บทที่ 2 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
บทที่ 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
บทที่ 2

play fullscreen
1 / 13
บทที่ 2
187 Views
Download Presentation
dotty
Download Presentation

บทที่ 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. บทที่ 2 เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเขียนโปรแกรม Java

 2. เตรียมตัวก่อนเขียนโปรแกรมเตรียมตัวก่อนเขียนโปรแกรม

 3. ตรวจสอบความพร้อมของระบบตรวจสอบความพร้อมของระบบ • ระบบปฏิบัติการ : มีได้ทั้ง Windows 98, XP, Vista, Linux, Unix, Solaris (ในที่นี้ผู้เขียนจะใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP เป็นหลัก) • แรม และพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ : สำหรับแรมควรมีขนาดขั้นต่ำตามที่ระบบปฏิบัติการได้กำหนดไว้ ส่วนพื้นที่ว่างฮาร์ดดิสก์ก่อนติดตั้ง JDK และ eclipse ไม่ควรต่ำกว่า 500 MB • ความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: เพื่อดาวน์โหลด JDK และ eclipse รวมทั้งทดสอบการเขียนโปรแกรม Applet ด้วย

 4. ดาวน์โหลด และติดตั้ง JDK • สามารถดาวน์โหลด JDK จากเว็บไซต์http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp เลือก Java SE Development Kit (JDK) 6 Update 10 • เมื่อดาวน์โหลดเสร็จให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนของไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้

 5. ดาวน์โหลด และติดตั้ง JDK (ต่อ) • อ่านข้อกำหนดแล้วคลิกปุ่ม • คลิกที่ปุ่ม

 6. ดาวน์โหลด และติดตั้ง JDK (ต่อ) • รอสักครู่ ชุดติดตั้งจะสอบถามให้ติดตั้งองค์ประกอบเพิ่มเติมคลิก • สุดท้ายก็คลิก

 7. ปรับแต่ง และทดสอบหลังติดตั้ง • เลือกStart > Programs > Accessories > Command Prompt • ที่หน้าจอ Command Prompt ให้ป้อนคำสั่งjava –version เพื่อเป็นการแสดงเวอร์ชันของ JDK ที่เราเพิ่งติดตั้งไป

 8. ปรับแต่ง และทดสอบหลังติดตั้ง (ต่อ) กำหนด PATH เพื่อเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ ใน JDK • คลิกขวาที่ My Computer แล้วเลือก Properties • คลิกที่แท็บAdvanced แล้วคลิกปุ่ม

 9. ในกรอบ System variables คลิกเลือกตัวแปรระบบPath ในรายการ คลิกปุ่ม • พิมพ์ต่อท้ายค่าที่ปรากฏในช่อง Variable Value ด้วยข้อความ ;C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_03\bin แล้วคลิกปุ่ม

 10. การกำหนดค่าตัวแปร CLASSPATH • ให้คลิกปุ่ม • จะปรากฏหน้าต่าง New System Variable ขึ้นมา ให้เราตั้งชื่อตัวแปรระบบ และกำหนดค่าของตัวแปรนั้น แล้วคลิกที่ปุ่ม

 11. การกำหนดค่าตัวแปร CLASSPATH (ต่อ) • จะเห็นว่ามีตัวแปรระบบ CLASSPATH สร้างขึ้นมาใหม่ จากนั้นคลิกปุ่ม

 12. การดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม Eclipse • คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Eclipse ได้จากอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.eclipse.org/downloads/เลือก Eclipse Classic 3.4.1 (151 MB) • แตกไฟล์ Zip แล้วเข้าใช้งานโปรแกรมได้เลย

 13. ก่อนจบบท • สำหรับบทนี้เราได้เรียนรู้สิ่งจำเป็น และการเตรียมตัวเพื่อเขียนโปรแกรมกับภาษา Java โดยได้แนะนำให้รู้จักกับเครื่องมือชนิดต่างๆ รวมถึง JDK ที่เป็นเสมือนหัวใจของการเขียนโปรแกรมในภาษา Java • เราได้ติดตั้ง JDK เวอร์ชันล่าสุด คือ Java SE 6.0 ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันอื่นๆ ได้ แต่เชื่อว่าสำหรับการเขียนโปรแกรมระดับเบื้องต้นจะสามารถใช้เวอร์ชัน 6.0 ได้เป็นต้นไปโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใดๆ • หลังจากติดตั้ง JDK เรียบร้อยแล้วเราจึงเริ่มติดตั้งเครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรมคือ eclipse ซึ่งอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม, การคอมไพล์ และการรัน ได้มากกว่ารูปแบบเดิมๆ ที่เคยใช้คำสั่งในแบบ Command Line