velkommen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Velkommen - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

Velkommen. Kurs for skadedyrbekjempere Del I 2005 Avdeling for skadedyrkontroll Preben Ottesen. Kurs for skadedyrbekjempere. Hvorfor kurs? Fastsatt i skadedyrforskriften Innhold utdypet i rundskriv I-10/2002

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Velkommen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
velkommen
Velkommen

Kurs for skadedyrbekjempere

Del I 2005

Avdeling for skadedyrkontroll

Preben Ottesen

kurs for skadedyrbekjempere
Kurs for skadedyrbekjempere
 • Hvorfor kurs?
  • Fastsatt i skadedyrforskriften
  • Innhold utdypet i rundskriv I-10/2002
  • Skadedyrbekjempere bruker gift, trenger informasjon for å beskytte seg selv og kundene
  • Substitusjonsprinsippet i praksis: ”det minst skadelige middelet som virker for formålet”
  • Landbruket har lenge kjørt kurs for bønder som sprøyter
kursinnhold
Kursinnhold
 • Lover og forskrifter
 • Hvordan kontrollen med skadedyrbekjempelse er organisert i Norge
 • Informasjon om andre faginstanser og myndigheter av betydning på området skadedyrbekjempelse
 • Gi basiskunnskaper og faguttrykk (terminologi) bl.a. i toksikologi, preparatkunnskap, biologi og bekjempelsesstrategi slik at man kan lese og forstå etiketter, HMS-datablad og faglitteratur til bruk når det skal velges metoder og midler.
 • Bidra til at skadedyrbekjempelsen blir utført på en effektiv måte med minst mulig risiko for helse og miljø
 • Del II: Artsbestemmelse, biologi
avdeling for skadedyrkontroll
Avdeling for skadedyrkontroll
 • Avdelingsdirektør Preben Ottesen
 • Forsker Tone Birkemoe
 • Forsker Reidar Mehl
 • Forsker Arnulf Soleng
 • Avdelingsingeniør Torhild Tveito Compaore (kursleder)
 • Avdelingsingeniør Nina Huynh
 • Stipendiat Anders Aak
 • Hovedfagsstudent Håvard Øyrehagen
folkehelseinstituttets oppgaver
Folkehelseinstituttets oppgaver
 • Folkehelseinstituttet skal gi Helse- og omsorgsdepartementet faglige råd i spørsmål som angår skadedyrbekjempelse, herunder om
  • krav til utdanning og praksis for den som søker om godkjenning som skadedyrbekjemper
  • bruk av bekjempelsesmidler
  • tillatte restmengder av midler
  • forbud mot bruk av bestemte helsefarlige bekjempelsesmetoder
  • plikt til å benytte bestemte bekjempelsesmetoder
  • godkjenning av ikke biocidholdige bekjempelsesmidler
 • Folkehelseinstituttet skal vurdere behovet for og eventuelt komme med forslag til egnede tiltak for bekjempelse av enkelte typer skadedyr
oppgaver forts
Oppgaver, forts.
 • Folkehelseinstituttet skal ved behov tilrettelegge og spre kunnskap og informasjon om forekomst av skadedyr og skadedyrutryddelse.
 • Folkehelseinstituttet skal holde seg løpende orientert om forskningsresultater vedrørende skadedyrbekjempelse og den virkning skadedyrbekjempelse har på helse og miljø.
 • Folkehelseinstituttet skal organisere og gjennomføre særskilt opplæring av skadedyrbekjempere, og godkjenne skadedyrbekjempere etter søknad.
 • Folkehelseinstituttet skal sørge for at det utarbeides og til enhver tid finnes faglige veiledninger innen skadedyrbekjempelse til bruk for skadedyrbekjempere samt veiledninger til det alminnelige publikum om hvordan en skal forholde seg til slik bruk.
 • Folkehelseinstituttet skal sørge for at det til enhver tid finnes en oversikt over aktuelle bekjempelsesmidler og metoder.
 • Folkehelseinstituttet skal sørge for at Giftinformasjonssentralen til enhver tid har de nødvendige opplysninger om de midler som er i bruk.
skadedyrkontroll i norge
Skadedyrkontroll i Norge
 • Helse- og omsorgsdepartementet gir reglene
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt holder kurs for skadedyrbekjempere og godkjenner disse, gir dessuten råd til departement, tilsynsmyndighet, helsevesen mm.
 • Kommunen (oftest kommunelegen) har ansvar og myndighet: er tilsynsmyndighet
 • Skadedyrfirmaer utfører den praktiske bekjempelsen
 • Gassing krever spesielt kurs (SoX-kurs) i Sverige
eksamen godkjenning
Eksamen, godkjenning
 • Skriftlig eksamen, 2 timer
 • Muntlig: si ifra til kursleder (Torhild)
 • Hvis bestått: Dokumentert praksis må sendes inn, sammen med søknad
 • Hvis ikke bestått: Avtal ny eksamen, 2 forsøk til
 • Godkjennes for 10 år, får sertifikat i posten