projekt zespolowy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt Zespolowy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt Zespolowy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Projekt Zespolowy - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Projekt Zespolowy. Prowadzacy: Janusz A. Starzyk Asystent: Leszek Gajecki (WSIZ),. Projekt Zespo ł owy.    Strona Projektu: http://people.ohio.edu/starzykj/network/Class/Wyklady.htm Wprowadzenie Wymagania Dotyczące Projektu Opis Srodowiska

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Projekt Zespolowy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projekt zespolowy
ProjektZespolowy

Prowadzacy: Janusz A. Starzyk

Asystent: Leszek Gajecki (WSIZ),

slide2

Projekt Zespołowy

   Strona Projektu:

http://people.ohio.edu/starzykj/network/Class/Wyklady.htm

 • Wprowadzenie
 • Wymagania Dotyczące Projektu
 • Opis Srodowiska
 • Prezentacja Postepu Realizacji Projektu (PDR)
 • Ramowy harmonogram projektu
 • Szablon i Wskazowki Formatowania Raportu
 • Wskazówki Dotyczące Organizacji Projektow
 • Instrukcja MS Project
slide3
Generalnym celem projektu zespołowego jest opracowanie programu wizualizacji czynności botów w opisanym w projekcie środowisku.

W projekcie można wykorzystać rożne języki programowania i efekty wizualne (ruchy botów, perspektywę, trójwymiarowość).

Projekt jest projektem zespołowym – w związku z tym rozsądnie jest dobrać sobie partnerów o rożnych zainteresowaniach, którzy są w stanie wnieść różne umiejętności dla lepszego wykonania projektu.

Projekt wymaga współpracy pomiędzy członkami zespołu odpowiedzialnymi za scenariusz, projektowanie gry, programowanie, pisanie raportów i dokumentacji, animacje, opracowanie graficzne, dźwiękowe czy testowanie.

Założenia i cele projektuzespolowego

slide4
Do głównych celów projektu pod względem organizacyjno wykonawczym należy rozwijanie:

Umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów

Umiejętności komunikowania sie w ramach zespołu

Umiejętności zarządzania projektem I sytuacjami konfliktowymi

Poczucia odpowiedzialności za zespól

Systematyczności w realizacji zadan

Umiejętności prezentowania wyników swojej pracy

Planowania i organizacji własnej pracy

Korzystania z różnych źródeł informacji przydatnych do ralizacji celów projektu

Krytycznej analizy informacji

zapisywanie i prezentowanie zebranych materiałów

przygotowywanie i wyrażanie swoich opinii

słuchanie opinii wyrażanych przez innych członków grupy,

Założenia i cele projektuzespolowego

slide5

Opis projektu

 • W ramach projektu studenci w grupach 4-5 osobowych projektują aplikację o założonej wcześniej funkcjonalności i użyteczności.
 • Z założenia projekt jest projektem otwartym, aby umożliwić wolność wyboru sposobu implementacji projektu w sposób, jaki najlepiej ilustruje umiejętności i zainteresowania członków zespołu.
 • W szczególności zespół zdecyduje:
  • Formę wykonania projektu
  • Rodzaj środowiska ilustrowanego w projekcie
  • Rodzaje obiektów i sposobów manipulacji tymi obiektami
  • Użyte środki graficzne
  • Dynamikę obiektów poruszających się w zrealizowanym środowisku, itp.
slide6

Opis projektu

 • Szczegółowe wymagania dotyczące projektu omówione sa na stronie Internetowej http://people.ohio.edu/starzykj/network/Class/ee690/Projekt%20Zespolowy/index.htm
 • Kopie dokumentow związanych z projektem (wybór tematu, opis projektu i plan pracy, prezentacja PDR, prezentacja końcowa, raport końcowy oraz gotowy projekt) proszę umieścić na AFD. Wszystkie pliki powinny znaleźć się w jednym temacie (najlepiej nazwanym tytułem projektu).
 • Adres emailowy:
  • prowadzący projekt starzykj@gmail.com
  • asystentlgajecki@wsiz.rzeszow.pl
slide7

Literatura

 • W. Susłow, Zarządzanie projektem informatycznym, Koszalin, http://moskit.ie.tu.koszalin.pl/~swalover/ZPI_w2.pdf.
 • Phillips J., Zarządzanie projektami IT, One Press 2004.
 • Flasiński M., Zarządzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN: 9788301145927, 196 stron.
 • Trocki M., Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003.
 • Jaszkiewicz A., Inżynieria oprogramowania”, Wyd. Helion, 1997.
 • Subieta K., Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania, Wyd. PJWSTK, 2002.
 • M. McCuskey, Z. Koza, P. Januszek, B. Grzybicki, Programowanie gier w DirectX, Mikom 2003.
slide8

