Walka o w adz
Download
1 / 18

WALKA O WŁADZĘ - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

WALKA O WŁADZĘ. NAD CHRZEŚCIJAŃSKĄ EUROPĄ. REFORMY W KOŚCIELE. PRZYCZYNY UPADKU AUTORYTETU KOŚCIOŁA:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' WALKA O WŁADZĘ ' - edison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Walka o w adz

WALKA O WŁADZĘ

NAD CHRZEŚCIJAŃSKĄ EUROPĄ


Reformy w ko ciele
REFORMY W KOŚCIELE

 • PRZYCZYNY UPADKU AUTORYTETU KOŚCIOŁA:

  KRYZYS MORALNY I INTELEKTUALNY DUCHOWIEŃSTWA , WYBÓR KILKU PAPIEŻY NA JEDNO STANOWISKO, ZEŚWIECCZENIE , UWIKŁANIE KOŚCIOŁA W SPRAWY POLITYCZNE POPIERANIE WŁASNEJ RODZINY(NEPOTYZM), KUPOWANIE STANOWISK KOŚCIELNYCH (SYMONIA), DĄŻENIE CESARZY DO ZWIERZCHNICTWA NAD KOŚCIOŁEM,1054r. WIELKA SCHZMA WSCHODNIA- POWSTANIE KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO


Reformy w ko ciele1
REFORMY W KOŚCIELE

 • KONGREGACJA KLUNIACKA-

  ZWIĄZEK ZREFORMOWANYCH KLASZTORÓW POPIERAJĄCYCH RUCH ODNOWY ZAPOCZĄTKOWANY PRZEZ KLASZTOR W CLUNY W XI w.: WPROWADZENIE DYSCYPLINY , CODZINNYCH MODLITW, SUROWYCH OBYCZAJÓW, PROPAGOWANIE OGRANICZENIA WOJEN PRYWATNYCH( TREUGA DEI- ROZEJM BOŻY), DĄŻENIE DO ZACHOWANIA PRZEZ DUCHOWNYCH CELIBATU, ZAKAZ SYMONII


Reformy w ko ciele2
REFORMY W KOŚCIELE

 • PAPIEŻ MIKOŁAJ II W ROKU 1059 USTANOWIŁ REGULAMIN WYBORU PAPIEŻA PRZEZ KONKLAWE , CZYLI ZGROMADZENIE KARDYNAŁÓW ( DOTĄD PAPIEŻA WYBIERAŁ LUD I KLER RZYMU POD WPŁYWEM CESARZA I MOŻNYCH RODÓW)


Rywalizacja papiestwa z cesarstwm
RYWALIZACJA PAPIESTWA Z CESARSTWM

 • DICTATUS PAPAE 1075r.-PROGRAM PAPIEŻA GRZGORZA VII DĄŻĄCEGO DO ABSOLUTNEJ WŁADZY PAPIEŻA W KOŚCIELE , SCENTRALIZOWANIA KOŚCIOŁA, PODPORZĄDKOWANIA SOBIE CESARZY, WPROWADZENIA ZAKAZU PRZYJMOWANIA PRZEZ DUCHOWNYCH OD WŁADCY ŚWIECKIEGO INWESTYTURY (STANOWISK KOŚCIELNYCH)


Dictatus papae 1075r
DICTATUS PAPAE 1075r

1. Kościół Rzymski przez samego Boga został założony.

2. Tylko sam biskup rzymski może być prawnie nazwany biskupem powszechnym. 3. Tylko on sam może biskupów składać z godności lub do nich przywracać. 4. Legat jego przewodniczy wszystkim biskupom na synodzie, nawet gdy jest niższy stopniem i może na nich wydać wyrok złożenia z godności. 5. Nieobecnych może papież składać z godności. 


Dictatus papae 1075r1
DICTATUS PAPAE 1075r

6. Z obłożonymi przez niego klątwą nie wolno przebywać w jednym domu.  7. Jedynie jemu samemu wolno, stosownie do wymagań czasu, nowe prawa wydawać, nowe gminy zakładać, ze zgromadzenia kanoników tworzyć opactwo, z drugiej strony dzielić bogate biskupstwo a ubogie łączyć. 8. On sam tylko może używać insygniów cesarskich. 9. Tylko papieża stopy całować mają wszyscy księża. ….


