Az llampolg rs gi k relmek
Download
1 / 47

Az állampolgársági kérelmek - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Az állampolgársági kérelmek. B e v e z e t é s 2011. szeptember 27. Az állampolgárság fogalma. Az állampolgárság egy személy és egy állam közötti sajátos jogi kapcsolat , mely nem tükrözi az egyén etnikai eredetét. Európai Állampolgársági Egyezmény (kihirdette a 2002. évi III. törvény)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Az állampolgársági kérelmek' - kirima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Az llampolg rs gi k relmek

Az állampolgársági kérelmek

B e v e z e t é s

2011. szeptember 27.


Az llampolg rs g fogalma
Az állampolgárság fogalma

Az állampolgárság egy személy és egy állam közötti sajátos jogi kapcsolat, mely nem tükrözi az egyén etnikai eredetét.

Európai Állampolgársági Egyezmény

(kihirdette a 2002. évi III. törvény)

A jogi kötelék egyik oldalán egy természetes személy, a másik oldalán pedig egy szuverén állam áll.

Személyes jog


A magyar llampolg rs ghoz k t tt legfontosabb jogok
A magyar állampolgársághoz kötött legfontosabb jogok

 • A hazatérés joga és a kiutasítás tilalma.

 • A diplomáciai és a konzuli védelemhez való jog.

 • A külföldre utazáshoz való jog.

 • Ápt.: nem lehet különbséget tenni a magyar állampolgárok között az állampolgárság-szerzés jogcíme szerint.

 • Ágazati jogszabályok


A magyar llampolg rs g szab lyoz sa
A magyar állampolgárság szabályozása

 • 1879. évi L. törvény

 • hatályos (módosításokkal): 1880. január 8-tól 1949. február 1.

 • 1948. évi LX. törvény

 • hatályos: 1949. február 1-jétől 1957. október 1-jéig

 • 1957. évi V. törvény

 • hatályos: 1957. október 1-jétől 1993. október 1-jéig

 • 1993. évi LV. törvény – (Ápt.)

 • hatályos: 1993. október 1-jétől

  (Módosította a 2001. évi XXXII. törvény, a 2003. évi LXVI. törvény, a 2005. évi XLVI. törvény, a 2006. évi XXI. törvény, a 2006. évi CIX. törvény, a 2007. évi I. törvény, a 2008. évi LXXXII. Törvény, a 2010. évi XLIII. Törvény, a 2010. évi XLIV. törvény, a 2010. évi CXXVI. törvény 2010. évi CLXXI. Törvény és a 2011. évi XIV. törvény.)

 • 125/1993. (IX. 22.) Korm. r. – (Vhr.)

  (Módosította 103/2001. (VI. 21.) Korm. r., a 128/2003. (VIII. 19.) Korm. r., a 119/2005. (VI. 28.) Korm. r., a 276/2006. (XII. 23.), a 303/2006. (XII. 23.) Korm. r. , a 116/2007. (V. 24.) Korm. r., a 318/2008. (XII. 23.) Korm. r., a 224/2010. (VIII. 4.) Korm. r., a 234/2010 (VIII.31.) Korm. r., a 340/2010 (XII. 28.) Korm. r. és a 26/2011. (III.10.) korm.r.)


A magyar llampolg rok k r t rint f bb nemzetk zi egyezm nyek
A magyar állampolgárok körét érintő főbb nemzetközi egyezmények

 • békeszerződések, fegyverszüneti egyezmény

 • német nemzetiségűek kitelepítése, magyar-csehszlovák lakosságcsere

 • kétoldalú egyezmények


Llampolg rs gi gyt pusok
Állampolgársági ügytípusok egyezmények

 • A magyar állampolgárság megszerzése

  - honosítás, visszahonosítás

  - nyilatkozatok

  • Visszaszerzés (megfosztott, elbocsátott, német kitelepített)

  • Magyarország területén született hontalan

  • 1957. okt. 1. előtt magyar áp. anyától és külföldi apától született

 • A magyar állampolgárság megszűnése

  - lemondás

  - visszavonás – nem kérelemre!

