d kmecilik sekt r in mevcut en uygun teknikler bat
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dökmecilik Sektörü İçin Mevcut En Uygun Teknikler (BAT)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Dökmecilik Sektörü İçin Mevcut En Uygun Teknikler (BAT) - PowerPoint PPT Presentation


 • 269 Views
 • Uploaded on

Dökmecilik Sektörü İçin Mevcut En Uygun Teknikler (BAT). Dr. Zeynep Yöntem. Dökmecilik Sektörü İçin Mevcut En Uygun Teknikler (BAT). Sektör ve Prosesleri Çevresel Etkileri ve Zorluklar BAT tanımlanmasında İlgili Konular Genel ve Özel BAT’lar BAT Emisyon Seviyeleri.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dökmecilik Sektörü İçin Mevcut En Uygun Teknikler (BAT)' - ebony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
d kmecilik sekt r in mevcut en uygun teknikler bat1
Dökmecilik Sektörü İçin Mevcut En Uygun Teknikler (BAT)
 • Sektör ve Prosesleri
 • Çevresel Etkileri ve Zorluklar
 • BAT tanımlanmasında İlgili Konular
 • Genel ve Özel BAT’lar
 • BAT Emisyon Seviyeleri
d kmecilik sekt r
Dökmecilik Sektörü

Demirli Metal Dökmeciliği:

 • Pul dökme demir
 • Dövülebilir & modüler demir
 • Çelik

Demirsiz Metal Dökmeciliği:

 • Aluminyum (Al)
 • Magnezyum (Mg)
 • Bakır (Cu)
 • Çinko (Zn)
 • Kurşun (Pb)
 • Alaşımları
d kmecilik sekt r1
Dökmecilik Sektörü

Proses adımları:

 • Kalıp yapma
 • Ham madde depolanması ve işleme
 • Eritme & metal işleme: Eritme birimi
 • Kalıp & maça üretimi: Kalıplama birimi
 • Dökme & soğutma: Dökme birimi
 • Karıştırma
 • Bitirme: Bitirme birimi
 • Isı işlemleri
anahtar evresel konular
Anahtar Çevresel Konular
 • Termal işlemlerden kaynaklanan egzoz kaçak gazlar
 • Mineral artıkların yeniden kullanımı ve bertarafı
 • Enerji kullanımı enerji verimliliği
 • Su kullanımı ve çıkış suyu arıtımı
anahtar evresel konular1
Anahtar Çevresel Konular

Hava Emisyonları

Dökmecilik prosesinden:

 • Metal içeren tozlar
 • Yetersiz yanma ürünleri
 • Uçucu organik bileşikler

Ayrıca aşağıdaki kaynaklardan toz emisyonları:

 • Metal eritme
 • Kum kaplama
 • Dökme & bitirme
anahtar evresel konular2
Anahtar Çevresel Konular

Hava Emisyonları

Yakıtlar ve fırınlardan:

 • Yanma ürünleri (örneğin NOx, SO2)
 • Saf olmayan maddeler (yağ, boya vb)

Kalıp & maça:

 • Kumun birleştiriciliğini artırmak için kullanılan katkı maddeleri
 • Ayrışma ürünleri (örneğin aminler, UOB’ler)
 • Dökme soğutma ve kalıptan çıkarma sırasındaki UOB’ler
anahtar evresel konular3
Anahtar Çevresel Konular

Hava Emisyonları

Dökmecilik prosesi:

 • Çeşitli emisyon kaynakları
 • Yakalama ve arıtma zor

Kum kalıplama:

 • Büyük hacimli kum
 • Geri kazanım, tekrar kullanım & bertaraf
 • Artıklar (cüruf ve döküntü)
anahtar evresel konular4
Anahtar Çevresel Konular

Diğer konular

Enerji Verimliliği:

 • Önemli çevresel bir konu
 • Isı geri kazanımı zordur (taşımacılık konuları)

Su Tüketimi:

 • Soğutma & ani soğutma
 • Yüksek buharlaşma kayıpları
 • Yaş toz giderme, sorunlu çıkış suları üretir
 • Yüksek basınçlı presdöküm de sorun yaratmaktadır. (fenoller, yağlar)
anahtar evresel konular5
Anahtar Çevresel Konular

Anahtar Parametreler

 • Eritme enerjinin %40 ila %60’ını kullanır (400-1200kWh/te).
 • Bağlayıcı, kimyasal ve kum miktarı prosese göre değişir
 • Su tüketimi fırın çeşidi ve baca gazı temizleme prosesine göre değişir.
 • Eritme sırasında oluşan toz 0 ila 10 kg/te arasında değişir (dökme demirin cupola eritmesi için).
 • Kalıp dökme toz emisyonlarını artırmaktadır.
 • UOB emisyonları 0.1 ila 1.5 kg/te arasında değişir.
bat tan mlanmas ndaki konular
BAT Tanımlanmasındaki Konular

