กลยุทธ์อีคอมเมิร์ซและ GLOBAL EC - PowerPoint PPT Presentation

dugan
global ec n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
กลยุทธ์อีคอมเมิร์ซและ GLOBAL EC PowerPoint Presentation
Download Presentation
กลยุทธ์อีคอมเมิร์ซและ GLOBAL EC

play fullscreen
1 / 109
Download Presentation
Presentation Description
706 Views
Download Presentation

กลยุทธ์อีคอมเมิร์ซและ GLOBAL EC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. กลยุทธ์อีคอมเมิร์ซและ GLOBAL EC กลุ่มที่ 13

 2. รายชื่อสมาชิก • นายโกวิท หงส์งามเจริญ รหัส 53630005 • นายธนิต ระเบียบ รหัส 53630027 • นายพิชัย สุริยะมณี รหัส 53630052 • นายภวัต กลิ่นวิชิต รหัส 53630055 • นส.มนทิชา นฤภัย รหัส 53630060

 3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายถึงกระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์ 2. อธิบายจุดประสงค์และเนื้อหาของแผนธุรกิจและกรณีธุรกิจ 3. เข้าใจวิธีการ E - commerce ผลกระทบต่อขั้นตอนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 4. เข้าใจวิธีการกำหนดเหตุผลและจัดลำดับความสำคัญการใช้งาน EC 5. อธิบายถึงการดำเนินกลยุทธ์และการประเมินผลรวมถึงการใช้ตัวชี้วัดที่ 6. ประเมินปัญหาที่เกี่ยวข้องในระดับโลก EL 7. การวิเคราะห์ผลกระทบของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

 4. ความสำเร็จของ Travelocity's E – STRATEGY Travelocity (oeity.com) ซึ่งเป็นเจ้าของอเมริกันแอร์ไลน์และ Sabre, เป็น บริษัทสายการบินแห่งแรกที่ใช้ระบบออนไลน์ จุดเริ่มต้นของแผนธุรกิจคือการมีสมาธิในสายการบินจองตั๋วและจองห้องพักโรงแรมบางส่วนและการขายโฆษณาในเว็บไซต์ของบริษัท รูปแบบของการทำธุรกิจแบบนี้ดีมากเริ่มต้นทำให้บริษัทที่ให้บริการการเดินทางออนไลน์ชั้นนำ แต่รูปแบบธุรกิจนี้กลายเป็นว่าไม่ประสบความสำเร็จเมื่อมีการจองสายการบินที่ลดลงและกำจัดด้วยค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนการท่องเที่ยวและคู่แข่งทางการตลาดที่ประสบความสำเร็จ

 5. การแก้ปัญหา โดยการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าอย่างเข้มงวด บริษัท ได้พัฒนากลยุทธ์ใหม่และธุรกิจและการกระจายรายได้ การมุ่งเน้นไปที่​​การขายแพคเกจที่กำหนดรวมถึงการจองงโรงแรมและเช่ารถ แทนที่จะเป็นเพียงแค่คนกลางในการจัดหา และสามารถจัดหาห้องพัก (ที่ลดต้นทุน) แล้วขายให้กับลูกค้าแต่ละราย ใน"ผู้ประกอบธุรกิจการเดินทาง” เองแพคเกจ กลยุทธ์อีกประการหนึ่งคือการสร้างเครื่องมือค้นหาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าสามารถหาราคาที่ต่ำที่สุดที่เหมาะสำหรับความต้องการของพวกเขา เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและการกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานสำหรับ e – strategy ของ บริษัท ที่ใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจการดำเนินงานวิจัยภาควิชา Sabre โฮลดิ้งซึ่งเป็น บริษัทต้นแบบที่มีการหาผลการวิจัยซึ่งชี้ให้เห็นความจำเป็นในการบริการลูกค้าที่ดีขึ้น


 6. การแก้ปัญหา (ต่อ) Travelocityได้ดำเนินการทำ data miningและเว็บที่มีmining tools และคลังข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินการค้นหาเที่ยวบินได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อมีส่วนลดราคาตั๋วเครื่องบิน, ลูกค้าในรายชื่อผู้รับจดหมายได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล การเดินทางต้นทุนที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับอีเมลเกี่ยวกับการลดลงของราคามากกว่าร้อยละ 20 (จากหรือไปยังจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบ) โปรแกรมนี้เรียกว่า" Good Day to Buy"เป็นผู้ CRM ที่สำคัญ

 7. ตัววัดประสิทธิภาพ 3 ข้อทำให้ Travelocity ก้าวหน้ากว่า คู่แข่ง ผลกระทบต่อดัชนี Brand ดัชนีนี้จะวัดที่ผู้คนที่ชื่นชอบภาพลักษณ์ของ บริษัท ฯ Travelocity ซี่งย้ายจากที่ 6 ในปี 2004 เพื่อเป็นที่ 3 ในปี 2008 ผลกระทบต่อดัชนีการแปลง การแปลงของลูกค้าจากการท่องเที่ยวที่จะซื้อพบว่ามีการปรับปรุงร้อยละ 55 ระหว่างปี 2004 และ 2005 Travelocityอยู่ในสถานที่ที่สองในปี 2008 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อเว็บไซต์ Travelocity ทำให้ย้ายจากอันดับที่สี่ไปอยู่ที่อันดับที่สองในปี 2004 - 2005 เพียง 6 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่กล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถหาค่าโดยสารราคาต่ำสุดในปี 2005 เมื่อเทียบกับร้อยละ 18 ในปี 2004 ในปี 2008 ข้อเสนออันดับแรกของความพึงพอใจกับการจองรถเช่า โดยTravelocityเปลี่ยนเป็นผู้ชนะอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นตัวขับเคลื่อนของTravelocityได้กลายเป็นหนึ่งใน บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในการเดินทางในโลกที่มีการจองขั้นต้นประจำปีมากกว่า $ 10000000000 ที่มา : เรียบเรียงจากคาร์ (2006), การบรรยายหัวข้อการวิจัยในการแข่งขัน (2008), และTravelocity (2008)

