k ho ch h nh ng qu c gia v s h u tr tu cho c c th ng nh n v c c doanh nghi p nh v v a sme n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tháng 3/2008 Bộ phận các doanh nghiệp nhỏ và vừa Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tháng 3/2008 Bộ phận các doanh nghiệp nhỏ và vừa Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Tháng 3/2008 Bộ phận các doanh nghiệp nhỏ và vừa Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Kế hoạch hành động quốc gia về sở hữu trí tuệ cho các thương nhân và các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Tháng 3/2008 Bộ phận các doanh nghiệp nhỏ và vừa Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới Guriqbal.Jaiya@wipo.int www.wipo.int/sme. Nền kinh tế tri thức. Tài sản hữu hình 20%. Tài sản vô hình 20%.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tháng 3/2008 Bộ phận các doanh nghiệp nhỏ và vừa Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k ho ch h nh ng qu c gia v s h u tr tu cho c c th ng nh n v c c doanh nghi p nh v v a sme

Kế hoạch hành động quốc gia về sở hữu trí tuệ cho các thương nhân và các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME)

Tháng 3/2008

Bộ phận các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới

Guriqbal.Jaiya@wipo.int

www.wipo.int/sme

slide2

Nền kinh tế tri thức

Tài sản hữu hình 20%

Tài sản vô hình 20%

Tài sản vô hình 80%

Tài sản hữu hình 80%

n n kinh t tri th c
Nền kinh tế tri thức

Tài sản vô hình trong số vốn hoá trên thị trường(%)

Vốn hoá trên thị trường (tỷ đôla)

Tài sản vô hình (tỷ đôla)

Tài sản hữu hình ròng (tỷ đôla)

