esk koln inspekce n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Česká školní inspekce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Česká školní inspekce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Česká školní inspekce - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Česká školní inspekce. Autoevaluace z pohledu České školní inspekce Ing. Eva Zátopková ředitelka Moravskoslezského inspektorátu. Česká školní inspekce. ČŠI se přestavuje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Česká školní inspekce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
esk koln inspekce

Česká školní inspekce

Autoevaluace z pohledu

České školní inspekce

Ing. Eva Zátopková

ředitelka

Moravskoslezského inspektorátu

Česká školní inspekce

esk koln inspekce1
Česká školní inspekce

ČŠI se přestavuje

ČŠI na trhu externí evaluace a její komparativní výhoda (ust. § 12 odst. 1, 2 a 3; ust. § 174 odst. 1, 2, 6 Sb.,ŠZ, vyhl. č. 17/2005 Sb. )

„Školy s hodnocením ČŠI musí počítat!“

Česká školní inspekce

esk koln inspekce2
Česká školní inspekce

ust. § 174 odst. 2 ŠZ – ČŠI hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a šk. služeb

s cílem zjistit:

 • Naplnění cílů školské politiky státu
 • Účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, žáka či studenta

Česká školní inspekce

esk koln inspekce3
Česká školní inspekce

vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace ČŠI

 • Plán hlavních úkolů (schval. MŠMT)
 • Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

www.csicr.cz

Česká školní inspekce

esk koln inspekce4
Česká školní inspekce
 • Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a šk. služeb = systém - „osnova“ pro cyklické hodnocení škol = národní hodnotící rámec ČR (úkoly ČŠI, terminologie)
 • Srovnání oblastí hodnocení - průnik oblastí hodnocení (RVP ZV, vyhláška č. 225/2009 Sb.), průnik metod, nástrojů

Česká školní inspekce

esk koln inspekce5

Česká školní inspekce

Česká školní inspekce

esk koln inspekce6
Česká školní inspekce
 • Je hodnotící systém v ČR dokonalý ?
 • Čím VH pro ČŠI je?
 • Zkušenosti ČŠI s VH škol a problémy škol s VH zaznamenané v terénu (V.zpr.)

Česká školní inspekce

esk koln inspekce7
Čím je VH pro ČŠI?

Podklad pro IČ

Zdroj informací spolu s dalšími dokumenty školy (výroční zpráva, ŠVP, školní řád …)

Česká školní inspekce

Česká školní inspekce

esk koln inspekce8
ČŠI neposuzuje formu VH !!!

Hodnocení typu statistický výkaz, výroč. zpráva (nefunkční pedagogické rady)

Manažerské hodnocení – zpětná vazba s informacemi o řízených procesech s opatřeními ke změně (cíl – úspěšný žák)

„Zrcadlo managementu jakosti“

Česká školní inspekce

Česká školní inspekce

esk koln inspekce9
Zkušenosti ČŠI s VH škol z terénu

Zásadní problémy:

Kritéria (nahodilý účelový výběr, bez kontextu, z různých soustav hodnocení, jednostranné – není podkladem pro strategii zlepšení školy)

Různá interpretace stejných dat

Česká školní inspekce

Česká školní inspekce

esk koln inspekce10
Souhrnná zjištění ČŠI

2004, 2005 (temat. zjištění) – 1117 škol

šk. rok 2005/2006 (PHÚ) – ojediněle ucelený systém zpětné vazby, pocity, názory ředitele, statistika, součást výroční zpráva – nevýrazný, pomalý rozvoj VH, externí „Testy“ (5)

Česká školní inspekce

Česká školní inspekce

esk koln inspekce11

Česká školní inspekce

Česká školní inspekce

esk koln inspekce12
Česká školní inspekce

šk. rok 2007/2008

 • Má škola zapracováno VH ve ŠVP?
 • Využívá škola výstupy z VH?

„Školy začaly brát VH na zřetel a začaly přemýšlet o jeho účincích“

Česká školní inspekce

esk koln inspekce13

Česká školní inspekce

Česká školní inspekce

esk koln inspekce14

Česká školní inspekce

Česká školní inspekce

esk koln inspekce15
Česká školní inspekce

Projekt efektivní autoevaluace škol (SICI)

 • Autoevaluace není cílem
 • Cílem je změna a zlepšení
 • Přiměřená externí podpora (rovnováha)
 • Vzdělávací standard - efektivita přijatých opatření v rámci VH

Česká školní inspekce

esk koln inspekce16
Česká školní inspekce

Rámec kritérií uplatňovaných ČŠIexterně

(výrazná podpora ČŠI pro VH škol)

X

Rámec obsahu zprávy o VH (vyhláška)

Česká školní inspekce

esk koln inspekce17
Česká školní inspekce

Děkuji za pozornost

Kontakty: eva.zatopkova@csicr.cz

tel: 596 115 487

fax: 596 115 473

Česká školní inspekce