high performance organization n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง High Performance Organization

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง High Performance Organization - PowerPoint PPT Presentation


 • 302 Views
 • Uploaded on

องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง High Performance Organization. กองบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ. วิสัยทัศน์กองทัพเรือ. ยกระดับการบริหาร มุ่งสู่การบริหารงาน อย่างมืออาชีพ. “จะเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาค ด้วยขนาดของกำลังรบที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ ”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง High Performance Organization' - duer


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
high performance organization

องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงHigh Performance Organization

กองบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

slide2
วิสัยทัศน์กองทัพเรือ

ยกระดับการบริหารมุ่งสู่การบริหารงานอย่างมืออาชีพ

“จะเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาคด้วยขนาดของกำลังรบที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ”

สร้างหลักประกันในการเตรียมกำลังกองทัพเรือให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการเพื่อป้องกันประเทศ

ทำงานอย่างมีขั้นตอนสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

slide3
มุมมองที่เปลี่ยนไปในทางการบริหารมุมมองที่เปลี่ยนไปในทางการบริหาร

ทรัพยากรมีอะไรบ้าง

สภาวะแวดล้อมภายใน/ภายนอก

อดีต

ตรงตามที่คาดหวังอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบัน

คือใคร

แผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ประสิทธิภาพ

การใช้ทรัพยากร

ผู้ส่งมอบทรัพยากร

ทรัพยากรที่ใช้

การปฏิบัติงาน

ผลผลิต

ผลลัพธ์

มุ่งผลสัมฤทธิ์

ประหยัดคุ้มค่า

เกิดประโยชน์

สินค้า/บริการคืออะไร

กระบวนการที่เหมาะสมเป็นอย่างไร

- ผู้รับบริการคือใคร

- มีความต้องการอะไร

slide4
สมรรถนะคืออะไร

เครื่องยนต์ :Alloy V8. DOHC 4 valves/cylinder

ความจุ:3405 cc

อัตราอัด :10.4 : 1

กำลังสูงสุด :300 bhp @ 7200 rpm.

แรงบิดสูงสุด :323 Nm at 4200 rpm.

ความเร็ว :0-100 kph in 5.6 seconds

Top speed in excess of 275kph

slide5
สมรรถนะคืออะไร
 • การดำเนินงานอย่างมีคุณภาพจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (ผลผลิต + ผลลัพธ์)
 • ไม่ใช่สิ่งที่วัดหรือบอกได้ในระยะเวลาอันสั้น
 • ต้องอาศัยความต่อเนื่อง ความสม่ำเสมอ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรตนเองตลอดเวลา
slide6
ทำไมต้องมีขีดสมรรถนะสูงทำไมต้องมีขีดสมรรถนะสูง
 • องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงนั้นย่อมจะเป็นรากฐานและแนวทางที่สำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาว
slide7
ลักษณะของ HPO

มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์

1

2

มีประสิทธิภาพสูง

ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม

3

มุ่งเน้นในสิ่งที่ตนเองมีความสามารถหรือโดดเด่น

4

5

มีความยืดหยุ่นสูง

ให้ความสำคัญต่อการเติบโตและพัฒนาของบุคลากร

6

มีผู้นำที่มีความมุ่งมั่นและกล้า

7

Vivienne Jupp and Mark P. Younger

slide8
ขีดความสามารถที่ HPO ต้องมี

การวางยุทธศาสตร์และนโยบาย

1

การออกแบบองค์การและกระบวนการทำงาน

2

การบริหารผลการปฏิบัติงาน

3

การมีพันธมิตรและเครือข่าย

4

การดำเนินงานที่ดี

5

slide9
ขีดความสามารถที่ HPO ต้องมี

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ

6

7

การจัดหาและการขนส่ง

การบริหารทุนมนุษย์

8

การบริหารข้อมูลสารสนเทศ

9

Jane C. Linder and Jeffrey D. Brooks

slide10

1

2

3

4

5

แนวทางในการไปสู่ HPO

ผู้นำต้องเป็นผู้ทำการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงองค์กร

แปลงยุทธศาสตร์สู่สิ่งที่สามารถจับต้องได้

ทำให้ทั้งองค์การสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

จูงใจให้ทุกคนให้ความสำคัญและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

ดูแลให้การบริหารยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง

Robert Kaplan andDavid Norton

slide11
เครื่องมือทางการบริหารที่สำคัญเครื่องมือทางการบริหารที่สำคัญ
 • Strategic Planning & Management
 • Performance Management
 • Balanced Scorecard
 • Risk Management
 • Benchmarking
 • Competencies
 • Knowledge Management
 • Public Management QualityAward
slide12
การบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ

Plan

กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน

การวางแผนและพัฒนากลยุทธ์

Act

วงจรการบริหารเชิงกลยุทธ์Strategic Management Cycle

ประเมินผลการดำเนินงาน

Do

แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

Check

slide13
การวัดผลการดำเนินงาน

เป็นเรื่องของการบริหารงาน ไปสู่ความสำเร็จ

You can’t manage what you can’t (or don’t) measure.

You can’t improve what you can’t (or don’t) measure.

slide14
ประเมินผลเพื่อเรียนรู้องค์กรประเมินผลเพื่อเรียนรู้องค์กร

มิติ 1

KPI 1

KPI 2

KPI 3

KPI 4

KPI 5

มิติ 2

KPI 6

KPI 7

KPI 8

มิติ 3

KPI 9

KPI 10

KPI 11

มิติ 4

KPI 12

slide15
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
slide16

เมื่อรบ ต้องชนะและได้เปรียบในการรบ