det lokale uddannelsesudvalg luu
Download
Skip this Video
Download Presentation
Det lokale uddannelsesudvalg - LUU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Det lokale uddannelsesudvalg - LUU - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Det lokale uddannelsesudvalg - LUU. Opgaver for LUU på en skole med transport-uddannelser LUU har en central rolle i styringen af de offentlige uddannelsestilbud til transporterhvervet. LUU er bindeled mellem På den ene side det lokale transporterhverv og skolen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Det lokale uddannelsesudvalg - LUU' - dysis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
det lokale uddannelsesudvalg luu
Det lokale uddannelsesudvalg - LUU

Opgaver for LUU på en skole med transport-uddannelser

LUU har en central rolle i styringen af de offentlige uddannelsestilbud til transporterhvervet.

LUU er bindeled mellem

 • På den ene side det lokale transporterhverv og skolen
 • På den anden side den centrale partsstyring i TUR og det lokale transporterhverv
 • På den tredje side som parternes lokale repræsentanter på skolen

TUR ønsker at styrke LUUs muligheder for at løfte disse opgaver. Derfor dette diasshow.

- God fornøjelse!

det lokale uddannelsesudvalg luu1
Det lokale uddannelsesudvalg - LUU

Opgaver for LUU på en skole med transport-uddannelser

 • Formelt grundlag
 • Opgaver i forhold til skolen
 • Opgaver i forhold til TUR og parterne

Denne præsentation giver en oversigt over de opgaver, som LUU har, enten i forhold til AMU eller til EUD. Start Diasshow og tryk på en tast for at komme videre – eller brug menuerne – den første er på side 4.

Når der står hent linkes der til Internettet. Luk siden for at komme tilbage – eller brug menuen i bunden.

det lokale uddannelsesudvalg luu2
Det lokale uddannelsesudvalg - LUU

Skolens opgave som sekretariat for udvalget

 • Planlægning af årets gang – sammen med formandskabet
  • Årets temaer og emner
  • Mødeplanlægning
  • Planlægning af møde med TUR
 • Opgaver i forhold til de enkelte møder
  • Udsendelse af dagsorden og materialer
  • Udarbejdelse af referat og fremskaffelse af oplysninger, som udvalget ønsker
  • Fremsendelse af referat til TUR
opgaver for luu
Opgaver for LUU

Hovedmenu – tryk på et felt eller fortsæt

 • LUU AMU
  • Formelt grundlag
  • Opgaver i forhold til skolen
  • Opgaver i forhold til TUR
 • LUU EUD
  • Formelt grundlag
  • Opgaver i forhold til skolen
  • Opgaver i forhold til TUR
 • LUU-medlem
  • Sådan holder jeg mig ajour
det formelle grundlag for luu amu
Det formelle grundlag for LUU - AMU
 • Formelt grundlag under AMU
  • Lov om AMU – se § 9 Hent
 • Gode råd for LUU under AMU
  • Lokalt samspil om AMU – hent
  • Parternes rolle i AMU – hent
  • De danske arbejdsmarkedsuddannelser – hent
arbejdsomr de for luu amu
Arbejdsområde for LUU - AMU
 • Oversigt over skolens godkendelser
  • Godkendelse til Fælles Kompetence-beskrivelser FKB
   • Hvad er skolen godkendt til?
  • Udbud af uddannelser / kurser
   • Hvad udbyder skolen?
   • Hvad udbyder skolen ikke - hvem henvises der til ?
  • Nye uddannelser på vej

Retur til hovedmenu

arbejdsomr de for luu amu1
Arbejdsområde for LUU - AMU

Menu – tryk på et felt - eller fortsæt

 • LUUs opgaver i forhold til skolen
 • LUUs opgaver i forhold til TUR
luu amu opgaver i forhold til skolen
LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen

Menu – tryk på et felt – eller fortsæt

 • Rådgive om anvendelse af EVE-rammen – dimensionering
 • Rådgive om sammensætning af uddannelser til kurser
 • Dialog om kursernes kvalitet
 • Dialog med skolen om indsatsen for at gøre kursister opmærksomme på uddannelsesmuligheder inden for transportområdet
 • Dialog med skolen om forsøgs- og udviklingsprojekter
 • Rådgive skolen om markedsføring
 • Dialog med skolen om behov for nye godkendelser

