza létre, minden minisztériumban
 • Számvevő: legidősebb tagja a minisztériumoknak vagy az ügynökségeknek; felelős: saját egységen belül vezetőkért beosztottakért
 • Egyéb felelősség: minisztériumainak kimutatásai és azok továbbításai
 • Kincstári memorandum: Személyes tulajdon, szabályosság, jutányos pénz fontossága pénzügyi döntéseknél
 • Költségvetési előírásokat minden számvevőre lehet alkalmazni
parlamenti bizotts gok szerepei
PARLAMENTI BIZOTTSÁGOK SZEREPEI
 • Képviselőházi szabályok hozzák létre
 • Alsóház vizsgálóbizottsága a legfontosabb a költségvetési folyamatban
 • A vizsgálóbizottságok állandóak, más bizottságokat bizonyos törvény létrehozására hoznak létre
 • 1979: minden minisztériumban van egy vizsgálóbizottság
 • 20 nem minisztériumi vizsgálóbizottság
 • Nincs olyan költségvetési bizottság, amely feladata csak a költségvetési stratégia vizsgálata és a költségvetési ajánlatok módosításának beterjesztése lenne (mindig vizsgálatot indít az éves költségvetés és az előzetes költségvetési jelentések kapcsán)
 • Összekötő bizottság: melyik bizottsági jelentést tárgyalják az alsóház plenáris ülésen
 • Felsőházi választott bizottságok: nem foglalkoznak közvetlenül költségvetési ügyekkel (pl.: gazdasági ügyek bizottsága)
szubnacion lis korm nyok szerepe i
SZUBNACIONÁLIS KORMÁNYOK SZEREPE I.
 • Egyesült Királyság: egységes ország  Skócia, Wales, Észak-Írország bizonyos adminisztrációs felelősség
 • 1997: Parlament Skóciában; Wales: Gyűlés
 • Parlament elfogadja: 1998-as skót törvényt és a wales-i kormánytörvényt, é-írországi gyűlést
 • Skót Parlament: teljes törvényhozó erő, több kormányfunkciót lefedve, teljes költségvetést fogad el az összes skót minisztérium alapjairól
 • 2000: nyilvános pénzügyi és elszámolási törvény – törvényes keret a közpénz ügyeket és forrásokat illetően, meghatározza a skót pénzügyi ellenőrzés és felelős hivatalnokok számára a feladatokat
 • Legtöbb támogatás a skót önkormányzatoknak
 • Skót parlament: költségvetés allokációjáért és a helyi önkormányzatok kiutalásaiért felel; alap jövedelemadó rátájának megváltoztatása
szubnacion lis korm nyok szerepe ii
SZUBNACIONÁLIS KORMÁNYOK SZEREPE II.
 • Wales: nincs teljes jogalkotó hatóság
 • Gyűlés fogadja el az éves költségvetést  nincs közpénz ügyekre, forrásokra törvénye
 • Helyi kormányzatok, másodlagos törvényhozók
 • Egyesült Királyság: hely kormányok élén választott tanácsosok; működésük: helyi kormányrendeletek, törvények által szabályozott
 • Helyi hatóságok: maguk készítik és fogadják el költségvetésüket
 • Kiadás jóval nagyobb, mint a bevétel  helyi hatóságok nagyban függenek a központi kormánytól
k lts gvet si folyamat t rv nyes l p sei
KÖLTSÉGVETÉSI FOLYAMAT TÖRVÉNYES LÉPÉSEI
 • 3 elkülöníthető, összekapcsolódó szakasz
 • 1. Költségvetési ciklus: pénzügyi részletet, gazdasági és hatósági adózást határoz meg; megjeleníti a folyamat jövedelem oldalának tetőpontját
 • 2. Költségvetési előirányozás: költségvetést követi, közpénzek engedélyezése
 • 3. Jelentés: parlament felé számol be (közpénzeket mire, mennyire hatékonyan költötték el)
k lts gvet si el k sz let s korm nybesz mol
KÖLTSÉGVETÉSI ELŐKÉSZÜLET ÉS KORMÁNYBESZÁMOLÓ
 • Előkészületre nincs törvényi keret
 • Döntő kincstári szerep; költségvetési tervezetet előkészít, továbbküld kabinet jóváhagyására
 • Pénzügyminiszter prezentálja a költségvetést a költségvetési napon az alsóháznak
 • Költségvetésre vonatkozó adóintézkedéseket pénzügyi törvényként jelentik be és a költségvetési nap után pár nappal kihirdetik
 • A költségvetési tervezet előirányzott kiadásai: források felhasználása, minisztériumok pénzszükségletei, a parlamenti házak, ombudsman, helyi önkormányzatok utalásai, kórházak, egyéb egészségügyi szervezetek költségei
k lts gvet si sszeg
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEG
 • Az összes bevétel, kiadás és pénzügyi egyensúly nincs törvényben meghatározva
 • 1998: pénzügyi törvény
 • Kincstár teljes hatáskört ad a költségvetési összeg definiálására
 • Éves pénzügyi beszámoló és költségvetési jelentés és gazdasági és pénzügyi stratégiai jelentés: kincstári költségvetési előkészület és ellenőrzés összegei
 • Különbség: folyó- és tőkebefektetés között
 • Kiadás ellenőrzésére elkülönített összegek
 • 1998: két fő kiadási összeg
  • 1. minisztériumi kiadási limit
  • 2. éves kezelési kiadás
p nz gyi szab lyok
PÉNZÜGYI SZABÁLYOK
 • 1997 óta 2 előírás (a parlament nem hagyott jóvá törvényt ezek hitelesítésére)
  • 1. aranyszabály: a kormány csak a folyófizetésekbe való befektetéseire ad kölcsön, nem pedig a finanszírozásokra
  • 2. fenntartható beruházási szabály: a közszektor nettó adóssága állandó és előrelátó szinten tartása. A nettó államadósság a GDP 40%-a alatt marad
ltal nos bemutat s
Általános bemutatás
 • A költségvetés alapvetően két oldallal rendelkezik:
  • Bevételek
  • Kiadások

A folyamat legfontosabb lépései:

  • A pénzügyminiszter beszédet mond a Parlamentben, melyben ismerteti a kormány pénzügy-politikai stratégiáját

2. Az adózással kapcsolatos rendelkezések már a beszéd elhangzása előtti éjjel érvénybe léphetnek (az Alsóház alaposan kivizsgálja a „Finance Bill-t”)

ltal nos bemutat s1
Általános bemutatás
 • 3. A Felsőházhoz kerül, itt megvitatják majd jóváhagyják a tervezetet
 • 4. Megállapítják a minisztériumok költségeit
 • 5. Az Alsóház elfogadja a főbb előirányzatokat(becslések)

Ezek után jóváhagyják az Appropriation Act-et(ráfordítási törvény)

a k lts gvet s elfogad sa s a k lts gvet si vita a parlamentben
A költségvetés elfogadása és a költségvetési vita a Parlamentben
 • a becslések(tervezetek) bemutatása: április –március
 • Megfontolási idő: 3 nap, még a „nyári szünet előtt” kell végrehajtani(június vége előtt)
 • Az ideiglenes jogi hatalomnak április 01. előtt el kell foglalnia a helyét
 • Az Alsóház a költségvetési év előtt 3-4 hónappal elfogadja a „Vote on Account-ot”
vote on account
Vote on Account

Engedélyezik a minisztériumok és alkotmányos testületek kiadásait

Ez az éves kiadások 45%-a

Törvényhozói hatalommal ruházza fel a Konszolidációs Alap, mely megszabja az adott évben elvonható összegeket

Ez egy időtálló szabály, és nem rendelkezik törvényes alapokkal

sk cia
Skócia
 • Skóciában, ha a költségvetési év előtt nem fogadják el az éves költségvetést, akkor az adott hónapra eső forrás nem haladhatja meg:
  • Az előző évi költségvetés 1/12-ed részét
  • Az előző évben ugyanarra a hónapra eső részt
a k lts gvet si m dos t sok
A költségvetési módosítások
 • Az Alsóház nem javasolhatja a teljes költségvetés kiadásainak összetételének megváltoztatását,a kiadásainak vagy bevételeinek a csökkentését vagy növelését
  • Ennek alapja a 48. sz. alsóházi rendelet(300 éves)
  • Ilyet csak a Korona kérhet
  • A közalapok célját,tárgyát a Korona maximálja
  • Nem térhetnek el nagyban a parlamenti beszédben foglaltaktól
a forr sok j v hagy sa 1
A források jóváhagyása 1.

