zachyt vanie charakterist k jednotlivca n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zachyt ávanie charakteristík jednotlivca

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Zachyt ávanie charakteristík jednotlivca - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Zachyt ávanie charakteristík jednotlivca. Michal Barla, M ária Bieliková. { barla, bielik }@fiit.stuba.sk. Modelovanie používateľa. Cieľ: Prispôsobovanie obsahu, odporúčanie Viacero prístupov, líšiacich sa v: spôsobe zberu dát o používateľovi Vyjadrení modelu Úrovni podrobnosti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zachyt ávanie charakteristík jednotlivca' - duman


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zachyt vanie charakterist k jednotlivca

Zachytávanie charakteristík jednotlivca

Michal Barla, Mária Bieliková

{barla, bielik}@fiit.stuba.sk

modelovanie pou vate a
Modelovanie používateľa
 • Cieľ: Prispôsobovanie obsahu, odporúčanie
 • Viacero prístupov, líšiacich sa v:
  • spôsobe zberu dát o používateľovi
  • Vyjadrení modelu
  • Úrovni podrobnosti
  • Použití modelu
 • Často sa zabúda na cieľ, užitočnosť, realizovateľnosť

Zachytávanie charakteristík jednotlivca

pr klad modelu gumo
Príklad modelu - GUMO

Zachytávanie charakteristík jednotlivca

model pou vate a v nazou
Model používateľa v NAZOU

Zachytávanie charakteristík jednotlivca

charakteristiky
Charakteristiky

Zachytávanie charakteristík jednotlivca

in pr klad modelu
Iný príklad modelu

[P(1), P(2),…..,P(N)]

Častokrát použitelnejší model vzhľadom na dosiahnutie cieľa

Zachytávanie charakteristík jednotlivca

web usage mining
Web Usage Mining
 • Zdroj dát: záznamy webového servera
 • Techniky:
  • zhlukovanie
  • asociačné, sekvenčné pravidlá
 • Použitie:
  • Zaradenie do skupiny (stereotyp)
  • Odporúčanie
 • Nie sú charakteristiky jednotlivca, ale spĺňajú cieľ
  • Sociálny aspekt
 • Generické algoritmy, jasne definované vstupy, výstupy

Zachytávanie charakteristík jednotlivca

charakteristiky jednotlivca
Charakteristiky jednotlivca
 • Formulárová metóda
  • Obťažujúce
  • Spoľahlivé? (nadhodnotené/podhodnotené/neznáme)
 • Analýza interakcie/správania
  • Matematické prístupy
   • Model je vektor – čo s otvoreným inf. priestorom?
   • Generické metódy
  • Heuristiky, pravidlá
   • Ľubovoľná reprezentácia modelu
   • Ako je to so znovupoužitím metód?

Zachytávanie charakteristík jednotlivca

anal za zalo en na pravidl ch
Analýza založená na pravidlách
 • Stojí a padá na vstupných dátach
 • Záznamy web servera
  • Akciám chýba význam – HTTP GET a POST
   • Analýza zviazaná s konkrétnym vyhotovením
  • Štatistika – videl/nevidel/koľkokrát
  • Odvodené charakteristiky
   • Pevne dané pravidlá, často implicitné
 • Znovupoužiteľnosť
  • Meniace sa pravidlá
  • Jeden interpreter  jednotná reprezentácia vstupných dát

Zachytávanie charakteristík jednotlivca

numerick hodnoty charakteristiky
Numerické hodnoty charakteristiky
 • Charakteristiky sú odhadované
  • Confidence – miera dôveryhodnosti charakteristiky
 • Rôzne „silné“ pravidlá
  • Relevance – relevancia voči cieľu
 • Rôzne stratégie úpravy hodnôt
  • Min, max, delta pre každú vlastnosť
  • Úprava – rovnomerne, progresívne, „opatrne“ , ...

Zachytávanie charakteristík jednotlivca

sp tn v zba
Spätná väzba
 • Vzory implicitnej spätnej väzby (Výber, Trvanie, Opakovanie, Kúpa)
 • Ako získať dôvod rôzneho ohodnotenia obsahu?
  • Podobné koncepty rôzne ohodnotené
   • Rozdiel bude pre používateľa podstatný
  • Rôzne koncepty podobne ohodnotené
   • Spoločné bude pre používateľa podstatné
 • Porovnávanie konceptov môže byť dostatočne generické

Zachytávanie charakteristík jednotlivca

modelovanie pou vate a1
Modelovanie používateľa
 • „First-click“ správanie
 • Opakujúce sa procesy
 • Relatívne málo pravidiel je schopných dať sľubné výsledky
 • Metóda je generická, doménovo závislé sú iba pravidlá
 • Existujú však generické metódy na interpretáciu výsledkov?

Zachytávanie charakteristík jednotlivca

ad