Retur til hovedmenu

luu amu opgaver i forhold til skolen1
LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen
 • Rådgive om anvendelse af EVE-rammen - dimensionering
  • Hvad er behovet for AMU-kurser på det lokale arbejdsmarked?
   • hvilket behov peger det Regionale ArbejdsmarkedsRåd RAR på?
   • hvilket behov peger A-kasserne på?
   • hvilket behov peger arbejdsgiverforeninger og fagforeninger på?
   • Hvilket behov peger skolen på?

fortsættes

luu amu opgaver i forhold til skolen2
LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen
 • Rådgive om anvendelse af EVE-rammen - dimensionering
  • Hvilke behov peges der på fra centralt hold
   • TURs strategiplan - hent
   • Udmeldinger fra 3F, DI (ATL, DTL, Danske Busvognmænd, mv.)
    • Hent UddannelsesNyt fra 3F
    • Hent Uddannelsespolitisk Info fra DI
   • Udmeldinger fra regering og Folketing

Retur til menu

luu amu opgaver i forhold til skolen3
LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen
 • Rådgive om sammensætning af uddannelser til kurser

AMUs mindste enhed er en uddannelse. Den kan udbydes alene som kursus – eller flere uddannelser kan sammensættes til et nyt kursus

  • Skal uddannelser udbydes alene som kurser – eller sammensættes?
  • Er der behov for længere kurser?
  • Hvad skal sammensatte uddannelser hedde som kursus?

Retur til menu

luu amu opgaver i forhold til skolen4
LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen
 • Dialog om kursernes kvalitet – udvælg grupper af kurser eller områder
  • Diskutere tilfredshedsmålinger med skolen
   • Alle kursister spørges om tilfredshed med:
    • Skolen
    • Det faglige indhold i kurset
    • Undervisere, udstyr og faciliteter
   • Udvælg et område til hvert møde

Retur til menu

luu amu opgaver i forhold til skolen5
LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen
 • Dialog om kursernes kvalitet – udvælg grupper af kurser eller områder
  • Diskutere standard på kurserne ud fra TURs anbefalinger - hent
   • Indhold: TURs anbefalinger sammenholdt med lokale tilpasninger
   • Faciliteter: Skolens prioriteringer sammenholdt med TURs anbefalinger
    • Udstyr, lokaler og øvelsesarealer til kurset
    • Undervisningsmaterialer
    • Faglærerkvalifikationer og efteruddannelse af faglærere

fortsættes

luu amu opgaver i forhold til skolen6
LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen
 • Dialog om kursernes kvalitet
 • Diskutere standard på kurserne ud fra TURs anbefalinger
   • Dialog med skolen om efterlevelse af Handlingsplan for bedre undervisning i trafikadfærd - hent
   • Udbudsform
    • Fleksibilitet på tid:
     • Er der behov for udbud uden for normal arbejdstid (aften / weekend)?
     • Er der behov for split-kurser?
    • Fleksibilitet på afholdelsesform:
     • Åbent værksted
     • Dele af kurset som fjernundervisning

Retur til menu

luu amu opgaver i forhold til skolen7
LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen
 • Dialog med skolen om indsatsen for at gøre kursister opmærksomme på uddannelses-muligheder inden for transportområdet
  • Andre kurser inden for AMU - hent
  • Erhvervsuddannelser, herunder især Meritvejen - hent
  • Kortere videregående uddannelser, herunder især akademiuddannelsen International Transport & Logistik på deltid – hent

Retur til menu

luu amu opgaver i forhold til skolen8
LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen
 • Dialog med skolen om forsøgs- og udviklingsprojekter, herunder projekter om
   • Udvikling af nye undervisningsformer
   • Udvikling af værktøjer til kvalitetssikring
   • Udvikling af værktøjer til uddannelses-planlægning og meritafklaring
    • Der kan søges midler i AMU-programmets TUP-pulje – hent

Retur til menu

luu amu opgaver i forhold til skolen9
LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen
 • Rådgive skolen om markedsføring
  • Dialog om kanaler for markedsføring: Hvordan kommer man bedst i kontakt med branchen lokalt?
  • Dialog om skolens brochurer, hjemmeside og andre kanaler
 • Dialog med skolen om behov for nye godkendelser
  • Er der brancheområder, der ikke får deres behov for uddannelser dækket?

