slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Menettelytavat vaativan rakennushankkeen turvallisuuden varmistamiseksi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Menettelytavat vaativan rakennushankkeen turvallisuuden varmistamiseksi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Menettelytavat vaativan rakennushankkeen turvallisuuden varmistamiseksi - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Menettelytavat vaativan rakennushankkeen turvallisuuden varmistamiseksi Rakennusten katselmusmenettely Sortumavaara-seminaari 5.5.2011 Gunnar Åström DI, tekninen johtaja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Sisältö: Mikä on rakenteellisen turvallisuuden tila?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Menettelytavat vaativan rakennushankkeen turvallisuuden varmistamiseksi' - eden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Menettelytavat vaativan rakennushankkeen turvallisuuden varmistamiseksi

Rakennusten katselmusmenettely

Sortumavaara-seminaari 5.5.2011

Gunnar Åström

DI, tekninen johtaja

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

slide2

Sisältö:

 • Mikä on rakenteellisen turvallisuuden tila?
 • Miten rakenteellinen turvallisuus syntyy?
 • Mitä pitäisi kehittää?
 • Mitä katselmusmenettely voisi olla?
slide3

Tilanne

 • Kattosortumia tapahtui lisääntyvässä määrin v. 2001 – 2003
 • V. 2010 ja 2011 n. 100 lumen aiheuttamaa sortumaa tai vaaratilannetta!
 • –> rakentamisprosessi ei toimi riittävän hyvin!!
 • 2002 Ympäristöministeriö Enestam: ”nollatoleranssivaatimus”
 • 2002 Rakenteellisen turvallisuuden johtoryhmä perustettiin (alan organisaatiot, YM)
 • Tapani Mäkikyrö, selvitysmies: Rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen (2004)
 • RakMK A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus (2006)
  • -> ”rakenteellisen turvallisuuden erityismenettely”
 • RIL-soveltamisohje: RIL 241-2007 Rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen
 • Alan järjestöjen toimenpiteet (RT, Rakli, Kuntaliitto, ym.)
slide4

Rakenteellinen turvallisuus syntyy, kun

 • hankeprosessin laatu kunnossa (oikeat toimenpiteet)
  • rakennuttaja todella hoitaa lain mukaiset huolehtimisvelvollisuutensa
  • hankkeen tavoite ja organisointi on selkeä (vaiheistus, vastuut, tehtävät, jne.)
  • tuotevalinnassa ei ratkaise vain hinta, vaan laatu ja toimivuus
  • suunnittelija- ja urakoitsijavalinnassa korostetaan osaaminen, laatu ja kokemus
  • hankkeelle on varattu riittävät suunnittelu- ja toteutusresurssit
  • panostetaan tehokkaaseen yhteistyöhön eri osapuolten välillä
  • kriittiset kohdat identifioitu
  • laadunvarmistusmenettely (tavoite – vertailu, valvonta, tarkastus)
  • toimiva linkki käyttöön ja ylläpitoon
 • tuotteen (rakennuksen) laatu kunnossa
  • mm. tekniset ratkaisut ovat luotettavia ja toimivia
  • suunniteltu ja toteutettu oikein
slide5

Rakennusonnettomuuksien suojaustasot (”verkot”)

Lait, asetukset ja määräykset

Osaaminen

ja

tutkimus

Pelisäännöt, toiminta-ohjeet, ymv.

