eindtermen van de opleiding en leerdoelen van opo s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eindtermen van de opleiding en leerdoelen van OPO’s PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eindtermen van de opleiding en leerdoelen van OPO’s

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Eindtermen van de opleiding en leerdoelen van OPO’s - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Eindtermen van de opleiding en leerdoelen van OPO’s. onderzoeksgemeenschap/. werkveld. -. alumni. /maatschappij. positionering. onderwijsvisie. eindtermen. curriculum. -. kenmerken. studenten. beleid. structuur en. afstemming. volgtijdelijkheid. tussen. OPO’s. -. omkaderng.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eindtermen van de opleiding en leerdoelen van OPO’s' - marika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

onderzoeksgemeenschap/

werkveld

-

alumni

/maatschappij

positionering

onderwijsvisie

eindtermen

curriculum

-

kenmerken

studenten

beleid

structuur en

afstemming

volgtijdelijkheid

tussen

OPO’s

-

omkaderng

voorzieningen

studenten

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

slide3

onderzoeksgemeenschap/

werkveld

-

alumni

/maatschappij

positionering

onderwijsvisie

eindtermen

curriculum

-

kenmerken

studenten

beleid

structuur en

afstemming

volgtijdelijkheid

tussen

OPO’s

-

omkaderng

voorzieningen

studenten

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

waarom eindtermen en leerdoelen
Waarom eindtermen en leerdoelen?

middel om

 • leren en onderwijzen doelgerichter te maken
 • transparant te communiceren

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

belang voor student
Belang voor student
 • Wat zal ik in deze opleiding/ dit opo leren?
 • Wat zal ik op het einde van deze opleiding/dit opo kennen / kunnen?
 • Is dit voor mij een interessante opleiding/ opo?
 • Wat is het verschil met andere opleidingen/ opo’s?

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

belang voor docent didactisch team
Belang voor docent/didactisch team
 • Hoe draagt mijn opleidingsonderdeel bij aan de eindtermen van de opleiding?
 • Hoe moet ik de leeromgeving van mijn OPO vormgeven?
 • Wat brengen studenten mee uit reeds gevolgde OPO’s?
 • Hoe worden studenten beïnvloed door andere OPO’s?
 • Hoe bouwen andere OPO’s verder op mijn OPO?

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

belang voor opleiding
Belang voor opleiding
 • Hoe moeten we ons curriculum opbouwen en de opo’s onderling afstemmen?
 • Wat is de plaats van geleende OPO’s (bijv. taalvakken, filosofie), stage, masterproef, …?
 • Hoe kunnen we de volgtijdelijkheid in onze opleiding inbouwen?

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

belang voor externen
Belang voor externen
 • Waar wil deze opleiding naartoe?
 • Welke afgestudeerden willen ze afleveren?
 • Bereid het huidige curriculum de studenten hierop voor?

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

slide9

VLIR/structuurdecreet

BaMa-profielen

Dublin descriptoren

Onderwijskundig referentiekader

European Qualification Framework (EQF)

leerresultaten

eindtermen

kennis

doelstellingen

learning outcomes

(eind)kwalificaties

competenties

vaardigheden

descriptoren

attitudes

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

doelstellingen van de opleiding
Doelstellingen van de opleiding

geven de intenties van de opleiding weer

(geformuleerd vanuit de opleiding):

Waar wil de opleiding met de studenten naartoe?

Wat wil de opleiding de studenten aanleren/bijbrengen?

Welk beeld heeft de opleiding van de alumnus?

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

eindtermen van de opleiding
Eindtermen van de opleiding

beschrijven wat de student moet kennen/kunnen en welke houding de student moet hebben na succesvol beëindigen van de opleiding

(geformuleerd vanuit de student)

 • Algemene eindtermen
 • Specifieke eindtermen
  • Disciplinegebonden meer geconcretiseerde eindtermen
  • Eindtermen voor een specifieke afstudeerrichting

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

11

leerdoelen van een opo
Leerdoelen van een OPO

beschrijven wat de student moet kennen/kunnen en welke houding de student moet hebben na succesvol beëindigen van het opleidingsonderdeel (geformuleerd vanuit de student)

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

slide13

doelstellingen

algemene eindtermen

specifieke eindtermen

OPO leerdoelen

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

slide14

Voorbeeld doelstelling

 • Bachelor in de Geografie
 • Geografen bestuderen hoe menselijk handelen de biofysische en sociaal-economische omgeving beïnvloedt en hoe, omgekeerd, die biofysische en sociale omgeving een impact heeft op het menselijk handelen.
 • De bacheloropleiding beoogt de studenten een grondige geografische basiskennis bij te brengen en hen de essentiële vaardigheden aan te leren om geografische kennis te verzamelen, te beschrijven,analyseren en te communiceren aan derden.
 • Verder wordt hen de gelegenheid geboden om ook basiskennis op te doen over een ander, verwant wetenschapsdomein, hetgeen hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroot.

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

slide15

Voorbeeld doelstelling

 • Master in de Geografie
 • De opleiding Geografie in Vlaanderen is gericht op het aanleren van de analytische en synthetische vermogens die nodig zijn voor het zelfstandig en kritisch begrijpen van de natuur- enmenswetenschappelijke aspecten van de leefmilieuproblematiek in eigen land, in een Europese dimensie en op mondiaal niveau.
 • Zij heeft de bedoeling de student in staat te stellen de relatie tussen samenleving en milieu op geïntegreerde wijze te benaderen.
 • De student zal het brede werkterrein van de geograaf leren overzien en daarbinnen leren functioneren. Dit kan zowel in het domein van het fundamentele onderzoek, als in het domein van het toegepaste geografische onderzoek, als in het domein van de communicatie en educatie van de geografische wetenschap.

