a szolg ltat llam kialak t s hoz vezet t n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
a Szolgáltató Állam kialakításához vezető út PowerPoint Presentation
Download Presentation
a Szolgáltató Állam kialakításához vezető út

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

a Szolgáltató Állam kialakításához vezető út - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

a Szolgáltató Állam kialakításához vezető út.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'a Szolgáltató Állam kialakításához vezető út' - dyani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a szolg ltat llam kialak t s hoz vezet t
a Szolgáltató Állam kialakításához vezető út

„A Magyar Köztársaság közigazgatását, kormányzati tevékenységét, közszolgálatait és igazságszolgáltatását korszerű elveken alapuló, hatékony és az állampolgárok igényeit a középpontba állító működésnek kell jellemeznie. Ez jobb minőségű szolgáltatásokat jelent, a rendelkezésre álló erőforrások ésszerűbb felhasználásával. Példája és kisugárzása folytán a korszerűen működő közigazgatás és kormányzat a társadalom modernizációjának húzóerejévé válhat, és a demokrácia kiteljesítésének ígéretét hordozza.”

a c l

Célmeghatározás

A CÉL

A kormányprogramban is megfogalmazódott a Szolgáltató Állam megvalósításának szükségessége.

 • A bürokratikus állam visszaszorítása és a kooperatív állam felépítése.
 • Közvetlenebb állampolgári kapcsolatok kialakítása.
 • Olcsóbb és hatékonyabb közigazgatás kialakítása.
 • Az átláthatóbb állam megteremtése.
 • Az állam-állampolgár kapcsolat újradefiniálása.
nemzetk zi kitekint s 1 2
Az ICT technológiáknak az üzleti életben történt gyors térhódítását látva várható volt, hogy ez a közszférába is betör.

Ezen hatás párosul az állampolgári igények változása és konkrétabbá válása miatt megindult, a közigazgatás alapvető reformjára irányuló kezdeményezésekkel.

Így az e-kormányzat terén is nemzetközi verseny indult el a legjobb e-kormányzati elképzelések és bevezetési stratégiák létrehozására.

Ugyanakkor minden folyamatos változásban van, nincs egyetlen helyes stratégia az e-kormányzat céljának megvalósítására. A sikeres e-kormányzati elképzelések-hez innovatív megoldásokra és folyamatos (mások által kitalált jó gyakorlatból való) tanulásra van szükség.

Az eddigi tapasztalatokból leszűrhető, hogy a nemzetközi e-kormányzati kezdeményezések két sarokköve, hogy mennyire sikerül részvételre (használatra) ösztönző szolgáltatásokat nyújtani és az állampolgárok elkötelezettségét kialakítani. A megvalósítások mikéntje azonban országonként, régiónként változik.

A következőkben a nemzetközi összehasonlításban is legsikeresebbnek tartott központi e-kormányzati kezdeményezések közül mutatunk be néhányat.

Kanada

Az e-kormányzatot megalapozó „Blueprint for renewing government services” c. dokumentum 1995-ben jött létre.

A kormányzat elképzelése, hogy 2004-re Kanada a világ első, teljesen behálózott virtuális állama legyen. Ezért cél, hogy minden állampolgár szélessávú Internet hozzáféréssel rendelkezzen az országban.

A Government Online központi program lényege:

Jövőképe: ICT technológiák használatával jobb minőségű, ügyfélközpontú, összefüggő szolgáltatásokhoz való állampolgári hozzáférés elősegítése.

Cél: 2004-re az összes alapvető kormányzati szolgáltatást az Internetre vinni és 10%-kal javítani az állampolgári elégedettséget.

Munkaterve öt részre tagolódik:

Ügyfélközpontú, multicsatornás szolgáltatás

Közös és biztonságos infrastruktúra

Állampolgári bizalom építése

A humán erőforrások teljes kormányzatot átfogó képességfejlesztése

Állampolgári használat és részvétel növelése

Tranzakciós szolgáltatás (elektronikus adóbevallás) már jelenleg is igénybevehető a központi portálon keresztül.

Nemzetközi kitekintés

Nemzetközi kitekintés 1/2
nemzetk zi kitekint s 2 2
Nagy-Britannia

Az 1999-es „A kormányzat modernizálásának Fehér Könyve” fogalmazza meg az elektronikus kormányzattal szemben támasztott legfontosabb követelményeket.

A jelenlegi konkrét e-kormányzati cél a kormányzati szolgáltatások 100%-os elektronikus feldolgozása és nyújtása 2005-re.

Az e-kormányzat stratégiát folyamatosan tovább-fejlesztik a nemzetközi kutatások és benchmarking tanulmányok alapján.

Az e-kormányzati program elsőszámú „bajnoka” a miniszterelnök.

UK Online Portál:

Kettős célja az állampolgárok számára hatékony szolgáltatások nyújtása és a politikai folyamatokban való aktívabb részvételük ösztönzése.

Sokcsatornás, de egyetlen interfészre épülő hozzáférésre helyezi a hangsúlyt.

Törvénytervezetek és politikai témák megvitatására, tanácsadásra kialakított fóruma igen elfogadott és magas használatot ért el.

USA

A szövetségi e-kormányzati szolgáltatások jövőképét az 1997-es „Access America” anyag határozta meg.

A fejlesztések sarokkövei:

Központi finanszírozás: 2001-ben $100m központi keretet hoztak létre e-kormányzati, internetes projektek finanszírozására.

Tesztprojektek indítása, amelyek eredményei alapján gyors további bevezetéseket indítanak el.

A 2000-ben létrehozott „firstgov” központi kormányzati portál ...

több mint 20 ezer tematikus kormány honlapot foglal felhasználóbarát egységbe,

a felhasználók a portál keresőrendszerének segítségével mintegy 31 millió központi kormányzati és 16 millió szövetségi állami weblapot érhetnek el,

teljesen online, fél-online és hibrid kormányzati szolgáltatások vehetők igénybe rajta,

életviteli tanácsokkal látja el az állampolgárokat,

az e-demokrácia jegyében többféle visszacsatolási lehetőséget biztosít.

Jelenleg egy speciálisan erre a célra létrehozott csapat azon dolgozik, hogy az üzleti szférával analóg e-business modellt vezessen be az államigazgatásban.