 8. สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ ... กลยุทธ์ที่เหมาะสม ได้แก่ไอทีและกลยุทธ์ใน EC, ช่วยให้ บริษัท สามารถอยู่รอดและ สิ่งที่เหนือกว่าสำหรับ การแข่งขันระหว่างบริษัท ก็อาจจะสำคัญยิ่งขึ้นในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว กลยุทธ์จะขึ้นอยู่กับดัชนีประสิทธิภาพการทำงานซึ่งจะใช้เป็นเป้าหมายที่เป็นมาตรการของความสำเร็จ เป้าหมายผลการดำเนินงานเมื่อมีการตั้งค่ารวมทั้งมาตรการเชิงปริมาณแผนการปรับปรุงสามารถเริ่มต้นได้แล้วกลยุทธ์ที่สามารถดำเนินการได้ ต่อมาความคืบหน้าจะสามารถประเมิน สิ่งเหล่านี้เป็นขั้นตอนพื้นฐานในกลยุทธ์ EC ซึ่งเป็นเรื่องหลักของบทนี้ บทที่ยังมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องของโลกและ EC ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

 9. 13.1 กลยุทธ์องค์กร : แนวคิดและภาพรวม กลยุทธ์ขององค์กรเป็นหลักเกณฑ์แบบกว้างสำหรับวิธีการทางธุรกิจที่เป็นไปเพื่อบรรลุภารกิจ, สิ่งที่เป็นเป้าหมายที่ควรจะเป็นและสิ่งที่แผนงานและนโยบายก็จะต้องบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ กลยุทธ์ขององค์กรมีการเริ่มต้นด้วยความเข้าใจซึ่ง บริษัท ของท่านในวันนี้และเป้าหมายที่ต้องการในอนาคต วิกฤติเศรษฐกิจ / การเงินของ 2008-2009 ทำให้ยิ่งมีความสำคัญที่จะมีกลยุทธ์ EC และไอที (ดู transformationenablers.com)

 10. กลยุทธ์และสภาพแวดล้อมของ Web เป็นกลยุทธ์มากกว่าการตัดสินใจว่า บริษัท ควรทำอย่างไรต่อไป กลยุทธ์ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ยากลำบากเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะไม่ทำ การวางกลยุทธ์เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับ trade - offs c]tตระหนักว่า บริษัท จะต้องละทิ้งหรือไม่การดำเนินการบางผลิตภัณฑ์บริการและกิจกรรมเพื่อที่จะนำหน้าคนอื่น ๆ เหล่านี้ trade - offs มีวิธีการกำหนดอย่างไร ไม่เพียง แต่มีความสำคัญกับการเจริญเติบโตและการเพิ่มขึ้นของรายได้ แต่ยังช่วยในการทำกำไรและการเพิ่มขึ้นของมูลค่าผู้ถือหุ้นในระยะยาว สิ่งเหล่านี้คือการทำกำไรและเศรษฐกิจที่เป็นวิธีการกำหนดอย่างไร โดยการสร้างคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์และการกำหนดค่าของห่วงโซ่คุณค่าที่เหมาะที่ช่วยให้ บริษัท ที่จะมีค่าไม่ซ้ำกันให้กับลูกค้าของตน ดังนั้นกลยุทธ์ที่ได้รับและยังคงให้ความสำคัญกับคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมขององค์กร, trade - offs, การทำกำไรและมูลค่า (Porter 2001)

 11. กลยุทธ์และสภาพแวดล้อมของ Web (ต่อ) การกระทำการใด ๆ ที่มีกลยุทธ์การกำหนดแบบร่วมสมัยจะต้องมีอินเตอร์เน็ตเสมอ กลยุทธ์ guru Michael Porter (2001) ระบุว่าเป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกันขององค์กรที่มีอินเทอร์เน็ตเป็นความสำคัญมากขึ้นกว่าที่เคย :"หลายคนได้แย้งว่าอินเทอร์เน็ตทำให้กลยุทธ์ล้าสมัยในความเป็นจริงตรงกันข้ามมันเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า....ที่เคยสำหรับ บริษัท ที่จะแยกตัวเองผ่านทางกลยุทธ์. ผู้ชนะจะเป็นผู้ที่มีมุมมองทางอินเทอร์เน็ตที่กว้างไกล, วิธีการดั้งเดิมของการแข่งขัน"(หน้า 63)

