Download
zgradba ra unalnika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZGRADBA RAČUNALNIKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZGRADBA RAČUNALNIKA

ZGRADBA RAČUNALNIKA

855 Views Download Presentation
Download Presentation

ZGRADBA RAČUNALNIKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZGRADBA RAČUNALNIKA 2. UČNA URA

 2. MALO ZGODOVINE • CHARLES BABBAGE JE 1822 IZDELAL STROJ NA PARNI POGON, S KATERIM SI JE LAJŠAL RAČUNANJE OBRESTI V BANKI

 3. MALO ZGODOVINE • ENIAC – PRVI RAČUNALNIK BREZ MEHANSKIH DELOV, NA SLIKI JE ENA DESETINA CELEGA RAČUNALNIKA

 4. MALO ZGODOVINE • Rojstvo osebnih računalnikov je leto 1981, ko je podjetje IBM na tržišču ponudilo prvi osebni računalnik (personal computer -PC)

 5. Kaj računalnik dela, da je tako pomemben? • igre in zabava • predvajanje glasbe in videoposnetkov • potovanje – surfanje po internetu • urejanje besedil • računanje z velikimi preglednicami • grafično oblikovanje (fotografije….) • skladanje glasbe • montaža filmov (videoposnetki …) • …

 6. ZGRADBA RAČUNALNIKA • STROJNA OPREMA • VHODNE ENOTE • POMNILNE ENOTE • PROCESOR • IZHODNE ENOTE

 7. Katere vrste opremo potrebujemo, da lahko opravljamo prej navedeno? • PROCESOR Z ENOTAMI NOTRANJEGA POMNILNIKA • ENOTE ZUNANJEGA POMNILNIKA • DISK (C:, D:) • DISKETE (A:) • CD PLOŠČE – ZGOŠČENKE(E:, F:) • USB ključi

 8. CPE – CENTRALNA PROCESNA ENOTA • so možgani računalnika • glavna enota, ki upravlja in nadzira delovanje računalnika, obdeluje podatke (računa) • Pomembni lastnosti mikroprocesorja sta hitrost in število bitov, ki jih lahko obdela naenkrat.

 9. POMNILNE ENOTE • Podatki so shranjeni v pomnilniku. • notranja pomnilnika: • ROM (Read Only Memory, bralni pomnilnik) • RAM (Random Acces Memory, delovni pomnilnik) • zunanji pomilnik: • trdi disk • CD • disketa • USB ključ • Pomembni lastnosti pomnilnih enot sta velikost in hitrost - čas dostopa do podatka.

 10. Katere vrste opremo potrebujemo, da lahko opravljamo prej navedeno? • Tipkovnica, ki ima funkcijske tipke, alfanumerične tipke, smerne tipke in številske tipke.

 11. Katere vrste opremo potrebujemo, da lahko opravljamo prej navedeno? • MIŠKA Z DVEMA TIPKAMA IN KOLEŠČKOM NAMESTO SREDNJEGA GUMBA • MIŠKA JE LAHKO TUDI BREZŽIČNA • LASERSKA MIŠKA

 12. Katere vrste opremo potrebujemo, da lahko opravljamo prej navedeno? • DIGITALNI FOTOAPARAT • SCANER - OPTIČNI ČITALNIK

 13. Katere vrste opremo potrebujemo, da lahko opravljamo prej navedeno? • IZHODNE ENOTE • MONITOR • TISKALNIK • ZVOČNIKI

 14. Računalniška oprema • STROJNA OPREMA – HARDWARE • Sem sodi vsa aparaturna oprema (procesor, monitor, trdi disk, miška, tipkovnica…) • PROGRAMSKA OPREMA – SOFTWARE • Brez programske opreme je računalnik neuporaben. V različne namene ga lahko uporabljamo šele, ko naložimo programe za opravljanje različnih opravil • Preden pa lahko naložimo kakršne koli UPORABNIŠKE PROGRAME (Word, Excel…), moramo naložiti OPERACIJSKI SISTEM (Windows XP, Vista…)