Euroopa Parlament - PowerPoint PPT Presentation

euroopa parlament n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Euroopa Parlament PowerPoint Presentation
Download Presentation
Euroopa Parlament

play fullscreen
1 / 14
Euroopa Parlament
321 Views
Download Presentation
marcy
Download Presentation

Euroopa Parlament

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2008 Külastuste ja seminaride osakond INFORMATSIOONI PEADIREKTORAAT EUROOPA PARLAMENT Euroopa Parlament

 2. Kandidaatriigid EL 27 (2007) Euroopa Liit

 3. Euroopa Komisjon Euroopa Parlament Euroopa Liidu Nõukogu EL-i institutsioonid • 27 liikmesriigi ministrid • Seadusandlik pädevus (koos EP-ga) • Eelarvepädevus (koos EP-ga) • Välispoliitikat puudutavad otsused • Põllumajandust puudutavad otsused • Roteeruv eesistumine • 785otsevalitud saadikut • Seadusandlik pädevus (koos nõukoguga) • Eelarvepädevus (koos nõukoguga) • Järelevalve ühenduse tegevuse üle • President hr Hans-Gert Pöttering • 27volinikku • Eelarve täitmine, järelevalve lepingute järgimise üle • Ühenduse õigusaktide algatusõigus • President hr Jose Manuel Durao Barroso

 4. The Presidencies of EU Institutions Euroopa Parlamendi president hr Hans-Gert Pöttering Euroopa Komisjoni president hr Jose Manuel Durao Barroso EUROOPA LIIDU NÕUKOGU EESISTUJARIIK Portugal juuli -detsember 2007 Prantsusmaa juuli -detsember 2008 Sloveenia jaanuar - juuni 2008

 5. Euroopa ParlamentPädevused Parlamentaarne kontroll Järelevalve kogu ühenduse tegevuse üle ja kontroll Euroopa Komisjoni üle Seadusandlik pädevus Enamik EL-i seadustest võetakse vastu ühiselt Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt Laienemist puudutavad otsused Uute liikmesriikide liitumiseks EL-iga on vaja Euroopa Parlamendi nõusolekut Eelarvepädevus Euroopa Parlament otsustab EL-i aastaeelarve üle võrdselt nõukoguga

 6. 751 (2009) LISSABONI LEPING Euroopa ParlamentRiikide jaotus parlamendis EL27 LIIKMES-LIIKMES- RIIKRIIK Saksamaa Austria Suurbritannia Bulgaaria PrantsusmaaTaani ItaaliaSoome Poola Slovakkia HispaaniaIiri Rumeenia Leedu Holland Läti Belgia Sloveenia Tšehhi Eesti KreekaKüpros UngariLuksemburg Portugal Malta Rootsi EU27 2007 99 78 78 78 54 54 35 27 24 24 24 24 24 19 EU27 2009 96 74 73 73 54 51 33 26 22 22 22 22 22 20 EU27 2007 18 18 14 14 14 13 13 9 7 6 6 6 5 EU27 2009 19 18 13 13 13 12 12 9 8 6 6 6 6 LIIKMES- RIIK Austria Bulgaaria Taani Soome Slovakkia Iirimaa Leedu Läti Sloveenia Eesti Küpros Luxembourg Malta 732→785 (2007)

 7. EPP-ED: Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide ) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon PES: Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatidefraktsioon ALDE: Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidufraktsioon Greens/EFA: Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon GUE/NGL: Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/Põhjamaade RohelisteVasakpoolsete liitfraktsioon UEN: fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa Eest IND/DEM: fraktsioon Iseseisvus ja Demokraatia fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed Fraktsioonid 785 102 42 288 215 44 24 41 29 Seisuga: 30detsember 2007

 8. KOMISJONIDE • KOOSOLEKUD • 18 töönädalat – komisjonide koosolekud Brüsselis Kuidas parlament töötab? • FRAKTSIOONID • 12 töönädalat – fraktsioonide koosolekud Brüsselis • TÄISKOGU ISTUNGJÄRGUD • 12 täiskogu osaistungjärku aastas Strasbourgis • 6 täiendavat osaistungjärku Brüsselis PEASEKRETARIAAT Euroopa Parlamendi peasekretariaat asub Brüsselis ja Luxembourgis

 9. Komisjonid • Välisasjade komisjon • Arengukomisjon • Väliskaubanduse komisjon • Eelarvekomisjon • Eelarvekontrollikomisjon • Majandus- ja rahanduskomisjon • Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon • Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon • Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon • Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon • Transpordi- ja turismikomisjon • Regionaalarengukomisjon • Põllumajanduskomisjon • Kalanduskomisjon • Kultuuri- ja hariduskomisjon • Õigusasjade komisjon • Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon • Põhiseaduskomisjon • Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon • Petitsioonikomisjon 20

 10. Euroopa Komisjon Komisjoni eelnõu 1. lugemine parlamendis (parlamendi arvamus) Euroopa Liidu nõukogu 1. lugemine nõukogus (nõukogu ühispositsioon) Euroopa Parlament 2. lugemine parlamendis (vajadusel) 3. lugemine nõukogus (vajadusel) Lepituskomitee (vajadusel) Otsustav hääletus 3. lugemisel (vajadusel) Otsustav hääletus 3. lugemisel (vajadusel) Seadusandlus Kuidas toimib kaasotsustamismenetlus (KOM)?

 11. Euroopa Liidu eelarve2008 € 2008 EL RAHVUSVAHELISEL AREENIL SÄÄSTLIK ARENG Konkurentsivõime Ühtekuuluvus 5,7% PÕLLU- MAJANDUS 44,9% 31,6% 129,1miljardit € 1% 11% 5,8% MAAELU ARENG JA KESKKONNAKAITSE KODAKONDSUS, VABADUS, TURVALISUS JA ÕIGUS HALDUS

 12. Euroopa Liidu eelarve tulud2008 € 2008 Tollimaksud, põllumajandus- maksudjms Käibemaksu- põhised omavahendid Muu 16% 1% 16% 67% RKT-l põhinevad maksed

 13. Sahharovi auhind 2007 Dr Salih Mahmoud Osman on Sudaani jurist, kes töötab piinamise vastu võitlevas organisatsioonis, pakkudes tasuta õigusabi paljudele Sudaani kodusõja ja inimõiguste rikkumiste ohvritele. 2007. aasta laureaat: Salih Mahmoud Osman

 14. www.europarl.europa.eu www.europarl.ee Informatisoon internetis