De waarde van kennis en het onderzoek binnen het professioneel gericht hoger onderwijs - PowerPoint PPT Presentation

imogene-dixon
de waarde van kennis en het onderzoek binnen het professioneel gericht hoger onderwijs n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De waarde van kennis en het onderzoek binnen het professioneel gericht hoger onderwijs PowerPoint Presentation
Download Presentation
De waarde van kennis en het onderzoek binnen het professioneel gericht hoger onderwijs

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
De waarde van kennis en het onderzoek binnen het professioneel gericht hoger onderwijs
147 Views
Download Presentation

De waarde van kennis en het onderzoek binnen het professioneel gericht hoger onderwijs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De waarde van kennis en het onderzoek binnen het professioneel gericht hoger onderwijs • Onderzoeksdag Associatie Universiteit & Hogescholen • Antwerpen, 2 maart 2012 • Dr. Daan Andriessen • HBO-hoogleraar Intellectual Capital • Hogeschool Inholland • Haarlem, Nederland

 2. Beperkingen van het lineaire innovatiemodel Aanbod Vraag Meer wetenschappelijke kennis Meer toegepaste wetenschap en technologie Meer economische groei Overheid financiert wetenschappelijk onderzoek Fundamenteel Toegepast Theorie Praktijk • Knelpunten die mede leiden tot de ‘kennisparadox’: • Cyclustijden van iedere stap verschillend • Elke stap kent andere groepen spelers met verschillende afrekenmechanismen • Deze groepen spreken ook nog eens een verschillende taal • Model is onvoldoende vraag-gestuurd • Wetenschappelijke kennis op een voetstuk; andere kennis gediskwalificeerd Bron: Vasbinder & Groen (2002)

 3. Soort kennis is ook mede oorzaak kennisparadox • Startvraag in universitair onderzoek is vaak theorie gedreven • Universitair onderzoek richt zich primair op verklaren en minder op verbeteren. • Verklaren volgens traditionele wetenschappelijke criteria leidt tot reductionisme y=f(x) • Verklaren is noch noodzakelijke, noch voldoende voorwaarde voor verbeteren • Bv: “Houding tov werk verklaart voor 59% de effectiviteit van een werknemer” (Harrison, Newman & Roth, Academy of Management Journal, April 2006) • Er is in aanvulling op verklarende kennis behoefte aan ‘handelingskennis’ uit praktijkgericht onderzoek

 4. Concrete probleemeigenaar Concreet probleem Unieke situatie Relevant, begrijpelijk, tijdig, haalbaar, betaalbaar, houdbaar Concrete oplossing Toegevoegde waarde Onderzoeksituatie Praktijksituatie Spanning tussen onderzoek en praktijk • Vaak geen directe probleemeigenaar • Algemene onderzoeksvraag • Vergelijkbare situaties • Repliceerbaar, betrouwbaar, valide, controleerbaar • Nieuwe, generaliseerbare kennis • Publicaties

 5. Traditionele lineaire innovatiemodel Aanbod Vraag Overheid financiert wetenschappelijk onderzoek Meer wetenschappelijke kennis Meer toegepaste wetenschap en technologie Meer economische groei Fundamenteel Toegepast Theorie Praktijk Alternatief: ontwerpgericht onderzoek

 6. KENNISSTROOM KENNIS MOBILISEREN KENNIS ONTWIKKELEN PRAKTIJKSTROOM Casus PROBLEMEN OPLOSSEN LEREN

 7. KENNISSTROOM 1.THEORIE 2.ONDERZOEKS-AGENDA 3. (HER) ONTWERPEN 9.REFLECTIE Theoretisch kader Kennis-probleem Concept oplossing Successen & verbeteringen Casus 1 Agenda van de opdrachtgever 4.DIAGNOSE 5.ACTIE PLANNING 6.IMPLEMEN-TATIE 7.EVALUATIE 8.VASTSTELLEN VAN LEREN Praktijk-probleem Specifieke oplossing Vastgelegde ervaringen Effecten van acties Bevindingen Match ? PRAKTIJKSTROOM

 8. KENNISSTROOM 1.THEORIE 2.ONDERZOEKS-AGENDA 3. (HER) ONTWERPEN 9.REFLECTIE 10.KENNIS ONTWIKKELING Theoretisch kader Kennis-probleem Concept oplossing Successen & verbeteringen Ontwerpkennis Casus n Casus 2 Casus 1 Agenda van de opdrachtgever 4.DIAGNOSE 5.ACTIE PLANNING 6.IMPLEMEN-TATIE 7.EVALUATIE 8.VASTSTELLEN VAN LEREN Praktijk-probleem Specifieke oplossing Vastgelegde ervaringen Effecten van acties Bevindingen Match ? PRAKTIJKSTROOM

 9. KENNISSTROOM 1.THEORIE 2.ONDERZOEKS-AGENDA 3. (HER) ONTWERPEN 9.REFLECTIE Theoretisch kader Kennis-probleem Concept oplossing Successen & verbeteringen Casus 1 Agenda van de opdrachtgever 4.DIAGNOSE 5.ACTIE PLANNING 6.IMPLEMEN-TATIE 7.EVALUATIE 8.VASTSTELLEN VAN LEREN Praktijk-probleem Specifieke oplossing Vastgelegde ervaringen Effecten van acties Bevindingen PRAKTIJKSTROOM

 10. KENNISSTROOM 1.THEORIE 2.ONDERZOEKS-AGENDA 3. (HER) ONTWERPEN 9.REFLECTIE 10.KENNIS ONTWIKKELING Theoretisch kader Kennis-probleem Concept oplossing Successen & verbeteringen Ontwerpkennis Casus n Casus 2 Casus 1 Agenda van de opdrachtgever 4.DIAGNOSE 5.ACTIE PLANNING 6.IMPLEMEN-TATIE 7.EVALUATIE 8.VASTSTELLEN VAN LEREN Praktijk-probleem Specifieke oplossing Vastgelegde ervaringen Effecten van acties Bevindingen PRAKTIJKSTROOM

 11. Verklarend en ontwerpend onderzoek vullen elkaar aan Concepten probleem-definitie Oplossings-richtingen Te verklaren oplossingen Verklaringen voor het probleem Verklaringen voor de oplossing Toepassings-domein van theorie Meetinstru-menten voor effectmeting Ontbrekende variabelen

 12. Voor meer informatie: • Joan van Aken en Daan Andriessen (red.) (2011) Handboek ontwerpgericht onderzoek, Den Haag, Boom Lemma • Daan.Andriessen@inholland.nl