Oceny

 • Projekt jest oceniany etapami i zawiera następujące elementy oceny:
  • formułowanie tematu do 5 punktów
  • zbieranie i opracowywanie materiałów do 10 punktów
  • prezentacja do 20 punktów
  • wykonanie projektu do 30 punktów
  • raport końcowy do 20 punktów
  • praca w grupie do 10 punktów
  • aktywnosc w dyskusji do 5 punktow
slide9

Raport Końcowy

 • Raport końcowy projektu powinien ilustrować:
  • Założenia i fazy rozwoju programu
  • Problemy wyłaniające sie w trakcie realizacji założeń projektu
  • Problemy implementacji programu
  • Ustępstwa w drodze do ukończenia projektu
  • Opracowanie, rozwinięcie i wdrożenie strategii testowania programu
slide10

Software

 • Zespoły mogą korzystać z gotowych narzędzi budowania gier wideo jak na przykład
 • Microsoft XNA (http://www.xna.com/) przy użyciu oprogramowania w języku C# używając Microsoft Visual Studio do budowy gier wideo lub
 • Garage Games' Torque X na Microsoft Windows (http://www.garagegames.com/products/consoles),Xbox 360 lub MC 342,
 • Python 3D Software Collection: grafika 3D w Pythonie (przegląd projektów): http://www.vrplumber.com/py3d.py czy tez
 • Blender a 3D game engine http://www.blender.org/
slide12

Opis Srodowiska

 • Agent dziala autonomicznie w okreslonym srodowisku
 • Agent oddzialywuje na środowiskopoprzezwyjscia motoryczne Agenta (działanie motoru na określony obiekt w określonym miejscu w srodowisku)
 • Komunikacja środowiska z Agentem poprzez czuciowe sygnały wejściowe Agenta.
 • Środowisko jest w stanie przekazać aktualny stan swojego świata, ale w zależności od lokalizacji Agenta będzie on w stanie zobaczyć tylko część Środowiska.
slide13

Opis Srodowiska

 • Agent przekazuje Środowisku, co chce zrobić a ono odpowiednio się aktualizuje.
 • Następnie Środowisko odpowiada poprzez pobudzenie czujnikow sensorycznych Agenta.
 • Dane sensoryczne tylko przekazują czy pewne rzeczy są dostępne czy nie.
 • Agent używa tych danych do wewnętrznej oceny prawdopodobieństwa dotyczącego dostępności zasobów.
 • To z kolei działa na potrzeby Agenta i na to jak wybiera dalsze akcje.
slide14

Opis Srodowiska

 • Graficzna implementacja środowiska powinna umieścić w nim Agenta i dać mu dostęp do zasobów.
 • Lepiej dostarczyć agentowi więcej informacji niż jest to konieczne i w formacie rozumianym przez Agenta.
 • Trójwymiarowa macierz wartości może określać położenie w przestrzeni (2D) oraz zawarte tam obiekty (trzeciwymiar), gdzie każdy element macierzy zawiera informację o tym, co jest w odpowiednim miejscu przestrzeni.
 • Srodowisko ma możliwość uzupełnienia kończących się zasobów, aby Agent był w stanie nauczyć się przywracania zużytych zasobów.
slide15

Co Należy Dostarczyć?

 • Opis projektu i planu pracy grupy
 • Każdy zgłoszony projekt powinien zawierać następujące elementy:
  • szczegółowy temat projektu,
  • cele projektu,
  • przewidywana forma realizacji i prezentacji
   • (model, film, audycja, inscenizacja),
  • źródła literatury,
  • plan pracy zespołu,
  • zadania dla poszczególnych członków grupy.
 • Szczegoly w Wymagania Dotyczące Projektu Zespolowego
slide16

Propozycja Projektu

 • Propozycja projektu nie powinna przekraczać 4 stron i powinna zawierać dostatecznie dużo informacji na temat planowanego zakresu prac i spodziewanego wyniku.
 • Opis powinien skoncentrować się na koncepcji graficznego opracowania i ilustracji czynności wykonywanych przez boty.
 • Najlepiej jest zacząć od ciekawej fabuły ilustrującej złożone zależności zachodzące pomiędzy głównymi graczami w rozpatrywanym środowisku, znajdujących się tam przedmiotów, podejmowanych akcji i ich konsekwencji.
slide17

Propozycja Projektu

1. Koncept Ogólny

 • Krotki opis o co w tym środowisku chodzi i jaka jest jego specyfika.

2. Motywacje Botów do Działania

 • Jakie zadania boty maja wykonywać i za jakie akcje boty otrzymują nagrodę lub karę.

3. Opis Oddziaływania Pomiędzy Botami w Środowisku

 • Jakie są charakterystyczne cechy żyjących w tym środowisku botów takie jak umiejętność, szczególne zdolności czy potrzeby.