Etiikka,

asenteet,

toimintakulttuuri

Laadun-varmistus

Työtur-vallisuus

Riskienhallinta

ONNETTOMUUS

Vaarat

Modified by RIL from original of prof. James Reason

slide6

Etiikka, asenteet, toimintakulttuuri

 • Muutoksia 1990-luvulta lähtien:
 • kilpailu kiristynyt mm. eri runkomateriaalien välillä (hintakilpailu!)
 • kireät aikataulut, suunnittelu ja toteutus ”samanaikaisesti”
 • suunnittelun asema ja arvostus romahti laman myötä ja suunnitteluun käytetyt resurssit vähentyneet
 • muutoksia urakkamuodoissa (mm. ST), tuoteosakauppa
 • hankkeet monimutkaistuneet, pilkottu osiin, osapuolia enemmän
 • mitoitusmenetelmät kehittyneet, varmuus rakenteissa laskeneet
 • viranomaisohjaus- ja valvontavastuu vähentynyt, vastuu siirtynyt mm. rakennushankkeeseen ryhtyvälle (rakennuttajalle)
 • -> muutokset ovat pääosin vähentäneet rakenteellista turvallisuutta!!
slide7

Osaaminenjatutkimus

 • Muutoksia 1990-luvulta lähtien:
 • 90-luvun lama vähensi osaavien suunnittelijoiden määrää
 • rakennusalan koulutuksen suosio väheni laman myötä merkittävästi - > taso oppilaitoksissa on heikentynyt (nyt tilanne parantunut!)
 • rakennesuunnittelun opiskelu ei kiinnosta (vaativaa!), esim. tuotantotehtävät vetävät paremmin
 • pula kokeneista suunnittelijoista
 • rakennusalan tutkimus ei merkittävästi paneudu rakenteelliseen turvallisuuteen
 • -> muutokset ovat pääosin vähentäneet rakenteellista turvallisuutta!!
 • Postiivista:
 • RakMK A2 Rakennuksen suunnitelmat ja suunnittelijat 2002
 • RakMK A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus 2006
 • FISE:n pätevyystoiminta
slide8

Lait, asetukset ja määräykset

 • Maankäyttö ja rakennuslaki/- asetus
 • Uudet RakMK A-osat kehitteillä:
 • A2/RIL-ehdotuksia:
   • AA-tason suunnittelijan pätevyysvaatimusten nostaminen
   • tuoteosasuunnittelijan aseman ja vastuun selkeyttäminen
   • rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuun korostaminen
   • A1 ollaan avaamassa :
   • työnjohtopätevyyksien kehittämismahdollisuus
   • erityismenettelyvaatimusten tarkentaminen?
 • Uudet RakMK B-osat kehitteillä :
   • eurokoodien käyttöönotto -> selkeyttää tilannetta, sekakäyttö poistuu, valtava koulutustarve, turvallisuusriski?
 • Eurokoodit ja CE-merkintä -> suuri haaste alalle!!
slide9

Pelisäännöt, toimintaohjeet, ymv.

 • Pelisäännöt ja ohjeiden taso varsin hyvällä mallilla:
 • YSE, KSE selkeät ja yleisesti käytössä (vanhat!), turvallisuusasiat vahvistettava?
 • SKOL/ATL/RAKLI Konsulttien tehtäväluettelot (vuodelta 1995!!) – uudet olleet pitkään kehitteillä, turvallisuusasiat parannettu?
 • RYL, RT-kortteja, BY-, TRY-, RIL-ohjeita, ym. on riittävästi…..
 • Maatalousrakentaminen ongelmallista:
 • suuret ja vaativat rakennukset hoidetaan ”omatoimirakentamisen” perinteillä
 • ehdotus: investointituen ehtoja tarkistettava, turvallisuuden vaatimustasoa nostettava!!
 • Naulalevyrakenteisten yläpohjien kokonaishallinta ontuu pahasti:
 • ristikoiden sivuttaistuenta, suunnittelun työnjako, ladunvarmistus
 • RIL 240 Puurakenteiden laadunvarmistus!
slide10

Laadunvarmistus

 • Viranomaisvaatimukset
  • MRL, RakMK, jne. määrittelee laajasti, mutta onko riittävästi?
  • mistä resurssit laajempaan viranomaisvalvontaan?
  • -> ei riittävästi tällä hetkellä!
 • Rakenteellisen turvallisuuden erityismenettely
  • A1
  • RIL 241 soveltamisohje
  • -> ei käytetä riittävän laajasti tällä hetkellä!
 • Rakennusten katselmusmenettely (”katsastusmenettely”) – onko tarpeen kehittää?
slide11