Công ty

t i s n v h nh v shtt
Sản phẩm/ quy trình sáng tạo

Các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật và văn học

Kiểu dáng sáng tạo

Dấu hiệu phân biệt

Vi mạch

Hàng hóa có chất lượng đặc thù nhờ nguồn gốc địa lý

Thông tin kinh doanh bí mật

Patent hoặc mẫu hữu ích

Quyền tác giả và các quyền liên quan

Quyền đối với kiểu dáng công nghiệp

Nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể

Thiết kế bố trí mạch tích hợp

Chỉ dẫn địa lý

Bí mật kinh doanh

Tài sản vô hình và SHTT
c c m h nh kinh doanh m i xu t hi n

Trước…

Bây giờ…

CRM’s

CRO’s

Vòng đời phát triển sản phẩm

Sự phát triển sản phẩm

Các công ty bổ trợ

Các dịch vụ thử nghiệm

Một công ty được tích hợp

Nhiều công ty được phân phối

Các mô hình kinh doanh mới xuất hiện
s xu t hi n c c m h nh khu v c m i

Trước…

Bây giờ…

Vùng D

Vùng A

Vùng B

Vùng C

Vùng G

Sản xuất

Vùng E

Vùng F

Nghiên cứu

Thử nghiệm

Các vùng theo mạng lưới chuyên môn hóa

Các nhóm hạn chế trong khu vực

Dịch vụ

Phát triển

Sự xuất hiện các mô hình khu vực mới
c c i u ki n m i cho i m i
Các điều kiện mới cho đổi mới
 • Các doanh nghiệp mới thành lập (spin-off) và doanh nghiệp khởi sự (start-up) ngày càng phụ thuộc vào các doanh nghiệp lớn:
  • Với danh nghĩa là người cung ứng hoặc khách hàng
  • Để đầu tư mạo hiểm
  • Để tiếp thu kiến thức (sản xuất, tiếp thị và nghiên cứu và triển khai)
  • và để mở rộng thị trường mới
c c i u ki n m i cho i m i1
Các điều kiện mới cho đổi mới
 • Các doanh nghiệp lớn cũng phụ thuộc vào các doanh nghiệp start-up:
  • để phát triển sản phẩm mới
  • Với danh nghĩa là người cung cấp tri thức mới (mà họ không thể tự phát triển),
  • Hoặc đổi mới tổ chức, kinh nghiệm với các mô hình kinh doanh
  • Để mở rộng thị trường mới, v.v.
nh ng ph t tri n m i trong ho t ng i m i n y sinh nh ng v n m i
Những phát triển mới trong hoạt động đổi mới nảy sinh những vấn đề mới
 • Tốc độ và giá trị tiềm năng của các tiến bộ khoa học dẫn đến việc tập trung vào các danh mục dự án đầu tư chắc chắn và được thiết kế tốt.
 • Trường đại học là các động cơ tích cực cho việc cải tiến: doanh nghiệp giáo dục và trường đại học có hoạt động kinh doanh
 • Mối quan hệ đối tác trường đại học – ngành công nghiệp
 • Tăng cường tra cứu về những cải tiến cơ bản và sự tăng trưởng hàng đầu.
m c ti u c b n c a k ho ch h nh ng qu c gia v shtt
Mục tiêu cơ bản của kế hoạch hành động quốc gia về SHTT
 • Xây dựng năng lực cho các tổ chức phát triển SME và các tổ chức hỗ trợ tài chính cho SME nhằm nâng cao tính cạnh tranh của SME thông qua việc sử dụng các công cụ của hệ thống SHTT
 • Tạo điều kiện cho SME tham gia vào các chương trình R&D do nhà nước tài trợ và xúc tiến các hoạt động R&D nhằm đáp ứng nhu cầu của SME
 • Khuyến khích đầu tư vào khu vực tư nhận bằng cách sử dụng các công cụ của quyền SHTT để bảo hộ những cải tiến và thành quả sáng tạo
 • Tăng cường phát triển các chiến lược thương hiệu quốc gia và quốc tế của các SME
 • Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ thông tin patent giá trị gia tăng
ph t tri n chi n l c qu c gia v shtt cho c c sme c kh n ng c nh tranh qu c t
Phát triển chiến lược quốc gia về SHTT cho các SME có khả năng cạnh tranh quốc tế
 • Xác định và đánh giá sự thiếu hụt các dịch vụ về quyền SHTT hiện tại cho các SME
 • Huy động nguồn lực và lập kế hoạch dự án
 • Xây dựng các sản phẩm và thực hiện các hoạt động nhằm thu hẹp những thiếu hụt để tạo ra các SME có khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế
 • “Đào tạo giảng viên/ giáo viên”tại các Cơ quan phát triển SME, Cơ quan hỗ trợ tài chính cho SME, các nhà tư vấn cho SME trong khu vực tư nhân, các công ty tư vấn chiến lược SHTT…
 • Giám sát và tiếp tục hỗ trợ (các nhóm chuyên gia; hỗ trợ trực tuyến)
 • Giai đoạn đánh giá; các chỉ số về sự thành công; các điểm chuẩn
 • Dự án tiếp tục
c c nh n t c a h th ng i m i qu c gia
Các nhân tố của hệ thống đổi mới quốc gia
 • Xác định các ngành công nghiệp và các khu vực kinh doanh then chốt
 • Xác định các trường đại học, viện nghiên cứu trọng điểm và các chủ thể SME thuộc các tổ chức khác
 • Điều phối và hợp tác chiến lược
 • Vai trò của cơ quan SHTT
 • Vai trò của các cơ quan phát triển, đào tạo và hỗ trợ tài chính cho SME…
 • WIPO và các đối tác quốc tế khác
chi n l c shtt c xu t cho c c sme
Chiến lược SHTT được đề xuất cho các SME
 • Xác định nhu cầu của SME
  • Các rào cản, vấn đề, các cơ hội và thách thức cơ bản
 • Dịch /Phóng tác các ấn phẩm và các xuất bản phẩm: Xây dựng nền tảng
  • Các tài liệu nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực về SHTT cho các SME dựa trên bộ sách “IP for Business, “IP PANORAMA”…
  • Phát triển các khóa học và tài liệu giảng dạy/đào tạo
 • Tiến hành các hoạt động giáo dục và đào tạo về SHTT định hướng cho các doanh nghiệp
 • Tập hợp các ví dụ điển hình về việc sử dụng thành công SHTT của các SME trong nước
 • Ưu tiên cung cấp các dịch vụ SHTT cho những bên tham gia sẽ phát triển trong tương lai
 • Đặt các điểm chuẩn và phản hồi tiếp theo
qu n l d n
Quản lý dự án
 • Thành lập ban chỉ đạo quốc gia
  • Đại diện chính phủ, khu vực tư nhân và công đồng dân cư
  • Nhóm quản lý dự án
  • Mạng lưới điểm kết nối các bên tham gia khác nhau
  • Giảng dạy và đào tạo SHTT cho các doanh nghiệp
 • Các thủ tục giám sát tiến độ và thực hiện
 • Chiến lược liên kết tiếp cận cộng đồng doanh nghiệp, các đối tác khác, các nhà tài trợ và công chúng
 • Thủ tục quản lý rủi ro
 • Sắp xếp ngân sách và tài chính
ch ng tr nh qu c gia v x y d ng n ng l c shtt cho c c sme
Chương trình quốc gia về xây dựng năng lực SHTT cho các SME
 • Chương trình ba năm; ban chỉ đạo quốc gia họp thường kỳ 6 tháng, báo cáo kiểm tra hàng quý
 • Giai đoạn I : Phân tích nhu cầu và kế hoạch dự án chi tiết
 • Giai đoạn II : Xây dựng cơ sở và dự án thử nghiệm
 • Giai đoạn III : Đào tạo giảng viên ở cấp độ quốc gia và kiểm toán SHTT của các SME thành công
 • Giai đoạn IV: Kiểm tra và đánh giá dự án
 • Kế hoạch hành động hàng năm
c c t i li u cung c p ch nh c a d n
Các tài liệu cung cấp chính của dự án
 • Báo cáo khởi động dự án
 • Bảng hỏi và báo cáo phân tích nhu cầu
 • Các tài liệu giảng dạy và đào tạo, nâng cao nhận thức
 • Website và bộ phận trợ giúp về quyền SHTT cho các SME
 • Kiểm tra định kỳ và báo cáo đánh giá
  • Xác định các chỉ số kiểm tra và đánh giá
  • Sử dụng ngân sách và sự phân bổ nguồn lực
 • Báo cáo cuối kỳ và báo cáo kiểm toán
ki n ngh v k ho ch h nh ng qu c gia v shtt
Kiến nghị về Kế hoạch hành động quốc gia về SHTT
 • Phương pháp luận – Doanh nghiệp và SHTT
  • Patent, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền, R&D, các doanh nghiệp mới khởi sự …
  • Cơ quan SHTT, Cơ quan phát triển SME, Phòng Thương mại và các chủ thể SME mang tính tổ chức khác
 • Báo cáo SHTT định kỳ
  • Kế hoạch SHTT chiến lược, Kiểm toán SHTT quốc gia