4. Scenariusz Pożądanego Rozwoju Wydarzeń

 • Jakie mogą być konsekwencje oddziaływań pomiędzy botami, które boty są agresywne a które będą potencjalnymi ofiarami.
slide18

Propozycja Projektu

5. Założenia Softwareowe

 • Proszę opisać wymagania dotyczące platformy, systemu operacyjnego, wielkości pamięci i dodatkowych wymagan softwareowych.

6. Zespół

 • Proszę wstępnie opisać role poszczególnych członków zespołu.

7. Harmonogram

 • Proszę zaplanować poszczególne etapy wykonania projektu, czas ich trwania i wzajemna zależność i przedstawić w postaci „Gantt chart”.

8. Podsumownie

 • Proszę opisać dlaczego taki scenariusz gry jest interesujący i warty wykonania w tym projekcie i jak jesteście przygotowani, jako zespół, do tego żeby go zrobić.
slide19

Propozycja Projektu

 • Należy podać trzy (rozsądne) terminy, w których członkowie zespołu mogą się spotykać każdego tygodnia (dni tygodnia i godziny).
 • Po zatwierdzeniu propozycji projektu, zespół będzie miał regularne spotkania z asystentem nadzorującym przebieg prac nad projektem w jednym z podanych terminów.
 • O terminie spotkania zostaniecie powiadomieni poprzez AFD, email lub stronę internetowa projektu.
slide20

Realizacja Projektu

 • Członkowie zespołu wykonującego projekt spotykają się regularnie w celu omówienia i koordynacji zadań do wykonania.
 • Zespół ma dużą samodzielność zarówno, co do planowania, podziału zadań, jak i form wykonania poszczególnych zadań.
 • Końcowym efektem projektu powinien być:
  • Raport koncowy- sprawozdanie z wykonania projektu,
  • Implementacja softwareowa współpracująca z baza danych,
  • Prezentacja projektu - na forum klasy,
  • Dyskusja - w czasie, której studenci spoza zespołu mogą zadawać pytania w celu wyjaśnienia wątpliwości.
slide21

Prezentacja z Postępu Realizacji Projektu (PDR)

 • PDR opisuje postęp realizacji projektu w celu oceny przez odbiorcę projektu.
 • Celem prezentacji jest:
  • uwiarygodnienie zaproponowanego podejścia
  • analiza rozpatrywanego podejścia i opcji
  • zatwierdzenie proponowanych rozwiązań.
 • Pozwala to na ocenę profesjonalizmu w podejściu do tematu, budowanie zaufania i wiarygodności zespołu.
slide22

PDR - Co Należy Przedstawić?

 • Raport PDR przedstawia:
  • Potrzeby, specyfikacje i produkt końcowy projektu.
  • Podsumowuje etap studiów literatury i opracowanie projektu.
  • Prezentuje rozwiązania alternatywne omawiając ich wady i zalety.
  • Ocenia całkowity koszt (ilość godzin) wykonania projektu w rozbiciu na zadania.
  • Przedstawia harmonogram prac, które prowadzą do końcowych rezultatów z wystarczającym czasem zaplanowanym na test projektu.
  • Uczciwie ocenia zagrożenia wykonania projektu, przewidywane trudności w realizacji projektu i plan przezwyciężania tych trudności.
slide23

Prezentacja

 • Kto Ma Przedstawić Raport?
  • Nie jest konieczne by raport był wygłoszony przez wszystkich członków zespołu
  • Wszyscy członkowie zespołu musza znać projekt i być gotowi odpowiedzieć na pytania
  • Specjalistyczne zagadnienia powinny być przedstawione przez tego członka zespołu, który nad nimi pracował
 • Jak się Ubrać?
  • Ubranie powinno wskazywać na profesjonalizm i być bardziej formalne niż na co dzień.
slide24

Przygotowanie do Wystąpienia

 • Na kilka dni przed wystąpieniem zespół powinien upewnić się że:
  • Wszyscy maja zarezerwowany czas na wystąpienie
  • Zarezerwować pokój (jak potrzeba z telemostem) i środki techniczne potrzebne do wystąpienia
  • Poprosić asystenta o przejrzenie slajdów
  • Dzień przed wystąpieniem wysłać email do uczestników z kopia slajdów lub adresem URL do instruktora i asystenta
slide25

Wskazówki do Wystąpienia

 • Zespól powinien poprosić uczestników o wnikliwe pytania
 • Być przygotowany na krytyczne uwagi i wypowiedzi uczestników
 • Zaplanować wystąpienie na 10 min i 5 min dyskusji
 • Zrobić atrakcyjne slajdy lub prezentacje na Internecie
 • Unikać dużej ilości tekstu na slajdach. Sajdy powinny eksponować inna niż tekst informacje dla uatrakcyjnienia wystąpienia, takie jak:
  • Rysunki
  • Wykresy
  • Schematy blokowe
  • Tabele
  • Klipy wideo
slide26

