nieuwe wet ruimtelijke ordening wro n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) . Wat verandert er?. Huidige situatie. Het gemeentelijk bestemmingsplan vormt hét toetsingskader voor ruimtelijke projecten De provincie keurt een bestemmingsplan goed of keurt af (reactief). Nieuwe situatie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro)' - aden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
huidige situatie
Huidige situatie
 • Het gemeentelijk bestemmingsplan vormt hét toetsingskader voor ruimtelijke projecten
 • De provincie keurt een bestemmingsplan goed of keurt af (reactief)
nieuwe situatie
Nieuwe situatie
 • Provincies mogen bestemmingsplannen niet langer goed- of afkeuren
 • Provincies krijgen andere, ingrijpende bevoegdheden
provinciale bevoegdheden
Provinciale bevoegdheden
 • Bestemmingsplanbevoegdheid
 • Bevoegdheid stellen algemene regels (prov. verordening) met rechtstreekse werking
 • Aanwijzingsbevoegdheid
 • Reactieve aanwijzingsbevoegdheid
 • Legessanctie (= géén prov. bevoegheid!)
gemeentelijk instrumentarium
Gemeentelijk Instrumentarium
 • Structuurvisie
 • Bestemmingsplan-nieuwe-stijl
 • Projectbesluit
 • Beheersverordening (binnenkort: VNG-model)
merkwaardig
Merkwaardig...
 • Het gemeentelijk bestemmingsplan vormt niet langer het enige toetsingskader voor vergunningverlening; hiernaast bestaan nu ook het rijks- en provinciaal bestemmingsplan (inpassingsplan) en de provinciale verordening
 • ! Hogere regelingen moeten wél geïncorporeerd worden in het gemeentelijk bestemmingsplan (doorgaans binnen één jaar)
gigantische klus
Gigantische klus...
 • nieuwe wet met nieuwe instrumenten (beheersverordening, verlengingsbesluit bestemmingsplan, projectbesluit, structuurvisies, nieuwe bp-procedure, etc.)
 • de operatie DURP (digitalisering bestemmingsplannen)
 • ingrijpende gevolgen overgangs- en invoeringswetgeving doordat:
 • a gebieden zonder bestemmingsplan snel van een plan moeten worden voorzien; b oude uitbreidingsplannen e.d. snel omgezet moeten worden in een plan- nieuwe-stijl
structuurvisies
Structuurvisies
 • Wat is een structuurvisie in het kader van de nieuwe Wro?
structuurvisies1
Structuurvisies
 • Wat moet er gebeuren als een gemeente een structuurvisie vaststelt die (op onderdelen) strijdigheid vertoont met een structuurvisie van de provincie of het Rijk?
structuurvisies2
structuurvisies
 • Welke (sanctie)gevolgen bestaan er indien een gemeente (voor een deel van zijn grondgebied) geen structuurvisie opstelt?
structuurvisies3
Structuurvisies
 • Wat zegt de Wro over de procedure voor de totstandkoming van de structuurvisie?
 • Met welke andere wetten moet bij de vaststellingsprocedure rekening worden gehouden?
projectbesluit
Projectbesluit
 • Hoe komt een projectbesluit tot stand?
 • Wat is het fundamentele verschil met de vrijstelling?
projectbesluit1
Projectbesluit
 • Draagt het projectbesluit bij aan een administratieve lastenverlichting voor gemeenten?
beheersverordening
Beheersverordening
 • wanneer een beheersverordening, wanneer een bestemmingsplan? (afweging!)
beheersverordening1
Beheersverordening
 • Kunnen hogere overheden nadere regels stellen over de aanwending van de gemeentelijke bevoegdheid tot het vaststellen van een beheersverordening?
beheersverordening2
beheersverordening
 • Welke flexbiliteit kent de beheersverordening t.a.v. het bestaande gebruik van gronden en opstallen?
 • Procedure vaststelling/totstandkoming?
beheersverordening3
beheersverordening
 • (Hoe) is voorbereidingsbescherming geregeld bij de totstandkoming van de beheersverordening?
toezicht en handhaving
Toezicht en Handhaving
 • Mag en/of kan de provincie bij de toetsing van bestemmingsplannen blijven toezien op de juridische kwaliteit van de plannen?
toezicht en handhaving1
Toezicht en handhaving
 • Kunnen medewerkers van de provincie worden belast met het opsporen van overtredingen van een provinciaal inpassingsplan of een provinciale verordening?
 • En welke bevoegdheden hebben zij dan?
slide22
DURP
 • Hoe zal DURP worden verankerd in de wetgeving?
slide23
DURP
 • Hoe zal in de praktijk moeten worden omgegaan met 30/40-jaar oude plannen en digitalisering?
 • Moeten deze oude plannen worden gescand?