prieglobst gavusi u sienie i integracijos lietuvoje ir projekto inios darbas ateitis veikl tyrimas n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Analizė. Tyrimas. Išvados. Rekomendacijos.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Analizė. Tyrimas. Išvados. Rekomendacijos. - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos Lietuvoje ir projekto “Žinios, darbas – ateitis” veiklų tyrimas. Analizė. Tyrimas. Išvados. Rekomendacijos. Tyrimo tikslas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Analizė. Tyrimas. Išvados. Rekomendacijos.' - edana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prieglobst gavusi u sienie i integracijos lietuvoje ir projekto inios darbas ateitis veikl tyrimas

Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos Lietuvoje ir projekto “Žinios, darbas – ateitis” veiklų tyrimas

Analizė. Tyrimas. Išvados. Rekomendacijos.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

tyrimo tikslas
Tyrimo tikslas
 • Atlikti prieglobstį gavusių užsieniečių ir jų integracijos Lietuvoje efektyvumo tyrimą, suformuluoti jos ilgalaikio stebėsenos rodiklių sistemą ir apibendrinti šiuos konsultacinių paslaugų rodiklius tyrimo ataskaitoje

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

tyrimo metu apr pta tematika
Tyrimo metu aprėpta tematika
 • PGU integracijos veiklos sritys Lietuvoje:
  • Aprūpinimas gyvenamąja patalpa
  • Užimtumas (darbas)
  • Švietimas ir valstybinės kalbos mokymas
  • Socialinė ir sveikatos apsauga
  • Visuomenės informavimas apie užsieniečių integraciją
 • Užsienio šalių geroji praktika PGU integracijos srityje
 • Papildomi PGU integracijos projektai Lietuvoje
 • Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijoje dalyvaujančių ar jos veikiamų asmenų kvalifikacijos kėlimo poreikiai
 • Projekto „Žinios, darbas – ateitis“ veiksmingumo analizė pagal apklausos duomenis
 • PGU integracijos stebėsenos sistemos ir Lietuvai pasiūlyta rodiklių sistema

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

pgu integracijos es nar je senbuv je atvejo analiz danijos pavyzdys
PGU integracijos ES narėje senbuvėje atvejo analizė: Danijos pavyzdys
 • Apgyvendinant PGU pagrindinis principas yra išskirstymas.
 • Kiekvienam prieglobstį gavusiam užsieniečiui sudaromas individualus integracijos į Danijos visuomenę veiksmų planas. Tame plane yra numatomi Danijos kultūros ir visuomenės kursai, kalbos kursai ir įtraukimas į veiklą. Įtraukimas į veiklą reiškia, kad prieglobstį gavęs užsienietis privalo dalyvauti mokymosi, švietimo programose, viešuosiuose darbuose ar dirbti privačiose įmonėse.
 • Danijoje net po integracijos periodo, imigrantams padedama orientuotis darbo rinkoje ar švietimo sistemoje.
 • Įdarbinimo veiklos vykdomo viešojo pirkimo būdu: Aarhus savivaldybės pavyzdys.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

pgu integracijos besivystan ioje europos alyje atvejo analiz serbijos ir juodkalnijos pavyzdys
PGU integracijos besivystančioje Europos šalyje atvejo analizė: Serbijos ir Juodkalnijos pavyzdys
 • 2002 m. įgyvendintas pilotinis projektas, kurio esmė yra PGU integracija pasitelkus žemės ūkio veiklas, kuris parodė pozityvius rezultatus:
  • Jo metu padidėjo PGU pasitikėjimas savimi, jie sau galėjo užsiauginti maisto ir gauti pajamų iš veiklos,
  • jie labiau įsipareigojo ir buvo dėkingi pagalbos teikėjams,
  • suintensyvėjo PGU bendravimas su vietine bendruomene,
  • sustiprėjo jų marketingo įgūdžiai,
  • sustiprėjo PGU tarpusavio ryšiai, atsirado PGU-žemdirbių grupės, kurios bendradarbiavo ir su vietiniais žemės ūkio kooperatyvais.
  • Dar vienas iš svarbių pilotinio projekto rezultatų yra tas, kad daugiau nei 85% PGU nurodė, kad jie nori pasilitki Serbijoje ir Juodkalnijoje. Tai reiškia, kad ekonominė ir socialinė PGU integracija įvyko sėkmingai.
  • Socialinis PGU atsakingumas taip pat padidėjo. Projekto metu susibūrę ž.ū. veiklas vykdantys PGU savipagalbos pagrindais suteikė pagalbą jų ūkiuose užaugintais produktais dvidešimčiai sunkiai besiverčiančių šeimų.
 • Projektas buvo ekonomiškai naudingas;
 • Projektas pratęstas.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

empirinio tyrimo apimtis ir eiga
Empirinio tyrimo apimtis ir eiga
 • Internetinės apklausos būdu apklausta 31 respondentas iš įvairių įstaigų dalyvaujančių PGU integracijos procesuose ar iš šiai problematikai artimų sričių.
 • Anketuota raštu bei internetinės apklausos būdu (kombinuota apklausa) apklausta 56 prieglobstį gavusių užsieniečių, integruojamų ar dalyvavusių integracijoje Lietuvoje
 • Tyrimas vykdytas 2009 m. 10-11 mėn.
 • Tyrimą atliko UAB “Strateginių sprendimų grupė”.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

ekspertinio tyrimo respondentai pagal j vaidmenis pgu integracijoje
Ekspertinio tyrimo respondentai pagal jų vaidmenis PGU integracijoje

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

prieglobst gavusi j u sienie i integracijos lietuvoje motyvai ir patirtis

Prieglobstį gavusiųjų užsieniečių integracijos Lietuvoje motyvai ir patirtis

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

integracijos sunkumai
Integracijos sunkumai
 • Per dideli PGU lūkesčiai;
 • Per maža PGU motyvacija;
 • PGU psichologinės problemos;
 • PGU kvalifikacijos stoka;
 • Prieštaringa informacija, kurią reikia “skaityti tarp eilučių”

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

reikia skaityti tarp eilu i motyvacija
Reikia skaityti “tarp eilučių”: motyvacija...

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

projekto inios darbas ateitis veiksmingumo analiz

Projekto “Žinios, darbas – ateitis” veiksmingumo analizė

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

projekto inios darbas ateitis veikl turinio analiz
Projekto “Žinios, darbas – ateitis” veiklų turinio analizė

Išanalizavus projekto “Žinios, darbas – ateitis” veiklas, matyti, kad jos buvo suplanuotos taip, kad papildytų pagrindines integracijos veiklas ir jas praturtinti, pasiūlant PGU tai, ko einamosios integracijos veiklos nesiūlo. Projekto bendra idėja itin gerai atliepia į dabartinės ekonomikos nūdieną ir darbo sąlygas Lietuvoje. O šios yra tokios, kad gauti darbą yra itin sunku, dar sunkiau yra tai padaryti prieglobstį gavusiems užsieniečiams, kai nėra sukurta ryšių, pažinčių, menkas vietinės kalbos mokėjimas ir kt.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