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

slide16

Voorbeeld eindtermen

Bachelor in de geografie

 • De studenten hebben de nodige technische en analytische vaardigheden verworven om geografische data en probleemstellingen op een professionele manier te analyseren
   • De student kan eenvoudige cartografische voorstellingen van verschillende types gegevens op een kritische en correcte manier analyseren en interpreteren
   • De student kan bestaande geografische datasets analyseren m.b.v. de gepaste methodes.
   • De student kan eenvoudige analyses van bodem- en waterstalen uitvoeren en correct rapporteren

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

voorbeeld leerdoelen van opo
Voorbeeld leerdoelen van OPO

Bachelor in de Geografie

 • De studenten kunnen op basis van fundamentele fysische principes van de weerkunde minstens 3 verklaringen geven voor verschillende atmosferische fenomenen met behulp van computermodellen.
 • De studenten kunnen eenvoudige technieken en modellen voor bevolkingsgroei zelfstandig toepassen op bestaande datareeksen en het resultaat verklaren.

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

aan de slag met eindtermen
Aan de slag met eindtermen

Te beschrijven aspecten

 • Noodzakelijk
  • Concretisering van de activiteit (actieve werkwoorden)
  • Concretisering van de inhoud (het domein)
 • Mogelijk
  • Concretisering van het niveau (wat betreft inhoud en context)
    • bijv. basis/gevorderd/gespecialiseerd
    • bijv. eenvoudig/complex
  • Concretisering van de voorwaarden
    • bijv. met behulp van gepaste technieken, in een onderzoekscontext …

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

slide19

Algemene eindterm

 • De studenten hebben de technische en analytische vaardigheden verworven om eenvoudige geografische data en probleemstellingen op een professionele manier te analyseren

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

slide20

Specifieke eindterm

 • De student kan eenvoudige cartografische voorstellingen van verschillende types gegevens op een kritische en correcte manier analyseren en interpreteren met behulp van gepaste technieken

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

slide21

Specifieke eindterm

 • De student kan eenvoudige ruimtelijke voorstellingen van verschillende types gegevens op een kritische en correcte manier analyseren en interpreteren met behulp van gepaste technieken

ACTIVITEIT

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

slide22

Specifieke eindterm

 • De student kan eenvoudige ruimtelijke voorstellingen van verschillende types gegevens op een kritische en correcte manier analyseren en interpreteren met behulp van gepaste technieken

ACTIVITEIT

INHOUD

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

slide23

Specifieke eindterm

 • De student kan eenvoudigeruimtelijke voorstellingen van verschillende types gegevens op een kritische en correcte manier analyseren en interpreteren met behulp van gepaste technieken

ACTIVITEIT

INHOUD

NIVEAU

VOORWAARDE

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

aan de slag met opo leerdoelen
Aan de slag met OPO leerdoelen

Te beschrijven aspecten

 • Noodzakelijk
  • Concretisering van de activiteit (actieve werkwoorden)
  • Concretisering van de inhoud (thema, deeldomein)
 • Mogelijk
  • Concretisering van de prestatie
    • omschrijving van de minimumprestatie die nog als succesvol kan worden aanvaard
    • bijv. binnen 2u, tenminste 3 kenmerken
  • Concretisering van de voorwaarden
    • condities waaronder de student het gedrag moet vertonen
    • bijv. op basis van wetenschappelijk artikel, met behulp van een statistisch pakket

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

leerdoel van opo
Leerdoel van OPO

De studenten kunnen op basis van fundamentele fysische principes van de weerkunde minstens 3 verklaringen geven voor verschillende atmosferische fenomenen met behulp van computermodellen.

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

leerdoel van opo1
Leerdoel van OPO

De studenten kunnen op basis van fundamentele fysische principes van de weerkundeminstens 3 verklaringen geven voor verschillende atmosferische fenomenen met behulp van computermodellen.

ACTIVITEIT

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

leerdoel van opo2
Leerdoel van OPO

De studenten kunnen op basis van fundamentele fysische principes van de weerkundeminstens 3 verklaringen geven voor verschillende atmosferische fenomenen met behulp van computermodellen.

ACTIVITEIT

INHOUD

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

leerdoel van opo3
Leerdoel van OPO

De studenten kunnen op basis van fundamentele fysische principes van de weerkundeminstens 3verklaringen geven voor verschillende atmosferische fenomenenmet behulp van computermodellen

ACTIVITEIT

INHOUD

PRESTATIE

VOORWAARDE

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

slide29

Actieve werkwoorden voor eindtermen opleiding

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

slide30

Actieve werkwoorden voor leerdoelen OPO

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling

opdracht
Opdracht
 • Individueel (15’)
  • Herformuleer 3 eindtermen van het ORK dat je zonet geanalyseerd hebt
 • In duo’s (25’)
  • Bevraag de geherformuleerde eindtermen van je buur:
   • Zijn de eindtermen goed geformuleerd?
   • Is het voor jou duidelijk wat met de eindtermen wordt bedoeld?’
  • Welke feedback krijg je over je eigen eindtermen?

Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling