A n o t a c e
Download
1 / 27

A N O T A C E - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

A N O T A C E. Symfonická báseň. „Hudba je ze všech druhů umění nejlépe schopna navodit lidské city, vášně a nálady.“ Arthur Schopenhauer (1788 - 1860) německý filozof. Symfonická báseň. 1. Co je to „symfonická“ báseň? tj. druh programní hudby* , která vzniká ve 2. polovině 19. století

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A N O T A C E' - dorian-dodson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


A n o t a c e
„Hudba je ze všech druhů umění nejlépe schopna navoditlidské city, vášně a nálady.“Arthur Schopenhauer (1788 - 1860)německý filozof


Symfonick b se1
Symfonická báseň navodit

1. Co je to „symfonická“ báseň?

 • tj.druh programní hudby*, která vzniká ve 2. polovině 19. století

  (umělecký/ hudební směr – „novoromantismus“)

  (programní hudba = hudba s programem/ námětem,

  čerpá svoji látku vždy mimo hudební svět a prostředí)

 • tj.jednovětá hudební skladba pro symfonický orchestr,

  která vypráví nějaký děj pomocí hudebních prostředků

 • jiné názvy:„báseň v tónech“, „hudební báseň“, „poema“,

  „symfonický obraz“, „ symfonická skica“


Symfonick b se2
Symfonická báseň navodit

2. Jak „náročná“ je tato hudební forma?

 • hudební forma není přesně daná, vyplývá z programu díla

  (může mít prvky: ronda, variace, sonátové formy …)

 • klade vysoké nároky na posluchače, neboť při poslechu

  díla předpokládá jeho široké mimohudební vzdělání

  (především v literatuře, výtvarném umění, historii, zeměpise …)

 • před poslechem je vždy potřeba seznámit posluchače

  s programem díla (komentář, případně autorův popis, apod.)

 • známe-li program díla, tím intenzivněji můžemeprožívat

  a oceňovat mistrovství hudebního skladatele


Symfonick b se3

mladý Franz (Ferenc) Fiszt navodit

3. Kdo je autorem?

4. Kdy vznikla?

Franz (Ferenc) Liszt

(1811 - 1886) maďarský hudební

skladatel, dirigent a klavírista

r. 1854 takto nově pojmenoval

svoji skladbu „Tasso“z r. 1849

(podle básně Johanna Wolfganga

Goetha, 1749 - 1832), kterou

původně složil jako předehru

(= ouverturu)

Symfonická báseň


Symfonick b se4
Symfonická báseň navodit

5. Čím se nejčastěji inspirovali?

a) vším, co nikterak nesouviselo s hudbou

literatura(poezie, próza, drama; spisovatel …)

výtvarné umění (výjevy na obrazech; malíři …)

historie (události, vlastenectví, vlast, země …)

příroda (řeka/ jezero; hory/ propasti; krajina …)

venkov (lidové zvyky a tradice během roku …)

město (architektura, průmysl, historie …)

b) měli vlastní – originální nápad

Literatura spisovatel

Torquato Tasso (1544 - 1595) navodit

Franz (Ferenc) Liszt

(1811 - 1886)

Tasso (1849)

Torquato Tasso (1544 - 1595),

tj. italský renesanční básník

Orfeus (1854)

tj. největší hudebník a pěvec

řeckých mýtů (svým zpěvem

okouzloval lidi, uklidňoval zvěř

a ptactvo, tišil přírodu a také

v ní nastoloval klid a mír)

literatura - spisovatel


V tvarn um n
výtvarné umění navodit

Franz (Ferenc) Liszt (1811 - 1886) - Hunská bitva (1857)

Wilhelm von Kaulbach (1805 – 1874) německý malíř


Historie
historie navodit


P roda
příroda navodit


Venkov
venkov navodit

Emanuel Chvála (1851 - 1924) – O posvícení (1900)

§

Zubrnice – soubor lidové architektury


M sto

kašna Tří andílků (Brno - Lužánky) navodit

Osvald Chlubna (1893 - 1971) cyklus 4 symfonických básní*

„TO JE MÁ ZEM“

Brněnské kašny a fontány (1956)

*

Rudolf Kubín (1909 - 1973)

cyklus 5 symfonických básní*

„OSTRAVA“

Osvobozená Ostrava (1951)

Ostrava budující (1851)

Ocelové srdce (1951)

město


Vlastn origin ln n pad

Rudolf Karel (1880 - 1945) navodit

Démon, op. 23 (1920)

Jaroslav Kvapil (1892 - 1958)

Svítání (1949)

Modest Petrovič Musorgskij (1839 - 1881)

symfonický obraz

„ NOC NA LYSÉ HOŘE“ (1867)