 12. รูปแบบแรงผลักดันและกลยุทธ์การแข่งขันของ Porter แรงผลักดันที่สำคัญที่อาจเป็นอันตรายต่อจุดยืนของ บริษัท ในอุตสาหกรรมที่กำหนด แรงขับเคลื่อนอื่นๆ เช่นอ้างถึงในบทที่ 1, รวมถึงผลกระทบของรัฐบาลส่งผลกระทบต่อทุก บริษัท ในอุตสาหกรรมดังนั้นจึงอาจมีผลกระทบน้อยลงในความสำเร็จของ บริษัท ในอุตสาหกรรมของตน แม้ว่ารายละเอียดของรูปแบบที่แตกต่างจากอุตสาหกรรมหนึ่งไปยังอีกโครงสร้างทั่วไปที่เป็นสากลห้า แรงผลักดันที่สำคัญในอุตสาหกรรมที่มีผลต่อระดับของการแข่งขันและในที่สุดการศึกษาระดับปริญญาในการทำกำไรอยู่ : 1 การคุกคามของรายการของคู่แข่งใหม่ 2 อำนาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ 3 อำนาจการต่อรองของลูกค้าหรือผู้ซื้อ 4 การคุกคามของผลิตภัณฑ์ทดแทนหรือบริการ 5 การแข่งขันระหว่าง บริษัท ที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆ

 13. ภาค 13.1 รูปแบบการแข่งขันที่มีแรงผลักดันของ Porter

 14. ภาค13.2 กลยุทธ์ความได้เปรียบสำหรับการแข่งขัน

 15. ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตผลกระทบของอินเทอร์เน็ต Porter (2001) มีการระบุหลายวิธีที่ส่งผลกระทบต่ออินเทอร์เน็ตของแต่ละแรงผลักดันในการแข่งขัน ห้าอย่าง ได้แก่ – อำนาจการต่อรองของผู้บริโภคและซัพพลายเออร์, ภัยคุกคามจากสิ่งที่ใช้ทดแทนและสิ่งใหม่ๆและการแข่งขันระหว่างคู่แข่งที่มีอยู่แล้ว ผลกระทบทั้งห้ารวมถึงผลกระทบของอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องจะถูกแสดงในตารางที่ 13.3 ส่วนใหญ่ของผลกระทบที่เป็นลบสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของPorterที่ว่า"อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่มีความขัดแย้งกันในตัวเอง ในมุมหนึ่งอินเทอร์เน็ตทำให้เข้าถึงข้อมูลที่ได้อย่างกว้างขวาง; การลดความยากลำบากในการจัดซื้อ การตลาดและการจัดจำหน่าย และยังช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายการเข้าถึงกันและกันและการทำธุรกรรมทางธุรกิจได้สะดวกแต่ทว่า อินเทอร์เน็ตกลับมีส่วนทำให้มันยากขึ้นสำหรับ บริษัท ที่จะใช้ประโยชน์เหล่านี้ให้เป็นผลกำไร"(Porter 2001, หน้า 66)

 16. ผลกระทบของอินเทอร์เน็ต (ต่อ) ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตในการแข่งขันเชิงกลยุทธ์และการทำกำไรในระยะยาวจะแตกต่างในแต่ละประเภทของธุรกิจดังนั้นหลายธุรกิจมีการมองเน้นที่ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตและ EC เกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาสำหรับ บริษัทเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ e - commerce, หรือ e - กลยุทธ์คือการกำหนดและการดำเนินการของวิสัยทัศน์ของวิธีการเป็น บริษัท ใหม่หรือที่มีอยู่มุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์กระบวนการของการสร้างแบบ e – กลยุทธ์คือการอธิบายใน

 17. ตาราง13.3 แสดงผลกระทบต่อการแข่งขัน : วิธีการอินเทอร์เน็ตที่มีอิทธิพลโครงสร้างอุตสาหกรรม การคุกคามของสิ่งที่ทดแทนสินค้าหรือบริการ ผู้ซื้อ อำนาจการต่อรองจากช่องทางและผู้ซื้อ อำนาจการต่อรองของ ซัพพลายเออร์ การแข่งขันของคู่แข่งที่มีอยู่

 18. กลยุทธ์ e - commerce (e - กลยุทธ์) • การกำหนดและการดำเนินการของวิสัยทัศน์ของวิธีการที่ บริษัทใหม่หรือที่มีอยู่มุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดภายหลังในบทนี้แม้ว่าตอนแรกเรายังคงดูภาพรวมของกลยุทธ์ขององค์กรและกลยุทธ์ด้านไอทีของเราซึ่งกลยุทธ์ e - commerce เป็นส่วนประกอบ • ข้อมูลการวางแผนเชิงกลยุทธ์ระบบ (SISP) • เริ่มต้นกลยุทธ์ • ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์

 19. กลยุทธ์ e - commerce (e - กลยุทธ์) ข้อมูลการวางแผนเชิงกลยุทธ์ระบบ (SISP)ข้อมูลการวางแผนเชิงกลยุทธ์ระบบ (SISP) หมายถึงกระบวนการในการพัฒนากลยุทธ์และแผนสำหรับการจัดระบบข้อมูล (รวมถึงการใช้งาน e - commerce) พร้อมด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรนักวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า SISP ที่ใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนส่งผลต่อความสำเร็จของการวางแผนการผลิตมากขึ้นผู้จัดการจะต้องตัดสินใจว่า เมื่อไหร่ควรดำเนินการดังกล่าวสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของ SISP ดู bizplan.com / sisp.html กระบวนการ SISP จะกล่าวถึงในบทต่อไป เริ่มต้นกลยุทธ์คือ ระยะเริ่มต้นของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรตรวจสอบตัวเองและสภาพแวดล้อม การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับ IT และ EC