Nemzetközi kitekintés

Nemzetközi kitekintés 2/2
eeurope 2 005

eEurope2005 program

eEurope2005

Az Európai Unió E-kormányzat programja

EU Bizottság

 • A 2004 májusi EU csatlakozás miatt kiemelt feladat, hogy hazánk kapcsolódni tudjon az EU infrastrukturális hálózatához és rendszereihez.
 • Együtt tudjon működni az Unió intézményeivel, szervezeteivel. Ebben a kormányzati informatikának (az elektronikus kormányzatnak) alapvető szerepe van.
 • Az e-kormányzati rendszerek és folyamatok biztosítják, hogy Magyarország és az EU közötti kommunikáció és munka zavartalan, gyors és hatékony legyen (EU-s jogszabályok előkészítése, EU-s források és pályázatok kezelése, kapcsolattartás, monitoring, EU adatbázisok online elérése, stb).

eEurope2005

IDAInterchange of Data between Administrations

ISTInformation Society Technologies

TESTAtransz-európai távközlési szolgáltatások

PKICUGelektronikus tanúsítvány szolgáltatás

Architecture Guidelinestechnológiai szabványok, ajánlások

CIRCAcsoportos munkát támogató alkalmazások

Az eEuropa2005 és a végrehajtás szervezete

a 2004 es csatlakoz st k vet en az eeurope2005 c lkit z seit meg kell megval s tanunk

eEurope2005 program

A 2004-es csatlakozást követően az eEurope2005 célkitűzéseit meg kell megvalósítanunk

A közbeszerzés jelentős részének elektronikussá kell válnia

 • 2003: a Bizottságnak keretprogramot kell kidolgoznia, amely egypán-európai e-kormányzati szolgáltatási rendszer kiépítését teszi lehetővé az állampolgárok és a vállalkozások számára.
 • 2003 végéig: meg kell határozni az interoperabilitás elveit (kölcsönös összekapcsolódás és működtethetőség)
 • 2004 végéig: biztosítani kell minden tagállamban az alapvető közszolgáltatások online elérhetőségét, illetve lehetővé kell tenni a kétoldalú információáramlást (interaktivitás).
 • 2005: a tagállamoknak szélessávú hozzáférést kell biztosítaniuk a közhivatalok számára.
 • 2005 végéig: a közbeszerzés jelentős részének elektronikussá kell válnia, ki kell épülnie az online közbeszerzés rendszerének.
 • 2005-ig a kulturális és turisztikai információk terjesztésére átfogó háttérrendszert kell kialakítani.
 • Folyamatosan: Nyilvános Internet Hozzáférési Pontokat kell létrehozni a közösségi és helyhatósági szinteken, amelyek segítségével az állampolgárok rákapcsolódhatnak a rendszerekre, és igénybe vehetik a különböző szolgáltatásokat.

2005

Kulturális és turisztikai információk terjesztésére

EU csatlakozás

2004

Biztosítani kell minden tagállamban az alapvető közszolgáltatások online elérhetőségét

2003

Kölcsönös összekapcsolódás és működtethetőség

Keretprogramot kell kidolgoznia, amely egy pán-európai e-kormányzati szolgáltatási rendszer

2002

slide7

eEurope2005 program

Az eEurope akcióterv megvalósításának elősegítése céljából az EU 20 alapvető kormányzati szolgáltatást jelölt meg:eEurope2005

Állampolgárok számára 12 kormányzati szolgáltatás:

 • Személyi jövedelemadó: bevallás, tájékoztatás az értékelésről
 • Munkaügyi központok által nyújtott, álláskereséssel kapcsolatos szolgáltatások
 • Társadalombiztosítási járulékok (három a következő négyből: munkanélküli pótlék, családi pótlék, egészségügyi költségek - visszatérítés vagy közvetlen rendezés, diák ösztöndíjak)
 • Személyi iratok (útlevél, jogosítvány)
 • Gépkocsi nyilvántartás (új, használt és import gép-járművek)
 • Építési engedély igénylése
 • Rendőrségi bejelentések (pl. lopás bejelentése)
 • Nyilvános könyvtárak (katalógus megléte, keresési lehetőségek)
 • Anyakönyvi kivonatok (születési, házassági): igénylés és elkészítés / kiszállítás
 • Felsőoktatásba, egyetemre történő jelentkezés
 • Lakcímváltozás bejelentése
 • Egészségügyi szolgáltatások (pl. interaktív tanácsadás különböző kórházakban rendelkezésre álló szolgáltatásokról, időpont kérése / bejelentkezés)
 • Vállalati kör számára 8 kormányzati szolgáltatás:
  • Egészségügyi hozzájárulás
  • Társasági adó: bevallás, értesítés
  • ÁFA: bevallás, értesítés
  • Új társaság bejegyzése
  • Adatszolgáltatás statisztikai hivatalok felé
  • Vámnyilatkozat
  • Környezetvédelemmel kapcsolatos engedélyek (jelentést beleértve)
  • Közbeszerzés
az e korm nyz s j v k pe 1 2

Célmeghatározás

Az e-kormányzás jövőképe 1/2

Az elektronikus kormányzat magyar stratégiája közép- és hosszú távon a következő fő értékek megvalósulását kívánja szolgálni:

 • Az elektronikus kormányzat fejlesztésével hatékonyabbá, átláthatóbbá és hosszabb távon olcsóbbá válhat a közigazgatás, az állam működése.
 • A hatékonyabban működő, jobb szolgáltatásokat nyújtó közigazgatás révén válhat lehetségessé a részvételi demokrácia kiszélesítése, az állampolgárok, az üzleti szereplők bizalmának növelése. Minden korábbinál nyitottabb és valódi, kétoldalú kapcsolatok kiépülését kell elősegíteni a közhatalom képviselői és az állampolgárok között.
 • A nyilvánosság új fórumaival, az állampolgár-központú közszolgáltatásokhoz való könnyebb hozzáféréssel olyan környezet alakítható ki, amelyben új, az állampolgári és vállalkozói igényeket kielégítő alapokra helyeződik az állam és a polgárok, valamint azok közösségeinek kapcsolata.
az e korm nyz s j v k pe 2 2

Célmeghatározás

Az e-kormányzás jövőképe 2/2

Az elektronikus kormányzat magyar stratégiája közép- és hosszú távon a következő fő értékek megvalósulását kívánja szolgálni:

 • Egy szolgáltató és esélyteremtő állam egyre inkább az információ szabad áramlásának biztosításával lehet képes csak feladatait betölteni.
 • Magyarország felzárkózhat az elektronikus kormányzati szolgáltatások fejlettségében és használatában élenjáró országokhoz (legyenek azok közvetlen környezetünkben, az EU-ban vagy másutt).
 • Ha az információs és kommunikációs technológia (IKT) modern eszközeinek alkalmazása, használata és elterjesztése terén az állam vezető szerepet tud betölteni, a kormányzati munka sikerén túlmutató módon lesz képes támogatni a tudástársadalom kiépítésének folyamatát, fejlődését.
e korm nyzat p t k vek
Az elektronikus kormányzat értelmezése nem szűkíthető le kizárólag a technológiai eszközök és alkalmazások meglétére és működtetésére az állam- és közigazgatás területein.

A dinamikusan változó külső környezet (EU, társadalom, stb.) és a közigazgatás viszonylag merev belső működésének (szabályozás, eljárások, stb.) a kihívásai meg kell hogy fogalmazódjanak a kormányzat stratégiai célkitűzéseiben.

A kormányzati célok elérésében – mint eszköz – segíthet az infokommunikációs technológia (IKT), és annak alkalmazása révén megvalósuló elektronikus kormányzat (közigazgatás).

Az e-kormányzat alapvetően négy fő pillére épül:

Szabályozás és eljárások

Kultúra és emberi képességek

ICT infrastruktúra

Szervezeti felépítés

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy egy jól működő e-kormányzat csak a társadalom egészébe integrálódva képzelhető el (Internet hozzáférés, digitális írástudás, információs társadalom, stb).

eKormányzat2005 stratégia

Hajtóerők

Stratégiai célok

e-kormányzati modell

Szabályozás és

eljárások

Kultúra és képességek

ICT infra-struktúra

Szervezeti felépítés

Sikertényezők

E-kormányzat építőkövek

Az e-kormányzat főbb építőkövei

a korm nyzat el tt ll legfontosabb kih v sok kapcsolhat k az e korm nyzati programhoz
A magyar állam- és közigazgatás számos olyan kihívással és hajtóerővel szembesül, amelyek kezelése és megválaszolása a kormányzati intézkedések alapvető feladata.

