B oommarter - PowerPoint PPT Presentation

duer
b oommarter n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
B oommarter PowerPoint Presentation
Download Presentation
B oommarter

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Presentation Description
105 Views
Download Presentation

B oommarter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Boommarter Door Liesje

  2. Inhoud • Familie • Uitzicht • Biotoop • Menu • Voortplanting • vijanden

  3. Familie • Marterachtigen • vleeseter

  4. Uiterlijk • Chocoladebruine vacht • Roomgelekeelvlek • Scherpe tanden • Scherpe klauwen

  5. biotoop • Europa • Bos


  6. Menu • Rode eekhoorn • Aardmuis • Spits muis • Rosse woelmuis • Konijnen

  7. Voortplanting • 1-7 jongen • Paren in de zomer • Maart of april geboren

  8. Vijanden • Oehoe • Arend • Veelvraat