Wskazówki do Wystąpienia

 • Slajdy powinny mówić same za siebie
 • Szczegóły tekstu proszę zachować do raportu końcowego
 • Slajdy powinny być czytelne ze wszystkich lokalizacji w pokoju
 • Przygotować kopie slajdów (handouts) dla widzów żeby mieli na czy robić notatki i uwagi. Wystarcza 2-3 strony.
 • Ponumerować slajdy żeby łatwiej było odwołać sie do numeru slajdu w dyskusji.
 • Opracować logicznie ułożone wystąpienie
slide27

Koncowa Prezentacja Projektu

 • Zespól przygotuje 15 minutową prezentacje opisująca projekt, etapy jego realizacji i wyniki używając slajdów Power Point.
 • Przy prezentacji uczestniczą wszyscy członkowie zespołu zmieniając się przy omawianiu kolejnych elementów wykonania projektu i odpowiadając na pytania z sali.
 • Przy prezentacji należy zachować kontakt wzrokowy z salą, nie czytać z notatek, nie mówić do ekranu, mówić wyraźnie i odpowiednio głośno, nie chrząkać, nie czynić niepotrzebnych gestów, zachować profesjonalizm wystąpienia.
slide28

Koncowa Prezentacja Projektu

 • Wszyscy członkowie prezentującego zespołu powinni być schludnie ubrani i zachować się tak jakby ta prezentacja odbywała się w czasie rozmowy kwalifikacyjnej u przyszłego pracodawcy, a widzowie na sali ich egzaminatorami.
 • Celem prezentacji projektu jest wyrobienie umiejętności sposobu przedstawienia wyników prac zespołu, komunikowania, organizacji wystąpienia, prowadzenia dyskusji oraz odpowiedzi na pytania.
 • Wskazowki podobne jak do PDR.
slide29

Raport Koncowy

 • Raport końcowy projektu musi być złożony w postaci drukowanego dokumentu.
 • Powinien on zawierać stronę tytułową, na której znajdują się tytuł „Projekt Zespołowy”, nazwa projektu, nazwiska studentów w grupie projektowej i ich numery indeksów.
 • Raport końcowy nie powinien przekraczać 15 stron.
slide30

Raport Koncowy

 • Raport projektu powinien zawierać opis następujących elementów:
  • szczegółowy temat projektu,
  • zrealizowane cele projektu,
  • formę realizacji i prezentacji (model, film, audycja, inscenizacja),
  • wykorzystane źródła literatury,
  • organizacje pracy zespołu,
  • zadania wykonane przez poszczególnych członków grupy.
  • trudności występujące w trakcie realizacji projektu
  • trudności materiałowe i techniczne
slide31

Ocena Projektow i Zespolow

 • Ocena projektu zawiera:
  • ocena tematu i jego ujęcia
   • realizacja zamierzonych celów, dobór dodatkowych źródeł informacji, pomysłowość, przedsiębiorczość, dodatkowe badania,
  • ocena prezentacji
   • struktura prezentacji, komunikatywność, wizualizacja, pomysłowość,
  • ocena wykonania projektu
   • stopień realizacji zamierzonych celów, atrakcyjność wykonania graficznego, stopień trudności i złożoność realizacji zadań, terminowość wykonania zadań, trudności i sposoby ich pokonania,
  • ocena raportu
   • układ opracowania, wykorzystanie komputera, ilustracje,
  • ocena przebiegu pracy grupy
   • terminowość, podział prac w grupie, zaangażowanie.
slide32

Ocena Projektow i Zespolow

 • Każdy student ma do rozdzielenia 100 punktów oceniając pracę kolegów w zespole.
 • Proszę uwzględnić takie aspekty pracy kolegów jak:
  • podejmowanie decyzji,
  • słuchanie się nawzajem,
  • motywacja do pracy samodzielnej,
  • rozwiązywanie konfliktów,
  • zaangażowanie w pracę,
  • pilnowanie postępów w pracy,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • współpraca nad usunięciem zagrożeń projektu,
  • zdobywanie i posługiwanie się informacją,
  • umiejętność pracy w zespole.
podstawy rozwoju inteligentnych system w
Podstawy rozwoju inteligentnych systemów

Z ksiązki Rolf Pfeifer “Understanding of Intelligence”

 • Współdziałanie ze złożonym otoczeniem
 • Tania budowa
 • Balans ekologiczny
 • Zasada nadmiarowości
 • Równoległe, luźno połączone procesy
 • Asynchronizm
 • Współdziałanie czujników i przekaźników
 • Zasada wartości

Agent

Rysunek Ciarán O’Leary- Dublin Institute of Technology