 • A magyar állampolgárság igazolása

  - állampolgársági bizonyítvány

  - igazolás hivatalos megkeresésre (Ápt. 12. §) – nem kérelemre!


 • A k relem beny jt sa tv tele

  honosítás, egyezmények

  visszahonosítás

  nyilatkozat

  állampolgársági bizonyítvány

  lemondás

  A kérelem benyújtása – átvétele

  Bármely állampolgársági kérelmet bárhol be lehet nyújtani.

  • települési polgármesteri hivatal anyakönyvvezetője,

  • a körzetközponti jegyző székhelyén működő anyakönyvvezető,

  • a magyar konzuli tisztviselő,

  • a BÁH regionális igazgatóságának kirendeltségei,

  • integrált ügyfélszolgálati iroda.


  M g az alapvet rendelkez sek k z l
  Még az alapvető rendelkezések közül: egyezmények

  • Ápt. 1. § (4) A törvénynek nincs visszaható hatálya. A magyar állampolgárságra azok a jogszabályok az irányadók, amelyek az állampolgárságra ható tények vagy események bekövetkezésekor hatályban voltak.

  • Ápt. 2. § (1) Magyar állampolgár az, aki e törvény hatálybalépésekor magyar állampolgár, továbbá az, aki e törvény erejénél fogva magyar állampolgárrá válik, vagy e törvény alapján magyar állampolgárságot szerez, amíg állampolgársága nem szűnik meg.


  Csatoland okiratok
  Csatolandó okiratok egyezmények

  • Ápt. 14. § (3) bekezdés

   Az állampolgársági kérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat, továbbá a kérelem elbírálásához e törvény 4-5., 8. és 11. §-ában meghatározott feltételek fennállását igazoló, külön jogszabályban meghatározott okiratokat.

  • Ápt. 14. § (5) bekezdés

   Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában az idegen nyelvű okiratot

   a) hiteles magyar nyelvű fordítással, és

   b) ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs, diplomáciai felülhitelesítéssel

   ellátva kell az állampolgársági kérelemhez csatolni.


  A magyar llampolg rs g megszerz s nek s megsz n s nek t rt neti jogc mei

  A magyar állampolgárság megszerzésének és megszűnésének történeti jogcímei


  A magyar llampolg rs g megszerz se
  A magyar állampolgárság megszerzése megszűnésének történeti jogcímei

  Ex lege:

  • Születés:

   • leszármazás, (vérségi elv, ius sangiunis)

   • területen születés (ius soli) – kisegítő elv

  • Családi jogállás rendezése

  • Házasságkötés

  • Lakosságcsere

   Kérelemre:

  • Honosítás, visszahonosítás

  • Nyilatkozat


  Legfontosabb rendező elv a magyar jogban a: megszűnésének történeti jogcímei

  leszármazás

  = egyik ember a másiktól származik és a leszármazási kapcsolat a magyar jog szerint elismerhető.

  Több ügytípus esetén is vizsgálni kell.

  A kérelmező vagy felmenői egykori magyar állampolgárságának vizsgálati módszere hasonló.


  Mit vizsg lunk
  Mit vizsgálunk? megszűnésének történeti jogcímei

  A születéskor melyik állampolgársági törvény volt hatályban?

  A születéskor melyik állampolgársági törvény volt hatályban?

  Melyik szülő állampolgárságát szerzi meg a gyermek? (családi jogállás, annak változása)

  Van-e iratelőzmény?

  Mit tartalmaz a születési anyakönyv?

  (külföldi anyakönyvi okirat)

  Szerepel-e valamelyik személyi nyilvántartásban?


  Az érintett megszűnésének történeti jogcímei

  személy

  Magyar állampolgár volt a születésekor? ─ Megszűnt-e a magyar állampolgársága valamilyenjogcímen?

  A szóba jöhető elvesztési (megszűnési) jogcímek áttekintése, kizárása

  Leszármazás

  Területi elv

  A születés után megszerezte-e

  a magyar állampolgárságot?