projekto nauda pgu
Projekto nauda PGU

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

projekto nauda pgu1
Projekto nauda PGU

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

projekto nauda pgu2
Projekto nauda PGU

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

projekto privalumai pgu
Projekto privalumai PGU

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

projekto privalumai pgu1
Projekto privalumai PGU

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

tyrimo i vados pgu integracijoje
Tyrimo išvados: PGU integracijoje
 • PGU integracija Lietuvoje užtikrina PGU galimybes integruotis Lietuvoje taip, kaip ir numatoma PGU integracijos tiksluose, tačiau veiklose susiduriama su daug sunkumų:
  • Dauguma PGU neturi motyvacijos integruotis Lietuvoje dėl įvairių priežasčių: a) išanksto buvo nusiteikę pradėti integraciją Lietuvoje tam, kad vėliau galėtų išvažiuoti į kitas ES šalis; b) integracija Lietuvoje pasirodė sunki, nes stokoja pinigų, neturi darbo, nesusiranda draugų, neišmoksta kalbos; c) tiesiog nenori keistis.
  • Dauguma PGU teikia prieštaringą informaciją apie savo ketinimus ar poreikius, pavyzdžiui: a) nurodo, kad reikia daug ir kuo įvairesnių mokymų, bet rinktųsi pinigus, o ne mokymus, arba b) norėtų gyventi kitoje šalyje, tačiau labai nori gyventi Lietuvoje ir pan. Todėl siekiant sėkmingos ir efektyvios integracijos PGU integracijos specialistai turi spręsti apie veiklas, metodus ir priemones ne tiesiog tirdami ar išklausydami poreikius ir norus, bet ir “skaitydami tarp eilučių”.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

tyrimo i vados pgu integracija
Tyrimo išvados: PGU integracija
 • Tie PGU, kurie pažymi, kad jų integracija Lietuvoje sėkminga, nurodo kad jiems daugiausiai padėjo sėkmingai integruotis Lietuvoje integracijos specialistai ir jų noras gyventi Lietuvoje. Ekspertai taip pat rekomenduoja, kad PGU integracijos sritį pirmiausiai reiktų tobulinti keliant PGU motyvaciją integruotis.
 • PGU integracijos specialistai yra gerai įsigilinę į PGU lūkesčius, norus, poreikius, jų situaciją žino labai gerai. Tai galima teigti iš to, kad PGU tyrimo rezultatai ir PGU ekspertų tyrimo rezultatai rodo tas pačias tendencijas.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

tyrimo i vados integracijos specialist kvalifikacijos k limo poreikiai
Tyrimo išvados: integracijos specialistų kvalifikacijos kėlimo poreikiai
 • Nors tyrimo rezultatai atskleidė, kad PGU integracijos srityje, problemų dėl darbuotojų kaitos ar kvalifikacijos stokos, vadovų nuomone, nėra tarp pagrindinių spręstinų problemų, tačiau šių gebėjimų tyrimas ir nebuvo išsamiai tirtas tyrimo metu. Tai nebuvo šio tyrimo tikslu. Kita vertus integracijos vykdytojų ir kuratorių komentarai dėl pageidaujamų mokymų, atskleidė, kad:
  • integracijos srities specialistai stokoja informacijos, kaip ši sritis yra vystoma kitose šalyse bei
  • trūksta mokymų, kaip dirbti su PGU jų psichologijos ir kultūrinio savitumo atžvilgiu.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

tyrimo i vados vieningos motyvacij skatinan ios metodikos stoka
Tyrimo išvados: vieningos motyvaciją skatinančios metodikos stoka
 • Socialinės integracijos srityje būtų naudinga visoms įstaigos turėti vieningą darbo su PGU metodiką. Vienas iš sėkmingiausių darbo su PGU metodų yra individualus darbas. PGU taip pat pageidautų, kad būtų vienas žmogus, kuris žinotų visus poreikius, padrąsintų, paskatintų, duotų grįžtamąjį ryšį. Tokius principus atitinkanti metodologijas yra ugdantysis vadovavimas (koučingas). Todėl tokia vieninga metodika galėtų būti ugdančiojo vadovavimo (koučingo) metodika, kuri pagrįsta asmeniniu individualiu darbu su PGU ir kurios tikslas yra padėti žmonėms prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą, išdrįsti patikėti savo svajone ir eiti jos link, nepaisant žlugdančios aplinkinių kritikos ir pesimizmo. Tuo tikslu reikėtų adaptuoti minėtą metodologiją darbui su PGU, apmokyti ja dirbti PGU integracijos vykdytojus ir kuratorius ir sutvarkyti kitus norminius dokumentus, kad darbuotojai būtų įgalinti ir nukreipti dirbti pagal naujus darbo principus