 20. กลยุทธ์ e - commerce (e - กลยุทธ์) ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญ แต่กระบวนการในการพัฒนากลยุทธ์เป็นสำคัญมากกว่า (ดูไฟล์ออนไลน์ W13.1 สำหรับสิ่งที่บางคนที่มีชื่อเสียงได้กล่าวเกี่ยวกับขั้นตอนการวางแผน.) ไม่ว่าองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์บังคับให้ผู้บริหารองค์กร, ผู้จัดการทั่วไปของ บริษัทหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก มีส่วนในการประเมินตำแหน่งปัจจุบันของบริษัทในที่มันควรจะเป็นและวิธีการที่จะทำให้ได้มา กระบวนการนี้ยังเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้เสียหลักรวมทั้งคณะกรรมการของ บริษัทพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจการมีส่วนร่วมเพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียซื้อเป็นกลยุทธ์และตอกย้ำความมุ่งมั่นของผู้มีส่วนได้เสียเพื่ออนาคตขององค์กร

 21. ภาค 13.4 ขั้นตอนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ภาค 13.4 ขั้นตอนการวางแผนเชิงกลยุทธ์

 22. การวิเคราะห์ของ บริษัท บริษัท ที่มีวิสัยทัศน์พันธกิจคุณค่า, เป้าหมาย, ความสามารถในการ จำกัด , จุดแข็งและจุดอ่อนของ บริษัท คำถามที่ถามโดยทั่วไปในการวิเคราะห์ บริษัท ที่มีธุรกิจเป็นสิ่งที่เราจริงๆหรือไม่ ใครคือลูกค้าของเราในอนาคตคืออะไร? ทำคำสั่งภารกิจของเราและเป้าหมายของเราอย่างเพียงพออธิบายใบหน้าของอุตสาหกรรมของเราหรือไม่ หนึ่ง ที่สำคัญผลจากการวิเคราะห์นี้ควรจะเป็นคำสั่งที่ชัดเจนของมูลค่าของ บริษัท ฯ ในเรื่องที่ผลประโยชน์ที่ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ฯ หรือบริการให้กับ บริษัท และลูกค้าของ บริษัท คุณค่าที่เป็นจริงงบที่สรุปกลุ่มลูกค้าที่กำหนดเป้​​าหมายคู่แข่งและความแตกต่างหลักของผลิตภัณฑ์หนึ่งจากการเสนอขายของคู่แข่ง มันอธิบายเพิ่มมูลค่าโดย บริษัท (หรือโครงการ e - commerce) และมักจะรวมอยู่ในแผนธุรกิจ มัน เป็นเพียงโดยรู้ว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจที่สามารถให้บริการให้กับ ลูกค้าที่ผู้บริหารระดับหัวหน้าอย่างแท้จริงสามารถเข้าใจ"สิ่งที่ธุรกิจของ พวกเขาอยู่ใน"และผู้ที่คู่แข่งที่มีศักยภาพของพวกเขา ตัวอย่างเช่น Amazon.com ตระหนักดีว่ามันไม่ได้เป็นเพียงในธุรกิจหนังสือขาย แต่ที่มันยังอยู่ในธุรกิจข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ Amzaon.com's strategists รู้ว่านี้คือที่ลูกค้าหาค่าในการช้อปปิ้งที่ Amazon.com และสถานที่ที่จัดการที่ดีของ Amazon.com's เปรียบในการแข่งขันอยู่ ดังนั้น Amazon.com มีการเปิดตัวบริการใหม่ ๆ เช่น"การค้นหาภายในหนังสือเล่มนี้"เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ให้กับลูกค้า

 23. ความสามารถหลัก การผสมผสานเอกลักษณ์ของแหล่งข้อมูลและประสบการณ์ของ บริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันต้องใช้เวลาในการสร้างสมรรถนะหลักเหล่านี้และพวกเขาอาจเป็นเรื่องยากที่จะเลียนแบบ ตัวอย่างเช่นความสามารถหลักของ Google ก็คือความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการค้นหาข้อมูลและความสามารถหลักของอีเบย์คือในการดำเนินการประมูลออนไลน์ บริษัท ใช้ความสามารถหลักในการส่งมอบสินค้าหรือบริการ ผลิตภัณฑ์ของ GoogleAdWords และ AdSense, และ Intel ผู้ผลิตชิป

 24. การวิเคราะห์คู่แข่ง การวิเคราะห์คู่แข่งเกี่ยวข้องกับการสแกนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในการรวบรวมและตีความข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งโดยตรงคู่แข่งทางอ้อมและคู่แข่งที่มีศักยภาพ วิธีการหลายพร้อมที่จะดำเนินการวิเคราะห์รวมถึงจุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาสและภัยคุกคาม (SWOT) การวิเคราะห์และตารางการวิเคราะห์คู่แข่ง

 25. การกำหนดกลยุทธ์ การพัฒนาของกลยุทธ์เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสและการบริหารจัดการภัยคุกคามในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในแง่ของจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ในกลยุทธ์ EC;ผลลัพธ์ที่ได้คือแนวโน้มที่จะมีรายการของโปรแกรมประยุกต์ EC หรือโครงการที่จะดำเนินการ กิจกรรมเฉพาะขนมและผลระยะนี้รวมถึง : โอกาสทางธุรกิจ หากการเริ่มต้นกลยุทธ์ที่ได้รับการทำดีจำนวนของสถานการณ์การพัฒนาในอนาคตของธุรกิจจะเห็นได้ชัด วิธีที่ดีที่สถานการณ์เหล่านี้สอดคล้องกับทิศทางในอนาคตของ บริษัท จะไม่เกี่ยวข้องกับอนาคตของ บริษัท และเป็นผู้สมัครสำหรับการขาย, การจ้างหรือการกำจัด การวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ แต่ละโอกาสที่เสนอต้องได้รับการประเมินในแง่ของค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นและผลประโยชน์ให้กับ บริษัท ฯ ในแง่ของภารกิจและเป้าหมายของ