  Sz l k llampolg rs ga
  Szülők állampolgársága megszűnésének történeti jogcímei

  • 1957. okt. 1-je előtt az apa állampolgársága a meghatározó.

  • 1957. okt. 1-je után mindkét szülő állampolgársága

   • megszerezhető

  De „vegyes házasság”

  Kétoldalú egyezmények


  Lesz rmaz s
  Leszármazás megszűnésének történeti jogcímei

  Érintett személy

  (Kérelmező)

  ?

  Apa

  Anya

  házasság

  ?

  ?

  házasság

  házasság

  Anyai nagyapa

  Anyai nagyanya

  Apai nagyapa

  Apai nagyanya

  A külföldre távozástól függően korábbi generációk (felmenők) vizsgálata is szükséges lehet, ekkor folytatni kell a családfát.


  Csal di jog ll s rendez se
  Családi jogállás rendezése megszűnésének történeti jogcímei

  1947-ig: törvényesítés.

  1947-től: teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, bírói megállapítás,

  utólagos házasságkötés.

  • 1957. okt. 1-je előtt állampolgárság elvesztési jogcím lehetett.

  • 1957 óta a családi jogállás rendezése magyar állampolgárságot keletkeztet.

  • A szülői minőség (apaság) vélelmével együtt az állampolgárság

   • vélelme is megdől.


  H zass gk t s
  Házasságkötés megszűnésének történeti jogcímei

  • 1957. okt. 1-je előtt magyar állampolgár férfi külföldi felesége a törvény erejénél fogva magyar állampolgár lett.

   A magyar állampolgár nő külföldi állampolgár férfival kötött házasságával elveszthette a magyar állampolgárságát.

  • 1957. okt. 1-je óta a házasságkötés nem érinti a nők állampolgárságát.


  Ter leti elv
  Területi elv megszűnésének történeti jogcímei

  „Kisegítő elv” a hontalanság elkerülésére.

  A négy állampolgársági törvényünkben eltérő szabályok vannak.


  A magyar llampolg rs g megsz n se
  A magyar állampolgárság megszűnése megszűnésének történeti jogcímei

  Ex lege:

  • Családi jogállás rendezése

  • Házasságkötés

  • Távollét

  • Német nemzetiségűek kitelepítése

  • Lakosságcsere

  • Kétoldalú egyezmények

  • Békeszerződések, fegyverszüneti egyezmény

   Kérelemre:

  • Elbocsátás, lemondás

   Állami kezdeményezésre:

  • Hatósági határozat, megfosztás, visszavonás


  Ter letv ltoz sok s az llampolg rs g

  Területváltozások megszűnésének történeti jogcímeiés azállampolgárság


  Trianon megszűnésének történeti jogcímei


  Ter letv ltoz sok 1938 s 1941 k z tt
  Területváltozások 1938 és 1941 között megszűnésének történeti jogcímei


  „vegyes házasság” megszűnésének történeti jogcímei

  kétoldalú egyezmények

  a kettős állampolgárság kiküszöbölésére

  A magyar jog eltűrte a többes állampolgárságot, csak azon államok viszonylatában korlátozott,

  amelyekkel egyezményt kötött Magyarország.

  (1882: XXX. tv. a kivándorló egyének állampolgárságának szabályozásáról – USA)


  K toldal egyezm nyek
  Kétoldalú egyezmények megszűnésének történeti jogcímei


  Az egyezm nyek szab lyai
  Az egyezmények szabályai megszűnésének történeti jogcímei

  • Az egyezmény hatályba lépésekor fennálló kettős állampolgárságot

  • megszüntette a szerződő felek viszonylatában.

  • A jövőre vonatkozóan korlátozta a kettős állampolgárság keletkezését:

   • - a vegyes házasságból született gyermek állampolgárságára nyilatkozat

   • – vagy az egyezmény rendelkezése,

   • - a szerződő felek egymás állampolgárait nem honosították az eredeti

   • állampolgárság megszüntetése nélkül.


  Honos t s
  Honosítás megszűnésének történeti jogcímei


  Hagyom nyos honos t si jogc m felt telei

  4. § (1) bek. megszűnésének történeti jogcímei

  „alapeset”

  • 4. § (2) bek.

