inspireret af 4 f er foretagsomhed fusk fordybelse finjustering n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inspireret af 4 F’er: Foretagsomhed, Fusk, Fordybelse, Finjustering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inspireret af 4 F’er: Foretagsomhed, Fusk, Fordybelse, Finjustering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Inspireret af 4 F’er: Foretagsomhed, Fusk, Fordybelse, Finjustering - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Inspireret af 4 F’er: Foretagsomhed, Fusk, Fordybelse, Finjustering. Kvalitet og kontinuitet i studiegruppearbejdet – på forløbet PKS - Pædagogik, Kultur og Samfund forløbet. Et projekt om selvstudieaktivitet af: Mia Andersen og Eva Thestrup Overvad, VIA Viborg/ Midt-vest.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inspireret af 4 F’er: Foretagsomhed, Fusk, Fordybelse, Finjustering' - dylan-slater


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inspireret af 4 f er foretagsomhed fusk fordybelse finjustering

Inspireret af 4 F’er:Foretagsomhed,Fusk,Fordybelse,Finjustering

Kvalitet og kontinuitet i studiegruppearbejdet

– på forløbet PKS - Pædagogik, Kultur og Samfund forløbet

Et projekt om selvstudieaktivitet af:

Mia Andersen og Eva Thestrup Overvad,

VIA Viborg/Midt-vest.

introduktion
Introduktion
 • Motivation bag projektet …
 • Mål
  • Overskrive ”folkeskole-diskursen”
  • Opøve gode studievaner fra starten
  • Løfte grundfagligheden
  • Et campus der summer af liv og foretagsomhed –til fælles glæde og inspiration
arbejdssp rgsm l
Arbejdsspørgsmål
 • Kan en målrettet underviserstruktureret indsats, omkring de studerendes selvstudietid i studiegrupper, medvirke til at højne det sociale- og faglige udbytte på kort og længere sigt?
 • Kan strukturerede og målrettede tiltag tilrettelægges på en sådan måde at det motivere de studerende til, på selvstændigt initiativ, at fortsætte studiegruppearbejde og holde en høj social og faglig kvalitet heri?

Udfordringer og dilemmaer..:

 • Når man går ind og strukturer:
  • hvordan undgår vi at de studerende bliver afhængige af os?
  • hvordan vækker og understøtter vi de studerendes eget initiativ, selvaktivitet og studieengagement?
 • Når studiet er ”hårdt arbejde” og godt må ”gøre ondt”, hvordan undgår vi så at skræmme nogen væk?
jf den bl model selvstudietiden udg r 75 af den samlede uddannelse
Jf. den Blå Model:Selvstudietiden udgør 75% af den samlede uddannelse!

Fokuseret indsatsen på en dialektisk proces mellem 1. og 3. kategori i studieaktivitetsmodellen.

Det tilstræbes at tiltaget medtænker og afføder en positivt afsmittende effekt ind i 2. og 4. kategori.

overordnede tilgange
Overordnede tilgange
 • Forventningsafstemme Finjustering
  • Løbende, gensidig formidling af forventninger om selvstudieaktivitet til studerende (underviser/studerende – studerende/studerende)
 • Metoder til bearbejdelse af undervisningens litteratur og opgaver, jf. læseplan og undervisere  Fordybelse
  • Inspirere og lede de studerende i deres studieaktivitet: med henblik på at give dem positive og konstruktive oplevelser med at anvende selvstudietiden aktivt og få gode oplevelser med gruppebaseret arbejde (fordybelse)
 • Understøtte empowermentForetagsomhed
  • Inspirere og opbakning om de studerendes studieaktivitet: studerende tager initiativer og bruge fx. eget netværk til fælles studierelevante aktiviteter
 • Bakke op om nyudvikling af egne metoder  Fusk
  • Løbende evaluering i form af eftertanke, refleksioner: før, under, efter
1 processuelle greb
1. processuelle greb
 • Formidling af vigtigheden af selvstudieaktivitet
 • Formidling af forventningerne til selvstudieaktivitet

..what’s in it for you..!?

..becauseyou’reworth it!

 • Oplæg om studiemetodik allerede i intro-uge
2 processuelle greb
2. processuelle greb

DEL 1 af 2 – undervisningsfokuseret:

 • Studiereflektions- og selvstudieaktivitetstiden figurerer på de studerendes læseplan og indgår som en obligatorisk del af forløbet
 • Underviserene planlægger og igangsætter forskellige former for gruppeprocesser som relaterer sig til undervisningen(CL, cafe-arbejde, fordybelse i litteratur osv.), som de studerende gradvist overtager styringen af:
  • Krav om mindst et spørgsmål fra hver gruppe til daglig undervisning – vi søger ikke de rigtige svar, men de gode spørgsmål
  • Dialog om udviklingspotentialer i studierefleksionstiden
  • Planlægning af fremlæggelser for hele holdet
  • Gode erfaringer med gruppearbejde
2 processuelle greb1
2. processuelle greb

DEL 2/2: På kanten…

…som aktivt medspiller i fremme af den foretagsomme studerende…

 • Opmuntrer til at tage initiativ til gavn for dem selv, deres gruppe og hele holdet.
  • Fx: rundvisning på institution, besøg fra praksis
  • De studerende opfordres til at benytte eget netværk
 • De studerende gøres successivt til selvstændige aktører i eget studie og får øget ejerskab over deres læreprocesser.
 • De studerende inspireres af og handler på det, som de gennem undervisningen og selvstudieaktivitet bliver optaget af
3 processuelle greb
3. processuelle greb
 • Løbende opsamling og dokumentation af de studerendes proces - sammen med studerende.
 • Projektansvarlige fører logbog over erfaringer og refleksioner med input fra de studerende mht. oplevelser, effekten af de afprøvede studiemetodikker

..ooOoo..

 • Halvvejs inde i PKS forløbet
  • Der foretages fokusgruppeinterview, hvor projektansvarlige ”bytte” hold, med 7-8 studerende fra hvert hold
  • Interviewene danner grundlag for udformningen af spørgeskema, som vil blive anvendt til at undersøge begge holds tilfredshed med forløbet (og evt. en kontrolgruppe – spørg følgeforskningsgruppen?)