Retur til menu

luu amu opgaver i forhold til tur og parterne
LUU – AMU: Opgaver i forhold til TUR og parterne

Menu – tryk på et felt – eller fortsæt

 • Rådgive TUR om behov for ændringer i uddannelser
 • Rådgive TUR om behov for nye uddannelser
 • Dialog med TUR om kvaliteten af uddannelserne
 • Rådgive TUR om metoder og værktøjer til styrkelse af samarbejdet mellem TUR og LUU

Retur til hovedmenu

luu amu opgaver i forhold til tur og parterne1
LUU – AMU: Opgaver i forhold til TUR og parterne
 • Rådgive TUR om behov for ændringer i uddannelser
   • Hvis en uddannelse – eller dele af den – er
    • uaktuel
    • ikke lever op til branchens behov
    • ikke passer til lokale behov
   • Hvis sammensætningen af elementer i en uddannelse er uhensigtsmæssig

Retur til menu

luu amu opgaver i forhold til tur og parterne2
LUU – AMU: Opgaver i forhold til TUR og parterne
 • Rådgive TUR om behov for nye uddannelser
   • Hvis der opstår nye behov på grund af
    • ny teknologi
    • nye måder at arbejde på
    • nye arbejdsområder for transporterhvervet

Retur til menu

luu amu opgaver i forhold til tur og parterne3
LUU – AMU: Opgaver i forhold til TUR og parterne
 • Dialog med TUR om kvaliteten af uddannelserne
   • Hvis LUU er i tvivl om kvaliteten
   • Hvis TUR er i tvivl om kvaliteten
   • Udvikling af værktøjer og metoder til styrkelse af kvaliteten af uddannelserne

Retur til menu

luu amu opgaver i forhold til tur og parterne4
LUU – AMU: Opgaver i forhold til TUR og parterne
 • Rådgive TUR om metoder og værktøjer til styrkelse af samarbejdet mellem TUR og LUU
   • Handlingsplaner
   • TURs hjemmeside som informationsforum for medlemmer af LUU og det lokale transporterhverv - hent
   • TUR udgivelser til information og markedsføring

Retur til menu

det formelle grundlag for luu eud
Det formelle grundlag for LUU - EUD
 • Formelt grundlag under EUD
  • Lov om EUD – se § 39 - 41 Hent
 • Gode råd for LUU under EUD
  • LUU - samarbejde og kvalitet i uddannelserne – hent
  • Fra klar besked til dialog– hent
arbejdsomr de for luu eud
Arbejdsområde for LUU - EUD
 • Oversigt over skolens godkendelser
  • Godkendelse til uddannelser og specialer
   • Hvad er skolen godkendt til?
    • Hvad udbyder skolen?
   • Hvad udbyder skolen ikke - hvem henvises der til?
  • Nye uddannelser på vej
arbejdsomr de for luu eud1
Arbejdsområde for LUU - EUD

Menu– tryk på et felt – eller fortsæt

 • LUUs opgaver i forhold til skolen
 • LUUs opgaver i forhold til TUR

Retur til hovedmenu

luu eud opgaver i forhold til skolen
LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen

Menu– tryk på et felt eller fortsæt

 • Rådgive skolen om indholdet i de uddannelser og specialer, som skolen udbyder
 • Samarbejde med skolen om at skaffe lærepladser
 • Samarbejde med skolen om at skaffe flere elever
 • Opgaver i forhold til skolepraktik
 • Rådgive skolen om indsatsen over for svage elever og frafald
 • Dialog med skolen om indsatsen for at gøre lærlinge og elever opmærksomme på – og skaffe sig forudsætningerne for adgang til efter- og videreuddannelse
 • Tilbyde skolens lærlinge orientering om medlemskab af fagforeninger og om arbejdsgiverforeningernes virke
 • Dialog med skolen om forsøgs- og udviklingsprojekter
 • Rådgive skolen om markedsføring
 • Dialog med skolen om behov for nye godkendelser til erhvervsuddannelser eller udbud af specialer

Retur til hovedmenu

luu eud opgaver i forhold til skolen1
LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen
 • Rådgive skolen om indholdet i de uddannelser og specialer, som skolen udbyder

Udvælg og gennemgå de enkelte uddannelser / specialer i en fast turnus.