Erityismenettely vaativan rakennushankkeen turvallisuuden varmistamiseksi

RakMK A1 / 3.2 Erityismenettely:

 • Rakennushankkeessa on noudatettava erityismenettelyä, jos rakennuksen suunnittelussa, rakentamisessa tai käytössä tapahtuvasta virheestä voi seurata suuronnettomuuden vaara (määräys).
  • Henkilö-,ympäristö-, omaisuusvahingot: määrän tai laadun perusteella erityisen vakavia (ohje)
 • Rakennusvalvontaviranomainen päättää rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai rakennustyön aikana tarvittavasta erityismenettelystä ja sen laajuudesta hankkeessa tai osassa sitä (määräys).
 • Erityismenettelyn toimenpiteet (”tehostetut laadunvarmistustoimenpiteet”) määritelty luvussa 3.2.2
slide12

Erityismenettelyn tavoite

RIL 241-2007:

Vahingon

seuraamukset

Vahingon

seuraamukset

RISKI

Erityismenettely

RISKI

Vahingon todennäköisyys

Vahingon todennäköisyys

Korrelaatio:

tapahtuman todennäköisyys <-> hankkeen vaativuus

slide13

Seuraamus:

Vaativuus:

 • Erityinen vaativuus tai poikkeavuus koskien
 • teknisiä ratkaisuja
 • hankkeen toteutusta
 • huoltoa ja ylläpitoa
 • Suuronnettomuus- tai muu erityisen vakava vahinkovaara:
 • henkilövahinko
 • ympäristövahinko
 • taloudellinen vahinko

Erityismenettely

Vaiheet

1. Alustava riskiarvio -> erityismenettelyn tarve

2. Riskianalyysi -> erityismenettelyn toimenpiteet

3. Eritysmenettelyn toimenpiteet

slide14

Vaihe 1. Alustava riskiarvio

  • laaditaan rakennuksille, jotka kuuluvat AA-luokkaan (RakMK A2) tai rakennuksille, joissa on normaalia vaativammat rakenteet tai olosuhteet.
  • on rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla (RakMk A1)
  • vastaava rakennesuunnittelija laatii (suositus)
  • toimitetaan rakennusvalvontaan jo luonnossuunnitteluvaiheessa
  • määrittää kohteen riskitasoluokan (1,2,3) sekä
  • ehdottaa alustavasti erityismenettelyyn liittyvät jatkotoimenpiteet
  • Luokitusperiaate: 3 = Suuri, 2 = Keskisuuri, 1 = Vähäinen
  • RIL – ohjeen lomake!!
slide15

Erityismenettelytarpeen selvittäminen

Alustava riskiarvio

(mahdollisesti myös alustava riskianalyysi)

Luonnossuunnitelmat

(arkk.-, rakenne-, lvi-suunn,

pohjatutkimus)

Lupapäätös

- sisältää

päätöksen

erityismenet-telystä

Lupa-

hakemus

Yhteydenpito:

rakennushankkeeseen ryhtyvä/ suunnittelijat/

rakennusvalvontaviranomainen

Päätös/ennakko-lausunto koskien erityismenettelyä

slide16

Riskitasoluokka (1-3)

Seuraamusluokka (1-3)

Vaativuusluokka (1-3)

V1,V2: Vaativa rakenne suunnittelun ja toteutuksen kannalta (1-3)

S1: Henkilövahingot (1-3)

3: Suurten yleisötilojen ymv. henkilömäärät

2: Toimistot, asunnot, ymv.