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

tyrimo i vados projektas
Tyrimo išvados: projektas
 • Projektas „Žinios, darbas – ateitis“ pateisino tiek PGU, tiek jį vykdančių specialistų lūkesčius, nors pastariesiems buvo sunku pasiekti kai kuriuos planuotus rezultatus, ypač susijusius su PGU įdarbinimu, kuomet ekonomika yra smukusi ir auga nedarbas. PGU nuomone projektas buvo naudingas ir įdomus laiko leidimo būdas, kurio metu jie padidino savo žinias, kurios ateityje pravers ieškant darbo ir įsidarbinus.Visas įgyvendintas ir planuotas įgyvendinti antraisiais projekto metais projekto veiklas rekomenduojama tęsti ir 2010 m., tačiau veiklas atsižvelgiant į 2009 m. veiklų rezultatus ir šio tyrimo rezultatus rekomenduojama tobulinti.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

rekomendacijos projekto inios darbas ateitis 2010 m veikloms
Rekomendacijos projekto “Žinios, darbas, ateitis” 2010 m. veikloms
 • Pakeisti ir peržiūrėti veiklų turinį bei jų organizavimą taip, kad veiklos, kiek tai įmanoma, sietųsi tarpusavyje;
 • Pakeisti mokymų metodų turinį (socialinių įgūdžių mokymai), mažinti grupes ir specializuoti pagal poreikius; praplėsti konsultacijų spektrą (verslumo mokymai); ir t.t.
 • Į veiklas įtraukti PGU (Pabėgėlių šventė, vaikų užimtumo kambarys ir t.t.).

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

rekomendacijos b simoms pgu integracijos veikloms ir projektams lietuvoje
Rekomendacijos būsimoms PGU integracijos veikloms ir projektams Lietuvoje
 • Aprūpinimas gyvenamąja patalpa. Plėsti paslaugų spektrą: būsto paieškos, derybos, įsikūrimas ir pan.
 • Užimtumas (darbas). Užimti skatinti ne tik padedant ieškoti darbo, bet ir privaloma tvarka įtraukiant į savanorišką veiklą padedant kitiems PGU, jų vaikams ar Lietuvos visuomenės labui.
 • Švietimas ir valstybinės kalbos mokymas. Lietuvių kalbos mokymuisi teikti daugiau laiko, individualaus konsultavimo ir praturtinti veiklą, įtraukiant kalbą jau išmokusius PGU, pavyzdžiui taikant savipagalbos grupių metodą.
 • Socialinė ir sveikatos apsauga. Plėsti PGU teikiamų konsultacijų spektrą: konsultacijos namų ūkio tvarkymo klausimais ir pan.
 • Visuomenės informavimas apie užsieniečių integraciją. Visuomenę informuoti ne tik oficialiai, bet ir populiariai: realybės šou, TV konkursai, populiarioji publicistika ir pan.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

rekomendacijos b simiems pgu integracijos projektams lietuvoje
Rekomendacijos būsimiems PGU integracijos projektams Lietuvoje
 • Bendri projektai su kitomis viešosiomis visuomeninėmis ar privačiomis organizacijomis, kurie galėtų prisidėti prie PGU įdarbinimo galimybių didinimo, įdarbinimo, verslumo skatinimo.
 • PGU visuomeninių organizacijų (klubų) steigimo, infrastruktūros jiems sukūrimo ir pagalbos, konsultacijų šios veiklos išvystymui.
 • Įgalinančių mokymų projektų planavimo. Tokių mokymų rezultatas turėtų būti bent kiek apčiuopiamas, o ne vien neapčiuopiamų žinių ir žinojimo forma. Pvz.e-verslo mokymai, kurių rezultatas būtų sukuriama e-parduotuvė internete.
 • Bendrųjų gebėjimų mokymų projektų planavimo: asmeninių finansų tvarkymo mokymai, asmeninio laiko tvarkymo mokymai, ryšių plėtojimo mokymai ir pan.
 • Motyvacijos ugdymo projektai. Itin svarbu skatinti PGU motyvaciją integruotis į visuomenę ir darbo rinką. Ji yra prielaida bet kurių kitų veiklų sėkmei, suinteresuotumui.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