   • Indhold: Uddannelsens vejledningen sammenholdt med lokale tilpasninger
   • Faciliteter: Skolens prioriteringer sammenholdt med TURs anbefalinger
    • Udstyr, lokaler og øvelsesarealer til kurset
    • Undervisningsmaterialer
    • Faglærerkvalifikationer og efteruddannelse af faglærere
   • Dialog med skolen om efterlevelse af Handlingsplan for bedre undervisning i trafikadfærd - hent

Retur til menu

luu eud opgaver i forhold til skolen2
LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen
 • Samarbejde med skolen om at skaffe lærepladser
  • Rådgive skolen om prioritering af indsatsen
  • Behandle handlingsplan for indsatsen årligt
  • Rådgive skolen om parternes arrangementer, mv. og hjælpe skolen med aftaler
  • Søge AER om midler – hent
  • Informere det lokale transporterhverv om muligheder for tilskud
   • 20.000 kr. til udvidelse af antallet af lærlinge
   • ATLs tilskud til chaufførlærling - hent

fortsættes

luu eud opgaver i forhold til skolen3
LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen
 • Samarbejde med skolen om at skaffe lærepladser - mesterskaber
  • Rådgive skolen om arrangement af lokale mesterskaber for lærlinge med henblik på udtagelse af hold til Danmarksmesterskabet
  • Evt. være behjælpelig med arrangementet, herunder kontakt til virksomheder og lærlinge
  • Rådgive skolen om deltagelse i Danmarksmesterskabet for lærlinge
  • Kontakt til virksomheder, der sender lærlinge
  • Kontakt til lokal presse om mesterskaber
   • Eksponering af lærlinge og deres virksomhed

Retur til menu

luu eud opgaver i forhold til skolen4
LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen
 • Samarbejde med skolen om at skaffe flere elever
   • Rådgive skolen om prioritering af indsatsen
   • Hjælpe skolen med at vise hvad transporterhvervet er
   • Hjælpe skolen med kontakter til folkeskoler og vejledere
   • Behandle handlingsplan for indsatsen årligt

Retur til menu

luu eud opgaver i forhold til skolen5
LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen
 • Opgaver i forhold til skolepraktik
   • Rådgive skolen om fastlæggelse og tolkning af EMMA-kriterierne i forhold til skolepraktik
   • Deltage i samtaler med elever om egnethed i forhold til EMMA-kriterierne, hvis skolen ønsker dette
   • Afgøre klager over skolens bortvisning af elever fra skolepraktik
    • LUUs afgørelse kan ankes til TUR
   • Behandle skolens kriterier for praktikvirksomheder, der anvendes til udstationering af elever i skolepraktik

Retur til menu

luu eud opgaver i forhold til skolen6
LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen
 • Rådgive skolen om indsatsen over for svage elever og frafald
   • Behandle oversigt over frafald på
    • Grundforløbet
    • Hovedforløbet
   • Drøfte skolens handlingsplan for at modvirke frafald
   • Hjælpe skolen med at finde pladser til svage elever

Retur til menu

luu eud opgaver i forhold til skolen7
LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen
 • Dialog med skolen om indsatsen for at gøre lærlinge og elever opmærksomme på – og skaffe sig forudsætningerne for adgang til efter- og videreuddannelse
  • Efteruddannelse via AMU - hent
  • Videreuddannelse som Transportlogistiker / Logistikøkonom - hent
  • Videreuddannelse på deltid på akademi-uddannelsen International Transport & Logistik - hent
  • Uddannelsen som vognmand – hent

Retur til menu

luu eud opgaver i forhold til skolen8
LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen
 • Tilbyde skolens lærlinge orientering om medlemskab af fagforeninger og om arbejdsgiverforeningernes virke
  • Arbejdsmarkedets parters rolle
  • Fordele ved medlemskab af en fagforening
  • Vilkår og betingelser for at starte selvstændig virksomhed