 26. การประเมินกลยุทธ์ การประเมินผลอย่างต่อเนื่องของความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรเป็นผลในการดำเนินการแก้ไขและหากจำเป็นต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ใหม่ ต้นทุนและผลประโยชน์ทางการเงินอาจจะมีหรือไม่ทางการเงินที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนหรือระยะสั้นหรือระยะยาวข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุนรวมอยู่ในบทที่ 14

 27. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการประเมินผลและการจัดการการวิเคราะห์ความเสี่ยงการประเมินผลและการจัดการ ความเสี่ยงของแต่ละโครงการที่เสนอ EC (โครงการ) จะต้องทำการวิเคราะห์และประเมินผลถ้ามีความเสี่ยงที่สำคัญเห็นได้ชัดแล้วแผนการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นความสำคัญโดยเฉพาะในกลยุทธ์ EC ปัจจัยความเสี่ยงทางธุรกิจเช่นการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงและความเสี่ยงของคู่ค้าซึ่งจะกล่าวถึงในบทที่ 13.5

 28. แผนธุรกิจ การวิเคราะห์คู่แข่งโอกาสด้านกลยุทธ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงและอื่น ๆมาร่วมกันในแผนธุรกิจอธิบายไว้ในส่วน 13.2, ทุกธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็กใหม่หรือเก่าที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ความต้องการแผนธุรกิจที่จะได้รับเงินทุนและเพื่อให้มั่นใจว่าวิธีการที่เป็นจริงจะถูกนำไปใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจตามที่การเข้าถึงอีคอมเมิร์ซ (2006), แผนธุรกิจสำหรับ ECมีแนวโน้มที่จะรวมถึงกิจกรรมเหล่านี้ :การแนะนำ, การตรวจสอบเทคโนโลยี, ตรวจสอบการแข่งขันที่กำหนดเป้าหมายระบุผู้ชม, การสร้างทีมสร้างงบประมาณ, ค้นหาทรัพยากรที่ใช้เว็บตรวจสอบการวางแผนเว็บไซต์ลองเว็บไซต์ที่ตรวจสอบโปรโมชั่นส่งงานแถลงข่าวการประเมินแผนเตรียมความพร้อมภาคผนวกในการวางแผนและระบุแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนคุณค่าของแผนธุรกิจที่มีเหล่านี้สี่ขั้นตอน : นิยามค่า (1) การพัฒนาค่า (2), การวัดมูลค่า (3) และการสื่อสารมูลค่า (4) (ดู en.wikipedia.org / wiki / Value_proposition สำหรับรายละเอียด)

 29. การดำเนินการตามกลยุทธ์การดำเนินการตามกลยุทธ์ ในระยะนี้จะเน้นที่การเปลี่ยนแปลงจาก"สิ่งที่เราทำ?" เพื่อ"ทำอย่างไรเราจะทำหรือไม่" ในขั้นตอนการดำเนินกลยุทธ์รายละเอียดแผนระยะสั้นมีการพัฒนาสำหรับการดำเนินโครงการที่ได้ตกลงกันในการกำหนดกลยุทธ์โดยเฉพาะผู้มีอำนาจตัดสินใจประเมินทางเลือกสร้างเหตุการณ์สำคัญเฉพาะการจัดสรรทรัพยากรและการจัดการโครงการกิจกรรมเฉพาะและผลจากระยะนี้รวมถึง : การวางแผนโครงการย่อมดำเนินกลยุทธ์ที่จะดำเนินการผ่านโครงการ EC หรือชุดโครงการการวางแผนโครงการมีการตั้งค่าวัตถุประสงค์ของโครงการที่เฉพาะเจาะจงในการสร้างกำหนดการของโครงการที่มีเหตุการณ์สำคัญและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานวัดโดยปกติการวางแผนโครงการจะได้รับการตั้งค่าสำหรับแต่ละโครงการและการประยุกต์ใช้

 30. เครื่องมือในการวางแผนกลยุทธ์เครื่องมือในการวางแผนกลยุทธ์ นักยุทธศาสตร์ได้กำหนดเครื่องมือและเทคนิคสำหรับใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ไว้ ออนไลน์ไฟล์ W13.2 ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นไฟล์ใช้แสดงรายชื่อของเครื่องมือเหล่านั้น ในบทนี้จะอธิบายเพียงสั้นๆเกี่ยวกับเครื่องมือที่นิยมใช้มากที่สุดเพียงไม่กี่เครื่องมือ ตำรา หรือ คู่มือการจัดการเชิงกลยุทธ์ สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้ หรือ เครื่องมือในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ตัวอื่นๆได้

 31. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ INTERNETNZ InternetNZ ไม่ได้เป็นแค่บริษัทที่ทำธุรกิจหลักคือให้บริการอินเทอร์เน็ต, ธุรกิจของบริษัทเป็นการบริการอินเทอร์เน็ต, เป็นการรวมตัวจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัท,องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, InternetNZ ได้ให้คำอธิบายตัวเองเอาไว้ว่า “ผู้พิทักษ์อินเทอร์เน็ตของนิวซีแลนด์” และ งานหลักทางธุรกิจ คือ การจัดการ รหัส top-level domain (ccTLD) ของประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของบุคลากรภายในบริษัทที่ค่อนข้างจะวุ่นวาย แวดวงอินเทอร์เน็ตของนิวซีแลนด์ ในช่วงต้นปี 2004 InternetNZ เริ่มดำเนินการให้ใช้การวางแผนกลยุทธ์ที่ครบวงจร ในปี 2007 InternetNZ เปิดตัวแผนกลยุทธ์ขั้นที่สอง ซึ่งเป็นรูปแบบของเนื้อหาที่ควรจะอยู่ในทุกๆแผนกลยุทธ์