Hazánk 2004-es EU csatlakozása kapcsán a kormányzat kiemelt felelősséggel rendelkezik nem csak a közigazgatás, hanem a társadalom és a gazdasági élet minél zökkenőmentesebb átalakítása érdekében is.

Az infokommunikációs technológiáknak (ICT) az elmúlt másfél évtizedben tapasztalt rohamos fejlődése és térnyerése alapjaiban alakítja át az emberek gondolkodását és a gazdaság működését.

Az állampolgár, mint felhasználó növekvő elvárásai miatt az eddigi intézmény-centrikus állami hozzáállás helyébe folyamatosan a szolgáltatás / ügyfél központú megközelítés lép.

A költségvetési egyensúly megőrzése és az EU csatlakozás miatti államháztartási hiány csökkentés érdekében előtérbe került a közigazgatás átalakítása, és ezen belül a működési hatékonyság növelése.

A globális tudásalapú verseny új kihívások elé állítja a mind a magyar vállalkozásokat, mind a munkavállalókat.

Az ICT egyrészt növelheti a hátrányos helyzetű csoportok leszakadását (digitális szakadék), másrészt az esélyteremtés eszköze is lehet (pl. távoktatás).

eKormányzat2005 stratégia

EU csatlakozás

ICT fejlődés

Felhasználói

elvárások

ÁLLAM

Államháztartási hiány

Tudásalapú verseny

Hátrányos helyzetű csoportok

A kormányzat előtt álló legfontosabb kihívások kapcsolhatók az e-kormányzati programhoz

Hajtóerők

Kihívások és hajtóerők

az e korm nyzat a magasabb min s g hat konyabb s demokratikusabb korm nyzat ki p t s nek az eszk ze
Az elektronikus kormányzat kialakítása nem öncélú. A fő célkitűzés a jobb, hatékonyabb és demokratikusabb kormányzat elérése, amelynek eszköze és katalizátora lehet az ICT technológia.

Az e-kormányzati célok alapvetően három fő csoportba sorolhatók:

(1) Az állami (kormányzati) szolgáltatások minőségének a javítása

ügyfélközpontú megközelítés

többcsatornás ügyintézés

7x24 elérhetőség

(2) A hatékonyabb és költségtakarékosabb állami működés kialakítása

hivatali munka elektronizálása

informatikai egységesítés

szervezeti folyamatok átalakítása

back-office modernizáció

elektronikus közbeszerzés

(3) Az állampolgárok demokratikus részvételének az erősítése és az állam átláthatóságának a növelése

alkotmányos részvétel

társadalom bevonása a jogszabály-előkészítésbe

transzparens és felelős állam

eKormányzat2005 stratégia

Magasabb minőségű, hatékonyabb és demokratikusabb kormányzat építése

Infokommunikációs technológiák

e-kormányzat kialakítása

Állami szolgáltatások minőségének javítása

Hatékonyabb állam és közigazgatás kialakítása

Demokrácia és átláthatóság erősítése

Az e-kormányzat a magasabb minőségű, hatékonyabb és demokratikusabb kormányzat kiépítésének az eszköze

Stratégiai célok

e-kormányzat stratégiai célrendszer

slide13
Az e-kormányzati programokat alapvetően meghatározza, hogy az ICT mennyire épült be az állam működésébe, illetve hogy a közigazgatás „gondolkodásában” mennyire ügyfélközpontú.

Az állam a technológiai (ICT) fejlettség különböző szintjein lehet, attól függően, hogy az általa nyújtott (online) szolgáltatások milyen mértékben statikusak, egyirányúak vagy dinamikusak, komplex tranzakciók lebonyolítására is alkalmasak.

A fejlettségi szintek közötti ugrás eltérő kihívásokat testesít meg a közigazgatás szereplői számára.

Ezzel párhuzamos folyamat a fejlett e-kormányzatok esetében, hogy az állam-polgár mint ügyfél kerül a központba.

A brit modell például a sokcsatornás hozzáférésre helyezi a hangsúlyt (egyetlen interfész legyen).

Szingapúrban az életút modell alapján az állampolgár van a központban.

Az osztrák portálon az egyablakos ügyintézés került megvalósításra.

eKormányzat2005 stratégia

Átalakulási rés

Az ügyfélközpontú gondolkodás, a közigazgatási kooperáció, az információ-megosztás és a felelősségi pontok átalakítása komoly ellenállást szül.

Transzformáció

Ügyfél-

központú

Félelem rés

A statikus jelenlét után az online interakcióra történő áttérés biztonsági kérdéseket vet fel és tanulási feladattal jár.

Tranzakció

Kormányzati megközelítés

Interakció

Szervezeti rés

Korábban elszigetelten működő közigazgatási szervek együttműködését igényli.

Jelenlét

Intézmény-

központú

ICT szerepe, fejlettsége

Az e-kormányzati modellek fejlettségi szintjét egyrészt a közigazgatás gondolkodásának „ügyfélközpontúsága”, másrészt az ICT technológiák alkalmazása határozza meg

e-kormányzati modell

e-kormányzati modellek

slide14
Az e-kormányzat alapvetően két összetevőből áll:

A közszolgálati szektor belső működése (back-office)

A lakossági és üzleti szektor interakciója a közigazgatás intézményeivel (front-office)

Az egyszerű statikus honlapok megjelenését követően az ügyféloldali szolgáltatások (online ügyintézések) további fejlesztése egyre inkább megköveteli a háttérfolyamatok, -rendszerek és -intézmények átalakítását is.

Az állam belső működése jogszabályok által erősen szabályozott és merev, amely működés az e-kormányzat térhódításának az egyik legnagyobb akadálya.

A magas szintű „e” törvények (elektronikus aláírás, e-kereskedelem) alacsonyabb szabályozási szintű kibontása még hiányos.

Az Interneten történő adatkezelés számos biztonsági és adatvédelmi aggályt vet fel mind a kormányzat, mind a társadalom részéről.

Az államigazgatási eljárásokból hiányzik az elektronikus ügyiratkezelés és ügyintézés leírása, az elektronikus dokumentumok joghatálya.

eKormányzat2005 stratégia

 • Szabályozás
 • Egységes hírközlési törvény
 • Elektronikus aláírási törvény
 • Államigazgatási eljárási törvény
 • Adatvédelmi törvény
 • Ágazati szabályozások

Szolgáltatás típusú funkciók

Működési eljárások

Beszerzés

Front-office

Back-office

A kormányzati eljárásokra vonatkozó szabályozás az e-kormányzat fejlődésének az egyik legfőbb akadálya

Szabályozás és eljárások

Az e-kormányzati szabályozás hatása

az emberi t nyez fejleszt se s talak t sa kritikus az e korm nyzat ki p t se sor n
A közigazgatáson belül az ún. „emberi tényező” fejlesztése és átalakítása nélkül az e-kormányzat kiépítése nem lehetséges, bármilyen korszerű is legyen a műszaki infrastruktúra.