Rywalizacja papiestwa z cesarstwem
RYWALIZACJA PAPIESTWA Z CESARSTWEM

 • WALKA GRZEGORZA VII Z HENRYKIEM IV- BISKUPI NIEMIECCY POPARLI SWOJEGO KRÓLA, KTÓRY OGŁOSIŁ WYBÓR PAPIEŻA ZA NIEWAŻNY; KLĄTWA PAPIEŻA NAŁOŻONA NA HENRYKA IV, KTÓRY UDAŁ SIĘ DO CANOSSY(1077r.) –POJEDNANIE Z PAPIEŻEM; PO POKONANIU OPOZYCJI W NIEMCZECH HENRYK OGŁOSIŁ DETRONIZACJĘ PAPIEŻA, WYBRAŁ WŁASNEGO KANDYDATA NA PAPIEŻA I KORONOWAŁ SIĘ W RZYMIE NA CESARZ(1084r.)


Konkordat w wormacji 1122r
KONKORDAT W WORMACJI 1122r.

 • ZAWARTY MIĘDZY PAPIEŻEM KALIKSTEM II I HENRYKIEM V ZKOŃCZYŁ SPÓR O INWESTYTURĘ –BISKUPI I OPACI MIELI BYĆ WYBIERANI KANONICZ NIE I ZATWIERDZANI PRZEZ PAPIEŻA, A CESARZ MÓGŁ NADAĆ IM DOBRA LENNE (BENEFICJUM)ZWIĄZANE Z ICH DIECEZJAMI. KONKORDAT NIE ZAKOŃCZYŁ JEDNAK SPORU O PRYMAT W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ EUROPIE


Rywalizacja papiestwa z cesarstwm1
RYWALIZACJA PAPIESTWA Z CESARSTWM

 • 1215r-IV SOBÓR LATERAŃSKI ZA PAPIEŻA INNOCENTEGO III POTWIERDZIŁ ABSOLUTNĄ WŁADZĘ PAPIEŻA W KOŚCIELE ZACHODNIM, PODPORZĄDKOWANIE PAPIEŻOWI ZAKONÓW,

  ROZBUDOWA KURII PAPIESKIEJ (URZĘDÓW); SOBÓR WEZWAŁ DO MASOWEJ KATECHIZACJI WIERNYCH


Skutki rywalizacji
SKUTKI RYWALIZACJI CESARSTWM

 • PODZIAŁ EUROPY NA OBÓZ ANTYGREGORIAŃSKI (NIEMCY I CZECHY) I GREGORIAŃSKI, POPIERAJĄCY PAPIEŻA ( WĘGRY, POLSKA)

 • ROZRÓŻNIONO PREROGATYWY WŁADZY ŚWIECKIEJ I DUCHOWNEJ

 • CENTRALIZACJA ORGANIZACJI KOŚCIELNEJ, WZMOCNIENIE FINANSOWE KURII, DO KTÓREJ PRZEKAZYWANO DOCHODY Z CAŁEJ EUROPY

 • POPARCIE KOŚCIOŁA DLA RUCHU KRUCJATOWEGO


Krucjaty wyprawy krzy owe
KRUCJATY – WYPRAWY KRZYŻOWE CESARSTWM

 • PRZYCZYNY

 • PRZELUDNIENIE EUROPY, BRAK ZIEMI, LICZNE RYCERSTWO BEZ ZIEMI I ZAJĘCIA, GŁÓD

 • MIASTA WŁOSKIE DĄŻYŁY DO ROZSZERZENIA SZLAKÓW HANDLOWYCH

 • OPANOWANIE ZIEMI ŚWIĘTEJ PRZEZ TURKÓW SELDŻUCKICH- PROŚBA CESARZA BIZANTYJSKIEGO ALEKSEGO I O POMOC

 • RYWALIZACJA PAPIESTWA Z CESARSTWEM – W 1095 PAPIEŻ URBAN II NA SOBORZE W CLERMONT WEZWAŁ DO KRUCJATY, OBIECUJĄC ZBAWIENIE, KORZYŚCI MATERIALNE, WOLNOŚĆ DLA CHŁOPÓW


Dwa wieki wypraw krzy owych
DWA WIEKI WYPRAW KRZYŻOWYCH CESARSTWM

 • WYPRAWA LUDOWA W 1096 POD DOWÓDZTWEM PUSTELNIKA PIOTRA Z AMINES – CHŁOPI, DZIECI, UBODZY RYCERZE ROZBICI PRZEZ TURKÓW

 • I KRUCJATA RYCERSKA ( 1096- 1099) POD DOWÓDZTWEM GOTFRYDA I BALDWINA Z BOLUILLON – UTWORZONO KRÓLESTWO JEROZOLIMSKIE

 • II KRUCJATA (1147- 1149) – PO ZDOBYCIU PRZEZ TURKÓW HRABSTWA EDYSSY ZORGANIZOWANO KRUCJATĘ Z UDZIAŁEM KRÓLA FRANCJI, LUDWIKA VII I KRÓLA NIEMIEC KONRADA III; ROZBITA PRZEZ TURKÓW