-Slet čarodějnic

- Satanův průvod

- Černá bohoslužba

- Rej čarodějnic

vlastní - originální nápad


Symfonick b se5
Symfonická báseň navodit

6. Hudební prostředky vyjadřující program

ZVUKOMALBA

(tj. napodobování hlasů zvířat, zvuků přírody a věcí)

- využívá barvu a tónový rozsah hudebních nástrojů

(flétna – zpěv ptáků …)

(harfa – svit měsíce, tanec rusalek, mořské vlny …)

(buben – bouřka, strach, pochod vojáků …)

(zvon – hodiny, půlnoc, venkov …)

- využívá různé mimohudební předměty

(kravské zvonce, psací stroj, bič, plechy …)


Symfonick b se6
Symfonická báseň navodit

6. Hudební prostředky vyjadřující program

SYMBOLY

(vyjadřují představy na základě smyslových zkušeností)

(varhany - symbol chrámu, duchovní myšlenky, obřadu …)

(fanfáry/ trubkový signál - slavnost, královský dvůr, vojsko, bitva …)

(harfa - symbol dávné historie, básníka; motiv Vyšehradu …)

(vysoké tóny - radost, sluneční svit, horské výšiny …)

(hluboké tóny - smutek, ponurost, hloubka propasti; vodníkova říše …)

(stoupavá melodie - stoupání; východ slunce nad obzorem …)

(klesavá melodie - klesání a pád; pád dívky do hlubokého rybníka …)


Symfonick b se7
Symfonická báseň navodit

6. Hudební prostředky vyjadřující program

IDÉE FIXE [idé fiks] = utkvělá myšlenka/ představa

HECTOR BERLIOZ (1803 - 1869) francouzský skladatel

- tj. hudební motiv vyjadřující skladatelovu myšlenku,

která se v díle neustále opakuje a obměňuje

(např. představa milenky, která se skladateli neustále zjevuje)

LEITMOTIV [lajtmotiv] = příznačný motiv

RICHARD WAGNER (1813 - 1883) německý skladatel

- tj. krátký hudební motiv, který charakterizuje postavy,

věci (meče, sv. Grál …), situace (lásku, boj …)


Cyklus symfonick ch b sn
Cyklus symfonických básní navodit

7. Co je to „cyklus“ symfonických básní?

 • tj. několik samostatných symfonických básní,

  které tvoří jeden celek a mají společnou myšlenku

 • autor 1. cyklu symfonických básní na světě !!!

  BEDŘICH SMETANA (1824 - 1884)

  cyklus 6 symfonických básní „MÁ VLAST“ (1874 – 1879)

  a) Vyšehrad (1874) b) Vltava (1874)

  c) Šárka (1875) d) Z českých luhů a hájů (1875)

  e) Tábor (1878) f) Blaník (1879)


Zdroje a pou it materi ly
Zdroje a použité materiály navodit

a) knižní publikace

1. Ainsley, R.: Encyklopedie klasické hudby.

PERFEKT, Bratislava 1997, 1. vydání

2. Jirák, K., B.: Nauka o hudebních formách. Praha 1924

3. Michels, U.: Encyklopedický atlas hudby. LN, Praha 2000

4. Očadlík, M.: Svět orchestru. Průvodce českou orchestrální

tvorbou. Svoboda, Praha 1995

5. Volek, T.: Osobnosti světové hudby. MF, Praha 1982

6. Zenkl, L.: ABC hudebních forem. Supraphon, Praha 1990


A n o t a c e

b) webové stránky navodit

symfonický orchestr (klipart)

http://www.google.cz/imgres?q=symphonic+orchestra+clipart&um=1&hl=cs&qscrl=1&rlz

=1T4RLTB_csCZ519CZ525&biw=1016&bih=503&tbm=isch&tbnid=6ifWzOeap4t9-M

:&imgrefurl=http://www.mnuet.com/tag/minnesota-orchestra/&docid=un9RXdX

Bq7CUUM&imgurl=http://www.mnuet.com/wp-content/uploads/2012/12/orches

tra-clip-art-430x247.gif&w=430&h=247&ei=y-tyUcq3JsWn4gSk2IGwBw&zoom=1

&iact=rc&dur=561&page=1&tbnh=129&tbnw=223&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,

r:6,s:0,i:98&tx=170&ty=62

mladý Franz (Ferenc) Liszthttp://www.google.cz/imgres?q=franz+liszt+young&um=1&hl=cs&qscrl=1&rlz=1T4RLTB

_ csCZ519CZ525&biw=1016&bih=503&tbm=isch&tbnid=hML5kVSr5JDMaM:&img

refurl=http://www.singers.com/composers/Franz-Liszt/&docid=oXJ3xSUXZzqVm

M&imgurl=http://www.singers.com/people/images/FranzLiszt.jpg&w=260&h=29

0&ei=p-VyUd7kJ8TE4gS8y4G4Cw&zoom=1&iact=rc&dur=601&page=1&tbnh=127

&tbnw=113&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:13,s:0,i:119&tx=48&ty=75

