C.I.A.P.” Panait Istrati” Br ă ila Profesor psihosociolog Vasilica Varga - PowerPoint PPT Presentation

duante
c i a p panait istrati br ila profesor psihosociolog vasilica varga n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
C.I.A.P.” Panait Istrati” Br ă ila Profesor psihosociolog Vasilica Varga PowerPoint Presentation
Download Presentation
C.I.A.P.” Panait Istrati” Br ă ila Profesor psihosociolog Vasilica Varga

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
C.I.A.P.” Panait Istrati” Br ă ila Profesor psihosociolog Vasilica Varga
106 Views
Download Presentation

C.I.A.P.” Panait Istrati” Br ă ila Profesor psihosociolog Vasilica Varga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. “Alege negocierea, nu conflictul ! “ C.I.A.P.” Panait Istrati” Brăila Profesor psihosociolog Vasilica Varga

  2. Argument: Teoriile cu privire la agresivitate susţin că aceasta s-ar datora atât unor gene, cât şi unor modele preluate/ învăţate încă de timpuriu de persoane. La noi, ca şi la nivelul întregii ţări şi în lume, vârsta la care se comit infracţiuni a coborât tot mai mult în ultimele decenii. În scoala noastră, la o populaţie şcolară de 763 elevi în anul şcolar 2007-2008, numai în primul semestru s-a aplicat o serie de sancţiuni (19) pentru abateri disciplinare, adică pentru comportamente indezirabile mediului şcolar, fapt ce implică găsirea unor soluţii pentru prevenirea şi reducerea acestora. • Obiectivele proiectului: • Reducerea comportamentelor indezirabile în rândul liceenilor • Formarea deprinderii de a exprima o opinie şi de a o prezenta în faţa unui grup • Gestionarea emoţiilor pozitive şi negative în situaţii de criză • Deprinderea capacităţii de negociere într-un conflict • Stabilirea unei relaţii mai strânse şcoală-familie • Conştientizarea consecinţelor abaterilor disciplinare asupra vieţii/ viitorului

  3. Grup ţintă: elevi care au avut abateri disciplinare şi au primit eliminări de la cursuri.Loc de desfăşurare: ”Grup Şcolar “Panait Istrati” Brăila, perioada octombrie 2007-mai 2008, în ritm de o întâlnire pe săptămână (părinţii elevilor eliminaţi - o întâlnire-, profesori diriginţi).Tipul proiectului : Consiliere de grup • Colaboratori: profesorii diriginţi ai claselor din care fac parte elevii care au primit eliminări, poliţia de proximitate, părinţii elevilor, elevii cu eliminări de la cursuri, profesorul psiholog.

  4. Activitatea • Anamneză cu fiecare elev – individual:octombrie-decembrie. • Consiliere de grup- Rolul factorilor individuali şi sociali în comportamentele deviante: ianuarie. • Seminar- “Formarea comportamentelor dezirabile / indezirabile şi influenţa factorilor psihosociali asupra acestora” -elevii şi părinţii. • Întâlnire cu Poliţia de proximitate: februarie. • Consiliere individualăşi evaluarea personalităţii elevilor (capacitate de decizie, profilul distresului emoţional, acceptarea propriei persoane; identificarea convingerilor persoanei): martie. • Consiliere de grup- exerciţii de autocunoaştere şi dezvoltarea voinţei adolescenţilor: martie. • Seminar – întâlnire cu cadrele didactice şi prezentarea rezultatelor lucrului cu elevii cu eliminări: aprilie. • Evaluarea proiectului cu elevii, părinţii şi cadrele didactice- aplicare chestionar, înregistrarea abaterilor elevilor, după participarea la proiect: mai.