 32. การวางแผนสถานการณ์ วิธีการในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่สร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ในอนาคตที่จะช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจในการระบุการกระทำที่สามารถนำมาใช้ในวันนี้เพื่อให้ประสบความสำเร็จในอนาคตได้ เสนอทางเลือกที่จะใช้วิธีการวางแผนแบบดั้งเดิมที่ต้องพึ่งพาการคาดการณ์จากแนวโน้มในปัจจุบัน วิธีการเหล่านี้ไม่ประสบความสำเร็จเมื่อการคาดการณ์ต่ำกว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงกว่าแนวโน้มในปัจจุบัน จุดมุ่งหมายของการวางแผนสถานการณ์คือการสร้างทางเลือกในอนาคตที่เป็นไปได้หลายๆทาง ให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจเลือกที่จะตัดสินใจเพื่อให้ประสบความสำเร็จในอนาคตภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน (ดูที่ en.wikipedia.org/wiki/Scenario_planning).

 33. การวางแผนธุรกิจในระบบ E-Commerce สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ของการจัดทำเค้าร่างแผนกลยุทธ์ นั่นก็คือ แผนธุรกิจ, แผนธุรกิจ คือ การเขียนเอกสาร ซึ่งระบุเป้าหมายของบริษัท และ เค้าร่างของบริษัทถึงความมุ่งมั่นจะที่บรรลุเป้าหมาย หัวข้อ 13.5 แสดงถึง เค้าร่างทั่วไปของการจัดทำแผนธุรกิจ เค้าร่างนี้อ้างอิงตาม Online Tutorial (“An E-Business Plan Tutorial”)หน้าเวปไซด์ของหนังสือ จะมีข้อมูลแต่ละบทของหัวเรื่องเค้าร่างให้อ่านเพิ่มเติม

 34. ปัจจัยพื้นฐานของแผนธุรกิจปัจจัยพื้นฐานของแผนธุรกิจ แผนธุรกิจถูกเขียนขึ้นเพื่อหลายวัตถุประสงค์ ธรรมเนียมการปฏิบัติเกี่ยวกับการได้รับเงินสนับสนุนการลงทุนเป็นเหตุผลว่าทำไมธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีแผนธุรกิจ ผู้ประกอบการที่มีการเริ่มจัดตั้งบริษัทใช้แผนธุรกิจในการขอเงินทุนจากนักลงทุน เช่น จากผู้ร่วมทุน หรือ จากธนาคาร บริษัททีมีการจัดตั้งอยู่แล้ว อาจใช้แผนธุรกิจเพื่อขอเงินทุนจากธนาคาร,ตลาดการเงิน,หรือพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต วัตถุประสงค์ในการเขียนแผนธุรกิจอีกประการหนึ่งคือเพื่อให้ได้วิธีการที่สามารถใช้ได้จริงกับธุรกิจ กระบวนการในการเขียนแผนธุรกิจ บังคับให้เจ้าของธุรกิจคิดก้าวไปข้างหน้า กำหนดเป้าหมายที่สามารถทำได้ แสวงหา และ วิเคราะห์คู่แข่ง คิดหาวิธีการที่จะเข้าถึงเป้าหมาย คาดการณ์ปัญหาที่จะประสบพบเจอ เปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นได้จริงจากงบ เช่นเดียวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์,กระบวนการ, ไม่ใช่แผนของตัวมันเอง , เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

 35. ภาพร่างของแบบแผนบริหารภาพร่างของแบบแผนบริหาร • สรุป : สาระสำคัญของประเด็นหลักของแผนบริหารทั้งหมด อธิบายถึงรากฐานของธุรกิจเพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านสนใจ • การบรรยายบริหาร : การบรรยายทำหน้าที่สนับสนุนวัตถุประสงค์ที่เป็นเป้าหมายขององค์กร และให้ความสำคัญกับการเสนอการบรรยายผลิตภัณฑ์ที่บริการไว้ให้อย่างยุติธรรม และอธิบายความคิดทางธุรกิจด้วยวิธีการที่น่าสนใจ • แผนปฏิบัติงาน : กิจการทางธุรกิจแบบธุรกิจเป็นการบรรยายข้อมูลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนและการสร้างผลิตภัณฑ์รวมถึงการบริการ • แผนทางการเงิน : เกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัท โดยการหมุนเวียนให้แผนบริหารสำเร็จตามความต้องการ การเงินจะชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จและผลประโยชน์ที่ได้ ( ใบรายการแจ้งยอดรับและจ่ายเงิน) ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการลงทุนต้องมั่นใจในความสำเร็จ และผลประโยชน์ทางธุรกิจ • แผนการตลาด : ความสำคัญของการตลาดเป็นศูนย์กลางกลุ่มเป้าหมาย นิยามของการตลาดที่มั่นคง เป้าหมายความต้องการสูงสุดเป็นรูปลักษณ์ที่ประกอบด้วย แผนโปรโมชั่น แผนการแจกจ่าย และ ความต้องการ • วิเคราะห์คู่แข่ง : ผลวิเคราะห์คู่แข่งขันที่หาจุดด้อยของคู่แข่ง โดยพัฒนาความต้องการสินค้าจากกลุ่มเป้าหมายอย่างเข้มแข็ง