A végrehajtó hatalom joga az adónemek és azok szintjeinek a megállapítása

A parlament jóváhagyja az állami bevételeket az év kezdete után

Az Egyesült Királyság adónemei állandóak

Az adók mértékét a költségvetéstől eltérő időben fogadják el

a forr sok j v hagy sa 2
A források jóváhagyása 2.
 • A kormányzati hatalom veti ki a személyi jövedelemadót, a vállalati adókat, melyeket minden törvényhozási évben meg kell újítani
  • Elfogadják a pénzügyi törvényt, új kötelezettségeket rónak ki
  • Az állami kötelezettségek rátáját az előreirányzott kiadásoknak megfelelően szabják ki
ad emel si javaslatok
Adóemelési javaslatok

300 éven keresztül az Alsóház kezdeményezhette vagy a kormányfő, de ez a rendszer 1967-ben megváltozott

1 napos vita>>második olvasat>>speciális bizottság

A bizottság elnöke dönti el, hogy mely ügyek kerülnek megvitatásra

Ez a Felsőházban már csak formalitás, mivel nem változtathatja meg a javaslatot, így 1 nap alatt végbemegy

slide35

Néhány jövedelmi adóváltozás és az érvényben lévő adók törvényerőre lépnek a pénzügyi beszéd után azonnal

 • A beszedett illetmények bevételeit a minisztériumok megtarthatják és felhasználhatják a Konszolidációs Alapokon kívül
  • Ezt segélykeretként kezelik
  • Ha sufficites akkor csak a Parlament engedélye mellett költhetik el
a k lts gvet si hitelkeret term szete szerkezete s tartalma
A költségvetési hitelkeret természete, szerkezete és tartalma
 • A Kincstár előjoga a költségvetés megszabása; előírja, hogy mit vessenek alá parlamenti ellenőrzésnek, és mit a kiadási ellenőrzésnek
 • A kiadások elfogadása:
  • Források felhasználása alapján
  • Nettó központi követelmény alapján
gra t rv ny 2000
GRA törvény 2000
 • =>gondoskodik az adott év alatt befolyó bevételekről
  • Ha túl sok a bevétel, akkor a felesleget extra bevételként vissza kell utalni a Konszolidációs Alapba
  • A tőkeberuházásokat nettó módon irányozza elő
  • Lábjegyzetekben kell kifejteni a költségvetési hitelkeretet, ha ezt elmulasztják nem lehet ide besorolni az adott tételt
gra t rv ny 20001
GRA törvény 2000
 • A költségvetési hitelkeretről az Alsóház a beszerzési folyamat során külön döntést hoz
 • Amikor ezeket kihirdetik a Parlamentben minden minisztériumot és programot külön osztályoznak
  • Nem költségvetési kiadások
  • Központi kiadások
  • önkormányzati kiadások
vesztes g tvitel a k lts gvet si hitelkeretbe s a j v beni hitelkeretbe
Veszteségátvitel a költségvetési hitelkeretbe és a jövőbeni hitelkeretbe

a költségvetési év április 01.-én kezdődik

Főszabály szerint nem előlegezhetnek meg a jövőbeni költségvetésből összegeket, mivel ezek egy évre vannak meghatározva

A pénzügyminisztériumot ruházzák fel ellenőrző hatáskörrel

A kiadáskorlátokat 3 évre szabják meg, melyeket 2 évente felülvizsgálnak; a miniszterek átviteleit is felülvizsgálják

Cél: elősegítsék a középtávra való tervezést és elkerüljék az költséges év végi rohamot

llamad ss gok elfogad sa 1
Államadósságok elfogadása 1.
 • Nincs különálló államadóssági törvény, csak számos rendelet létezik ebben a témában
  • Pénzügyminisztérium tekintélyes hatalommal rendelkezik az adósságmenedzsment terén
  • A Parlament felé adósságkorlátokat ajánl az adópolitikai célok érdekében
  • 1877 kincstárjegyi törvény: Értékpapírokat hozhatnak forgalomba