V3: Teknisesti vaativa käytön, huollon tai olosuhteiden kannalta (1-3)

1: Ei yleensä henkilöitä

S2: Ympäristövahingot (1-3)

V4: Vaativa hankkeen tiedonhallinnan ja organisaation kannalta (1-3)

S3: Taloudelliset vahingot

(1-3)

3 = vaativin, 1 = helpoin

slide17

Riskitasoluokan määrittely:

 • Seuraamusluokka
 • Hankkeen
 • vaativuusluokka:3 (suuri) 2 (keskisuuri) 1 (vähäinen)
 • 3 (suuri)3 3 2
 • 2 (keskisuuri) 3 2 1
 • 1 (vähäinen) 2 1 1

= erityismenettely

= erityismenettelyä valikoidusti

slide18

Vaativuusluokka

V1. Suunnittelun ja/tai toteutuksen kannalta vaativia rakenteita

 • - rakenteet, joissa on suuri jänneväli, esim.
  • kupolikatto, jänneväli yli 20 m
  • kaarikatto, jänneväli yli 20 m
  • muu esivalmistettu rakenne, jänneväli yli 25 m (betoni, puu) tai 36 m (teräs)
 • - muu paikalla valmistettu rakenne, jänneväli yli 15 m
 • - kerrosmäärä yli 8 (teräs- tai betonirakenne) tai 3-4 (puurakenne)
 • - tavanomaisesta poikkeava liittorakenne
 • - vakavuussuunnittelun osalta erityisen vaativa
 • - muu vaativa erikoisrakenne, esim.
  • - uusi rakenne tai liitos, joista ei ole käyttökokemusta
  • - vaativat liitokset, esim. sisältää piiloon jääviä liitososia
  • - muu riskialtis rakenne (myös ei-kantava), joka kokemusperäisesti puoltaa erityismenettelyä
 • - vaativat pohjarakennusolosuhteet
 • - rakennushanke on erittäin vaativa RakMK A1 kohdan 3.2.1 ohjeen mukaan.
 • Ohje: V1 = 3, jos yksi em. tärkeimmistä kriteereistä toteutuu.
slide19

V3. Teknisesti vaativa käytön, huollon tai olosuhteiden kannalta

Rakenne voi olla vaativa käytön ja huollon kannalta kun

- rakenne suunnitellaan tai toteutetaan siten, että se vaatii poikkeuksellisia tai säännöllisiä huoltotoimenpiteitä, joiden laiminlyönti voi aiheuttaa vahingon

- vaihtelevat tai poikkeavat kuormitusolosuhteet

- tilassa on suuria palokuormia

- tilan olosuhteet ovat vaativia, esim. suuri kosteus, lämpö, kemialliset aineet tai muita rakenteen kantokykyyn tai toimivuuteen vaikuttavia rasitustekijöitä

Ohje: V3 = 2 tai 3, jos yksi em. tärkeimmistä kriteereistä toteutuu.

slide20

Riskitasoluokkiin R = 3 tai 2 kuuluvia kohteita:

 • urheiluhallit, konsertti- ja kokousrakennukset, kauppahallit, muut vastaavat yleisötilat
 • uimahallit, kylpylät
 • korkeat rakennukset
 • suuret varasto- ja teollisuuskiinteistöt (hallit)
 • suuret maatalousrakennukset
 • urheilu- ym. katsomot
 • vaativat rakenteet yleensä
slide21

Rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen

1.

Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio

”Normaali” hanke

Vaativa tai erityisen vaativa hanke

Riskianalyysi

2.

Normaalit toimenpiteet

3.

Erityismenettelyn toteutustoimenpiteet

Kantavan rakenteen kelpoisuuden selvittäminen työmaalla

Rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastus

Rakennesuunnittelu-resurssien varmistaminen

Rakenteiden työmaatoteutuksen ulkopuolinen tarkastus

Tehostettu tiedonkulku

Pätevyydet

Rakennusvalvonta-viranomaisten määräämät muut toimenpiteet

Tehostettu käytönaikainen seuranta ja huolto

Valmisosien valmistuksen laadunvarmistus

= toimenpide, joka kuuluu myös A1:n erityismenettelyn piiriin

slide22

Katselmusmenettelyn kehittäminen?