Az ügyfélközpontú online szolgáltatások nyújtása megköveteli, hogy a közigazgatási dolgozók gondolkodása is megváltozzon, és előtérbe kerüljön a szolgáltatás minősége és a proaktivitás.

A tranzakciós folyamatok horizontális volta miatt szükséges az állami intézmények együttműködése, az információ és tudás egymással történő megosztása.

A politikai vezetők elkötelezettsége és példamutatása katalizátora lehet az e-kormányzat elfogadtatásának.

Ugyanakkor az állam egy adott társadalmi környezetben helyezkedik el, amelynek kultúrája is jelen-tősen hat az e-kormányzat fejlődésére.

Például Észtország kooperatív politikai kultúrája segítette az e-kormányzat terjedését, míg Görögország autoriter történelme bizalmatlanságot szült az emberek-ben a központi e-kormányzati akciókkal szemben.

Az egyén szintjén kiemelt feladat a digitális írástudás fejlesztése, az ICT technológiák használatának az oktatása, valamint az e-bizalom építése mind a lakosság, mind a közigazgatás vonatkozásában.

eKormányzat2005 stratégia

Közigazgatás

Társadalom

 • Ügyfélközpontú gondolkodás
 • Proaktivitás
 • Megoldás orientált megközelítés
 • Együttműködés, információ-megosztás
 • Hatalomféltés
 • Vezetői példamutatás
 • Politikai elkötelezettség
 • Politikai kultúra
 • Történelmi múlt (autoriter vs. demokratikus)
 • Emberek technológia iránti fogékonysága
 • Állampolgári részvétel
 • Állami kommunikáció

Kultúra

 • Digitális írástudás
 • ICT technológiák használata
 • Képzés
 • eLearning
 • Hátrányos helyzetű csoportok esély-egyenlőségének növelése
 • Digitális írástudás
 • ICT technológiák használata
 • Képzés
 • eLearning

Képességek

Az „emberi tényező” fejlesztése és átalakítása kritikus az e-kormányzat kiépítése során

Kultúra és képességek

Az e-kormányzat kulturális és képességbeli dimenziói

slide16
Az e-kormányzati programok és költségvetések túlnyomó része az infrastruktúra kiépítésére irányul.

Ugyanakkor az infrastruktúra megléte nem garantálja, hogy az e-kormányzat a gyakorlatban is működik.

Az e-kormányzati infrastruktúra több szinten is értelmezhető:

Alap infrastruktúrának tekinthetjük a központi gerinc-hálózatot, az Internet csatlakozásokat és a helyi hálózatok elemeit.

A központi és helyi rendszerek és alkalmazások (adat-bázisok, levelező rendszer, címtár, stb.) alkotják az e-kormányzati szolgáltatások alapját.

Az adatbiztonság garantálása, a jogosulatlan hozzáférés elleni védekezés, a hiteles azonosítás mind-mind kritikusak az e-kormányzat működése szempontjából.

Az e-kormányzat biztosítja többcsatornás ügyfélkezelés esetében az elektronikus interfészt (portál), illetve a belső együttműködés felületét (intranet).

A fizikai infrastruktúra kialakítására vonatkozó szabályo-zások és ajánlások szintén tekinthetők az e-kormányzati infrastruktúra részének.

Jellemző trendek a szabványosítás, a centralizáció, az integráció, a nyílt forráskódú alkalmazások terjedése és a multiplatform megközelítés.

eKormányzat2005 stratégia

Portál építési irányelvek, best practice, stb.

Szabályozás és ajánlás

Internetes portál, intranet, WAP portál, stb.

Interfész

Hitelesítő infrastruktúra, PKI, adatkezelés, autentikáció, stb.

Biztonság

Központi adatbázisok, címtár, levelező rendszer, stb.

Rendszerek és

alkalmazások

Gerinchálózat, Internet hozzáférés, helyi hálózatok, stb.

Alap infrastruktúra

Az e-kormányzati programok és költségvetések túlnyomó része az e-kormányzati infrastruktúra kiépítésére irányul

ICT infrastruktúra

Az e-kormányzati infrastruktúra szintjei

az e korm nyzat m k d se tl pi a hierarchikus llami int zm nyi kereteket s hat rokat
A magyar közigazgatás felépítése hierarchikus, piramis típusú.

Ezzel szemben mind az ügyfélközpontú szolgáltató állam koncepció előretörése, mind az ICT technológiák térnyerése az állam működésében a horizontális, az intézményi kereteket és határokat átlépő együttműködési formák irányába mutat.

A horizontális folyamatok szükségessé teszik az intézményi feladatok átalakítását, a kormányzati területek és szervezetek integrációját.

Az EU és a tagállamok közötti kapcsolatok esetében is szükségszerű (az infrastruktúra mellett) a szervezeti együttműködési képesség (interoperability).

Az állam és az üzleti szektor kapcsolatában is egyre hangsúlyosabb a korábbi struktúrák átalakítása és új szerepkörök megtalálása (pl. elektronikus közbeszerzés, outsourcing).

A jól szervezett és átlátható kormányzati működés alapfeltétele az e-kormányzat kialakításának.

Informális kapcsolatrendszeren nyugvó, helyi érdekeket (és érdekeltségeket) védő állami intézményrendszer esetén az e-kormányzat csupán a felszínen tud megvalósulni, és a várt szolgáltatás-minőség javulás és működési hatékonyság növekedés elmarad.

eKormányzat2005 stratégia

EU

Kormányzat

Társadalom

Civil szféra

Üzleti szféra

Az e-kormányzat működése átlépi a hierarchikus állami intézményi kereteket és határokat

Szervezeti felépítés

Az e-kormányzat szervezeti és kapcsolati rendszere

az elektronikus korm nyzati k zpont s az e korm nyzat p t se

eKormányzat2005 stratégia

Az Elektronikus Kormányzati Központ és az e-kormányzatépítése

Az EKK helye és szerepe

II. sáv: koordinációAz EKK koordinálja az intézményi határokon túlnyúló, központi “vezérlést” igénylő feladatokat

 • A nemzetközi tapasztalatok szerint a back-office folyamatok újraszervezése és az e-kormányzati fejlesztések végrehajtása akkor sikeres, ha
  • legmagasabb szintű kormányzati (parlamenti) támogatás ill. tudatosság áll a stratégia és a cselekvési terv mögött
  • olyan stratégia áll rendelkezésre, amely az egyéb ágazati és nemzeti szintű stratégiák számára is meghatározó, irányadó dokumentummá tud válni
  • a tervezés, a végrehajtás és az ellenőrzés megfelelő szervezeti háttérrel zajlik, amelyet jól kialakított és az érintettek által elfogadott munkamegosztás támogat
 • Az EKK ennek az átfogó, sokszereplős, összetett kormányzati erőtérnek lehet a kulcs-intézménye.
 • A modernizációs feladatként felfogott e-kormányzat gazdájaként három “rendszerszinten” fejt ki hatást:
  • Saját hatáskörében elvégez/teljesít e-kormányzati feladatokat
  • Koordináció: összehangolja más szereplők saját feladatvégzését
  • Orientáció: igyekszik meghatározott “irányok” érvényesítésére a legnagyobb össztömegű térben, ahol az államigazgatás szereplői “saját” e-kormányzati feladataikat szervezik