Ham madde depolama ve işleme:

 • Toprak ve su kirliliği önleme
 • İç geri dönüşümü en iyi hale getirme

Metal eritme ve erimiş metal işleme:

 • Verimliliğin en iyi hale getirilmesi
 • Artıkların en aza indirilmesi
 • Fırın çeşidine bağlı olma durumu
 • Al ve Mg eritme yüksek kirlilik potansiyeline sahiptir
bat tan mlanmas ndaki konular1
BAT Tanımlanmasındaki Konular

Kalıp & maça yapımı:

 • Tüketimin en aza indirilmesi
 • UOB ve koku emisyonlarının azaltılması
 • Farklı kalıplama yöntemlerinin etkisi

Metal dökme:

 • Proses veriminin artırılması
 • Metal ürününün artırılması
bat tan mlanmas ndaki konular2
BAT Tanımlanmasındaki Konular

Kaçak Gaz Yönetimi:

 • Toplama ve arıtma prosesleri
 • İşlem ve kullanılan bileşiklere göre değişmektedir
 • Kaçak emisyonların azaltılması

Su Yönetimi :

 • Önleme & en aza indirme
 • Arıtma (kaynak ve kirleticilere göre değişir)
bat tan mlanmas ndaki konular3
BAT Tanımlanmasındaki Konular

Enerji Verimliliği:

 • Eritme prosesinin yönetimi (%40 ila %60)
 • Diğer proses bileşenleri (örneğin kompresörler, hidrolik)
 • Fırın/kaçak gaz soğutmadan ısı geri kazanımı

Kum Kullanımı:

 • Rejenerasyon
 • İç yeniden kullanım
 • Dış yeniden kullanım
bat tan mlanmas ndaki konular4
BAT Tanımlanmasındaki Konular

Toz & katı artıklar:

 • Toz ve artıkların en aza indirilmesi için kullanılan teknikler
 • Toz, cüruf, artık vb toplama ve tekra kullanma

Gürültü azaltımı:

 • Noktasal kaynaklar en önemli sorunları yaratır
 • Gürültü azaltma planları
bat tan mlanmas ndaki konular5
BAT Tanımlanmasındaki Konular

İşletmeye kapatma:

 • Toprak kirliliği konuları

Çevre yönetimi:

 • Çevre Yönetim Sistemleri (örneğin EMAS)
gene l ve zel bat lar
Genel ve Özel BAT’lar
 • Genel BAT’lar
 • Demirli metal eritme için BAT
 • Demirsiz metal eritme için BAT
 • Kalıp Döküm için BAT
 • Kalıcı Kalıp Döküm için BAT
gene l bat lar
Genel BAT’lar

Malzeme akışının yönetimi ve kontrolü:

 • Depolama ve işleme teknikleri
 • Ayrı depolama
 • Geri dönüşümü olan muhafazalar
 • Ürünün en iyi hale getirilmesi
 • Erimiş metal taşımacılığı ile ilgili iyi uygulamalar

Bitirme teknikleri:

 • Kaçak gaz toplama ve arıtma
 • Temiz yakıt kullanımı ve kazan kontrolleri
 • Isı işleminden kaynaklanan egzoz gzının yakalanması
gene l bat lar1
Genel BAT’lar

Gürültü azaltımı:

 • Gürültü azaltma stratejileri (genel & özel)
 • Çevreleme & önleme sistemleri

Su Yönetimi:

 • Önleme & en aza indirme
 • Atık su yollarının ayrılması
 • Su geri dönüşümünün artırılması
 • Uygun arıtma yöntemleri (örneğin ayırıcılar, filtrasyon, sedimentasyon)
gene l bat lar2
Genel BAT’lar

Kaçak emisyonlar (muhafazalı ve muhafazasız):

 • Egzoz gaz yakalamanın en iyi hale getirilmesi
 • Baca gazlarının mümkün olduğunca kaynağına yakın yerde toplanması
 • Uygun arıtma yöntemlerinin kullanılması

Yönetim teknikleri :

 • Çevre yönetim sisteminin (örneğin EMAS) uygulanması ve buna bağlı kalınması
 • İşletmeye kapatma sırasında kirliliği önleyici tedbirlerin alınması
demirli metal eritme bat lar
Demirli Metal Eritme – BAT’lar

Cupola fırınları:

