Download
ruimtelijke patronen in biodiversiteit binnen nederland plantendistricten of mosdistricten n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ruimtelijke patronen in biodiversiteit binnen Nederland: plantendistricten of mosdistricten? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ruimtelijke patronen in biodiversiteit binnen Nederland: plantendistricten of mosdistricten?

Ruimtelijke patronen in biodiversiteit binnen Nederland: plantendistricten of mosdistricten?

194 Views Download Presentation
Download Presentation

Ruimtelijke patronen in biodiversiteit binnen Nederland: plantendistricten of mosdistricten?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ruimtelijke patronen in biodiversiteit binnen Nederland:plantendistricten of mosdistricten? Marieke Schouten Aat Barendregt, Pita Verweij, Peter de Ruiter Henk Siebel

  2. Soortenrijkdom • 1 dimensionaal • complementariteit?

  3. Verspreidingskaartjes> 500

  4. Clustering MATRIX

  5. Methodologie • Uurhokken • Twinspan, ordinatie programma • Ongelijke bemonsteringsintensiteit veroorzaakt ruis • Filteren door meest algemene soorten weg te laten

  6. Relevante gebieden Natuur per regio is specifiek! Beheer (natuurbehoud) moet hiermee rekening houden

  7. Vragen? Opmerkingen? Suggesties?