bollflyktslagar principer l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bollflyktslagar & Principer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bollflyktslagar & Principer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Bollflyktslagar & Principer - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

Bollflyktslagar & Principer . Bollflyktslagar. Hastighet på klubbhuvudet klubbhuvudets infallsvinkel klubbhuvudets svingspår klubbans bladvinkel Träffpunkten på bladet. Hastighet. Klubbhuvudets fart i träffögonblicket med bollen. Infallsvinkel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Bollflyktslagar & Principer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bollflyktslagar
Bollflyktslagar
 • Hastighet på klubbhuvudet
 • klubbhuvudets infallsvinkel
 • klubbhuvudets svingspår
 • klubbans bladvinkel
 • Träffpunkten på bladet
hastighet
Hastighet

Klubbhuvudets fart i träffögonblicket med bollen.

infallsvinkel
Infallsvinkel

Hur klubban rör sig i relation till markytan vid kontakt respektive släppögonblicket

svingsp r
Svingspår

Den riktning klubbladet färdas i

förhållande till den tänkta mållinjen

bladposition
Bladposition

Den vinkel klubbans blad har i

förhållande till svingspåret

tr ffpunkt
Träffpunkt

Var på bladet kontakten med bollen

sker i förhållande till

klubbhuvudets tyngdpunkt

slide8

b

a

c

b

b

c

a

a

c

1

2

3

Svingspår och bladvinkel skapar olika slag

Bladets vinkel i förhållande till spåret:

a. stängt

b. vinkelrätt

c. öppet

Svingspår:

1. utifrån och in.

2. rakt (inifrån och in)

3. inifrån och ut

principer
Principer
 • 2 kategorier: Före sving och Under sving
 • 14 principer till antalet
 • Faktorer som direkt och väsentligt påverkar en golfspelares praktiska användning av bollflyktslagarna
 • Mer subjektiva än bollflyktslagarna
principer10
Principer
 • Grepp
 • Uppställning
 • Sikte
 • Svingplan
 • Svingens vidd
 • Svingbågens längd
 • Handledsposition
 • Hävstångssystemet
 • Timing
 • Frigörelse
 • Dynamisk balans
 • Svingcentrum
 • Sammanhållning
 • Träffögonblicket
grepp
Grepp

Hur händerna appliceras

på greppet i form av:

 • Placering
 • Position
 • Precision
 • Tryck
sikte
Sikte

Linjeringen av klubbladet och

kroppen i relation till målet.

uppst llning
Uppställning

Spelarens kroppshållning, bollposition, stans, viktfördelning och

muskulär beredskap.

svingplan
Svingplan

Det elipsformade och lutande plan som klubbskaftet skapar i sin färd genom svingrörelsen.

Rätt

Flackt

svingens vidd
Svingens vidd

Avståndet mellan vänster axel och vänster hand som skapas och bibehålls i sin bana runt svingcentrum i svingrörelsen

svingb gens l ngd
Svingbågens längd

Den sträcka som klubbhuvudet färdas

i bak-, ner- och framsvingen

handledsposition
Handledsposition

Relationen mellan vänster hands baksida

och handled, samt klubbladet

och svingplanet när baksvingen

når sin högsta punkt

h vst ngssystemet
Hävstångssystemet

Kombinationen mellan de hävstänger

som skapas av vänsterarmen

och klubban under svingen

timing
Timing

Den rätta sekvensen i kropps- och klubbrörelse som genererar det mest effektiva resultatet i nersvingen, avseende önskad fart och optimal precision.

frig relse
Frigörelse

I nersvingen släpps kraften loss som genererats i baksvingen genom att armar, händer, kropp och klubba återvänder till och igenom positionen för bollträffen

dynamisk balans
Dynamisk balans

Kroppskontrollen bibehålls samtidigt som en lämplig viktförflyttning sker i svingrörelsen

svingcentrum
Svingcentrum

En punkt mitt i bröstet, som kroppen och armarna, roterar runt i svingrörelsen.

sammanh llning
Sammanhållning

Skapa och bibehålla lämplig relation

mellan de olika kroppsdelarna i

uppställningen och svingen.

tr ff gonblicket
Träffögonblicket

Positionen av kroppen och klubban vid

det ögonblick då bladet levererar

dess fulla kraft mot bollen

slide25
Tack…

…för att ni kom och lyssnade!!