1968 Állami Kölcsön Törvény felállította a Nemzeti Kölcsönalapot

llamad ss gok elfogad sa 2
Államadósságok elfogadása 2.
 • 1988 az Adósságmenedzsment Iroda kezeli az Adósságkezelő Elszámolást
 • Változások a 1968-as torvényhez képest:
  • A Pénzügyminisztérium joga az értékpapírok:
     • Vásárlása
     • Birtoklása
     • Átadása
     • Beváltás
llamad ss gok elfogad sa 3
Államadósságok elfogadása 3.
 • Az éves kölcsön és adósság irányelveit minden költségvetési évben újra kell fogalmazni
 • 1997 óta ez az irányelv a nettó államadósságot illetően a GDP 40%-a alatt marad
 • 2003-as önkormányzati törvény: Anglia és Wales önkormányzati kölcsönöket vehet fel, melyeket tőkeberuházásokra használhat fel
   • Szigorú szabálykövetés és megfontoltság
   • Valutaalapú kölcsönhöz a kincstár jóváhagyása kell
   • Öncélú kölcsönök tilalma
ad ss g j t ll s garancia
Adósság jótállás/garancia

gazdasági és pénzügyi tervezés(feltételes kötelezettségvállalás)

Kincstári konszenzus szükséges

Jelentéskészítési kötelezettség: olyan mérleg mely felméri a kormány pénzügyi céljait és szabályait, melyet összehasonlít a kormány európai kötelezettségeivel

A jelentés útmutatója a maastrichti GDP 60%-a alatt maradás

kihirdet s menete
Kihirdetés menete

Első olvasat

Második olvasat

BIZOTTSÁGI VITA

Második olvasat *

Harmadik olvasat*

el

a k lts gvet s v grehajt sa
A költségvetés végrehajtása
 • 1866: a költségvetés végrehajtása annak elfogadása után a törvényben leírt módon történik
  • a kincstár széleskörű kontrollt gyakorol a végrehajtás felett, adminisztrációs eszközök által
     • Ellenőrzés aránya felől dönt
     • Felügyeli a gyakorlati megvalósítását

1866. Évi 14.tc.: a minisztérium költekezésére való felhatalmazását a végrehajtás belső intézkedései teszik lehetővé, nem a törvény önmagában

sz ks g llapot t bbletkiad sok tartal kalapok 1
Szükségállapot, többletkiadások, tartalékalapok 1.

A nem várt követeléseket, igényeket a Parlament elé kell terjeszteni

1862 Vésztartalék Alap létrehozása

1874 Vésztartalék Törvény: olyan kiadásokat eszközölhetnek, melyet nem szavaztak meg, és sürgős vészhelyzetben van rá szükség

Kincstári szabályok rendezik a visszafizetés kereteit

Előző évi költségvetés 2%-a lehet

k szp nztervez s s a korm ny vagyon nak s ad ss g nak az igazgat sa
Készpénztervezés és a kormány vagyonának és adósságának az igazgatása

A felelősség elve, valamint a pénzügyi célok figyelembe vétele jellemzi a hosszútávú kivitelezhetőség érdekében

A Nemzeti Kölcsön Törvény hatalmazza fel erre

1997-ben a Kincstárra áttevődik a management joga a Bank of Englandről

1998-ban létrejön a az új végrehajtó ügynökség, a DMO, mint a köztartozás pénzügyi műveleti ügynöksége