integracijos projektai vs lr biud eto l oms finansuojamos integracijos veiklos
Integracijos projektai vs. LR biudžeto lėšoms finansuojamos integracijos veiklos
 • PGU integracijos srityje vykdomi projektai turėtų nedubliuoti valstybės finansuojamų veiklų paramos. Žvelgiant į „Žinios, darbas – ateitis“ projekto veiklas, iš pirmo žvilgsnio galėtų pasirodyti, kad kai kurios veiklos dubliuoja valstybės remiamas sritis – pavyzdžiui, papildomi lietuvių kalbos mokymai. Tačiau įsigilinus valstybės remiamų mokymų tikslas yra suteikti bendrąsias žinias, o projekte įgyvendintų – paruošti valstybiniam kalbos egzaminui. Šiuo pavyzdžiu vadovaujantis ir ateityje nereiktų iš karto atmesti novatoriškų idėjų, kurios iš pažiūros dubliuotų valstybės paramą, jei tos veiklos yra itin reikalingos PGU, kaip kad kompiuterinio raštingumo, lietuvių kalbos, verslumo mokymai.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

rekomendacijos pgu integracijos organizacij stiprinimui lietuvoje
Rekomendacijos PGU integracijos organizacijų stiprinimui Lietuvoje
 • Inicijuoti partnerystės pagrindu pagrįstus projektus, kurių metu būtų plėtojami ryšiai su užsienio šalių prieglobstį gavusių užsieniečių integracijoje dalyvaujančiomis organizacijomis ir būtų apsikeičiama gerąja šios srities patirtimi, žiniomis, pravedami teminiai mokymai specialistams.
 • Sukurti ir įdiegti patobulintą prieglobstį gavusių užsieniečių integravimo metodiką, pagrįsta koučingo (angl. Coaching) koncepcija, kurią įgyvendintų ugdančiųjų vadovų kvalifikaciją įgiję integracijos specialistai. Ši koncepcija pakeistų ir tobulintų keletą integracijos sričių vienu metu, ypač švietimo, socialinių paslaugų ir užimtumo.
 • Supaprastinti kasdienės integracijos veiklos vykdymo ir administravimo bei projektų administravimo procedūras, kad esamiems darbuotojams atsilaisvintų darbo laiko naujų kūrybinių projektinių idėjų paieškai, projektų planavimui ir įgyvendinimui.
 • Įdiegti visuose integracijos lygmenyse veikiančią stebėsenos sistemą, kuri būtų pagrįsta sutartų stebėsenos rodiklių skaičiavimu, kuri būtų suderinama su kitose ES šalyse veikiančiomis sistemomis ir kurios rezultatai būtų viešinami šalies bei ES lygmenyje ir jie būtų atspirtimi būsimiems tobulinimams.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

integracijos steb sena
Integracijos stebėsena
 • Viena aktualiausių temų ES lygmeniu integracijos srityje.
 • 2009 birželio mėn. konferencija, pristatyta pirma rodiklių sistema Vokietijoje.
 • Pasirašytas tarptautinis susitarimas: „Integracijos politikos stebėsenos ir vertinimo principai“, kurį 2009-06-15 Berlyne pasirašė penkios šalys: Čekija, Švedija, Ispanija, Prancūzija, Vokietija.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

lietuvoje steb senos sistemos reikalingumas ekspert vertinimu
Lietuvoje stebėsenos sistemos reikalingumas ekspertų vertinimu

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

pasi lyta pgu integracijos steb senos rodikli sistema

Pasiūlyta PGU integracijos stebėsenos rodiklių sistema

4 lygmenys.