 36. ทำแผนธุรกิจเมื่อไหร่? ทำแผนธุรกิจเมื่อไหร่?  เวลาที่เห็นได้ชัดที่สุดคือเมื่อเป็นธุรกิจใหม่คือการแสวงหาเงินทุนเริ่มต้นขึ้นและทรัพยากรอื่น ๆแต่แผนธุรกิจอาจจำเป็น ถ้าบริษัทที่มีอยู่กำลังวางแผนที่จะสร้างการแบ่งแยกแผนยังเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อแผนการที่มีอยู่จะเข้าถึงการใช้งานได้ตามวันที่หากแผนเดิมที่กำหนดไว้แผน 3 ปีและธุรกิจที่เพิ่งฉลองวันเกิดที่สองแล้วก็ถึงเวลาที่จะเขียนแผนใหม่แพคเกจซอฟต์แวร์หลายที่ใช้ได้สำหรับการสร้างแผนการดำเนิธุรกิจ (เช่น seebplans.com และplanware.org) เจาะลึกและไฮไลท์เพิ่มขึ้น 13.1 ความแตกต่างระหว่างแผนธุรกิจแบบดั้งเดิมและแผนe – business

 37. กรณีธุรกิจ เป็นชนิดที่โดดเด่นของแผนธุรกิจ ตามที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้าแผนธุรกิจมักจะใช้เมื่อเปิดตัวธุรกิจใหม่กรณีธุรกิจเป็นแผนธุรกิจสำหรับใหม่โครงการขนาดใหญ่หรือโครงการใหม่ภายในองค์กรที่มีอยู่วัตถุประสงค์คือเช่นเดียวกับกับแผนธุรกิจคือเพื่อประเมินความเหมาะสมของการลงทุนโดยเฉพาะกองทุนแต่ผู้ชมที่เป็นคณะกรรมการของบริษัท ฯของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของเงินทุนภายนอกกรณีที่ธุรกิจจะช่วยอธิบายวิธีการขององค์กรจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่โดยการระบุเหตุผลเชิงกลยุทธ์ , และความเหมาะสมทางการเงินตัวอย่าง เช่นกรณีธุรกิจที่อธิบายระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI) จะใช้ในการปรับปรุงผลการธุรกิจควรให้รายละเอียดของโอกาสทางธุรกิจอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยการปรับปรุง (BIOS)ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละ BIO ดังต่อไปนี้กระบวนการทางธุรกิจที่กำหนดเป้าหมาย,วิธี BI จะปรับปรุงกระบวนการที่เมื่อ BI จะถูกนำมาใช้ สิ่งจำเป็นที่จะใช้ วิธีการปรับปรุงจะได้รับการการวัดและการเชื่อมโยง (ถ้ามี) ไปยังดุลยภาพ(Williams 2008)

 38. เจาะลึกและการใส่ "E" ใน e – business • แผน e - business แตกต่างจากแผนธุรกิจอื่น ๆเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นจะต้องมีการกล่าวว่ามีความคล้ายคลึงกันมากกว่าความแตกต่างธุรกิจคือการดำเนินธุรกิจและแผนคือแผนดังนั้นส่วนมากของสิ่งหนึ่งคาดหวังจะได้เห็นในแผนธุรกิจยังจะอยู่ในแผน e - business นอกเหนือจากการเพิ่ม E ในการใช้ชื่อสิ่งที่มีความแตกต่างกันที่ทำให้การเขียนแผนธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างจากการเขียนแผนธุรกิจหรือไม่ • อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการขายไม่เหมือนอันอื่น ๆอินเทอร์เน็ตช่วยให้ บริษัทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ความเร็วแสงและที่เกือบเป็นศูนย์ค่าใช้จ่ายออกไปถึงลูกค้าที่มีการเข้าถึงและช่วงแนะนำโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ และนวัตกรรมและลดค่าใช้จ่ายและการสร้างเงินฝากออมทรัพย์มีหลายความแตกต่างอื่น ๆ อีกมากมายตามที่กล่าวไว้ที่อื่น ๆในหนังสือเล่มนี้เป็นแต่Internet ยังเพิ่มอำนาจต่อรองของลูกค้า; สร้างตลาดข้อมูลสมบูรณ์แบบมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของลูกค้าและทำให้ง่ายขึ้นสำหรับคู่แข่งบุกตลาดของ บริษัท ฯดังนั้นความแตกต่างครั้งแรกและใหญ่ที่สุดในการวางแผนธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการจำเป็นต้องรับรู้ความสามารถที่แตกต่างกันและไม่เหมือนใครของอินเตอร์เน็ตและเริ่มที่จะคิดแตกต่างและสร้างสรรค์เกี่ยวกับโอกาสและปัญหาอินเทอร์เน็ตนำเสนอ