Retur til menu

luu eud opgaver i forhold til skolen9
LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen
 • Dialog med skolen om forsøgs- og udviklingsprojekter, herunder projekter om
   • Udvikling af nye undervisningsformer
   • Udvikling af værktøjer til kvalitetssikring
   • Udvikling af værktøjer til uddannelsesplanlægning og meritvurdering
   • Drøfte skolens handlingsplan for forsøgs- og udviklingsprojekter

Retur til menu

luu eud opgaver i forhold til skolen10
LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen
 • Rådgive skolen om markedsføring
  • Dialog om kanaler for markedsføring: Hvordan kommer man bedst i kontakt med branchen og nye elever?
  • Dialog om skolens brochurer, hjemmeside og andre kanaler
 • Dialog med skolen om behov for nye godkendelser til erhvervsuddannelser eller udbud af specialer

Retur til menu

luu eud opgaver i forhold til tur
LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR

Menu– tryk på et felt – eller fortsæt

 • Rådgive TUR om behov for ændringer i uddannelser eller specialer
 • Rådgive TUR om behov for nye uddannelser eller specialer
 • Rådgive TUR om behovet for nye – eller justeringer af eksisterende ordninger
 • Dialog med TUR om kvaliteten af uddannelserne
 • Rådgive TUR om metoder og værktøjer til styrkelse af samarbejdet mellem TUR og LUU
 • Rådgive TUR om behovet for kampagner og arrangementer

Retur til hovedmenu

luu eud opgaver i forhold til tur1
LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR
 • Rådgive TUR om behov for ændringer i uddannelser eller specialer
    • Hvis en uddannelse – eller dele af den – er
     • uaktuel
     • ikke lever op til branchens behov
     • ikke passer til lokale behov
    • Hvis sammensætningen af elementer i en uddannelse er uhensigtsmæssig

Retur til menu

luu eud opgaver i forhold til tur2
LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR
 • Rådgive TUR om behov for nye uddannelser eller specialer
   • Hvis der opstår nye behov på grund af
    • ny teknologi
    • nye måder at arbejde på
    • nye arbejdsområder for transporterhvervet
    • nye brancheområder, som bør forsynes med erhvervsuddannelse

Retur til menu

luu eud opgaver i forhold til tur3
LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR
 • Rådgive TUR om behovet for nye – eller justeringer af eksisterende ordninger
   • Den 2. vej for deltagere med særlige forudsætninger - hent
   • Den 3. vej: Meritvejen - hent
   • Den 4. vej for voksenlærlinge
   • Korte uddannelser - hent
   • Behovet for nye ordninger

Retur til menu

luu eud opgaver i forhold til tur4
LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR
 • Dialog med TUR om kvaliteten af uddannelserne
   • Hvis LUU er i tvivl om kvaliteten på skolen
   • Hvis TUR er i tvivl om kvaliteten på skolen
   • Udvikling af centrale værktøjer og metoder til styrkelse af kvaliteten i uddannelserne

Retur til menu

luu eud opgaver i forhold til tur5
LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR
 • Rådgive TUR om metoder og værktøjer til styrkelse af samarbejdet mellem TUR og LUU
   • Handlingsplaner
   • TURs hjemmeside som informationsforum for medlemmer af LUU og det lokale transporterhverv
   • TURs udgivelser til information og markedsføring – hent

Retur til menu

luu eud opgaver i forhold til tur6
LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR
 • Rådgive TUR om behovet for kampagner og arrangementer
   • Målgruppe for kampagne:
    • nye elever / praktikvirksomheder / vejledere
    • fokus på særlige brancheområder
   • Kampagneform og –metoder
   • Lokale, danske og internationale mesterskaber for lærlinge

Retur til menu

luu medlem
LUU – medlem

Sådan holder jeg mig ajour

 • Luk dig ind i TURs rum for LUU-medlemmer og tilmeld dig nyhedsservice – her
 • Tilmeld dig TURs nyhedsgrupper – her
 • Hent andre præsentationer fra TUR - her
 • Få UddannelseNyt fra 3F – her

Retur til hovedmenu

ad