 • Daha verimli teknikler (örneğin oksjen zenginleştirme)
 • Kaçak gazın yakalanması, soğutulması ve tozdan arındırılması (yaş arındırma & ısı geri kazanımı)
 • Cürufun en aza indirilmesi ve ön arıtımı

Elektirk ark fırınları:

 • Güvenilir & verimli proses kontrolleri
 • “Köpüklü cüruf” uygulamaları
 • Kaçak gazın yakalanması, soğutulması ve tozdan arındırılması (torba filtre)
 • Filtre tozunun fırına geri verilmesi
demirli metal eritme bat lar1
Demirli Metal Eritme – BAT’lar

İndüksiyon fırınlar:

 • Daha temiz kurda kullanımı
 • Ücretlendirme ve işletmede iyi uygulamalar
 • Orta frekans güç kaynağı kullanımı

Döner fırınlar:

 • Ürünün en iyi hale getirilmesi ve oksijen bakımından zengin yakıcıların kullanımı
 • Kaçak gaz yakalama ve soğutma (ısı geri kazanımı ile beraber)
 • Tozdan arındırma (kuru)
 • Dioksin ve furan oluşumunun önlemesi ilgili tedbirler
demirli metal eritme bat lar2
Demirli Metal Eritme – BAT’lar

Metal işleme:

 • Argon-oksijen dekarbürizasyon (AOD) çeviricilerinden kaçak gaz toplanması
 • Torba filtreler kullanılarak arıtma
 • Geri dönüşüm için MgO tozunun mevcut hale getirilmesi
demirsiz metal eritme bat lar
Demirsiz Metal Eritme – BAT’lar

Al, Cu, Pb, Zn için İndüksiyon Fırınları:

 • Ücretlendirme ve işletmede iyi uygulamalar
 • Orta frekans güç kaynağı
 • Atık ısı geri kazanımı
 • Kaçak gaz toplanmasının artırılması
 • Kuru baca gazı temizlemenin kullanılması
demirsiz metal eritme bat lar1
Demirsiz Metal Eritme – BAT’lar

Diğer fırın çeşitleri:

 • Fırın kaçak gazlarının toplanması
 • Kaçak emisyonların azaltılması

Demirsiz Metal Arıtımı:

 • Al gazdan arındırma/temizleme için pervane istasyonu
 • Mg eritimi için SO2 kullanımı (>500 te/y)
 • Mg eritimi için SO2 kullanımı veya SF6 azaltılması (<500 te/y)
kal p d kme bat lar
Kalıp Dökme – BAT’lar

Yeşil kum hazırlanması:

 • Egzoz yakalama & temizleme
 • Yakalanan tozun geri dönüşümünün artırılması

Kimyasal bağlı kum:

 • Bağlayıcı ve reçine tüketiminin en aza indirilmesi
 • Kaçak UOB emisyonlarının en aza indirilmesi (uygun yerlerde su bazlı kaplamaların kullanılması)
 • Amin emisyonlarının en aza indirilmesi (soğuk kutu maça hazırlanması)
kal p d kme bat lar1
Kalıp Dökme – BAT’lar

Dökme, soğutma & karıştırma:

 • Sınırların belirlenmesi & egzoz çıkarma sağlanması
 • Yaş veya kuru tozdan arındırma ile gazın arıtımı
di er bat lar
Diğer BAT’lar

Kalıcı kalıp dökme:

 • Yağmur suyu ve sızıntı suyunun toplanması ve arıtımı
 • Yağ buharı önleme (elektrostatik çökeltici)

Kimyasal bağlı kum hazırlanması:

 • Maça çıkarma birimi
 • Yaş veya kuru tozdan arındırma ile arıtım
 • Piyasa etkenleri ile gerekçelendirildiği durumlarda kum geri dönüşümü
bat emisyon seviyeleri
BAT Emisyon Seviyeleri

Dökme işlemlerinin bitirilmesi:

 • Toz
 • 5-20 mg/Nm3

Demirli Metal Eritme:

 • Toz 5020 mg/Nm3
 • SO2 20-100 (Sıcak Tesis)

100-400 (Soğuk Tesis)

 • NOx 20-50 (EAF) 50-250 (Döner F)

Demirsiz Metal Eritme:

 • Toz 1020 Mm3
 • Aluminyum eritme 3 mg/Nm3
 • Al için Şaft fırın SO2 30-50 mg/Nm3
 • Al için Ocak Fırın SO2 15 mg/NM3)
yeni teknolojiler
Yeni Teknolojiler
 • Cupola eritmede daha az yanabilen malzeme kullanımı
 • Metal içeren filtre tozunun geri dönüşümü
 • Atık gaz geçirimi ile anilin geri kazanımı
 • Tüm maça yapımı için inorganik metreleme
ad