  • m. áp. házastársa

  • m. áp. kk. gyermek

  • menekült

  • öf. (nagykorú)

  • 4. § (4) bek.

  • Mo-on született

  • kiskorúként letelepedett

  • hontalan

  „Hagyományos” honosítási jogcím feltételei„

  Feltétel:

  • Magyarországon élő külföldi [Ápt. 23. § (1) bek.]

  • Az ittlakás időtartama 8 – 5 – 3 év.

  • Büntetlen előélet.

  • Lakás (lakhatás) és megélhetés biztosított.

  • Alkotmányos alapismeretek vizsga, ha nem mentesül alóla.

  • A honosítás a közbiztonságot és nemzetbiztonságot nem sérti.


  Honos t si felt telek
  Honosítási feltételek megszűnésének történeti jogcímei


  Az anyak nyvi okiratok
  Az anyakönyvi okiratok megszűnésének történeti jogcímei

  A kérelmező születési és házassági okirata

  • Anyakönyvi kivonat – eredeti az elvárt

   Ápt. 14. § (5) bekezdés:

   „Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában az idegen nyelvű okiratot

   a) hiteles magyar nyelvű fordítással, és

   b) ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs, diplomáciai felül-hitelesítéssel

   ellátva kell az állampolgársági kérelemhez csatolni.„

   „köztes fordítás” – kétnyelvű okirat (Szerbia) – sajátosságok államonként

  • Belföldi anyakönyvi eseményről – másolatot tudunk kérni


  Felterjesztend iratok hagyom nyos honos t s
  Felterjesztendő iratok megszűnésének történeti jogcímei(„hagyományos” honosítás)

  • Kérelem – kitöltve, aláírva, záradékolva, lebélyegezve

  • Születési anyakönyvi kivonat

  • Családi állapot igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, a házasság megszűnését igazoló okirat)

  • Lakás (lakhatás) és megélhetés igazolása

  • Igazolás alkotmányos alapismeretek vizsgáról vagy a vizsga alóli mentesülés igazolása

  • Kedvezményes honosítási jogcímek igazolása

  • Névmódosítási kérelem

  • Önéletrajz, fénykép

  • Jegyzőkönyv(ek) hazai anyakönyvezéshez

  • Adatlap személyazonosító igazolványhoz + fénykép


  N vm dos t s
  Névmódosítás megszűnésének történeti jogcímei

  Utónév módosítása is kérhető a honosítással és a visszahonosítással egyidejűleg.

  Nem lehet kérni a családi név magyarra fordítását.

  Az utónév magyar megfelelője  az utónévkönyv szerint!

  • Eredeti magyar helyesírású születési családi név

  • A magyar névviselési szokástól idegen névelem (pl. apai név) és nemre utaló végződés (pl. -ová) elhagyása


  Mir l kell nyilatkoznia a k relmez nek
  Miről kell nyilatkoznia a kérelmezőnek? megszűnésének történeti jogcímei

  • A kérelem-nyomtatvány I. 2., VI. 2. pontjában és a kiskorú gyermekei vonatkozásában arról, hogy a születési helyét csak magyarul vagy az általános szabályok szerint óhajtja.

  • A kérelem-nyomtatvány záró részében:

   • büntetlenségről,

   • magyar nyelvtudásról,

   • az eskü- vagy fogadalomtétel helyéről


  „egyszerűsített megszűnésének történeti jogcímei

  honosítás”

  visszahonosítás

  bármely

  polgármester

  előtt

  magyar áp. által

  örökbefogadott

  kiskorú

  bármely

  külképviselet

  vezetője

  előtt

  „államérdek”

  Eskü I.

  vagy


  „alapeset” megszűnésének történeti jogcímei

  m. áp. házastársa

  m. áp. kk. gyermek

  menekült

  lakóhely szerint

  illetékes

  polgármester

  előtt

  Mo-on született

  kiskorúként letelepedett

  hontalan

  kiskorú szülővel

  vagy a szülő már

  megszerezte a

  magyar áp-t

  Eskü II.  ad