Download
2 1 leerdoelen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2.1 leerdoelen PowerPoint Presentation
Download Presentation
2.1 leerdoelen

2.1 leerdoelen

120 Views Download Presentation
Download Presentation

2.1 leerdoelen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2.1 leerdoelen Wat je moet kennen en kunnen

 2. economie • Kunnen aangeven wat de voorwaarden waren voor de industrialisatie van de VS in de periode 1865-1918 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

 3. Verstedelijking • Grondstoffen • Modernisering landbouw • Spoorwegen • Uitvindingen • Productietechnieken • nieuwkomers • boomtown • Zwarte goud Frontier • Frontier/ GreatPlains/ graan/vleesindustrie • Nationale economie • Edison/octrooien • Massaproductie/Ford • 26 miljoen: 50 jaar

 4. schaduwzijden • Kloof arm-rijk • Slechte werk/arbeidsomstandigheden • Liberalisme/laissez faire • Trust • Prijsafspraken • Gilded Age = • Vakbonden • AFL • People’s party • Progressivemovement

 5. Verschillen People’s Party en ProgressiveMovement PP PM Middenklasse, hoger opgeleiden Progressief, stedelijk Combinatie hervormingsbewegingen: Consumtenen/arbeiders/ verkiezingen drie doeleinden Einde corruptie en machtsmisbruik Sociaal welzijn Efficienter maken economische, politieke en sociale instituten • Agrarische beweging • Conservatief en kleinsteeds • Levensstandaard boeren verbeteren • Macht grondspeculanten beperken

 6. Theodore Roosevelt • Volgde doodgeschoten president McKinley op • Republikein • Federale overheid meer invloed samenleving • Trust buster • Doorbreken macht industrielen

 7. WoodrowWilson • Democraat • Federale overheid economie bewaken • Wetgeving tegen monopolien • Bescherming individu (consument/arbeider) boven grote ondernemingen

 8. 2.2 Ontwikkeling van burgerrechten • De inhoud van het 13e, 14e en 15e amendement kunnen uitleggen • Kunnen uitleggen waarom het Congres van VS besloot tot Reconstructie die leidde tot bezetting van het Zuiden • Kunnen aangeven wat de gevolgen zijn geweest van de Reconstructie voor de zwarte bevolking in het Zuiden

 9. begrippen • amendement • JimCrowwetten • NAACP • Reconstructie • Segregatie • Sharecropping • Ga deze opzoeken

 10. Reconstructie =

 11. Burgeroorlog Reconstructie 1865 13e amendement Slavernij verboden Nu probleem: hoe nieuwe zuidelijke samenleving vormen met de vrijgekomen slaven? Overgang Freedmen’s Bureau = ? • Inzet: wie bepaalt: de staat of de federale regering • Wel of geen slaven houdende nieuwe staten • Slavernij: onderliggende oorzaak • Lincoln: slaven bevrijden • Ook gunstig oorlogsverloop

 12. 14e en 15e amendement 14e 15e 1869 Zwarte mannen stemrecht Massaal stemmen op Republikeinen Reconstructie-amendementen Bezette staten van het Zuiden amendementen tekenen om tot federatie te behoren • 1866 • Volwaardig burgerschap aan iedereen die in VS geboren werd en • Alle burgers gelijk behandeld worden

 13. Reconstructie: ebt weg • Zuiden weinig animo reconctructie • Noorden strijd beu • Troepen trekken zich terug • Racisme terug • Blanke suprematie • Zuiden • Geweld • Oprichting KKK 1865 • Ondanks verbod • Lynchpartijen • Kiesrecht ontnomen d.m.v. testen (literacy test)

 14. Segregatie/JimCrowwetten • Wie is JimCrow? • Tegen 15e amendement • Tegengaan stemrecht • Kiesrecht gekoppeld aan poll taks (inkomstenbelasting) • Juridische basis • Hooggerechtshof • Seperate but equal • Dan scheiding toegestaan

 15. Gevolgen zwarte bevolking • Zwarten ondergeschikt • Nigger • Beperking gedrag • Openbare ruimtes • Economische achterstelling • Geen aankoop land boeren • Sharecropping • Pachtboeren • Blanken de baas • Opeisen deel oogst • Lening door blanke

 16. sharecropping • Zwarte boeren • Leningen • Katoenprijs keldert • Schulden • Trek steden

 17. Situatie steden • Discriminatie • Rassenrellen

 18. Leger • Eerste Wereldoorlog • Segregatie in leger • Slechtste taken Effect WOI: groot !

 19. Wat waren de gevolgen van de opheffing van de Reconstructie voor zwarte bevolking 1) Kwijtraken burgerrechten/kiesrecht 2)discriminatie, segregatiebeleid 3) Verslechtering economische situatie

 20. Strijd voor gelijkheid • Welke tegenstelling bestond er tussen Booker T. Washington en W.E.B. Dubois? • Begrippen: NAACP

 21. Booker T. Washington • Accommodatie en Self-help • Geduld en aanpassing • Zorgen voor econmische en sociale sterkere positie • Hoe? onderwijs

 22. Dat betekent: • Opleiding volgen • Sparen • Hard werken • Respect winnen van de blanken • Zo volwaardig burgerschap verdienen • Oprichting vakschool

 23. Kritiek Booker T. Washington • Te slap/gematigd • Aanpassing racisme • Accepteren tweederangsburger-schap • Antwoord: groep intellectuelen (wat zijn dat?) • W.E.B. Dubois

 24. NAACP • 1909 • Kiesrecht • Integratie • Juridische gelijkheid • TalentedTenth • Doel: zwarte burgerrechten via rechtszaken te herstellen.

 25. Opdracht 20 • Wiens houding kreeg meer steun van de blanken? • Booker T. of DuBois? • Verdedig de aanpak van Booker T. • Je bent zelf een zwarte Amerikaan, welke aanpak zou jij verkiezen? • Waarom reageerde de federale overheid niet op deze bewegingen?