Igiena general ă a pacientului neurocritic - PowerPoint PPT Presentation

dorina suli anu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Igiena general ă a pacientului neurocritic PowerPoint Presentation
Download Presentation
Igiena general ă a pacientului neurocritic

play fullscreen
1 / 26
Igiena general ă a pacientului neurocritic
411 Views
Download Presentation
durin
Download Presentation

Igiena general ă a pacientului neurocritic

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dorina Suliţanu Igiena generală a pacientului neurocritic Program cofinantat din Fondul Social European prinProgramul Operational Sectorial DezvoltareaResurselorUmane 2007-2013 INVESTESTE IN OAMENI! Continutulacestui material nu reprezinta in mod obligatoriupozitiaoficiala a UniuniiEuropenesau a GuvernuluiRomaniei

 2. PACIENTUL CU STATUS MENTAL ALTERAT Necesită inserţia celor 4 catetere (sonde) obligatorii: Sondă IOT; CVC; SNG; Sondă uro-vezicală.

 3. I. NURSING GENERAL • Îngrijirea oculară; • Îngrijirea cavităţii nazale; • Îngrijirea cavităţii bucale; • Îngrijirea pielii şi fanerelor; • Îngrijirea pulmonară; • Eliminarea.

 4. I. NURSING GENERAL ÎNGRIJIREA OCULARĂ • Îndepărtarea secreţiilor cu tampon steril; • Asigurarea umidităţii corneei; • Observarea, anunţarea şi menţionarea în F.O. a semnelor de infecţie şi iritaţie.

 5. I. NURSING GENERAL ÎNGRIJIREA CAVITĂŢII NAZALE • Evitarea obstruării narinelor cu secreţii; • Menţinerea umidităţii cavităţii nazale; • Aspirarea secreţiilor nazale: - cu sondă de aspiraţie sterilă; - blând – risc de epistaxis.

 6. I. NURSING GENERAL ÎNGRIJIREA CAVITĂŢII BUCALE • Evitarea stagnării salivei în cavitatea bucală : – mediu de cultură pentru dezvoltarea germenilor; - la pacienţii neintubaţi, risc de aspirare traheo – bronşică; • Igiena rigurosă a: - limbii; - suprafeţei interne a obrajilor; - îndepărtarea secreţiilor de la nivelul dinţilor.

 7. I. NURSING GENERAL ÎNGRIJIREA PIELII ŞI FANERELOR Aspecte: • Evitarea presiunii pe escarele deja existente; • Reducerea presiunii la nivelul proeminenţelor osoase. Tăierea unghiilor – evitarea leziunilor; Spălarea părului Schimbarea poziţiei bolnavului la 4 ore; Masaj la nivelul zonelor expuse.

 8. I. NURSING GENERAL ÎNGRIJIREA PULMONARĂ • Asigurarea umidităţii ventilaţiei – combaterea infecţiei pulmonare • Pentru mobilizarea secreţiilor – manevre de kinetoterapie • Hidratare • Aspirarea secreţiilor bronşice în condiţii deperfectă asepsie.

 9. TAPOTAJUL TORACIC

 10. I. NURSING GENERAL ELIMINAREA • Cateterizare uro-vezicală obligatorie –condiţii de asepsie; • Se urmăreşte: - cantitatea; - aspectul macroscopic; urină + materii fecale - miros. - Bilanţ hidric.

 11. II. ÎNGRIJIREA ALIMENTAŢIEI • ALIMENTAŢIA ENTERALĂ • ALIMENTAŢIA PARENTERALĂ

 12. II. ÎNGRIJIREA ALIMENTAŢIEI ALIMENTAŢIA ENTERALĂ • Testarea toleranţei digestive; • Monitorizare: - vărsături; - greţuri; - diaree; - distensie abdominală; • Toaleta cavităţii oro-nazale; • Menţinerea permeabilităţii SNG între mese; • Se urmăreşte eliminarea constantă de materii fecale.

 13. II. ÎNGRIJIREA ALIMENTAŢIEI ALIMENTAŢIA ENTERALĂ Avantaje: • Exclude riscurile legate de cateterizarea venoasă centrală; • Este mai ieftină; • Preparetele nutritive nu necesită sterilizare; • Favorizează troficitatea mucoasei intestinale; • Reduce necesarul de insulină

 14. II. ÎNGRIJIREA ALIMENTAŢIEI ALIMENTAŢIA ENTERALĂ Dezavantaje: • Nivel de absorbţie incert; • Risc de aspiraţie pulmonară; • Complicaţii gastro – intestinale.

 15. ALIMENTAŢIA ENTERALĂ

 16. II. ÎNGRIJIREA ALIMENTAŢIEI ALIMENTAŢIA PARENTERALĂ Avantaje: • Substanţele ajung cu siguranţă în celulă; • Flexibilitate mai mare a formulelor nutritive în funcţie de clinic; • Evită complicaţii – diareea, constipaţia; • Administrare când intestinul este nefuncţional

 17. II. ÎNGRIJIREA ALIMENTAŢIEI ALIMENTAŢIA PARENTERALĂ Dezavantaje: • Necesită reguli stricte de asepsie; • Necesită instruire specială a personalului; • Risc mare de complicaţii; • Cost mai ridicat; • Risc de atrofie intestinală şi translocaţie microbiană (triger pentru MSOF).

 18. II. ÎNGRIJIREA ALIMENTAŢIEI ALIMENTAŢIA PARENTERALĂ Soluţii perfuzabile prin intermediul CVC: • Aminoplasmal; • Smoflipid; • Lipofundin; • Arginină Sorbitol; • Nutriflex lipid plus; • Intralipid; • Kabiven central

 19. II. ÎNGRIJIREA ALIMENTAŢIEI ALIMENTAŢIA PARENTERALĂ – SOLUŢII PERFUZABILE

 20. ABORDUL VENOS CENTRAL LOCURI DE ELECŢIE: • Vena subclavie dr./ stg.; • Vena jugulară internă dr./ stg.; • Vena jugulară internă prin vena jugulară externă; • Vena femurală dr./ stg.; • Vena brahială.

 21. CATETERUL VENOS CENTRALVENA JUGULARĂ INTERNĂ DREAPTĂ

 22. ÎNGRIJIREA CVC • Schimbarea pansamentului când este îmbibat cu produse biologice – risc de contaminare; • Inspectarea locului de inserţie; • Aplicarea de unguent antiseptic; • Aplicarea de pansament steril.

 23. HEPARINIZAREA CVC • Se foloseşte pentru utilizarea intermitentă sau pentru dializă a CVC; • Scopul heparinizării: prevenirea ocluzionării CVC; • CVC se utilizează pentru administrarea de medicamente sau recoltare de analize.

 24. REGULI DE MANIPULARE A CVC • Spălarea mâinilor înainte şi după manevră; • Folosirea mănuşilor –pericol de contaminare; • În timpul manipulării – clamparea CVC pentruevitarea emboliei gazoase; • După recoltarea de sânge, se heparinizează CVC pentru prevenirea obstrucţiei.