I. sáv: EKK saját feladatai

III. sáv: orientációAz államigazgatás egyes szereplői szuverén módon végzik saját e-kormányzati rész-feladataikat, ám a stratégiai mezőben, ajánlások, javaslatok megfogalmazásával, a teljesítmények monitoringjával az EKK orientációs feladatokat lát el.

slide19

eKormányzat2005 stratégia

KORMÁNYZAT

TÁRSADALOM

STRATÉGIAI CÉLOK

 • Hosszú távú stratégiai horizont része legyen (8-10 év)
 • Létezzen központi e-kormányzati stratégia
 • Célokhoz kapcsolódó mérőszámok definiálása és folyamatos kommunikálása

SZABÁLYOZÁSÉS ELJÁRÁSOK

 • Szabályozási környezet megteremtése és alkalmazása a napi gyakorlatban
 • Belső folyamatok átalakítása
 • Elektronikus csatornák használatának ösztönzése aszabályozás által

KULTÚRA ÉS KÉPESSÉGEK

 • Ügyfélközpontú gondolkodás erősítése
 • Politikai példamutatás (pl. miniszterelnök, miniszterek)
 • Intézmények közötti kooperáció erősítése
 • Közigazgatási dolgozók képzése
 • Bizalmatlanság csökkentése (biztonság érzet)
 • Technológia használati képességek fejlesztése
 • Kritikus felhasználói tömeg gyors elérése
 • Véleményformáló személyiségek példamutatása

ICT INFRASTRUKTÚRA

 • Internet és eszköz hozzáférés biztosítása (Internet penetráció, számítógép elterjedtség, digitális aláírás, stb.)

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

 • Erős központi akarat a végrehajtásban
 • Horizontális együttműködési formák kialakítása
 • Egyablakos ügyintézés biztosítása a legfontosabb szolgáltatásokra
A sikertényezők egyértelműen jelzik, hogy egy jól működő e-kormányzat csak a társadalom egészébe integrálódva képzelhető el

Sikertényezők

 • Finanszírozás biztosítása (állami, EU, PPP)
 • Kulcs-alkalmazások egységesítése

Az e-kormányzat kiépítésének sikertényezői

tfog e korm nyzati programok

eKormányzat2005 programterv

Átfogó e-kormányzati programok
 • Alapinfrastruktúra Kiépítése Átfogó Program
 • eSzabályozás Bővítése Átfogó Program
 • eHatékonyság Építés Átfogó Program
 • eSzolgáltatások Átfogó Program
 • eTudás Fejlesztés Átfogó Program
 • EU Integráció Átfogó Program
1 alapinfrastrukt ra ki p t se tfog program

eKormányzat2005 programterv

1. Alapinfrastruktúra Kiépítése Átfogó Program

E-kormányzat infrastruktúrája

 • Célkitűzés
 • Az elektronikus kormányzat alapjainak lerakása.
 • Leírás
 • Elektronikus Kormányzati Gerinc kialakítása és a kormányzati szervek csatlakoztatása.
 • Kormányzati elektronikus aláírás rendszer (PKI) kialakítása.
 • Egységes kormányzati címtár és levelező rendszer kialakítása.
 • Szükséges szabályozások megteremtése.
 • Kormányzati dolgozók tájékoztatása és informatikai oktatása.
 • Alprogramok
 • Elektronikus Kormányzati Gerinc (EKG) alprogram
 • Elektronikus Aláírás alprogram
 • Címtár és Levelező Rendszer alprogram
 • E-képességek oktatási alprogram
1 a elektronikus korm nyzati gerinc ekg alprogram

eKormányzat2005 programterv

1.A. Elektronikus Kormányzati Gerinc (EKG) alprogram

A hálózat átadása 2003. szeptember

Leírás

 • Az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat kialakítása és a kormányzati szervek csatlakoztatása.

Akciók

 • EKG infrastruktúra kiépítése és teljes üzembe helyezése (végberendezések, biztonsági infrastruktúra, Internet kapcsolat, központi hálózat menedzsment, stb.)
 • Üzemeltetési szabályozás kialakítása (biztonsági szabályozás és audit, stb.)
 • Rákapcsolódások - első országos rákapcsolódások 2003. október-december
 • Önálló tárcák, intézmények bevonása.
 • Érintett kormányzati intézmények csatlakoztatása az EKG-hez.
 • A Kormányzati Internet szolgáltatás ingyenes megnyitása civil szervezetek számára
  • kihasználható a holtidő (18.00-07.00 között)
  • ezzel az állam támogatja ezeket a szervezeteket
  • mozgáskorlátozottak, hátrányos helyzetűek

Előnyök

 • Egységes kommunikációs infrastruktúra a kormányzaton belül.
 • Költségmegtakarítás a kormányzaton belüli kommunikációban.
2 eszab lyoz s b v t se tfog program

eKormányzat2005 programterv

2. eSzabályozás Bővítése Átfogó Program

Jogi háttér megteremtése

 • Célkitűzés
 • Az elektronikus működéshez, ügyfélkezeléshez és adatkezeléshez szükséges szabályozási környezet továbbfejlesztése.
 • Leírás
 • e-kormányzati irányelvek és ajánlások kiadása.
 • Eljárási és adatvédelmi szabályozások módosítása.
 • Alprogramok
 • eKormányzati irányelvek alprogram
 • Elektronikus iratkezelés szabályozása alprogram (a Kormány elfogadta az irányelveket)
 • Eljárási szabályozások alprogram
 • Transzparencia alprogram
2 c transzparencia alprogram

eKormányzat2005 programterv

2.C. Transzparencia alprogram

Az átláthatóság megteremtése

Leírás

 • A közérdekű adatokhoz való elektronikus (Internetes, stb.) hozzáférés szabályozási feltételeinek megteremtése.

Akciók

 • Releváns szabályozások módosítása (adatvédelmi Tv, stb).
 • Személyes adatok védelmének biztosítása (privacy).
 • Üvegzseb tv. alapján kötelezően online publikálandó információk körének meghatározása.

Előnyök

 • A kormányzati transzparencia jogi feltételeinek biztosítása.
 • Az átláthatóság megteremtése jelentős politikai tőkét hordoz.
3 ehat konys g p t s tfog program

eKormányzat2005 programterv

3. eHatékonyság Építés Átfogó Program

A közigazgatás hatékonyságának növelése

 • Célkitűzés
 • A kormányzati működés hatékonyságának növelése az elektronikus kormányzati eszközök alkalmazásával.
 • Leírás
 • A kormányzati működést támogató rendszerek, tartalmak és szolgáltatások fejlesztése.
 • Kormányzaton belüli rendszerek és alkalmazások integrációja (adat-hang integráció, ágazati rendszerek összekapcsolása, szervezeti önálló rendszerek kiváltása központi alkalmazásokkal).
 • Nyílt forráskódú fejlesztések támogatása.
 • Elektronikus közbeszerzési rendszer kialakítása.
 • Alprogramok
 • Elektronikus közbeszerzés alprogram
 • Infrastruktúra integráció alprogram
 • Tudásmenedzsment alprogram
3 a elektronikus k zbeszerz s alprogram

eKormányzat2005 programterv

3.A. Elektronikus közbeszerzés alprogram

Az átláthatóság megteremtése

Leírás

 • Központi elektronikus közbeszerzési rendszer kialakítása és üzemeltetése.