Torquato Tasso (1544 - 1595)

http://www.google.cz/imgres?q=torquato+tasso&hl=cs&biw=1016&bih=503&tbm=isch&tb

nid=05gjie_af8thAM:&imgrefurl=http://lilyboat.me/2012/12/26/losing-ones-mind

/&docid=IkC0G_GLYmQEtM&imgurl=http://lilyboat.files.wordpress.com/2012/12

/torquato-tasso-citazioni.jpg%253Fw%253D234%2526h%253D300&w=234&h=300

&ei=OxZzUffoF-Ku4ATH7IGgBA&zoom=1&iact=rc&dur=601&page=3&tbnh=151&tb

nw=111&start=38&ndsp=22&ved=1t:429,r:45,s:0,i:224&tx=85&ty=104


A n o t a c e

Wilhelm von Kaulbach (1805 - 1874) – obraz Bitva Hunů navodit

http://images.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1016&bih=503&q=hu

nsk%C3%A1+bitva+obraz&oq=hunsk%C3%A1+bitva+obraz&gs_l=img.12...2754.14

951.0.16834.18.3.0.6.0.0.922.2223.4-1j0j2.3.0...0.0...1ac.1.9.img.mN1F0aEKCc8#tb

m=isch&sa=1&q=wilhelm+von+Kaulbach+the+battle+of+huns&oq=wilhelm+von+

´Kaulbach+the+battle+of+huns&gs_l=img.12...52706.60417.9.61889.19.2.0.0.0.0.12

92.1292.7-1.1.0...0.0...1c.1.9.img.zg9GW0fQI1M&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.45512

109,d.bGE&fp=5e75f83c2983aa79&biw=1016&bih=503

Zubrnice – soubor lidové architektury

http://images.google.com/imgres?q=jarmark+V+ZUBRNIC%C3%8DCH&start=130&sa=

G&biw=1016&bih=503&tbm=isch&tbnid=REKTQ7pwo8vPuM:&imgrefurl=http://

hlinenka.blogspot.com/2012/04/zubrnice-velikonocni-jarmark.html&docid=yBFo

juTlf306BM&itg=1&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-lI8lqQwWqCE/T4stLjvop5

I/AAAAAAAAB4M/cP35aqY7Eto/s1600/2012-04-01%252B13.33.55.jpg&w=640&h

=480&ei=h6BzUZTCB-SO4gT0poGoAw&zoom=1&iact=rc&dur=4246&page=9&tb

nh=170&tbnw=210&ndsp=17&ved=1t:429,r:33,s:100,i:103&tx=138&ty=140

kašna Tří andílků (Brno –Lužánky)

http://images.google.com/imgres?q=Brno+Lu%C5%BE%C3%A1nky+-+ka%C5%A1na&bi

w=1016&bih=503&tbm=isch&tbnid=vSmYpYZOHuS8JM:&imgrefurl=http://brno.

idnes.cz/led-roztal-a-brno-zacne-brzy-zurcet-kasnami-a-fontanami-pgp-/brno-zpr

avy.aspx%3Fc%3DA110324_1554614_brno-zpravy_bor&docid=lS11MyoUK3vgcM

&imgurl=http://i.idnes.cz/10/073/sph/TRR349e00_153908_4407837.jpg&w=215

&h=161&ei=AD90Uce8Eaml4ATw2IGABg&zoom=1&iact=hc&vpx=594&vpy=239&

dur=6189&hovh=128&hovw=172&tx=89&ty=114&page=1&tbnh=128&tbnw=172&

start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:8,s:0,i:104


A n o t a c e

čarodějnice za úplňku navodit

http://images.google.com/imgres?q=full+moon+and+witch&start=114&biw=1016&bih=5

03&tbm=isch&tbnid=Aiuxyn78l-b_M:&imgrefurl=http://gaiamoon.blogspot.com/

2010/12/bos-herbalenchantment-grimoire-how-to.html&docid=w70TukLa1TtG5M

&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_bReJPJwFpDg/TRpQNrswwiI/AAAAAAAAA

zI/hsL9h_k3QkU/s1600/witch131.jpg&w=400&h=480&ei=IFl0UbC6Caj04QTR5YD

YCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=764&vpy=56&dur=11386&hovh=246&hovw=205&tx=

109&ty=101&page=7&tbnh=140&tbnw=117&ndsp=18&ved=1t:429,r:25,s:100,i:79


P r o h l e n
P R O H L Á Š E N Í navodit

Všechny materiály,

které jsou součástí této prezentace,

jsou určeny pro bezplatné používání

pouze pro potřeby výuky a vzdělávání

na všech typech ZŠ a víceletých gymnázií.

Jakékoliv jejich další využití

již podléhá autorskému zákonu!


ad