 • Tilanne:
 • onnettomuustutkintalautakunta ehdottanut jo v. 2003
 • moni sortuma olisi ollut tarkastuksella estettävissä
 • tuhansia rakennuksia on tarkastettu vuonna 2004
 • 2008: RIL-esiselvitysraportti katsastusmenettelyn tarpeesta ja sisällöstä
 • alla ei ole ollut tarpeeksi kiinnostusta
 • 2011: RIL-ehdotus menettelyn kehittämisestä
 • omistajalla on lainmukainen velvollisuus huolehtia rakennuksen turvallisuudesta
 • hallirakennusten kuntotarkastusohjeita on (mm. RIL)
slide23

Katselmusmenettely (alustava luonnos!)

 • Tavoite
 • luonnollinen jatke erityismenettelylle
 • linkki rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen (huoltokirjaan)
 • katselmus <-> määrämuotoinen ja säännöllinen kuntotarkastus
 • säännöllinen tarkastus voi vähentää onnettomuuksia
 • ainakin alussa vapaaehtoinen menettely
 • omistajan työkalu todelliseen tarpeeseen
 • vakuutusehtoja helpottava?
slide24

Sisältö

 • kohdistettava vain ”kriittisiin” rakennuksiin (lähinnä erityismenettelyn luokittelun mukaan)
 • katselmuksen normaali sisältökuvaus (kohdekohtaisesti tarkennettu esim. huoltokirjassa)
  • suoritettavat toimenpiteet
  • tarkastusväli
 • tekniset tarkastustoimenpiteiden määrittely, esim.
  • mihin kohdistuu: rakenneosat, liitokset, pinnat, jne.
  • tarkastustavat (aistinvaraiset, mittaukset, kokeelliset, koekuormitus, valokuvaus, jne.)
  • arvioidaan rakennusten muutosten ja jälkiasennusten vaikutus
  • arvioidaan kuormien suuruus vrt. suunnittelukuormiin
 • hallinnolliset toimenpiteet ja työkalut
  • tietojen määrämuotoinen dokumentointi ja rekisteröinti
  • suorittamiseen ja raportoinnin lomakkeet
 • tarkastajien koulutus ja pätevyys
slide25

Katselmusmenettely (alustava luonnos!!)

UUSI RAKENNUS

VANHA

RAKENNUS

Vaarallisia tai riskillisiä rakenteita/ rakennusosia tai poikkeavia ilmiöitä tunnistettu

Riskilliset rakenteet tunnistettu

Erityismenettely

Jatkuva ylläpito ja huolto

Tarkkailtavat rakenneosat ja tarkastusväli määritelty huoltokirjaan

Käyttöönotto-katselmus

Alkukatselmus

Jatkuva huolto

Välikatselmus 2-5 v.

Rakennukset muutokset kirjataan huoltokirjaan

Puutteiden jälkitarkastus

Määrämuotoinen katselmusmenettely

Varsinainen katselmus 10 v.

Jatkuva huolto

Katselmuksen tuloksena syntyy ”katselmustodistus”

-> raportti omistajalle

-> yleiseen tietokantaan

-> seuranta, toimenpiteitä

Välikatselmus/puutteiden jälkitarkastus

Varsinainen katselmus 10 v.

slide26

Lopuksi

  • Rakenteellinen turvallisuus ei ole kunnossa -> rakentamisen prosessit eivät toimi kaikissa hankkeissa
  • Tarvitaan monella tasolla ja taholla ryhdistäytymistä
  • Riskienhallinta ja laadunvarmistus tulee saada kiinteäksi osaksi rakentamista
  • Rakennuttajan mahdollisuudet laiminlyödä huolehtimisvelvollisuuksiaan tulee estää
  • Rakennusvalvonnan vaadittavaa erityismenettelyä myös pienissä kunnissa
  • Hyviä toimintatapoja on – otettava laajemmin käyttöön kannustimin ja velvoittein!!