Akciók

 • Központosított elektronikus közbeszerzés szabályozásának kialakítása.
 • Elektronikus közbeszerzési rendszer fejlesztése.
 • Önálló intézmények bevonása.
 • Motivációs program.

Előnyök

 • A kormányzati transzparencia jogi feltételeinek biztosítása.
 • Az átláthatóság megteremtése jelentős politikai tőkét hordoz.
3 b infrastrukt ra integr ci alprogram

eKormányzat2005 programterv

3.B. Infrastruktúra integráció alprogram

Informatikai és kommunikációs rendszerek és alkalmazások integrációja

Leírás

 • A kormányzaton belüli informatikai és kommunikációs rendszerek és alkalmazások integrációja a költség hatékonyság növelése érdekében (adat-hang integráció, ágazati rendszerek összekapcsolása, szervezeti önálló rendszerek kiváltása központi alkalmazásokkal, stb).

Akciók

 • Ágazati informatikai rendszerek összekapcsolása.
 • Kormányzaton belüli adat-hang integráció.
 • Nagy kiterjedtségű, alkalmazáskritikus országos hálózatok kiváltása az EKG-vel.

Előnyök

 • Költség csökkenés a hálózatok és rendszerek üzemeltetésében és fejlesztésében.
4 eszolg ltat sok tfog program

eKormányzat2005 programterv

4. eSzolgáltatások Átfogó Program

Szolgáltatások kialakítása, esélyegyenlőség megteremtése

 • Célkitűzés
 • Az ügyintézéshez szükséges, a társadalmi csoportok igényét kiszolgáló és a transzparens államot támogató elektronikus rendszerek, tartalmak és szolgáltatások kialakítása.
 • Leírás
 • Kormányzati portál továbbfejlesztése.
 • Köztársasági Ügyféltájékoztató Központ infrastruktúrájának kialakítása.
 • Esélyegyenlőséget biztosító szolgáltatások és támogató rendszerek kialakítása.
 • Demokratikus állampolgári részvételt és a kormányzat átláthatóságát támogató rendszerek fejlesztése.
 • Alprogramok
 • Kormányzati Portál alprogram
 • Köztársasági Ügyféltájékoztató Központ alprogram
 • Esélyegyenlőség alprogram
 • eDemokrácia alprogram
4 a korm nyzati port l alprogram

eKormányzat2005 programterv

4.A. Kormányzati Portál alprogram

A kormányzati tartalmak, ügyintézések és kizárólagos kapuja

Kormányzati tartalmak és rendszerek

Leírás

 • A kormányzati portál (Magyarorszag.hu) továbbfejlesztése, a portálon elérhető tartalmak és szolgáltatások körének bővítése. A kormányzati portál üzemeltetése.

Akciók

 • Kormányzati portál interfész fejlesztése.
 • Saját portál szolgáltatások és tartalmak fejlesztése.
 • XR project
 • ELAB project

Előnyök

 • Online egykapus rendszer és a gyors, kényelmes online ügyintézés megvalósulása révén nő az állampolgári elégedettség.
 • Az állampolgárok és vállalkozások tájékozódásának a javítása.
 • A vállalkozások versenyképességének növelése.

Társadalom-biztosítás

Adóhivatal

Munkaügy

Okmányirodák

Több csatorna

Egy interfész

A magyarország.hu integrálja a kormányzati tartalmakat és ügyintézéseket

xr project

eKormányzat2005 programterv

XR project

Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer

Társadalmi bevezetés

Műszaki- és igazgatás-fejlesztés

 • Tájékoztató rendszer
  • Ügyleírások
  • Fogalom magyarázatok
  • Jogszabályi hivatkozások
  • Elektronikus ügyindítás támogatása
 • Elektronikus ügyindítási rendszer
  • Regisztráció – bejelentkezés az XR-be
  • Okmányirodai illetékesség meghatározása
  • Elektronikus adatlap kitöltése - ellenőrzés
  • Időpontfoglalás okmányirodában
  • Visszaigazolás az ügyfél felé
  • Ügy befogadása a szakrendszerben
  • Személyes okmányátvétel
 • Az XR project három szakaszra bontható, ebből a jelenlegi fejlesztés keretében az első két szakaszt valósítjuk meg:
  • XR-I. szakasz: jogszabály-módosítás és elektronikus aláírás nélküli konstrukció
  • XR-II. szakasz: jogszabály-módosítással, elektronikus aláírás nélküli konstrukció
  • XR-III. szakasz: jogi szabályozással, elektronikus aláírásra épülő konstrukció

2006

XR-III

2005

XR-III

XR-II

2004

XR-I

XR-II

XR-I

2003

XR project idő-szakaszolása

az xr szerz d si rendszere

eKormányzat2005 programterv

Az XR szerződési rendszere

A szereplők horizontális összekapcsolódása

A hatályos jogi háttér csak közigazgatási szolgáltatás nyújtást tesz lehetővé, tényleges elektronikus ügyintézést nem.

Az Eat. 1. §-ának (2) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy egymással szerződéses viszonyban álló felek az elektronikus dokumentumok szervezetek (személyek) korlátozott és zárt körében való elfogadásának feltételeit az Eat. szabályaitól eltérően is megállapítsák.

A hatóság és az ügyfél között tehát nincs az Áe.-n alapuló államigazgatási jogviszony, ezzel szemben polgári jogi, megállapodáson alapuló jogviszony jön létre közöttük. A közigazgatási szolgáltatást igénybe vevő személy a szolgáltatás igénybe vétele során nincs (közigazgatási) ügyféli minőségben.

Szolgáltatási szerződés

Adatfeldolgozási szerződés

Szolgáltatást igénybe vevő ügyfél

Szolgáltatást nyújtó hatóság (OKMÁNYIRODA)

Kormányzati portál üzemeltető(MEH)

Eseti képviseleti jogosultság

Együttműködési szerződés

Szolgáltatásnyújtási szerződés

Harmadik fél (Szolgáltatást igénybe vevő ügyfél megbízottja)

Szolgáltatásszervező (BM KH)

Horizontális összekapcsolódás

az xr i szolg ltat si el nyei az llampolg roknak

eKormányzat2005 programterv

Az XR-I szolgáltatási előnyei az állampolgároknak
 • Előnyök
 • Az ügyfélszemélyes megjelenés nélkül tájékoztatást kaphataz általa intézni kívánt konkrét ügyben.
 • Az ügyintézéshez szükségeskérelem (formanyomtatvány) az ügyfél rendelkezésére bocsátható, sőt azt elektronikus formában az adatok ellenőrzése mellett kitöltheti.
 • Az adatrögzítés nem az ügyintéző feladata.
 • Az ügyintéző tartalmilag és formailag ellenőrzött adatokkal dolgozhat.
 • Az ügyintéző elő tudja készíteni az ügyet, mire az ügyfél az előre lefoglalt időpontban megjelenik.
 • Az ügyintézőnek az ügyintézés során a tájékoztatásra nem kell időt fordítania, mivel tájékozott ügyféllel van dolga .
 • Az ügyfél jelenlétében már nincs szükség hiánypótlásra.
 • A várakozási idő csökkenthető az okmányirodákban.
 • Aszolgáltatás azonnal teljesíthető, az ügyfél jelenlétében.
 • Korlátok
 • Az ügyfélnekminden eljáráshoz személyesen meg kell jelennie – a kérelem csak így nyújtható be -, de egyszeri megjelenés elegendő;
 • Az ügyek kezdeményezése elektronikus úton, az ügyintézés azonban még az ügyfél személyes közreműködésével történik.
 • Tesztüzem elindult
xr i rendszerben ind that gyek

eKormányzat2005 programterv

XR-I rendszerben indítható ügyek

Átadás: 2003. Szeptember

 • Egyéni vállakozói igazolvány
 • Vállalkozói igazolvány pótlása
 • Vállalkozói igazolvány cseréje megrongálódás miatt
 • Hatósági bizonyítvány kiadása a vállalkozói igazolványról
 • Vállalkozás adatainak módosítása
 • Vezetői Engedély
 • Nemzetközi vezetői engedély kiadása
 • Nemzetközi vezetői engedély pótlása
 • Nemzetközi vezetői engedély megrongálódás miatti cseréje
 • Lakcím Igazolvány
 • Lakcímigazolvány pótlása
 • Lakcímigazolvány cseréje megrongálódás miatt
 • Lakcímigazolvány cseréje személyi adatok változása miatt
 • Lakcímigazolvány cseréje címváltozás miatt
 • Lakcímváltozás bejelentés
 • Anykönyvi Szolgáltató Alrendszer
 • Születési anyakönyvi kivonat igénylése
 • Házassági anyakönyvi kivonat igénylése
 • Halotti anyakönyvi kivonat igénylése
 • Hatósági bizonyítvány igénylése születési anyakönyvből
 • Hatósági bizonyítvány igénylése házassági anyakönyvből
 • Hatósági bizonyítvány igénylése halotti anyakönyvből
xr ii ben a k vetkez tov bbi el ny k rhet k el

eKormányzat2005 programterv

XR-II-ben a következő további előnyök érhetők el
 • Az XR-I-hez képest az XR-II-ben a következő további előnyök érhetők el:
 • A kérelem elektronikus úton érkezik, és az ügyek egy részében a kérelem teljesítése is elektronikus úton történhet.
 • A szolgáltatás típusú ügyek esetében az ügyintéző közreműködése nélkül teljesülnek a kérelemben foglaltak.
 • Egyéb ügyek esetben az ügyintézőegyes eljárási cselekményeket az ügyfél jelenléte nélkül elvégzi, mire az ügyfél az előre lefoglalt időpontban megjelenik, már csak a személyes jelenlétet igénylő teendők vannak hátra.
 • Az ügyfél személyes megjelenés nélkül intézheti ügyeit.
xr ii rendszerben ind that gyek

eKormányzat2005 programterv

XR-II rendszerben indítható ügyek

Átadás: 2004. Január

 • Jármű Nyilvántartási Rendszer
 • A jármű - törvény által előírt - azonosító adatai alapján (rendszám, alvázszám, motorszám) hozzáférés a központi nyilvántartásban kezelt aktuális adatokhoz,
 • A jármű - törvény által előírt - azonosító adatai alapján (rendszám, alvázszám, motorszám) hozzáférés a központi nyilvántartásban kezelt aktuális kötelező felelősségbiztosítási adatokhoz,
 • Egy jármű körözési információinak szolgáltatása

Körözési (személyi) Nyilvántartás Rendszer

Körözött adatlapok igénylése elektronikus úton (a szolgálati titokká nem minősített)

Közlekedési Nyilvántartási Rendszer

 • Első forgalomba-helyezést segítő rendszer
 • Járműforgalmazó szervezet regisztrációs igényének fogadása, regisztrációja, visszaigazolása
 • Járműkísérő Lap igénylés bejelentése, nyilvántartásba vétele, visszaigazolása
 • Regisztrált járműforgalmazók részére a csoportos ügyintézés elektronikus lehetősége
 • Időpont egyeztetés a járműforgalmazóval
 • Első forgalomba helyezés esetén elektronikusan kitöltött Járműkísérő lapok fogadása.
 • Bevándorlási Rendszer
 • Tájékoztató rendszer az idegenrendészeti feladatokról.
 • Vízum ügyekkel kapcsolatos tájékoztatások.
 • Tartózkodási engedélyekkel kapcsolatos tájékoztatás.
 • Letelepedési engedélyekkel kapcsolatos tájékoztatás.
 • A regionális igazgatósági szintig bezárólag ügyfél bejelentkezési rendszer a BÁH szerveihez.
elab project

eKormányzat2005 programterv

ELAB project

Elektronikus Adóbevallás Rendszer

 • Kivetéses adóbevallás megteremtése – 1.8 millió állampolgár
  • Azon magánszemélyek számára, akiknek nincs külföldről illetve más magánszemélyektől származó jövedelme, amennyiben ezt kérik, az APEH készítené el a személyi jövedelemadó bevallásukat, amelyet csak visszaigazolni kell, ha elfogadja.
   • papíron a postán keresztül küldene ki számukra vagy
   • az interneten keresztül – megfelelő jogosultság igazolása után PIN) – tekinthetne meg
 • Elektronikus adóbevallás megteremtése – 600.000 állampolgár
  • Azon magánszemélyek számára, akik maguk kívánják elkészíteni adóbevallásukat, biztosítható lenne egy bevallást támogató letölthető program. Az elkészített bevallást PIN kódos azonosítás után az Interneten keresztül küldhetné be az adózó.
 • 10.000 legnagyobb adózó teljes adatszolgáltatásának és adóbevallásának kezelése az Interneten keresztül.
4 b k zt rsas gi gyf lt j koztat k zpont alprogram

eKormányzat2005 programterv

4.B. Köztársasági Ügyféltájékoztató Központ alprogram

A telefonos kapu

Leírás

 • Köztársasági Ügyféltájékoztató Központ infrastruktúrájának kialakítása és üzemeltetése. Az Ügyféltájékoztató Központ telefonon segít az állampolgároknak a kormányzaton belüli tájékozódásban.

Akciók

 • Tárcák bevonása a tervezési fázisban az elkötelezettség kialakítása céljából.
 • Műszaki rendszer specifikáció elkészítése.
 • Ügyféltájékoztató Központ rendszer kialakítása.
 • Szervezeti működés kialakítása.
 • Ügyféltájékoztató Központ üzemeltetése.

Előnyök

 • Az állampolgárok és vállalkozások tájékozódásának a javítása és ügyintézésének gyorsítása.

Köztársasági Ügyféltájékoztató Központ

Állampolgári elégedettség monitorozása

Ügyintézés,Tájékoztatás

Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ sematikus működési ábrája

4 d es lyegyenl s g alprogram

eKormányzat2005 programterv

4.D. Esélyegyenlőség alprogram

Társadalmi csoportok és gazdasági szereplők támogatása

Leírás

 • Társadalmi csoportok és gazdasági szereplők támogatása az elektronikus kormányzati szolgáltatások használata területén.

Akciók

 • Közösségi hozzáférés kialakítása a kistelepüléseken (ügysegédi szolgálat).
 • EU közbeszerzési információk terítési rendszerének kialakítása.
 • Idegen nyelvű fordító segédprogram.
 • EU joganyagok megjelentetése magyarul.
 • Pályázatok, adatbázisok, távoktatási anyagok.