98 rodikliai.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

pagrindiniai pgu integracijos steb senos tikslai
Pagrindiniai PGU integracijos stebėsenos tikslai
 • Sekti PGU integracijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
 • Padėti vertinant PGU integracijos kokybę;
 • Padėti tobulinant PGU integracijos veiklą.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

pagrindiniai pgu integracijos steb senos u daviniai
Pagrindiniai PGU integracijos stebėsenos uždaviniai
 • nuolat ir sistemingai stebėti PGU integracijos ir jos elementų (objektų ir subjektų) būklę Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 • sisteminti, vertinti ir prognozuoti socialinėje ir ekonominėje PGU integracijos aplinkoje vykstančius pokyčius, aplinkos kitimo tendencijas ir galimas pasekmes;
 • kaupti, analizuoti ir teikti valstybės institucijoms, visuomenei informaciją apie PGU integracijos būklę, reikalingą darniam vystymuisi užtikrinti, socialinės raidos sprendimams priimti, mokslo ir kitoms reikmėms;
 • analizuoti ir vertinti vykdomų PGU integracijos priemonių veiksmingumą;

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

objektai ir subjektai
Objektai ir subjektai
 • PGU integracijos stebėsenos objektai yra šie:
 • PGU integracijos tendencijos;
 • PGU integracijos veiklos gairės;
 • PGU integracijos paslaugos, programos, projektai.
 • PGU integracijos stebėsenos subjektai yra valstybės, savivaldybių ir viešosios institucijos, ūkio subjektai, kiti asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka renkantys, kaupiantys ir analizuojantys duomenis ir informaciją apie PGU integracijos būklę.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

pgu integracijos steb senos sistemos lygmenys
PGU integracijos stebėsenos sistemos lygmenys
 • Vizijos rodikliai (I lygmuo)
 • Integracijos sričių rodikliai (II lygmuo)
 • Veiksmų įgyvendinimo rodikliai (III lygmuo)
 • Sunaudotų lėšų rodikliai (IV lygmuo)

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

pgu integracijos steb sena vizijos rodikliai 16
PGU integracijos stebėsena: vizijos rodikliai (16)

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

pgu integracijos steb sena integracijos sri i rodikliai 38
PGU integracijos stebėsena: integracijos sričių rodikliai (38)

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

pgu integracijos steb sena veiksm gyvendinimo rodikliai 27
PGU integracijos stebėsena: veiksmų įgyvendinimo rodikliai (27)

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

pgu integracijos steb sena sunaudot l rodikliai 17
PGU integracijos stebėsena: sunaudotų lėšų rodikliai (17)

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

tolimesni steb senos sistemos rodikli perk limo praktik veiksmai
Tolimesni stebėsenos sistemos rodiklių perkėlimo į praktiką veiksmai
 • Gauti visų rodiklių rinkimo, skaičiavimo bei naudojimo veiklose ar jų rezultatais suinteresuotų institucijų pritarimą ir tolesnį sistemos plėtojimo palaikymą. Institucijos taip pat turi sutikti dalyvauti stebėsenos sistemoje ir vykdyti konkrečias priskirtas funkcijas.
 • Sukurti stebėsenos ir vertinimo sistemos veiklos procedūras bei jose reikalingus instrumentus: dokumentų formas, klausimynų formas, išplėsti duomenų kaupimo informacines sistemas ir jų ataskaitų generavimo galimybes ir pan. Veiklos procedūros turėtų apspręsti ir rodiklių skaičiavimo metodą, dažnumą, nurodyti už tą informaciją atsakingus asmenis.
 • Išbandyti sukurtą stebėsenos ir vertinimo sistemą, surinkti/suskaičiuoti pagal ją stebėsenos rodiklius, parengti bandomąją ataskaitą, kuri galėtų būti palygintina su kitų ES šalių narių rengiamomis ataskaitomis, pristatyta ES mastu, rodikliai būtų aptarti bendroje diskusijoje ir, esant poreikiui patobulinti.
 • Įtraukti stebėsenos ir monitoringo sistemą į PGU integracijos visuminį procesą: nuo planavimo veiklų iki įgyvendinimo.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

tyrimo rezultatas
Tyrimo rezultatas
 • Parengta “Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos Lietuvoje tyrimo ataskaita ir ilgalaikės veiklų stebėsenos rodikliai” lietuvių kalba, 93 puslapių apimties. Ataskaita kartu su priedais sudaro 152 psl.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

d kojame u d mes
Dėkojame už dėmesį

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas

ad