1 / 10

Szkoła z klasą 2.0 III edycja rok szkolny 2012/2013

Szkoła z klasą 2.0 III edycja rok szkolny 2012/2013.

dunn
Download Presentation

Szkoła z klasą 2.0 III edycja rok szkolny 2012/2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Szkoła z klasą 2.0III edycjarok szkolny 2012/2013

  2. Program „Szkoła z klasą 2.0” jest częścią akcji „Szkołą z klasą” prowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wydawcę „Gazety Wyborczej” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.Akcję wspomaga Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności.

  3. Jak w uczeniu się oraz nauczaniu wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)? „Szkoła z klasą 2.0” pomaga odpowiedzieć na to pytanie uczniom i nauczycielom.

  4. „Współpraca 2.0” Hasło tegorocznej edycji Szkoła z klasą 2.0.

  5. Główne zagadnienie programu: • wspólnie zastanowić się i wymyślić, jak komputery, Internet, komórki (niezastąpione w komunikacji i zabawie) mogą: • pomóc w sensownej edukacji, • pobudzić stawianie pytań i hipotez, • wspierać krytyczną analizę źródeł, rozumienie i objaśnianie świata.

  6. Czy wiesz/chcesz się dowiedzieć… • Jak uczyć i uczyć się z TIK? • Jak samodzielnie i krytycznie czerpać informacje z Internetu? • Jak nie kraść i nie dać się okraść? • Jak komunikować się w sieci? • Jak zapewnić dostępność komputerów i sieci w szkole? • Jak być bezpiecznym w sieci? • Jak nauczyć dorosłych korzystania z nowych mediów?

  7. Kodeks 2.0 czyli zasady korzystania z nowych technologii w naszej szkole (komputery, telefony komórkowe, sieć, prawa autorskie, wyszukiwanie, bezpieczeństwo w sieci itp.).

  8. Kodeks 2.0 wypracowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 oraz Gimnazjum nr 3 w zeszłym roku szkolnym 2011/2012

  9. KODEKS 2.0 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 81. Kiedy przy odrabianiu zadań domowych korzystasz z Internetu, zawsze podawaj źródło swojej wiedzy, czyli adres strony internetowej.2. Wykorzystuj wiadomości z wiarygodnych stron internetowych.3. Drogą e-mailową kontaktuj się z nauczycielami w ustalonych godzinach i pamiętaj o zachowaniu zasad redagowania listów.4. Nie podawaj w Internecie danych osobowych. Nie umawiaj się na spotkania z osobami poznanymi w sieci. 5. Dziel się swoją wiedzą na temat komputerów i Internetu z młodszymi uczniami i dorosłymi.KODEKS 2.0 GIMNAZJUM NR 31. Każdy użytkownik ma prawo pisać komentarze, pod warunkiem, że nie będą zawierać treści pornograficznych, rasistowskich, obraźliwych, przekleństw lub gróźb.2. Przy odrabianiu zadań domowych korzystaj z wiarygodnych i rzetelnych stron internetowych, nie naruszając praw autorskich.3. Jeśli chodzi o komunikację z nauczycielami, np. e-mailową, powinniśmy kontaktować się w ustalonych godzinach i wyłącznie w sprawach ważnych.4. Bez potrzeby nie podawać swoich danych, a w razie konieczności należy je odpowiednio zabezpieczyć.5. Nie należy bezwzględnie ufać wszystkim w sieci. Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie! 6. Korzystając z komputerów publicznych pamiętaj, aby wylogować się i usuwać historię przeglądania przed wyłączeniem komputera.7. Ucząc osoby starsze obsługi komputera i poruszania się po Internecie ostrzegaj przed zagrożeniami czyhającymi w sieci.

  10. Co musimy zrobić, by wszyscy uczniowie znali Kodeks 2.0 i przestrzegali wypracowanych zasad w obecnym roku szkolnym 2012/2013?

More Related