 39. เจาะลึกและการใส่ "E" ใน e – business (ต่อ) • อินเทอร์เน็ตเป็น บริษัท ระดับโลกเป็นเว็บที่มีหมายความว่าธุรกิจจะปรากฏแก่ผู้ชมระดับนานาชาติครั้งนี้ด้วยความซับซ้อนที่เลือกการชำระเงิน (เช่นราคาที่แสดงเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐฯหรือสกุลเงินท้องถิ่นได้อย่างไร), ช่องทางการจัดจำหน่าย, การออกแบบเว็บไซต์และจิสติกส์ของการส่งคืนผลิตภัณฑ์ • Web storefronts ไม่เคยปิดในเว็บหมายถึงการจัดเก็บจะเปิด 24 / 7 แผน e – business สำหรับความแตกต่างนี้ในเว็บโฮสติ้งและความต้องการบริการลูกค้า • อี – คอมเมิส สามารถทำที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตซึ่งหมายความว่าการใช้งานเว็บไซต์จะต้องวางแผนในเดือนหรือแม้แต่สัปดาห์ปีไม่บริษัทจะสูญเสียความได้เปรียบผู้เสนอญัตติแรกถ้าหากพวกเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตและ e - business แผนผู้อ่านทราบว่านอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว • เว็บช่วยให้โอกาสมากขึ้นสำหรับการกำหนดเนื้อหาแบบหนึ่งต่อหนึ่งการตลาดและการบริการลูกค้าด้วยตัวเองบริษัทจะต้องรวมเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ของ e - commerce, เพราะคู่แข่งที่ร้ายแรงของมันอย่างแน่นอน

 40. เจาะลึกและการใส่ "E" ใน e – business (ต่อ) เป็นกรณีพิเศษของการจัดทำแผนธุรกิจเนื้อหาของกรณีที่ธุรกิจเป็นคล้ายกับว่าการจัดทำแผนธุรกิจหนึ่งความแตกต่างเป็นแผนธุรกิจที่มุ่งเน้นที่การมีชีวิตของบริษัทในขณะที่กรณีธุรกิจมีชีวิตของแต่ละโครงการและความเหมาะสมของความคิดริเริ่มกับภารกิจของบริษัท และเป้าหมายทั้งสองกรณีที่ธุรกิจยังแน่นอนจะมีรายละเอียดการดำเนินงานมากขึ้นและเหตุผลที่ว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้บรรลุกลยุทธ์ที่ต้องการตัวอย่างของโครงสร้างของกรณีธุรกิจเป็นงานแสดงในนิทรรศการ

 41. หัวข้อ 13.6 วิธีการเตรียมทำธุรกิจ

 42. กลยุทธ์ ส่วนใหญ่เป็น การกำหนดอะไรที่เป็นแบบข้อมูล และระบบข้อมูลเชื่อมโยงจะต้องดำเนินการเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ ข้อมูลและกลยุทธ์เทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT) กลยุทธ์ การตัดสินใจในวิธีการส่งข้อมูลและระบบข้อมูลผ่านทางเทคโนโลยี กลยุทธ์ EC เป็นการพัฒนากลยุทธ์ควบคู่กับกลยุทธ์ ICT. ทั้งหมดที่ลูกศรชี้ลงใน 13.7 แสดงให้เห็นว่าจากบนลงล่าง Acuities กระบวนการด้านล่างบรรทัดที่ระบุว่าเป็นไปได้ว่ากลยุทธ์ในระดับใดต่ำกว่า ซึ่ง หมายความว่ากลยุทธ์ในระดับต่ำกว่าทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในระดับที่สูงขึ้น

 43. หัวข้อ 13.7 บทบาทของอินเตอร์เน็ต

 44. อินเทอร์เน็ตทำให้ทุกระดับของการกำหนดกลยุทธ์ในองค์กรเป็นการแสดงให้เห็นโดยกล่องสีเทาในการแสดงหัวข้อ 13.7 บทบาทในการสร้างหรือการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในการส่งมอบสินค้าและบริการในความสัมพันธ์กับ supplier และลูกค้าและผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาด โดยทั่วไปการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ต้องการสำรวจ อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนประกอบหนึ่ง กับวิธีการแบบดั้งเดิมของการแข่งขันที่ไม่ได้เป็นจุดกำเนิดของความได้เปรียบในการแข่งขันในตัวของเอง (Porter 2001) เป็น ยุทธศาสตร์ต้องพิจารณาอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการกระจายไปยังตำแหน่งที่จะต้อง วางแผน ICT จะต้องมีแผนบูรณาการของเทคโนโลยี Internet - based ลงในโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ คิดเกี่ยวกับ การวางแผนสำหรับอินเทอร์เน็ตควรจะ subsumed ในแต่ละ 4 ระดับของกลยุทธ์

 45. ตัวอย่าง : Nike ตุลาคม 26,2006, Nike สร้างตำแหน่งของรองประธาน global e-commerce, ผู้รายงานโดยตรงที่ประธาน บริษัท และรองประธาน CEO. เป็นผู้รับผิดชอบ กำลังหมุนแบบบูรณาการกลยุทธ์ e - commerce ระดับโลกสำหรับสินค้า ยี่ห้อ Nike และ Nike Inc บริษัท รวมถึง Converse และ Cole Haan Nike ได้เป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์ shopping ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้บริโภคส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เช่น Nike ID ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ไนกี้ของ ตัวเอง Nikereplanted ยัง nikestore.com เว็บไซต์ทั่วโลก e – commerce ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย​​ใหม่ การเปลี่ยนแปลงในการจัดเก็บที่มีการออกแบบมาเพื่อแนะนำรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าการทำงานได้เร็วขึ้นและการบริการลูกค้าที่เพิ่มขึ้นพวกเขารวมรับการปรับปรุงใหม่ใหญ่ครั้งแรกของร้านค้าออนไลน์ของ Nike ตั้งแต่เปิดตัวใน ปี 1999 ผลที่ได้คือใหม่ประสบการณ์ shopping ออนไลน์แบบ dynamic มากขึ้นซึ่งใน convections ทั่วไปของ e - commerce จะปรับตัวอักษรที่เป็นเอกลักษณ์ของ Nike brandเว็บไซต์ที่มีกว่า 30,000 ผลิตภัณฑ์