a korm ny elsz mol sa s a p nz gyi jelent s
A kormány elszámolása és a pénzügyi jelentés
 • A számvetési /számviteli keret
  • 2000 GRA törvény: a számvitel készpénz alapját gyarapodási alapra változtatta meg
  • A forrásszámlák átvették a felhasználási számlák helyét
  • Minisztériumok felhasználása:
   • Irányelvek figyelembe vétele
   • Likviditási mutatók és pénzügyi helyzet figyelembe vétele
   • A forrásszámlák valósak és reálisak legyenek
a korm ny bank gyi el k sz letei
A kormány bankügyi előkészületei
 • Konszolidációs Alap koncepciója: a kincstár kötvényeket hoz forgalomba a minisztériumok számára ebből az alapból
     • Bank of England
 • Jelentéstételi kötelezettség: a költségvetés előtti jelentés és az adósság kezelésről szóló jelentés
 • Havi jelentés:
   • Nem írja elő torvény, de ez a szokás
   • „KSH” és pénzügyminisztérium által gyűjtött adatokat felhasználja
   • Központi kormányzat kiadását, bevételét tartalmazza
   • Nettó adósság, kölcsönök kifejezése nettóban
ves kimutat sok s jelent sek
Éves kimutatások és jelentések
 • GRA törvény megkülönbözteti a minisztérium számláit és a teljes kormányzati számlákat
 • Közpénzfelhasználást számlakészítési kötelezettség illeti
   • Szerzett források, melynek tulajdonosa a minisztérium
   • Forrásfelhasználás az előírtaknak megfelelően
k ls elsz mol s
Külső elszámolás
 • 1866 létrejön a Legfőbb Állami Számvevőszék elnöke tisztség
 • 1998: Nemzeti Elszámolási Iroda; közelszámolás i fórum létrehozása
 • Az ÁSZ igazgatásilag független, az elnökét a királynő jelöli ki a miniszterelnök javaslatára
   • Nem viselhet egyéb tisztséget
   • Nem tölthetnek be állást egyik parlamenti kamarában sem
   • Ez 1 független közhivatalnoki szerep
   • NAO feje, 1983-ban hozták létre
k ls elsz mol s1
Külső elszámolás

A NAO pénzügyileg független, költségeit a Parlament által rendelkezésre bocsátott pénzből kell fizetni

Az ÁSZ elnök fizetése a Konszolidációs Alapból történik

Torvény biztosítja a működési függetlenséget

Az ÁSZ készíti elő és vizsgálja a NAO költségvetését

Az elszámolási költségeket a Konszolidációs Alapból kell finanszírozni

k ls elsz mol s2
Külső elszámolás

Elszámolás és kinevezés/megbízás:

-1982: Helyi önkormányzati törvény(szerep, funkciók)

-1988: elszámolási kinevezés

elsz mol sok ltal nos fedezete
Elszámolások általános fedezete

2000 GRA torvény: pénzügyi elszámolás esetén a minisztériumi számlákat az ÁSZ felügyeli

 • központi kormányzati számlákat is elszámoltat
 • végrehajtó ügynökségeken keresztül
 • van akiket nem vizsgál: lakásszövetkezetek, felsőoktatás
 • cégtörvény alapján nem vizsgálhatja a KFT-ket
 • megegyezés alapján is eljárhat
elsz mol si form k
Elszámolási formák
 • Minden kifizetést számlával kell igazolni, amely a Parlament által előirányzott célokra történt
 • A felülvizsgálatok a 19. század végén kezdődtek el
 • Eltörölték a kötelező tranzakció felülvizsgálatot
 • 1983-tól kezdve az ÁSZ jelentős hatalommal rendelkezik> elszámolási tanúsítvány
     • Valós, tárgyilagos, a Parlament céljait figyelembe vette-e
     • A fedezett pénzügyi tranzakciók egyensúlyban vannak-e az illetékes hatalommal, mely őket irányítja
 • Helyi önkormányzatok elszámolási bizottságokat alapíthattak tanulmányok készítésére, információk lehívására
vizsg l d si fel lvizsg lati hatalom
Vizsgálódási(felülvizsgálati) hatalom
 • Az ÁSZ hatalmát önálló törvény rögzíti
 • Hozzáférést kell biztosítania bármely dokumentumokhoz, mely kapcsolatban van a minisztériumi számlákkal
 • Az ÁSZ-nak mindent biztosítania kell

Jelentési kötelezettség és közzététel

1866 az ÁSZ köteles bemutatni a kincstári elszámolásait a Konszolidációs Alap számláiról és egyéb speciális költségvetési számlákról

jelent si k telezetts g s k zz t tel
Jelentési kötelezettség és közzététel

Ha a pénzügyminisztérium nem terjeszti elő 10 hónapon belül ezt a jelentést, akkor az ÁSZ jogosult erre

 • A NAO évente 60 jelentést készít
 • Minisztériumi kimutatásokat kötelező bemutatni az ÁSZ-nak a 8 hónappal a költségvetési év kezdete után, melyre 2 hónapot kap felülvizsgálni
 • A teljes kormányjelentés során az ÁSZ-nak meg kell bizonyosodnia afelől, hogy az adatok valósak és a számlák tárgyilagosak