Előnyök

 • Az állampolgárok és vállalkozások tájékozódásának a javítása és ügyintézésének gyorsítása.
4 e edemokr cia alprogram

eKormányzat2005 programterv

4.E. eDemokrácia alprogram

Átláthatóságot növelő elektronikus szolgáltatások

Leírás

 • Állampolgári részvételt és a kormányzati működés átláthatóságát növelő elektronikus szolgáltatások kialakítása.

Akciók

 • Meglévő szolgáltatások, tartalmak és projektek felmérése és értékelése.
 • Nemzetközi benchmarking.
 • Demokratikus állampolgári részvételt támogató rendszerek fejlesztése (e-szavazás, fórum, stb).
 • Kormányzati átláthatóságot támogató rendszerek fejlesztése (online ügykövető rendszer, stb).

Előnyök

 • A kormányzat elszámoltathatóságának és az állampolgári öntudatnak az erősítése.
 • Gyors visszajelzés intézkedés tervezetekről, közérdekű kérdésekről.
5 etud s fejleszt s tfog program

eKormányzat2005 programterv

5. eTudás Fejlesztés Átfogó Program

Ügyfélorientált gondolkodásának erősítése

 • Célkitűzés
 • A központi kormányzati szervek ügyfélorientált gondolkodásának erősítése, dolgozói ügyfélmenedzsment képességek fejlesztése, a kormányzati intézmények közötti együttműködés javítása, esetleg szükséges új szervezeti egységek kialakítása.
 • Leírás
 • Tudatosságnövelő és motivációs program lebonyolítása, ügyfélkezelési tudás építése.
 • Kormányzatok közötti együttműködést erősítő programok (csapatépítés) lebonyolítása.
 • Köztársasági Ügyféltájékoztató Központ intézményi hátterének kialakítása.
 • Alprogramok
 • Intézményi kooperáció alprogram
 • Ügyfélmenedzsment alprogram
5 b gyf lmenedzsment alprogram

eKormányzat2005 programterv

5.B. Ügyfélmenedzsment alprogram

Dolgozók ügyfélorientált hozzáállása és gondolkodása

Leírás

 • A kormányzati dolgozók ügyfélközpontú gondolkodásának és viselkedésének fejlesztése.

Akciók

 • Jelenlegi ügyfélkezelési hozzáállás és változási képesség felmérése.
 • Ügyfélkezelési tudatosság-növelés program és képzés.
 • Motivációs program.
 • Nemzetközi benchmarking.

Előnyök

 • Dolgozók ügyfélorientált hozzáállása és gondolkodása.
 • Állampolgári elégedettség növekedése a kormányzati szolgáltatások minőségével kapcsolatban.
6 eu integr ci tfog program

eKormányzat2005 programterv

6. EU Integráció Átfogó Program

A közigazgatás és az EU szervezetek elektronikus kapcsolódása

Célkitűzés

 • Azon feltételrendszer megteremtése, hogy a kormányzati intézmények elektronikusan tudjanak kapcsolatot tartani és együttműködni az EU szervezeteivel.

Leírás

 • A kormányzati gerinchálózat kapcsolódása az EU hálózatához.
 • Részvétel az EU e-kormányzati programjaiban és szervezeteiben.
 • Releváns e-kormányzati EU-s szabályozások és irányelvek átvétele.
 • Tájékoztatás nyújtása a kormányzati intézményrendszeren belül.

Alprogramok

 • Összekapcsolódás alprogram
 • Együttműködés és harmonizáció alprogram
6 a eu sszekapcsol d s alprogram

eKormányzat2005 programterv

6.A. EU összekapcsolódás alprogram

Kapcsolódás az Európai On-line Térhez

Leírás

 • Az EU intézményeivel és a tagállamok kormányaival történő együttműködéshez (adatkommunikációhoz) szükséges infrastruktúra és hálózati kapcsolódások kialakítása.

Akciók

 • Összekapcsolódási audit elkészítése.
 • A kormányzati gerinchálózat (EKG) infrastrukturális összekapcsolása az EU gerinchálózatával.
 • Kormányzati és EU intézményi adatbázisok és rendszerek informatikai összekapcsolásának és együttműködésének kialakítása.

Előnyök

 • A kormányzati intézmények hatékony, zavartalan és gyors kommunikációja az EU intézményeivel.
 • Online hozzáférés az EU adatbázisaihoz és rendszereihez.
ekorm nyzat2 005 programok v grehajt sa

eKormányzat2005 programterv

eKormányzat2005 Programok végrehajtása

Akciók befejezésének időrendje

2004. SzeptemberKöztársasági Ügyfélkezlő Központ

2004. JúniusNyilvános Internet Hozzáférési Pontok

2005. JanuárKivetéses adózás

2004. MájusMagyarra fordított EU tartalom

2004. MájusEU-EKG csatlakozás

2005. JúniusElektronikus iktatás általánossá válása

2004. JanuárKisjegyzői hálózat

2006

2004

2005

2003

2005. DecemberCsatlakozás Pán-európai E-kormányzati Szolgáltatási Rendszerhez

2003. NovemberOkmányirodai ügyintézések elektronizálása első szakasz

2004. SzeptemberElektronikus Közbeszerzés

2004. DecemberElektronikus Vám és Jövedéki szolgáltatások

2003. NovemberElektronikus Kormányzati Gerinchálózat átadása

2005. MájusOkmányirodai ügyintézések elektronizálása harmadik szakasz

2005. JanuárElektronikus adóbevallás

a strat gia kiemelt integr ci s c lter letei

eKormányzat2005 programterv

A stratégia kiemelt integrációs célterületei

A szolgáltatási végpontok közelebb vitele a társadalomhoz

A hálózati közigazgatási közönségszolgálat akkor lesz sikeres, ha

 • minél több kistelepülésen, kisközösségben (szomszédságban) lesz ügysegédi szolgálat,
 • minél több hálózati közszolgáltatás jelenik meg a szolgáltatási rendszerben és az embereknek az adott ügyekben nem kell utazniuk,
 • minél több kormányzati, regionális és kistérségi közigazgatási, közszolgáltató szervezet kapcsolódik be az egységes közönségszolgálati rendszerbe,
 • folyamatosan bővül a megfelelően felkészített ügysegédek, IT mentorok és közösségi informatikusok - száma,
 • a kisközösségeket kiszolgáló szakemberek minél több hátrányos helyzetű térségben, kisközösségben jelennek meg.
slide46

eKormányzat2005 stratégia

A stratégia kiemelt integrációs célterületei

Egységes közműkoncepció kialakítása és megvalósítása

A kormányzati elektronikus közmű a vállalkozások számára is vonzó, megfelelően azonosított, biztonságos szolgáltatásokat kínálhat, ezért a magánszféra akár felhasználóként (bérlőként), akár a beruházás megvalósításához bevonható

Kormányzati Portál

eKormányzati kapu

BM: XR

IM: Cégnyilvántartás

FVM Ingatlannyilvántartás, támogatások

APEH: Elektronikus adóbevallás

Kormányzati felhasználók

Kormányzati Informatikai közműszolgáltatás

Üzleti felhasználók

Közmű-cégek

kereske-delem

Bizto-sítók

Közlekedés, parkolás