 • III KRUCJATA (1189 – 1192) ZORGANIZOWANA PO ZAJĘCIU PRZEZ SUŁTANA SALADYNA JEROZOLIMY POD DOWÓDZTWEM CESARZA FRYDERYKA I BARBAROSSY, FILIPA AUGUSTA, KRÓLA FRANCJI I RYSZARDA LWIE SRERCE, KRÓLA ANGLII; ZDOBYTO CYPR, SALADYN ZAGWARANTOWAŁ DOSTĘP DO MIEJSC KULTU W ZIEMI ŚWIĘTEJ

 • IV KRUCJATA (1202 – 1204) – ZORGANIZOWANA PRZEZ WENECJĘ; ZNISZCZONO KONSTANTYNOPOL; UTWORZONO CESARSTWO ŁACIŃSKIE, KONTROLOWANE PRZEZ WENECJAN DO 1261

 • 1212 – KRUCJATA DZIECIĘCA ZORGANIZOWANA POD WPŁYWEM PRZEKONANIA, ŻE BŁĘDY DOROSŁYCH MOGĄ NAPRAWIĆ NIEWINNE DZIECI- WIĘKSZOŚĆ DZIECI ZMARŁA PRZED DOTARCIEM DO CELU LUB ZOSTAŁA SPRZEDANA W NIEWOLĘ


 • V KRUCJATA (1217 – 1221) – POD DOWÓDZTWEM KRÓLA WĘGIER, ANDRZEJA II; KSIĘCIA AUSTRII, LEOPOLDA VI; UDERZENIE NA EGIPT, W DELCIE

  NILU ZDOBYTO TWIERDZĘ DAMIETTĘ; W DRODZE NA KAIR KRZYŻOWCY ZOSTALI POKONANI I MUSIELI WYCOFAĆ SIĘ Z EGIPTU

 • 1228 – 1229 WYPRAWA CESARZA FRYDERYKA II; DZIĘKI UKŁADOM Z SUŁTANEM EGIPTU ODZYSKANO JEROZOLIMĘ, BETLEJEM I NAZARET; W 1244 PONOWNIE ZOSTAŁY ZAJĘTE PRZEZ TURKÓW

 • VI KRUCJATA (1248- 1254) – POD DOWÓDZTWEM KRÓLA FRANCJI, LUDWIKA IX ŚWIĘTEGO; NIEUDANA PRÓBA OPANOWANIA EUROPY

 • VII KRUCJATA ( 1270) – POD DOWÓDZTWEM LUDWIKA IX ŚWIĘTEGO I KAROLA ANDEGAWEŃSKIEGO; 1292 UPADEK AKKI- OSTATNIEJ TWIERDZY KRZYŻOWCÓW


Skutki krucjaty
SKUTKI KRUCJATY WĘGIER, ANDRZEJA II; KSIĘCIA AUSTRII, LEOPOLDA VI; UDERZENIE NA EGIPT, W DELCIE

 • ZDOBYCZE KRZYŻOWCÓW BYŁY NIETRWAŁE, ŚMIERĆ PONIOSŁY TYSIĄCE LUDZI

 • HANDEL ZE WSCHODEM (LEWANTEM) PRZEJĘŁY MIASTA WŁOSKIE; ROZWÓJ GOSPODARKI TOWAROWO- PIENIĘŻNEJ

 • PRZEJĘCIE ELEMENTÓW KULTURY WSCHODNIEJ

 • ZAKONY RYCERSKIE ( JOANNICI, TEMPLARIUSZE, KRZYŻACY)

 • KRUCJATY W EUROPIE – REKONKWISTA PRZECIW ARABOM W HISZPANII, PRZECIW SŁOWIANOM PÓŁABSKIM I POGANOM NAD BAŁTYKIEM; ANTYSEMITYZM

 • DO IV KRUCJATY WZROST ZNACZENIA PAPIESTWA, POMNOŻENIE MAJĄTKU KOŚCIELNEGO – KOŚCIÓŁ POŻYCZAŁ KRZYŻOWCOM PIENIĄDZE NA WYPRAWY POD ZASTAW MAJĄTKÓW


Krucjaty
krucjaty WĘGIER, ANDRZEJA II; KSIĘCIA AUSTRII, LEOPOLDA VI; UDERZENIE NA EGIPT, W DELCIE